Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Chemotherapie

Effectiever makend het Werk van Chemotherapiedrugs

Kan het dosis-levering programma van chemotherapiedrugs hun doeltreffendheid bepalen in het doden van kankercellen en de graad van giftigheid aan de patiënt. De conventionele chemotherapiebehandeling gebruikt vaak een maximum getolereerde dosis (MTD) chemotherapeutische die drugs, typisch op een programma wordt beheerd dat van één keer in de week aan om de 21 dagen varieert, die een periode van rust toestaan zodat het gezonde weefsel een kans heeft terug te krijgen. Jammer genoeg, terwijl het MTD-programma voor oncologen geschikt is, toestaand hen om meer patiënten elke maand in hun chemotherapieeenheid te drukken, laat de rustperiode kankercellen toe om overlevingsmechanismen zoals de nieuwe bloedvatengroei terug te krijgen en te ontwikkelen tot de tumor. Dit betekent dat wanneer de volgende hoge dosis chemotherapie 7-21 later dagen wordt gegeven, de kankercellen meer bestand zijn geworden. Het beleid van MTD stelt ook gezonde weefsels aan meer schade bloot.

Sommige studies wijzen erop dat een betere benadering de dosis conventionele cytotoxic agenten te verminderen, hun toepassing opnieuw te programmeren, en chemotherapiedrugs te combineren met antiangiogenesisagenten om zich effectief in diverse de groeiwegen van kanker te mengen en de productie van bloedvat zou zijn te remmen (Holland et al. 2000) (http://www.cancer.gov/clinicaltrials/developments/anti-angio-table).

Deze die laag-dosisbenadering, als het metronomic doseren wordt bekend, gebruikt vaak een het doseren programma zo zoals elke dag of wisselt verschillende chemotherapiedrugs elke andere dag in plaats van samen op dezelfde dag het beheer van alle hen af. Een bedrag zo laag zoals 25% van MTD, soms op alternatieve dagen in combinatie met diverse de weginhibitors van de signaaltransductie wordt gegeven, de endothelial cellen richt die omhoog de schepen maken en microvessels de tumor voeden die. Sterven de tumor endothelial cellen dan met veel minder chemotherapie dan kankercellen en de bijwerkingen aan gezond weefsel en de patiënt worden in het algemeen dramatisch verminderd (Hanahan et al. 2000).

Tijdens standaardchemotherapie, is de typische 21 dagrustperiode genoeg om de tumor endothelial cellen toe te staan een kans terug te krijgen. Nochtans, met strakkere chemotherapiedosis die, kunnen de langzaam verspreidende endothelial cellen terugkrijgen niet plannen. In één studie, werden de muizen gegeven chemotherapeutische drugvinblastine bij dosissen ver onder MTD. Deze dosis had weinig effect op de tumorgroei in de muizen. Een tweede groep muizen werd gegeven de drug DC101 die de vorming van nieuw bloedvat in tumors remt (door de inductie van vasculaire endothelial de groeifactor te blokkeren). In de DC101-groep muizen, werd de tumorgroei vertraagd, aangezien het met vinblastine was, maar anderzijds hervatte de tumorgroei. Nochtans, in een derde groep muizen, resulteerde een combinatie twee drugs, bij de lage dosis, in volledige regressie van de tumors zonder herhaling 6 maanden (Klement et al. 2000).

Het beleid van lage dosissen conventionele chemotherapiedrugs op een frequente basis zonder onderbrekingen laat deze drugs toe om een antiangiogenesiseffect aan te halen, in het bijzonder wanneer gecombineerd met een tumor endothelial cel-specifieke antiangiogenic drug (Gately et al. 2001; Man et al. 2002). Er zijn klinische studies die antiangiogenic drugs gebruiken (http://www.cancer.gov/clinicaltrials/developments/anti-angio-table). Zoals later in dit protocol zal worden beschreven, zijn bepaalde dieetsupplementen ook getoond om zich in angiogenese te mengen.

Op het tijdstip van dit het schrijven, suggereerden een aantal dierlijke studies dat de chemotherapiedrugs konden beter werken als het het doseren programma werd veranderd. De menselijke studies zijn aan de gang zijnde, betekenend zal het moeilijk zijn om een oncoloog te overtuigen om het metronomic doseren in plaats van standaardmtd op te nemen. Terwijl wij geen metronomic (lagere dosis/frequenter beleid) chemotherapie kunnen definitief adviseren op dit ogenblik, zullen de resultaten van nieuwe menselijke studies over dit onderwerp in www.lefcancer.org worden gepost.