Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Trauma en het Gekronkelde Helen

Het trauma is een zware die gebeurtenis door of een mechanische of chemische verwonding wordt veroorzaakt. Afhankelijk van zijn niveau, kan het trauma ernstige gevolgen op korte termijn en op lange termijn hebben. De rol van gezonde voeding, zowel in het bevorderen van het helen als het vermijden van complicaties verbonden aan trauma, is lang erkend in traumaterugwinning.

Het trauma varieert in intensiteit, die zich van ernstige brandwonden of verkeersongevallen aan het geleidelijke, cumulatieve trauma uitstrekt dat met herhaald excessief gebruik van spieren en verbindingen voorkomt (zoals zwaar gewichtheffen). De minder belangrijke verwondingen, vaak neen meer dan minder belangrijke irriterende middelen, zijn vrij frequent. Nochtans, beïnvloedt om het even welke traumatische gebeurtenis, zelfs een minderjarige één, het natuurlijke metabolische die saldo van het lichaam en stelt een cascade van reacties in werking op reparatie en restauratie van functie worden gericht.

In de loop van de afgelopen decennia, is het trauma meer en meer gemeenschappelijk (Zaal 1995) geworden. Dit kan gepast zijn voor een deel aan nieuwere, gevaarlijkere tijdverdrijven en sporten. De mensen hebben ook a great deal over het terugkrijgen van trauma, met inbegrip van voedingsbenaderingen om het helen te maximaliseren geleerd.