De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Katerpreventie

De astronomische Kosten van Katers

Een studie in Annalen van Interne Geneeskunde compileerde de enorme kosten van verloren die productiviteit door katers wordt veroorzaakt (Wiese 2000). Hier is een uittreksel van deze studie:

De alcoholkater wordt gekenmerkt door hoofdpijn, tremulousness, misselijkheid, diarree, en moeheid met verminderde beroeps, cognitieve, of visueel-ruimtevaardigheidsprestaties die wordt gecombineerd. In de Verenigde Staten, jaarlijks kosten het verwante absenteïsme en de slechte baanprestaties $148 miljard (gemiddelde jaarlijkse kosten per werkende volwassene, $2000). Hoewel de kater met alcoholisme wordt geassocieerd, wordt het grootste deel van zijn kosten opgelopen door de licht-aan-gematigde drinker. De patiënten met kater kunnen aanzienlijk risico aan zich en anderen stellen ondanks het hebben van een normaal bloedalcoholgehalte. De kater kan ook een onafhankelijke risicofactor voor hartdood zijn.

Gebaseerd op deze statistieken, veroorzaakt de kater een significant economisch verlies in de Verenigde Staten. De wankelende kosten van alcoholische kater zouden beduidend kunnen worden verlicht als de drinkers het juiste anti-oxyderend alvorens namen naar bed te gaan.