Wat Heet is

De korte nieuwsberichten worden gepost hier vaak om u met de recentste vooruitgang in gezondheid en levensduur bijgewerkt te houden. Wij hebben een onvergelijkelijk spoorverslag van het breken van verhalen over de vooruitgang van de het levensuitbreiding.

Wat Heet Archief is


30 april, 2008

De gezonde gewoonten verbeteren levenskwaliteit van kankeroverlevenden

Een artikel in Mei, de kwestie van 2008 wordt gepubliceerd van het Dagboek van Klinische Oncologie dat kanker overlevenden die vijf porties van fruit en groenten per dag, niet verbruiken roken, en/of verkrijgt adequaat oefeningsrapport een betere kwaliteit van het leven dan zij die niet in deze gezonde levensstijlpraktijken die in dienst nemen.

Doctoraat en collega's van Kevin Stein analyseerden gegevens van meer dan 9.000 deelnemers in de Studie van de Amerikaanse Kankermaatschappij van Kanker overlevende-Ii (SCS II), die levenskwaliteit met betrekking tot de gezondheid die onder overlevenden onderzocht door Amerikaanse kankerregistratie wordt geïdentificeerd. Hoewel de meerderheid van deze kankeroverlevenden niet-rokeren was, toonde de analyse aan dat 80 tot 85.2 percent van de deelnemers er niet in slaagde om de 5-a-dag geadviseerde opname van fruit en groenten te ontmoeten, en 52.7 tot 70.4 ontmoetten geen geadviseerde fysische activiteitniveaus. Slechts 5 percent van de onderwerpen oefende alle drie gezond levensstijlgedrag uit. De deelnemers die in om het even welke drie gezonde praktijken in dienst namen werden gevonden om een betere levenskwaliteit te hebben dan hen die niet. Het handhaven van adequate oefening werd betrekking gehad op de grootste verhoging van levenskwaliteit scores.

„Het betreft dat tot 12.5 percent van kankeroverlevenden geen aanbeveling ontmoet van het levensstijlgedrag en minder dan 10 percenten over de kankergroepen gemiddeld twee of meer aanbevelingen ontmoeten,“ Dr. verklaard Stein. „Wat bijzonder opmerkelijk is is dat na levensstijlgedrag de aanbevelingen niet alleen een positieve invloed op fithedenresultaten kunnen hebben, maar ook het toegevoegde voordeel om een positieve invloed op levenskwaliteit hebben te hebben. Wij vonden ook dat het verband tussen naleving van aanbevelingen en levenskwaliteit cumulatief is. Namelijk dat de meer geadviseerde overlevenden van het gezondheidsgedrag in (b.v. beter etend die, zijnd actief, rookt niet) in dienst nemen, krachtiger het effect op hun levenskwaliteit.“

— De Kleurstof van D


28 april, 2008

De vitaminesupplementen remmen tuberculoseherhaling

Een artikel dat wordt gepland om in 1 Juni, de kwestie van 2008 te verschijnen van het Dagboek van Infectieziekten meldt het resultaat van een studie die in Tanzania wordt uitgevoerd dat vond dat het aanvullen met selenium en vitaminen het tarief van herhaling van tuberculose verlaagde.

Edward Villamor, M.D., DrPH, van de School van Harvard van Volksgezondheid en zijn vennoten schreef 887 patiënten in die voor longtb voor de huidige studie worden behandeld, waarvan 471 ook met HIV werden besmet die niet met antiretrovirale drugs werd behandeld. De deelnemers ontvingen een dagelijks regime dat uit een placebo of 5000 een internationale eenhedenvitamine a, 20 milligrammenvitamine B1, 20 milligrammenvitamine B2, 25 milligrammenvitamine B6, 100 milligrammenniacine, 50 microgrammen vitamineb12, 500 milligrammenvitamine c, 200 milligrammenvitamine E, 0.8 milligrammen folic zuur, en 100 microgrammen selenium bestaat, voor een gemiddelde van 43 maanden.

Onder deelnemers de van wie TB culturen negatieve maand na de behandeling van de begindrug werden, zij die de supplementen ontvingen hadden een 45 percenten lager tarief van TB herhaling dat met de placebogroep wordt vergeleken, evenals een verminderde weerslag van randneuropathie, die een bijwerking van de behandeling van de tuberculosedrug is. Deze daling van herhaling was groter onder aangevulde deelnemers die HIV positief waren, dat een 63 percentenvermindering ervoer. In HIV verbied onderwerpen die de voedingssupplementen ontvingen, en CD3 werd en CD4 immune cellen verhoogd en de sterfgevallen werden marginaal verminderd.

„Wij vonden dat het voorzien van micronutrients aan patiënten van tuberculose die behandeling ondergingen anti-TB scheen om het risico van herhalingen te verminderen,“ Dr. verklaard Villamor. „Dit effect was sterker in patiënten besmet met HIV dan in zij die HIV-Negatief waren. Dit zou relevant kunnen zijn omdat TB de reactivering onder HIV-Besmette personen.“ gemeenschappelijk is

Hij voegde toe, „het zal belangrijk zijn om te weten te komen of micronutrients het resultaat van TB behandeling in tb-HIV mede-besmette patiënten verbeteren die antiretrovirale therapie.“ ondergaan

— De Kleurstof van D


25 april, 2008

Van de kiem-lijn de verwijdering stamcel verlengt het leven

De verwijdering van de cellen die eieren en sperma creëren, als kiem-lijn stamcellen worden bekend, veroorzaakt een langere levensduur die--namelijk als u een fruitvlieg bent. In een rapport dat online op 23 April, 2008 in de Werkzaamheden van de Nationale Academie van Wetenschappenbiologen wordt gepubliceerd van Brown University in Voorzienigheid, Rhode Island-rapport dat de verwijdering van deze cellen in vliegen resulteerde die tot 50 percenten langer dan onveranderde vliegen overleefden. Het vinden bevestigt het vroegere die werk met rondwormen door bioloog Cynthia Kenyon bij de Universiteit van Californië wordt geleid.

„Wij wilden zien of zouden de bevindingen van Kenyon in de vlieg kunnen worden gedupliceerd,“ hoofdonderzoeker Marc Tatar, verklaard Doctoraat. „Als zo, zouden wij weten dat de reproductieve controle van levensduur een algemeen principe in biologie.“ was

Professor Tatar en collega's activeerde een gen dat de de kiem-lijn van de vliegen voorlopercellen controleert, resulterend in hun verwijdering. Deze insecten overleefden 20 tot 50 percenten langer dan normale vliegen. De onderzoekers vonden dat de steriele vliegen minder aan insuline antwoordden, die een leven-verkortend hormoon kan zijn, terwijl paradoxaal het maken van meer van het. Zij ontdekten dat de voortplantingsorganen van de vliegen een proteïne die aan insuline bindt vervaardigen, die zijn signalen blokkeert.

„Dit stelt voor dat de gonade en de hersenen in gesynchroniseerde hormonaal terugkoppelen lijn zijn,“ Dr. verklaard Tatar. „Het is niet alleen de hersenen rond beïnvloedend de gonade, maar ook de andere manier.“

„Wij denken dat in zoogdieren, een gelijkaardige mededeling tussen de hersenen en de gonade, mededeling die insuline het signaleren controleert,“ toegevoegde eerste auteur Thomas Flatt voorkomt. „En wanneer de insuline die wordt verminderd signaleert, gaat het lichaam in een staat van hoge reparatie. Het lichaam wordt meer bestand spanning. De weefsels beschermen zich werkelijk goed – en dat verhoogt levensduur.“

Hij besloot, „Ons onderzoek brengt naar voren dat de signalen van het reproductieve systeem het verouderen in dieren – met inbegrip van, misschien, mensen kunnen regelen.“

— De Kleurstof van D


23 april, 2008

Overzichtspunten aan behoefte aan de aanvulling van vitamined voor optimale hersenenfunctie

Een overzicht dat online op 22 April, 2008 in de Federatie van de Amerikaanse Maatschappijen voor Experimenteel Biologie (FASEB) wordt gepubliceerd Dagboek besloot dat er voldoende bewijsmateriaal voor een rol van vitamine D in hersenenontwikkeling en functie is, en dat de aanvulling van de vitamine voor bepaalde groepen nodig is. Het overzicht is het vierde in een reeks door het duo om de micronutrient van de bewijsmateriaalaaneenschakeling deficiëntie aan hersenenfunctie te evalueren.

Dr. Bruce N. Ames, dat een hogere wetenschapper bij van het Ziekenhuisoakland van Kinderen het Onderzoekinstituut zijn, en de hulppersoneelswetenschapper Joyce C. McCann, Doctoraat merken op dat de brede distributie van de receptoren van vitamined in de hersenen bewijs voor de betrokkenheid van de vitamine in de functie van dat orgaan levert. Zij merken op dat de vitamine de capaciteit heeft die hersenenproteïnen te beïnvloeden met motorcontrole, het leren en geheugen, en misschien sociaal en moedergedrag worden geïmpliceerd. Bovendien, stellen de bevindingen van klinisch en de laboratoriumonderzoeken voor dat de ontoereikendheid van vitamined cognitieve en gedragsgevolgen zou kunnen hebben. Omdat de vitamine D in weinig voedsel wordt gevonden, en aangezien vele individuen vitamine D in hun huid niet kunnen voldoende vormen toe te schrijven aan donkerdere pigmentatie, besluiten Drs. McCann en Ames dat de aanvulling voor bevolking gerechtvaardigd is van wie de wiens status van vitamined laag is.

„Deze kritieke analyse van de functie van vitamined en de hersenen is een model van het zorgvuldige denken over voeding en gedrag“, FASEB-Dagboekhoofdredacteur verklaard Gerald Weissmann. „Men wenst dat alle studies van voedingssupplementen of vereisten nadenkend dit waren. Drs. McCann en Ames tonen deftly aan dat terwijl de vitamine D een belangrijke rol in de ontwikkeling en de functie van de hersenen heeft, zijn nauwkeurige gevolgen voor gedrag onduidelijk blijven. Richtend aan de behoefte aan verdere studie, bepleiten de auteurs de aanvulling van vitamined in groepen op risico.“

— De Kleurstof van D


21 april, 2008

De caloriebeperking kan helpen het risico van carcinoom verminderen

Een presentatie op 14 April, 2008 bij de Amerikaanse Vereniging voor Kankeronderzoek jaarlijkse vergadering openbaarde dat de caloriebeperking een beschermend effect tegen de ontwikkeling van epitheliaale kanker kan aanbieden. Epitheliaale die kanker, ook als carcinomen worden bekend, doen zich in het weefsel voor dat lijnen de oppervlakten en de holten van de organen van het lichaam, en maken omhoog 80 percent van alle kanker.

De universiteit van van het het Science park van Texas M.D. Anderson het Onderzoekafdeling Directeur John DiGiovanni, Doctoraat en zijn collega's gaf muizen een controledieet, diëten die 15 of 30 percentenpercenten verstrekken minder calorieën dan het controledieet, of een zwaarlijvigheid-veroorzakend dieet dat 60 percenten van zijn calorieën uit vet afleidden. De dieren ontvingen toen agenten die premalignant letsels genoemd papillomas veroorzaakten.

De muizen die de beperkte diëten ontvingen werden gevonden om minder papillomas te hebben dan dieren die de controle en de hoogte - vette diëten verbruikten. In een afzonderlijk experiment, werd de dieetenergiebalans (het verband tussen de opname van calorieën en hun uitgaven) bepaald om de ontwikkeling van carcinoom door zijn invloed op de hoeveelheid premalignant letsels uit te voeren die zich eerder dan bij de hun omzetting in malignancy ontwikkelen.

„De de caloriebeperking en zwaarlijvigheid beïnvloeden direct activering van de factor van de de receptoren epidermale groei van de celoppervlakte en de insuline-als de groeifactor,“ verklaarde studiemedeauteur Tricia Moore, die een gediplomeerde student in M.D. Anderson's-Ministerie van Carcinogenese is. „Deze receptoren beïnvloeden dan het signaleren in stroomafwaartse moleculaire wegen zoals Akt en mTOR. De caloriebeperking, die wij naar zoals negatieve energiebalans doorverwijzen, remt dit het signaleren, en zwaarlijvigheid, of de positieve energiebalans, verbetert het signaleren door deze wegen, die tot de celgroei, proliferatie en overleving leiden.“

„Deze resultaten, terwijl getest in een muismodel van huidkanker, zijn ruim van toepassing op epitheliaale kanker in andere weefsels,“ Dr. verklaard DiGiovanni. „Deze bevindingen vormen de basis voor toekomstige vertalende studies richtend Akt/mTOR-wegen door combinaties levensstijl en farmacologische benaderingen om op zwaarlijvigheid betrekking hebbende epitheliaale kanker in mensen te verhinderen en te controleren.“

— De Kleurstof van D


18 april, 2008

De hogere niveaus van vitamined verbonden aan de randbescherming van de slagaderziekte

Op de Arteriosclerose van de Amerikaanse Hartvereniging, de Trombose en de Vasculaire Biologie Jaarlijkse Conferentie 2008, meldde Dr. Michal Melamed van Yeshiva-Universiteit het vinden dat de verhoogde bloedniveaus van vitamine D met een lager risico van randslagaderziekte (PAD) verwant zijn. De randdieslagaderziekte komt voor wanneer de slagaders van de benen door atherosclerotic plaque worden versmald worden, resulterend in pijn en een stoornis in de capaciteit te lopen.

De onderzoekers gebruikten gegevens van een nationaal onderzoek dat bloedniveaus van vitamine D in 4.839 volwassenen mat. De deelnemers werden getest voor PAD gebruikend de enkel-armindex, die bloedstroom aan de benen meet. Die de waarvan vitamineniveaus, bij minder dan 17.8 nanograms per milliliter het laagst waren, hadden een 8.1 percentenweerslag van PAD, terwijl slechts 3.7 percent van die met de hoogste niveaus van meer dan 29.2 nanograms per milliliter de ziekte had. De aangepaste analyse van de gegevens bepaalde een 64 percenten verhoogd risico van randdieslagaderziekte onder deelnemers de van wie niveaus van vitamined het laagst met die worden vergeleken waren de waarvan niveaus, en een 29 percentenverhoging van PAD-risico met elke daling van elk 10 nanograms per milliliterdaling in de vitamine het hoogst waren.

„Wij weten dat in muizen, de vitamine D één van de hormoonsystemen die bloeddruk beïnvloedt,“ verklaarde Dr. Melamed regelt, dat een hulpprofessor in Yeshiva-Albert Einstein College van de Universiteit van Geneeskunde is. „Aangezien de cellen in het bloedvat receptoren voor vitamine D hebben, kan het de schepen direct beïnvloeden, hoewel dit niet volledig.“ is uitgewerkt

Dr. Melamed voegde toe dat de hoge niveaus van vitamine D een teller voor andere gezonde levensstijlfactoren zouden kunnen zijn, en dat de bevestiging van een oorzaak - en - effect verband tussen de vitamine en het verminderde PAD-risico een klinische proef vergen zal die de aanvulling van vitamined impliceert.

— De Kleurstof van D


16 april, 2008

De caloriebeperking verhindert, bevordert de zwaarlijvigheid precancerous alvleesklier- letsels

De jaarlijkse vergadering van de Amerikaanse Vereniging voor Kankeronderzoek was de plaats van een presentatie door onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin en de Universiteit van Texas M.D. Anderson Cancer Center van hun onderzoekbevindingen die dat de caloriebeperking kan helpen kanker van de alvleesklier verhinderen, één van de meest deadliest vormen van de ziekte voorstellen.

Stephen D. Hursting, het Doctoraat, dat een professor in M.D. Anderson's-Ministerie van Carcinogenese zijn, en zijn collega's vergeleken de gevolgen van een calorie beperkt dieet, een te zwaar-veroorzaakt dieet, en een zwaarlijvigheid-veroorzakend dieet voor een spanning van muizen die spontaan precancerous alvleesklier- letsels verbonden aan pancreatitis ontwikkelen. Terwijl 57.5 percent van de dieren op het zwaarlijvigheid-veroorzakend dieet en 45 percenten op het te zware dieet alvleesklier- letsels ontwikkelden, werd een beperkt dieet geassocieerd met de ontwikkeling van letsels in enkel 7.5 percent van de dieren, en de letsels waren niet groot genoeg om symptomen te veroorzaken. Bovendien, de muizen die calorie beperkte diëten werden gegeven hadden lagere niveaus van ontstekings signalerende proteïnen evenals de insuline-als groei factor-1 (igf-1), die de groei van een verscheidenheid van types van kankercel bevordert.

De „muizen op de zwaardere diëten hadden beduidend meer letsels en grotere letsels dan die op het beperkte caloriedieet,“ studiemedeauteur Laura Lashinger, Doctoraat waarnamen, dat een post-doctorale kameraad in Dr.hursing's laboratorium is. Zij voegde toe dat de daling in ontstekingsproteïnen onder de beperkte muizen door het feit wordt verklaard dat het vetweefsel een belangrijke bron van ontstekingsfactoren is.

De „zwaarlijvigheid is een bekende risicofactor voor alvleesklier- kanker, maar het mechanisme dat dat de verhouding,“ onbekend is ten grondslag ligt aan Dr. Hursing becommentarieerde. „Onze bevindingen wijzen erop dat de caloriebeperking ontwikkeling van alvleesklier- kanker belemmert, die implicaties voor preventie en behandeling van alvleesklier- tumors kon hebben die door chronische ontsteking en zwaarlijvigheid wordt veroorzaakt.“

— De Kleurstof van D


14 april, 2008

Herinner me om meer bosbessen te eten

Een artikel voor publicatie in de dagboek wordt gepland de Vrije Basisbiologie en Geneeskunde stelt voor dat met inbegrip van bosbessen en ander fytochemisch-rijk voedsel in zijn dieet enkele amnesie kon omkeren die met het verouderen voorkomt. die

Dr. Jeremy Spencer bij de Universiteit van Lezing in Engeland en en zijn collega's gaf 8 verouderde die ratten een dieet met gepoederde bosbessen 12 weken wordt aangevuld, terwijl 8 verouderde en 8 jonge ontvangen ratten diëten unenhanced. De tests van ruimte het werk geheugen werden uitgevoerd vóór de behandelingsperiode en om de drie weken daarna voor de duur van de studie. De hersenen van de dieren werden onderzocht voor niveaus van flavonols en anthocyanins, die flavonoids in bosbessen, bij de conclusie van de studie zijn.

Flavonoids die om in de schors en het zeepaardje van de hersenen van bosbes gevoede dieren werden gevonden worden opgeheven werden niet ontdekt in het bloed of de hersenen van dieren dat de standaarddiëten ontvingen. Voor de ruimtegeheugentests, jonge uitgevoerde ratten beduidend dan beter beide groepen oude dieren, nog na slechts drie weken van bosbessenaanvulling, verbeterden de oude ratten hun scores van de geheugentest van een score van de 60 percentennauwkeurigheid aan 83 percenten. Deze verhoging werd gehandhaafd tot het eind van de studie. Analyse van besluit dat - tijd maakt nam nota ook van verbetering onder dat ratten ontvangen bosbessen. De onderzoekers toonden aan dat bosbessenflavonoids geheugen door signalerende proteïnen in een weg in het zeepaardje van de hersenen te activeren verbeteren, dat het leren en rappel controleert.

„„Deze studie niet alleen voegt wetenschap aan de eis dat etend toe de bosbessen voor u goed zijn, verleent het ook steun aan een op dieet-gebaseerde benadering die potentieel kon worden gebruikt om geheugencapaciteit en prestaties in de toekomst te verbeteren,“ nota nam studie van medeauteur Dr. Matt Whiteman. „Inderdaad, Dr.spencer's onderzoeksteam plan bij verder het uitbreiden van deze bevindingen door de gevolgen van diëtenrijken in flavonoids op individuen te onderzoeken die aan de cognitieve stoornis en ziekte van Alzheimer lijden.“

— De Kleurstof van D


11 april, 2008

De kersen verminderen diabetes en cardiovasculaire risicofactoren

Op 6 April, 2008, verminderden de onderzoekers van de Universiteit van het Cardiovasculaire Centrum van Michigan dat op de Experimentele Biologie 2008 vergadering wordt gemeld dat de scherpe kersen aan het dieet van ratten toevoegden factoren die met de ontwikkeling van hart- en vaatziekte en diabetes worden geïmpliceerd.

Voor de huidige studie, evalueerde het onderzoek verwant E. Mitchell Seymour, lidstaten en collega's de gevolgen van kersen bij 48 die ratten voor insulineweerstand ontvankelijk worden gemaakt en de gewichtsaanwinst, waarvan de helft zwaarlijvig en half was was mager. Enkele dieren werden voorzien van een dieet dat 45 percenten bevat vet waaraan toegevoegd geheel scherp kersenpoeder was. De extra dieren ontvingen de hoogte - vet dieet met een gelijkwaardige hoeveelheid toegevoegd calorieën en koolhydraatgram. De bloedonderzoeken voor glucose, cholesterol, triglycerideniveaus, en tellers van ontsteking werden uitgevoerd na 90 dagen. De dieren ontvingen DEXA-ook aftasten om hun lichaamsvethoeveelheid en plaats te meten.

De onderzoekers vonden dat allebei en zwaarlijvige ratten leunen dat het ontvangen kersenpoeder niet dezelfde hoeveelheid gewichtsaanwinst en lichaamsvet zoals dieren ervoer die geen kersen ontvingen, en zij hadden ook lagere niveaus van cholesterol, triglyceride en ontsteking, alle factoren in de ontwikkeling van hart- en vaatziekte en diabetes. De zwaarlijvige dieren accumuleerden ook minder buikvet, een andere risicofactor. De voordelen verbonden aan kersen in de studie kunnen aan hun hoge concentraties van anthocyanins toe te schrijven zijn: anti-oxyderende samenstellingen die van de rode kleur van het fruit de oorzaak zijn.

„Men toonde in mensen onlangs dat de regelmatige opname van donker met pigment gekleurde vruchten zoals kersen met verminderde mortaliteit van hart- en vaatziekte en coronaire hartkwaal wordt geassocieerd,“ waargenomen Seymour. „Waren de hart-gezondheid voordelen van deze kleurrijke vruchten aanhoudend zelfs wanneer verbeterd voor leeftijd en andere gezondheidsvoorschriften. Wij worden nu geïnvesteerd in het onderzoeken van de specifieke mechanismen van deze voordelen.“

— De Kleurstof van D


9 april, 2008

Thee met citroen niet een slecht idee

Op 7 April, 2008 bij op Experimentele Biologie 2008 conferentie in San Diego, stelde Fabiola Gutierrez Orozco van de Universiteit van de Staat van Ohio het vinden voor dat de spijsvertering thee beduidend catechins en hun bezit tegen kanker wijzigt, en dat het toevoegen van citrusvrucht of ascorbinezuur (vitamine C) veel van dit kan verhinderen voor te komen.

Voor het huidige onderzoek, gebruikten Dr. Orozco, dat een gediplomeerde student in het laboratorium van Dr. Joshua Bomser zijn, en zijn collega's bij de Staat van Ohio en Perdue-Universiteit een model dat spijsvertering in de maag en de dunne darm simuleert. Maag en dubbelpunt de kanker cellen werden behandeld met onverteerde en verteerde uittreksels van groene of zwarte thee, of een combinatie van theecatechins epigallocatechin gallate (EGCG) en epigallocatechin (EGC). Het team vond dat de spijsvertering van groene thee en catechins beduidend hun activiteit tegen kanker verminderde, terwijl de activiteit van zwarte thee hetzelfde bleef. Bovendien, werden de onverteerde uittreksels gevonden om tweemaal te zijn efficiënt in de cellen van dubbelpuntkanker dan in maagkankercellen.

Het vorige die onderzoek door Dr. Ferruzzi wordt geleid had bepaald dat de toevoeging van citrusvrucht of vitamine C aan groene thee theecatechins tegen het degraderen tijdens spijsvertering beschermde. Het toevoegen van citroensap resulteerde in 80 percent van theecatechins die beschikbaar voor absorptie blijft.

Dr. Bomser merkte op dat het begrip van het effect van spijsvertering op thee tot veranderingen in productformulering kon leiden om de kanker van de installatie te beschermen het vechten eigenschappen. De bevindingen van de studie zullen ook waarschijnlijk op andere actieve samenstellingen in voedsel van toepassing zijn. De vereniging van het drinken van groene thee met talrijke gezondheidsvoordelen ondanks de instabiliteit van geïdentificeerde samenstellingen kan erop wijzen dat andere samenstellingen voor een deel tot zijn gevolgen bijdragen. Het verdere onderzoek zal noodzakelijk zijn om deze samenstellingen te identificeren en het effect te bepalen van spijsvertering op hun activiteiten.

— De Kleurstof van D


7 april, 2008

Het vasten beschermt gezonde cellen tegen chemotherapiegevolgen

In wat een één van een vriendelijke studie, Valter D. Longo van de Universiteit van Zuidelijk Californië Andrus Gerontology Center en zijn collega's is geroepen rapporteer dat „de verhongering op korte termijn“ (vastend) gezonde cellen en gehele dieren tegen de nadelige gevolgen van hoge dosis chemotherapeutische drugs beschermt, terwijl kwetsbaar het verlaten van kankercellen aan de vernietigende eigenschappen van de drugs. Het onderzoek werd gepubliceerd online op 31 Maart, 2008 in de dagboek werkzaamheden van de Nationale Academie van Wetenschappen.

Het Dr.longo's team testte eerst hun hypothese gebruikend verschillende rat zes en menselijke kankercellenvariëteiten evenals normale cellen, en vond dat lage glucose of een laag-serum de media de gezonde cellen tegen drugcyclophosphamide terwijl kwetsbaar het verlaten van kankercellen beschermden. In een verder experiment in muizen die met agressieve menselijke kankercellen worden ingespoten, die die snel tweedaags voorafgaand aan het ontvangen van een hoge dosis drugetoposide ondergingen bleven bloeien, terwijl onder normaal gevoede muizen, de 50 percenten die ervaren duurzaam gewicht en energieverlies overleefden.

„Dit is een zeer belangrijk document,“ verklaarde kankeronderzoeker Professor Pinchas Cohen van de Universiteit van Californië, Los Angeles. „Het bepaalt een nieuw concept in kankerbiologie. In theorie, stelt het nieuwe behandelingsbenaderingen open die hogere dosissen chemotherapie zullen toestaan. Het is een richting die de moeite waard is achtervolgend in klinische proeven in mensen.“

„Het was bijna als een idee dat zelfs niet waard was het achtervolgen. In feite moest het uit het anti-veroudert gebied komen, omdat dat is wat wij op concentreren: beschermend alle cellen in een keer,“ Dr. bovengenoemd Longo. „Nu moeten wij heel wat tijd het spreken aan klinische oncologen besteden beslissen hoe te het best in de menselijke studies te werk te gaan.“

„Het is de soort tegengestelde van de magische kogel,“ UCLA-onderzoekprofessor van chemie waargenomen Edith Gralla. „Het is het magische schild.“

— De Kleurstof van D


4 april, 2008

De groene thee verhoogt het vette branden en verbetert insulinegevoeligheid bij mensen

Maart, de kwestie van 2008 van het Amerikaanse Dagboek van Klinische die Voeding over twee die oversteekplaatsstudies wordt gemeld door onderzoekers bij de Universiteit van Birmingham in Engeland worden uitgevoerd dat vond dat een uittreksel van groene thee de capaciteit van gezonde mensen verbetert om vet tijdens oefening te branden, en verbetert ook insulinegevoeligheid.

De eerste studie omvatte 12 jonge mensen die in 30 minuten het cirkelen before and after het aanvullen met een placebo of 3 capsules van cafeïnevrij gemaakt groen theeuittreksel in dienst namen. Elke capsule van groen theeuittreksel bevatte een totaal van 340 milligrammenpolyphenols, en 136 milligrammen epigallocatechin gallate (EGCG), een bedrag gelijkwaardig aan dat verstrekt door ongeveer 3.5 koppen groene thee. De bloedmonsters werden getrokken alvorens de deelnemers begonnen cirkelend, en met tien minieme intervallen door de oefeningsperiode. De uitademingsadembemonstering werd geleid om de twee minuten. Het koolhydraat en de vette die oxydatietarieven werden berekend vanaf het volume van zuurstof per minuut en het tarief van kooldioxideproductie wordt verbruikt.

In de tweede studie, ontvingen 11 mensen 3 groene capsules van het theeuittreksel of een placebo voorafgaand aan het opnemen van een drank van de 25 percentenglucose. De bloedmonsters die voorafgaand aan beleid van de glucose, en 15, 30, 4, 69, 90 en 120 minuten worden verzameld werden getest voor plasmaglucose, glycerol, en seruminsuline.

De eerste studie vond dat het groene theeuittreksel beduidend whole-body vette oxydatie meer dan de placebo verhoogde, evenals verhogend de bijdrage van vette oxydatie tot totale energieuitgaven. In de tweede studie, verbeterde de groene thee insulinegevoeligheid door 13 percenten. De „scherpe opname van groene thee kan vette oxydatie tijdens gematigd-intensiteitsoefening, misschien door een verhoging van lipolysis verhogen en daarom een verhoogde beschikbaarheid van vet aangezien een brandstof,“ de auteurs besluit. De „groene theeopname kan glycemic controle na een mondelinge glucoselading ook verbeteren en kon het potentieel hebben om het risico van type te verminderen - mellitus diabetes 2.“

— De Kleurstof van D


2 april, 2008

Citrusvruchten flavonoid remt naringenin hepatitis C

Een artikel online op 7 Januari, 2008 in het dagboek Hepatology wordt gepubliceerd openbaarde de bevindingen van onderzoekers bij Shriners-het Brandwondenziekenhuis op de Universiteit van Boston en van Harvard die naringenin, metabolite van bioflavonoid naringin die grapefruit zijn bittere smaak geeft, kan helpen het hepatitis c virus (HCV) bestrijden, dat wordt geschat om 3 percent van de wereldbevolking te besmetten die.

Beschreven het Medische de Schoolonderzoek medeyaakov nahmias van Harvard, het Doctoraat en de collega's eerst hun ontdekking dat HCV door besmette cellen terwijl verbindend aan zeer lage dichtheidslipoprotein (vLDL) wordt afgescheiden, en dat tot zwijgen brengend de boodschappersrna apolipoprotein van B (primaire apolipoprotein in LDL) in besmette cellen in een 70 percentenvermindering van de afscheiding van het virus resulteert dat noodzakelijk is om chronische besmetting te handhaven.

Naringin, die algemeen in citrusvruchten wordt gevonden, wordt gemetaboliseerd door de intestinale bacteriën van het lichaam aan naringenin, die, naast zijn anti-oxyderende activiteit, is getoond om de niveaus van de plasmacholesterol te verminderen. Acteren op vorige bevindingen die aantoonden dat naringenin geremde vLDL afscheiding van de lever, de onderzoekers HCV besmette menselijke cellen met flavonoid 24 uren cultiveerde. Zij vonden dat naringenin HCV-dosis-dependently afscheiding en zonder giftigheid remde, met een 80 percentenvermindering die bij de hoogste geteste concentratie voorkomt.

De „capaciteit van de lever in de context van de op RNA-Gebaseerde levenscyclus van HCV te regenereren staat voor de potentiële ontruiming van de virale besmetting toe,“ de auteurs schrijven. „Men denkt dat de ontruiming in ongeveer 30% van HCV besmette patiënten voorkomt. De mogelijke vermindering van de virale lading van HCV door virale afscheiding te remmen kon uninfected cellen toestaan om te regenereren, potentieel verhogend het totale tarief van virale ontruiming.“

Zij stellen voor dat de toekomstige studies op naringenin of andere flavonoids capaciteit op lange termijn de nadruk leggen om virale lading in dierlijke modellen evenals de menselijke culturen van de levercel te verminderen.

— De Kleurstof van D

Wat Heet Archief is