De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Het Syndroom van de golfoorlog

Het syndroom van de golfoorlog (GWS), beïnvloedend een aantal mannen en vrouwen die in de Perzisch Golfoorlog dienden, vertegenwoordigt een groep medische en psychologische klachten, met inbegrip van moeheid, ademhalingsziekte, spierpijn, krampen, huiduitbarsting, amnesie, duizeligheid, randverdoofdheid, en slaapstoringen. Een studie van 1996 VA (Kang et al. 1996) gerapporteerd dat de veteranen van de Golfoorlog 50% eerder zouden in een motorvoertuigongeval sterven dan militair die personeel niet naar de Golfoorlog wordt gestuurd. Robert W. Haley, Universiteit van Texas Southwestern Medical Center, Dallas, meldde gelijkaardige die bevindingen maar voegde in een artikel toe door Associated Press wordt gepubliceerd dat de veteraan van de Golfoorlog ook een hoger tarief van depressie en zelfmoord heeft. Haley correleerde medisch deze bevindingen met individuen die hersenenverwondingen hebben ondersteund (Haley 1997; 1998; Haley et al. 1997a; 1997b).

Tussen Augustus 1990 en Maart 1991, stelden de V.S. meer dan 697.000 troepen in het Schild van de Verrichtingswoestijn en het Onweer van de Verrichtingswoestijn op. De meerderheid van de troepen werd geplaatst in Saudi-Arabië, Koeweit, of aan boord van schepen in het Rode Overzees. Hiervan, hebben meer dan 100.000 (één in zeven) ernstige gezondheidszorgen aan het Ministerie van Veteranenzaken of het Ministerie van Defensie gemeld. Jammer genoeg, tonen sommige familieleden van die getroffen tekens en symptomen ook van het syndroom die, een besmettelijke verklaring van de ziekte geleidelijk aan voorstellen.


Speculatieve Oorzaken van GWS

Wanneer de causatieve factoren duister en niet unilateraal toegelaten zijn, zoals in GWS, de speculatie veelvuldig een nauwkeurige verklaring met voeten treedt. Dit lijkt waar in GWS. De veronderstellingen zijn velen wat betreft de medebepalende opeenvolging die in de fysieke en psychologische symptomen vertrouwd aan gediagnostiseerde veteranen met GWS eindigde.

De verzoeken die in detail onderzochte de meesten zijn blootstelling aan toxine in het milieu (zoals oliebranden) zijn, chemische en biologische wapens, lage uraniumblootstelling, een immune die reactie op een drug die wordt toegediend om tegen aanvallen van Soman (een zenuwgas) te beschermen, stof, en zelfs de immuniseringen (specifiek, het bloedzweervaccin en de poliospanningsverhoger) aan de troepen voorafgaand aan plaatsing worden gegeven. Om het even welk van deze theorieën konden een staat van unwellness verklaren wanneer opgelegd aan een kwetsbare gastheer.

Tekenen de wat de voeding betreft georiënteerde werkers uit de gezondheidszorg aan de reden in, „als u niet het kunt eten, ruikt het niet.“ Deze waarschuwing was niet mogelijk om in het milieu van de Golfoorlog aandacht te besteden aan. Meer dan 500 oliebronbranden brandden in Koeweit die in Juni 1991, uiterst hoge niveaus van corpusculaire kwestie uitzenden. De opsporingen van sarin, een potentieel fataal zenuwgas, tabun, een neuroparalytic giftige agent, en het gas van de zwavelmosterd werden gemeld tijdens de periode van 19-21 Januari, 1991. De troepen verantwoordelijk voor het schoonmaken van Iraakse die munitiestortplaatsen kunnen aan verarmd uranium, een vorm van uranium in munities wegens zijn dichtheid wordt gebruikt en metallurgische eigenschappen blootgesteld te zijn. Korenyi-Both et al. (1992) rapporteerde dat de combinatie het Saoedi-arabische stof en duif dalen een scherpe hyperallergic reactie aanstak die om longontsteking van het Woestijnonweer of Al Eskan-ziekte is gekomen genoemd te worden. Er zijn zij die of de eigenlijke preventieve maatregelen vragen--drugs en inentingen--tewerkgesteld om de troepen tegen chemisch product of biologische oorlogsvoering te beschermen kan de agenten zijn die de ziekte veroorzaken. Verwarrend het onderzoek, zijn de manifestaties van het syndroom onvoorspelbaar. Enkel aangezien kanker lang na blootstelling aan de causatieve factor kan voorkomen, kunnen de complicaties die van GWS het gevolg zijn zijn enkel onvoorspelbaar.


Uitgebreide Gezondheidszorgen

De ziekten duidelijk in de veteranen van de Golfoorlog zijn niet alleen lastklachten, maar vertegenwoordigen zorg voor kwetsbaarheid aan catastrofale ziekte. Duizenden militairen van de V.S. zijn gestorven aan infectieziekten, chemische blootstelling, en andere oorzaken als gevolg van het Onweer van de Verrichtingswoestijn.

Op 6 April, 2000, rapporteerde Associated Press dat VA een year-long studie aankondigde om te bepalen of er een hogere weerslag van de ziekte van Lou Gehrig is--amyotrophic zijsclerose of ALS--onder de veteranen van de Golfoorlog. Het blijkt dat minstens 28 veteranen van de Golfoorlog met deze dodelijke ziekte zijn gediagnostiseerd. De onderzoekers zijn geinteresseerd in de plaatsbepaling van andere die veteranen met ALS of andere ziekten worden gediagnostiseerd van het motorneuron die actief plicht tussen Augustus 2, 1990, en Juli 31, 1991, ongeacht plaats dienden. Zij die niet naar het golfgebied gingen zullen als deel van de controlegroep dienen. In aanmerking komende veteranen kunnen (877) 342-5257 draaien.


Antisqualeneantilichamen

Dr. Bob Garry van Tulane University testte 400 veteranen voor antilichamen aan squalene en vond dat 95% van die individuen met GWS hoge niveaus van het antilichaam had (Asa et al. 2000). Niettemin kan een deelnemer in metabolische die processen, squalene, in de olie van de haailever wordt gevonden, sommige plantaardige oliën, en menselijke lever, ook in een vaccin worden opgenomen, een specifieke immune reactie te versnellen te verbeteren of te verlengen. Het verbijsteren van het het speuren proces, informatie nu verkrijgbare staten dat squalene, hoewel zodra beschouwd als een immunologische die versterker, nooit als hulp in de vaccins gebruikt werd aan de veteranen van de Golfoorlog worden beheerd. Omdat het antilichaam aan squalene algemeen in individuen gevonden wordt door GWS worden geteisterd, kan het toepassen van de Antisqualene-Antilichamenanalyse op getroffen veteranen een waardevol instrument in diagnose bewijzen die. Men heeft een hypothese opgesteld dat GWS een resultaat van een auto-immune reactie is, waarin het immuunsysteem ongepast zijn eigen natuurlijke levering van squalene aanzet. De analyse is beschikbaar door Auto-immune Technologieën, LLC, van New Orleans, La.


Mycoplasmal Besmettingen en GWS

De zeldzame kiemen genoemd worden mycoplasmas vaak blijk gegeven van in individuen met GWS. Mycoplasmas is bacterie-als organismen die atypische longontsteking in beperkte groepen, zoals militair personeel veroorzaken. Zij zijn klein, vrij-leeft, zelf-herhaalt organismen die een ademhalings, griep-als ziekte kunnen veroorzaken die aan systemische chronische syndroom-als moeheid of fibromyalgia syndroom-als ziekte kan vorderen, soms vooruitgaand aan veelvoudige sclerose-als, amyotrophic zij sclerose-als, en artritis-als symptomen. De onderzoekers vonden de die lichtjes minder dan helft zeer zieke veteranen van de Golfoorlog met tekens van chronisch moeheid-immuun deficiëntiesyndroom (CFIDS) of fibromyalgiasyndroom (FMS) - d.w.z., moeheid, depressie, gezamenlijke pijn, cognitieve storingen, brandende spieren, het wankelen toespraak, hoofdpijn, incontinentie, voedingswanorde, keelpijn, oorsuizing, of verlies van libido--geïmpliceerde mycoplasma besmettingen. Hoewel deze micro-organismen direct geen CFIDS veroorzaken, schijnen FMS, GWS, of de reumatoïde artritis (Ra), mycoplasmas om hun vooruitgang en verergering te bevorderen.

De meeste micro-organismen zoals mycoplasmas worden niet beschouwd als belangrijke menselijke ziekteverwekkers wanneer zij bij oppervlakkige plaatsen, zoals de mondholte of de darmen, als symbiotische darmflora worden gevonden, maar sommige species, zoals M. fermentans, M. penetrans, M.-pneumoniae, M.-genitalium, M.-pirum, en M.-hominis, het vermogen hebben om bloedomloop te doordringen en diverse weefsels te koloniseren. De studie werd gemeld door Rawadi et al. (1996).


De seksuele Tekorten van Impairments en van de Geboorte

Of het personeel van de Golfoorlog een verhoogde weerslag van zuigelingen geboren met geboortetekorten in vergelijking met heeft nondeployed personeel is onduidelijk. Van de 75.414 zuigelingen geboren in de militaire ziekenhuizen tijdens de studieperiode, zeven voorgesteld met enkele oculaire, auditieve, of hartimpairments verbonden die aan een voorwaarde algemeen als Goldenhar-syndroom wordt bedoeld. Slechts vijf van de zeven babys, echter, waren geboren aan de veteranen van de Golfoorlog (34.069 geboorten), hoewel de resterende twee zuigelingen geboren waren aan nondeployed militair personeel. Sommigen bevestigen dat de geboortetekorten niet alarmerend onevenredig onder de veteranen van de Golfoorlog zijn; anderen debatteren boos dat de weerslag veel hoger is dan onder de niet-militaire bevolking, met sommige weerslag van kindertekort die niet geschikt worden geregistreerd. Seksuele malperformance, zoals impotentie, is onder de dienstpersoneel gemeld die aan de Golfoorlog deelnemen.


Waarom niet iedereen?

De onderzoekers namen ziekten waar lijkend op GWS die in proefdieren aan een mengsel van cholinesterase inhibitorinsecticiden en pyridostigmine worden blootgesteld; de militairen in de Perzisch Golfoorlog zijn blootgesteld aan beide agenten.

Alvorens de invloed te richten die dergelijke toxine op blootgestelde individuen konden hebben, is het belangrijk dat het autonome zenuwstelsel kort aan de lezer wordt verklaard. Het autonome zenuwstelsel, regelende onvrijwillige functies, bestaat uit twee die afdelingen, als sympathiek en parasympathetic zenuwstelsel worden bedoeld. Elke afdeling oefent functies binnen het lichaam uit die invloeds hartspier, vlotte spier, en ingeboren activiteit.

De individuen zijn geboren met een sympathiek, parasympathetic, of evenwichtig die zenuwstelsel, als metabolisch type wordt bedoeld. Ons metabolisch type identificeert ons individueel en draagt tot de persoonlijkheid bij die wij aan de maatschappij tonen. De passiviteit, de agressie, de juiste hersenen/de verlaten hersenensuperioriteit, de slaappatronen, enz., zijn maar enkelen van de invloeden van de kenmerken metabolische overheersing. Maar dieet, oefening, supplementen, blootstelling aan giftige materialen, en spanning kan tot meer giftig de ontvankelijkheid van de reeds dominante afdeling maken. Het lichaam is het gezondst wanneer geen van beiden van de twee afdelingen suprematie houdt, maar eerder wanneer het saldo heerst.

Cholinesterase de inhibitors kunnen het volume op het parasympathetic zenuwstelsel omhoog draaien door acetylcholine, een neurotransmitter toe te staan, om bij de cholinergic receptor te accumuleren, waarbij gevolgen gelijkend op bovenmatige stimulatie van cholinergic receptoren door de centrale en perifere zenuwstelsels worden veroorzaakt. Een reeds parasympathetic dominant individu kon, na voldoende blootstelling aan cholinesterase inhibitors, een verhoogde parasympathetic uitdrukking tonen.

Dr. Nicholas Gonzalez (www.dr-gonzalez.com), een arts van New York, die zich in kankerbehandeling specialiseren, heeft vaak verklaarde de insightfully ziekte-bevorderende rol van het autonome zenuwstelsel, wanneer de twee afdelingen uit zijn evenwicht gebracht worden. Dr. Gonzalez verklaart dat de beschermende sluiting rond een cel en de kern die de uitwisseling van materialen tussen de cel en zijn milieu controleert als membraan wordt bedoeld. Het membraan beschermt de inhoud van de cel met dezelfde heftigtheid die een verlangende ouder tot een kind uitbreidt. Het is wanneer het membraan zijn die waardigheid verliest, een proces door bovenmatig calciumverlies wordt bepaald, dat de cel broos en onbeschermd wordt. Als kan de giftige ingang van de materialenaanwinst in de kern, het genetische controlecentrum van de cel, schade aan DNA van de cel vrij snel voorkomen. Indien dit gebeurt, is de ernstige vernietiging de gastheer overkomen.

Het membraan van de cel is verschillend in het sympathieke en parasympathetic individu. Het sympathieke dominante individu neigt naar een strakker membraan dat afvalaccumulaties vrij goed opslaat. Het duurt langer voor giftige materialen om in de kern te migreren omdat de strakheid van het kernmembraan en, daardoor omhelst, beschermend. Maar wanneer de maximumlading in het kerngebied is bereikt, kunnen de anomalieën, zoals tumors, duidelijk worden.

Door contrast, neigt het cellulaire en kernmembraan, volgens het werk van Dr. Gonzalez, in een parasympathetic individu zwak en lek te zijn, ad libitum toestaand schadelijke materialeningang in cellen. De ingang van verontreinigende stoffen wordt ontmoet lichte oppositie, aangezien het celmembraan dunne weerstand tegen de invaller uitoefent. De schadelijke materialen, evenals de virussen, vinden weinig belemmering voorbijgaand door het membraan en bereikend ingang in de cel.

Dit beetje van neurofysiologie kan de vergiftiging het best verklaren die om in verscheidene van de veteranen van de Golfoorlog schijnt voorgekomen te zijn. Welke nauwkeurig van de theorieën, d.w.z., blootstelling aan laag uranium, oliebranden, chemische producten van oorlogvoering, enz., is wanneer het bepalen van de causatieve factor in GWS? Het kan niet van belang zijn, omdat, in werkelijkheid, om het even welke theorieën of alle theorieën nauwkeurig kunnen zijn. Om het even welke schadelijke blootstelling was teveel voor enkele veteranen. De metabolische overheersing kan wat meer onmiddellijk aan de blootstelling kwetsbaar gemaakt hebben; voor anderen, kan de verschijning van de ziekten van de Golfoorlog langer zijn in het verschijnen. De gevolgen van de blootstelling kunnen verscheidene draaien nemen alvorens het volledige begrip van de diepte van de verwoesting wordt bereikt, maar het celmembraan schijnt een belangrijkste speler in alle scenario's te zijn.


Chronische Giftigheid

Dr. Jeffery Bland, Ph.D., van het Instituut voor Functionele Geneeskunde, rapporteerde dat de eerste tekens van chronische giftigheid als neuro en immunotoxicity kunnen verschijnen. Dr. Michael R. Lyon, M.D., van het Onderzoekinstituut van de Geneeskunde Van Oceanside Functionele, Nanaimo, Brits Colombia, verklaarde dat zenuwachtig en de immuunsystemen voor oxydatieve spanning en xenobiotics, d.w.z., drugs en organische vergiften hoogst gevoelig is. Hij wijst erop dat zowel zenuwachtig als de immuunsystemen een krachtig geheugen heeft, welke middelen zij enorme capaciteit voor het herinneren van aan blootstelling aan substanties hebben waarvoor zij gevoelig zijn geworden. Zij worden meer en meer gevoelig gemaakt aan deze agenten aangezien hun immuunsysteem antigenic geheugen bouwt.

De klassieke studies die ratten impliceren toonden aan dat de blootstelling aan een vergift en een gelijktijdige vleug van kamfer later serumziekte of auto-immune crisis veroorzaakten toen de dieren aan slechts een snuifje van kamfer werden blootgesteld. Het immuunsysteem was zo hypervigilant in het beschermen tegen het vergift dat zelfs de geur van de kamfer een alarm signaleerde. Teveel van ons, of door verwaarlozing of happenstance, zijn blootgesteld aan milieuverontreinigende stoffen die beschadigend kunnen zijn of aan zenuwachtig of het immuunsysteem. Dr. Lyon waarschuwt ervoor dat de wanorde van het aandachtstekort, FMS, en CFIDS de maatschappij in het bekijken deze wanorde vanuit een toxicologisch perspectief gaan dwingen.

De haaranalyse, als behoorlijk geleid, kan een betrouwbaar beoordelingshulpmiddel zijn in het bepalen van giftigheid van zware metalen. De opsporing van chemische giftigheid kan worden gemaakt door urine organisch zuuranalyse en door bloed en vettig weefsel voor veronderstelde chemische producten te meten. Gelijktijdig, zou de lever wat betreft van het serumbilirubine en enzym niveaus moeten worden getest.