Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

De Suggesties van de het levensuitbreiding

Volg de aanbevelingen van uw arts betreffende de toevoeging van dagelijkse dieetsupplementen. Multivitamins, de mineralen, en andere supplementen kunnen worden voorgeschreven of worden geadviseerd helpen essentiële die voedingsmiddelen vervangen tijdens dialysebehandelingen worden verloren. Raadpleeg medische beroeps ervaren in het behandelen van nierwanorde en volg zorgvuldig hun behandelingsaanbevelingen. Vestig aangewezen dieetgewoonten. De volgende supplementen zijn steunend van algemene niergezondheid. De aanbevelingen zijn voor gezonde individuen. Als u om het even welke vorm van nierziekte hebt, raadpleeg uw arts alvorens of veranderend om het even welke supplementen toe te voegen u momenteel kunt nemen.

Bovendien kunnen de volgende bloedonderzoeken nuttige informatie verstrekken.

De overzien Nieren van de Voorschrift drug zijn vooral kwetsbaar aan aanval door proinflammatory cytokines. Pentoxifylline (PTX) is een drug die om tegen dit type van nierschade is getoond te beschermen. De voorgestelde dosis PTX is tweemaal daags 400 mg.

PTX zou niet in patiënten met het aftappen wanorde zoals die met recente hersen of netvliesbloeding moeten worden gebruikt. De patiënten die Coumadin nemen zouden prothrombin tijd vaker moeten gecontroleerd hebben. Die die aan andere soorten het aftappen lijden zouden frequente artsenonderzoeken moeten ontvangen. Voorts denk na hebbend een arts coagulatiestatus evalueer om te zien wat PTX uitvoeren heeft op malplaatje het aftappen tijd. Dit is een goedkope test die op het biologische effect van PTX of andere agenten zoals aspirin (niet steroidal anti-inflammatory agenten) op plaatjefunctie betrekking heeft. Elk van deze agenten beïnvloeden plaatjesamenvoeging en dit effect kan in een verlengde malplaatje het aftappen tijd worden vertoond. Volgens twee studies, zou PTX door de patiënten van Parkinson moeten worden vermeden. Het is belangrijk om op te merken dat het lichaam TNF-Α gebruikt om besmetting scherp te bestrijden. Als de patiënten om het even welk teken van infectieziekte tonen, worden de drugs zoals Enbrel® die de gevolgen van TNF-Α remmen tijdelijk beëindigd. De nieuwe adviserende staten van FDA dat de patiënten zouden moeten voor inactief worden getest en worden behandeld, of latente tuberculose voorafgaand aan therapie met een andere verbiedende therapie TNF-Α (b.v., infliximab). Sinds PTX, onderdrukken de vistraan, en de netel direct TNF-Α, misschien zouden deze agenten tijdelijk tijdens de tijd moeten worden beëindigd wanneer men een actieve besmetting heeft.