De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Prostate Kanker

Basisinformatie

Dit is routineinformatie om de patiënt te identificeren. Het is, in wezen, naam, rang, en serienummer. Het is zeer basisgegevens die vaak in administratieve bijzonderheden, bijvoorbeeld, leeftijd, geboortedatum, volledige adresinformatie, echtgenoot of de naam van significante andere, en de namen van artsen met hun specialiteit en contactinformatie vallen. Het zou om het even welke medische diagnoses ook moeten omvatten die waarschijnlijk zullen één of andere interactieve rol met PC hebben.

Prediagnosticgeschiedenis

Wanneer wij over de diagnose van om het even welk soort kanker spreken, verwijzen wij naar de microscopische die diagnose na een biopsie of een bemonstering van weefsel wordt verkregen. De gegevens in de prediagnostic categorie brengen informatie over biologische uitdrukkingen van PC met elkaar in verband die de diagnose van PC voorafgaan. Dergelijke informatie zou de data en PSA waarden voorafgaand aan een diagnose van PC kunnen omvatten. Het zou resultaten van het vrije PSA percentage ook kunnen omvatten, berekeningen van PSA snelheid (PSAV), en PSA die tijd verdubbelen (PSADT).

Diagnose en het Opvoeren

Deze beweging brengt zeer belangrijke basislijninformatie van voorspellende betekenis met elkaar in verband. Dit omvat de basislijn PSA en PAP, de Gleason-score, het kliervolume, de kernbetrokkenheid, en het klinische stadium. De Gleason-score moet door een deskundige in PC-pathologie worden bevestigd. Deze sectie van het medische dossier bevat ook de kritieke biologische uitdrukkingen die in de algoritmesectie worden gebruikt. De voorbeelden van diverse medische input in deze categorie worden getoond hieronder in Lijst 3.

Daarom om de werkelijkheid van de militaire campagne te beoordelen, zal een goede intelligentieambtenaar informatie essentieel voor het begrip van de werkelijkheid van de slag die verzamelen onder ogen worden gezien. Dit deel van de het winnen strategie overlapt met vroege erkenning van de vijand en de beoordeling van vijandelijke sterkte (en zwakheid).

Bijvoorbeeld, in de klinische die gegevens in Lijst 3 worden getoond, stelt de basislijn PSA van de patiënt (bPSA) van 35 reeds voor dat wij een minimale kans hebben dat PC tot de voorstanderklier beperkt is. Het hoge niveau van PSA is gelijkwaardig met een groot tumorvolume. Deze bevindingen worden jammer genoeg versterkt door die van DRE waar het klinische stadium T3a die (op extracapsular uitbreiding aan één kant van de voorstanderklier wijzen) was, samen met de bevindingen die die van biopsie zes genomen tonen uitboort, toonden alle zes PC. Voorts was het percentage van individuele kernbetrokkenheid ook zeer hoog met één kern die 100% betrokkenheid van PC tonen en de resterende vijf kernen die een totaal van 220% betrokkenheid, voor een gemiddelde kernbetrokkenheid hebben van deze vijf kernen van 44%.72 opnieuw, dit is indicatief van een groot tumorvolume.

Het Narayan-stadium beoordeelt of de microscopische bevindingen van PC tot één kant van de prostaat (B1) tegenover beide kanten beperkt waren (B2). Opnieuw, versterkt het B2 Narayan-stadium ons begrip van de vijand voor zover een groter tumorvolume.73 dit gaat duidelijk geen situatie zijn waar het waakzame wachten een rationele overweging of een één is waar de eerste tactiek chirurgie, stralingstherapie, of cryosurgery zou impliceren. Het PAPbloedonderzoek is boven 3.0, en dit het vinden zou aan zeer riskant van mislukking van RP 74of van vooruitgang na stralingstherapie richten, zelfs met nieuwere vooruitgang die 3D Conforme Stralingstherapie (3DCRT) impliceren of Intensiteit Gemoduleerde Stralingstherapie (IMRT) met of zonder zaadinplanting.75

Lijst 3 een Voorbeeld van Gegevens Belangrijk in de Kenmerkende en het Opvoeren Fase van PC.

Dit is een hypothetische die gegevensreeks van een patiënt met PC op 1/12/99 wordt gediagnostiseerd. Het objectifies belangrijke punten van medische informatie door middel van het voorstellen van dit in een lijst met standaarddiecategorieën worden gekend om van betekenis in het resultaat van PC-zorg te zijn.

1/12/1999

35

3.5

6/6

(4,3)

(4,3)

Kenmerkende Laboratoria

Bostwick

PC-diagnosedatum

bPSA

bPAP

Kernen met een biopsie verrichte op PC/cores

Originele Gleasonscore (GS)

Het deskundige overzicht van de Gleasonscore

Originele GS-Recensentidentiteitskaart

Deskundige GS-Recensentidentiteitskaart

T3a

80 CC

Diploïde

100%

10.19

Verbied

Positive*

Verbied

Klinisch stadium (Cs)

Kliervolume (GV)

Ploidy

de grootste kern van % in kwestie

De berekening van het tumorvolume

Beenaftasten + versus -

ProstaScintaftasten + versus -

CT aftasten + versus -

B2

0.44

4

320%

Misc:

Narayanstadium

PSA dichtheid

AUA score

Som % alle kernen in kwestie

ErMRI/specificatieinformatie: Gedaan niet

*Uptake van isotoop in juiste obturator en juiste interne die iliac lymfeknopen (bij de Universitaire Ziekenhuizen van Cleveland worden gedaan).

Het opvoeren details: wijs op data, bevindingen (als abnormaal); extra diverse informatie van belang.

Het kliervolume (GV) heeft relevantie voor welke therapie wordt geselecteerd, zoals de Amerikaanse index Urologic van het Verenigings (AUA) symptoom--een objectief noterend systeem dat lagere urinelandstreeksymptomen kwantificeert.

Het verzamelen zich van deze medische informatie staat een duidelijker inzicht toe in wat het resultaat van de patiënt is. In een situatie die veel gunstiger is dan dit één, stelt een patiënt op het tijdstip van diagnose van PC met PSA van 9 ng/mL met een Gleason-score van (3.3) dat voor is gelezen door een deskundige in PC-pathologie. Zijn klinisch die stadium op DRE wordt gebaseerd openbaart niets om PC voor te stellen, d.w.z., T1c klinisch stadium. Voorts heeft hij een gunstig percentage van PC-kernbetrokkenheid met minder dan 50% van de bemonsterde biopsiekernen het tonen van kanker.76

Nochtans, is zijn GV uiterst groot bij 80 CC. Te vaak, op het tijdstip van de diagnose van de patiënt via transrectal ultrasone klank van de voorstanderklier, wordt GV niet geregistreerd door de uroloog. De beoordeling van de patiënt is onvolledig omdat GV een kritieke kwestie in de diagnose en het beheer van PC is.77-80 grote GV in dit voorbeeld zou ongunstig het resultaat van de patiënt beïnvloeden die behandeling met stralingstherapie (externe straal en/of brachytherapy) ondergaan of cryosurgery.81-85 dit zou in het plaatsen van een AUA symptoomindex groter dan 20, een maximumurinestroom van 10 ml per seconde of minder vooral waar zijn, en zelfs een GV groter dan 40 gram of CC.86 nochtans, nog blijft de controverse op dit gebied.87

Deze gegevensinvoeren evolueren aangezien wij more and more over het biologische verhaal begrijpen en wat voor een succesvol klinisch resultaat het belangrijkst is.

Gegevens voor Algoritmen en Nomogrammen worden gebruikt dat

Verzamelen zich van deze medische informatie is belangrijk om bij basislijn voorafgaand aan om het even welke behandeling te leveren. Deze die informatie is kritiek in de behandelingsstrategie door het PPP team wordt geselecteerd. De berekeningen betrokken bij dergelijke algoritmen zijn vereenvoudigd door het gebruik van softwareprogramma's zoals PC-Hulpmiddelen I en II over websites zoals website de van PCRI (Prostate Kankeronderzoekinstituut) bij www.pcri.org en de Kattan-nomogramplaats in www.mskcc.org.

De belangrijkste basislijngegevens noodzakelijk voor veel van de standaardalgoritmen/de nomogrammen in gebruik omvatten momenteel de vermelde gegevensinvoeren in de Diagnose en de Opvoerende sectie. Andere gegevens die tijdens de PC-cursus van de patiënt beschikbaar kunnen worden zijn van toepassing op extra algoritmen die PSA herhaling na chirurgie of straling impliceren. Dit zou Gleason-score bij radicale prostatectomy (RP) impliceren, ploidy (DNA-analyse) bij RP, aanwezigheid of ontbreken van lymfeknoopbetrokkenheid bij RP, PSA snelheid en PSA die tijd na RP, tijd aan PSA herhaling na RP, geschiedenis van gebruik van ADT (androgen ontberingstherapie) verdubbelen, aangewende dosis rechts, en andere gegevens. De risicoberekening door het gebruik van algoritmen en nomogrammen wordt verstrekt wordt besproken meer in detail in Sectie 5, Risicoberekening van de PC-Patiënt die.

Een gedetailleerd Klinisch Chronologisch Overzicht (DCCR)

Naar mijn mening, is dit het meeste belangrijke stuk van het medische dossier voor de PC-patiënt. Dit is omdat DCCR een integratie van al voorafgaande informatie in een medisch verhaal vertegenwoordigt dat aan de arts, de patiënt, en zijn partner duidelijk is (PPP). DCCR gebruikt een combinatie van een chronologie en informatie met betrekking tot belangrijke gebeurtenissen om de belangrijkste kruispunten in de geschiedenis van de patiënt voor te stellen aangezien het op PC betrekking heeft. De behandelingen worden aangewezen als „Rx“ en zijn vetgedrukt voor nadruk.

Ideaal gezien, voegen de patiënt en zijn partner evenals arts informatie aan dit deel van het PC-medische dossier toe, die zijn gebruik aanmoedigen als belangrijk navigatiehulpmiddel voor het volledige team. Het gebruiken van DCCR als het vervoeren van medische informatie concentreert energie op gebieden van belang. Dit vermijdt generische suggesties, bijvoorbeeld, stelt, straalt, of doet niets in werking uit, en zo het de behoefte aan wezenlijk bewijsmateriaal veroorzaakt om de keus van bijzondere evaluaties en/of behandelingen te steunen. Zulk een benadering zou helpen om het resultaat van de patiënt te verbeteren en zijn weg te verlichten aan dat resultaat. Dit is de essentie van goede behandelingsstrategie. U moet uw thuiswerk doen. Elk van dit is geïllustreerd in de Inleiding.

Stroombladen (een Krachtig Grafisch Hulpmiddel dat Nadruk rechtvaardigt)

De stroombladen zijn kritiek in het begrip van de reactie van de patiënt op behandeling. Gehandhaafde stroombladen, de dwingend, detailleren de behandelingsstrategie en zijn reactie. Het stroomblad, nauwkeurig door de arts wordt, en door de patiënt en zijn partner wordt begrepen gehouden die ideaal gezien, is het nitty-zanderige aantekenvel dat het succes of het gebrek aan succes van Behandeling die vervoert.

De stroombladen zijn kritiek aan het beheer van om het even welke patiënt, geen kwestie welke ziekte kan ontmoeten PPP. Jammer genoeg, worden de concepten met stroombladen worden geïmpliceerd hoewel eenvoudig, vaak totaal gemist door vele artsen die. Het stroomblad wendt het concept tijd met betrekking tot behandeling aan en correleert dit met parameters (indicatoren) van reactie.

Simpel gezegd, geeft het stroomblad een tijdschema van de medicijnen van de patiënt en correleert hen met laboratorium en radiologische studies (reactieparameters) om op om het even welke veranderingen te wijzen die of op de aanwezigheid of ontbreken van het gewenste biologische effect wijzen. Tegelijkertijd, worden de functies van het lichaamssysteem gecontroleerd gebruikend laboratoriumtests. Dit controleert om het even welke ontwikkelende van het druggiftigheid of weefsel schade die aan de behandeling en/of de ziekte toe te schrijven kan zijn. Een voorbeeld van dit zou John Doe zijn met Flutamide en Lupron ®voor metastatische PC wordt behandeld die. Een voorbeeld van zijn stroomblad wordt getoond voor een deel in Lijsten 4A en 4B (en geheel op pagina F37 van de Inleiding).

Lijst 4A. Het stroomblad Objectifies Medisch Intel

Dit is een hypothetisch voorbeeld van een stroomblad dat in de zorg van alle patiënten zou moeten worden aangewend, al dan niet zij PC hebben. Deze objectieve benadering van zorg stelt de variabelen van TIJD en MEDICIJNEN of andere die BEHANDELINGEN voor in de context van PARAMETERS VAN RESULTAAT worden gebruikt. Zulk een objectieve correlatie laat ons toe om beter te beslissen al dan niet de behandeling een succes is. De opneming van kritieke laboratoriumgegevens die een weerspiegeling vormen van of de medische campagne zoals gepland gaat wordt getoond in een Deel A van deze vorm. De extra parameters om ons over resultaten te vertellen die op radiologische en/of pathologiestudies zouden kunnen betrekking hebben worden getoond in Lijst 4B.

Maand/dag

2/1

2/28

3/28

4/25

5/23

Flutamide

250 mg TID

3

3

Gat

Hervat

Lupron

7.5 mg

7.5 mg

7.5 mg

7.5 mg

7.5 mg

Proscar

5 mg-BOD

3

3

3

3

Fosamax

70 mg/wk

3

3

Procrit

10 week van K q

3

Greep

3

3

Vasotec

5 mg QD

3

3

3

3

Prilosec

20 mg QD

3

3

3

3

Silymarin

200 mg QD

WBC

5.5

5.9

5.7

6.3

6.0

PMN| LYMFE

|

|

|

|

|

HCT %

37

36

39

37

35

PLAATJES

180

212

188

234

177

Na+ | K+

|

|

|

|

|

BROODJE | CREEER

|

|

|

|

|

GLUCOSE LDH

CA++ | PHOS- -

|

|

|

|

|

Albumine | Globuline

|

|

|

|

|

Bilirubine| Alk PHOS

| 456

| 245

| 188

| 143

| 92

SGOT | SGPT

18 | 18

20 | 24

26 | 33

55 | 78

35 | 40

PSA | PAP

122 | 29

60 | 12

14 | 2.5

0.5 | 2.2

<0.05 | 2.0

TESTO | SHBG

345 |

<20 |

<20 |

|

|

Pyrilinks-D (Dpd)

4.3

6.5

4.0

Dhea-s | Androstenedione

89 | 125

|

|

|

|

Prolactin | DHT

8.9 | 55

|

|<30

|

|

CEA CGA NSE

2.0 4.8 7.8

|

|

|

|

Gewicht

160

162

163

168

170


Lijst 4B. Het stroomblad (Achterkant)

De achterkant van het stroomblad wordt getoond voor een deel. Het wijst op hetzelfde concept het gebruiken van een parameter--een biologisch eindpunt--als metende stok om de resultaten van de geselecteerde therapie te meten. Opnieuw, objectifies dit wat wordt gedaan en persoonlijke bias vermindert. De stroombladen, indien correct en vol overgave aanwezig geweest bij, beantwoorden deze vraag: „Is de behandeling die op me worden gebruikt die?“ werken

Borströntgenstralen

1/23/01: normaal

9/17/01: normaal

Endorectal MRI + de Spectroscopie; Duidelijke MRI, CT (specificeer)

CT LEIDT:

CT BORST:

CT Buikbekken: 9/17/01 geen lymfeknoopuitbreiding in bekken of buik; normale lever

ENDORECTAL MRI + DE SPECTROSCOPIE: 1/15/01: kliervolume 24 CC, geen ECE, overeenstemmende abnormaliteiten van MRI en van MEVR. in R en l-basis, R midgland en r-top. Geen regionale gezien knopen.

Ultrasone klank (met inbegrip van TRUSP)

12/22/99: kliervolume 30 CC; hypoechoic letsels in de basis van R en l-; intacte capsule, geen betrokkenheid van SV

Nucleaire geneeskunde (BS = beenaftasten; PS = ProstaScint-aftasten; HUISDIER = de tomografie van de positonemissie)

BS #1: 1/22/01: geen abnormaal begrijpen in beenderen, normaal aftasten

Pathologierapporten (omvat Pathologieaantal)

Nota hoe het stroomblad als behandelingsverslag dienst doet en hoe de kolommen de gevolgen in verband met tijd van therapie voor CBC tonen (hematocrit die dalen), die aan androgen ontberingstherapie toe te schrijven was (ADT). Het gewenste therapeutische effect op PSA wordt ook duidelijk getoond. De verergerende test van de leverfunctie (SGPT, een leverenzym) voorspelt problemen secundair aan levergiftigheid, die aan Flutamide toe te schrijven kan zijn. Het stroomblad verklaart vooraf dit omdat de arts of de patiënt het testresultaat kan zien gaand van lage normale aan hoge normaal alvorens de gemarkeerde abnormale waaier in te gaan. Alkalische phosphatase (wegens beenmetastasen) toont een reactie op ADT en valt van aanvankelijke 456 naar de normale waaier (= 125). Zelfs daarna het bereiken van de normale waaier, alkalische blijft phosphatase lager dalen. De concepten hebben hier op basislijn, tendensen, de kwestie van veranderingen binnen de normale waaier, en behandeling tegenover reactieparameter betrekking.

De gemachtigde patiënt en de partner verkrijgen duurzame kopieën van om het even welke die laboratoriumgegevens in het bureau van de arts samen met exemplaren van om het even welke stroombladen worden geproduceerd. Het team wordt aangemoedigd om deze vormen zorgvuldig te herzien en te begrijpen. Een ware arts stemt in met zulk een verzoek. Het zelfde is op alle overlegrapporten van toepassing.

Samenvatting/Toezichtbladen

Ten slotte, als deel van medische gebeurtenisopname, is een algemene beoordeling van de totale gezondheid van de patiënt nodig. Terwijl de patiënt een grote reactie op zijn PC-behandeling kan hebben, kan zijn been minerale dichtheid verergeren.88 als de medische campagne succesvol moet zijn, moet de slag op alle voorzijden worden gewonnen.

Lijst 5 is een voorbeeld van wat ik in medische praktijk heb gebruikt om patiënten te controleren. Het houdt weinig steek om een patiënt door intensieve behandeling voor PC te zetten als zijn cardiovasculaire status 89verslechtert of als hij tweede malignancy 90heeft die undiagnosed wegens een tunnel-visie benadering van de zorg van de patiënt is gegaan. Lijst 5 stelt dit concept toezicht voor en herinnert PPP eraan toen de laatste dergelijke test werd uitgevoerd. De de stroombladen zouden van de patiënt de daadwerkelijke resultaten van dergelijke onderzoeken weergeven.

Lijst 5. Samenvatting/Toezichtvorm

Procedure

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Fysiek Examen

DRE

Voorbij/Fam/Soc Hx

Borströntgenstraal

electrocardiogram

Urineanalyse

OB X 3

Colonoscopy

Pyrilinks-D

Beendichtheid

ProstaScint

Beenaftasten

Spanningselectrocardiogram

Oogexamen

Huidexamen

V.S.-TSH

Homocysteine

Ferritin

Griepvaccin

Pneumovax

Wat Dit Gemiddelde voor Patiënten?

  • Om de slag tegen PC te winnen, moet u informatie verkrijgen die in het beslissen van het resultaat van deze biologische interactie hoogst belangrijk is. De medische intelligentie (Intel) is zo belangrijk voor de overleving van de patiënt aangezien de militaire intelligentie aan de overleving van de militair en het succes van de campagne is.
  • De patiënt en de partner van PC moeten opnieuw als groep handelen, versterkend elkaar met hun groeiende kennis. Op tijd, voor het te vervullen paradigma, moeten zij deze pas ontdekte kennis met de gemeenschap van andere patiënten en partners van PC delen.
  • Zich bewust zijn van het belang van zich het medische Intel-verzamelen en hoe het wordt georganiseerd, de patiënt en de partner kan samen met hun kameraden werken om invloed uit te breiden die de aard van zich informatie het verzamelen zal beïnvloeden en gedaan het houden door artsen zal registreren.
  • In een geïnformeerde wereld, en zeker in de maatschappij met de technologische voorsprong van vandaag, zouden de artsen op hun zorg van patiënten moeten worden gesorteerd. Dit zou door een werkgroep ter plaatse moeten worden uitgevoerd die de medische dossiers onderzoekt en de daadwerkelijke die hands-on zorg door artsen aan hun patiënten in het medische bureau en in het ziekenhuis worden geleverd.
Koop Ziektepreventie en Behandelings Vijfde Uitgave
Geef opdracht tot de Jaarlijkse Folder van de het Levensuitbreiding