Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Schildklierverordening

Dieetaanbevelingen

Sommige voedsel bevat goitrogenic substanties die het gebruik van jodium verminderen. Dit voedsel omvat canolaolie, groenten van de Brassica familie (b.v., kool,154 spruitjes,155 maniok,156 en gierst157). De daadwerkelijke inhoud van goitrogens in dit voedsel is vrij laag, echter, en het koken beduidend vermindert het effect van deze goitrogens op schildklierfunctie.158

De studies tonen tegenstrijdige informatie betreffende het effect van soja op de schildklier. De isoflavoonmolecules in soja verbieden een enzym betrokken bij synthese van het schildklierhormoon,159.160 maar dat heeft niet in slechte schildklierfunctie in anders gezonde individuen met adequate jodiumopname vertaald.161,162,163

Voor die met hypothyroidism, zouden het ruwe goitrogenic voedsel en het sojavoedsel dat gisting en/of voedsel geen verwerking hebben ondergaan moeten in matiging worden verbruikt en worden beëindigd als de symptomen zouden moeten verschijnen.