ST. JOHN WORT (HYPERICUM PERFORATUM)Inhoudstafel
beeld St John wort voor een depressie-overzicht en een meta-analyse van willekeurig verdeelde klinische proeven
beeld Behandeling van depressieve symptomen met een hoge concentratiehypericum een voorbereiding-multicenter placebo-gecontroleerde dubbelblinde studie
beeld Hypericum in de behandeling van seizoengebonden affectieve wanorde
beeld Multicenter dubbelblinde studie die de kalmerende doeltreffendheid van Li 160 onderzoeken van het hypericumuittreksel
beeld Natuurlijk productformuleringen beschikbaar in Europa voor psychotrope aanwijzingen
beeld Antidepressiedoeltreffendheid van een hoogst gedoseerd hypericumuittreksel
beeld St. John Wort in de behandeling van depressie
beeld Hypericumperforatum
beeld De verbetering van de Psychomotoricprestaties: Kalmerende therapie met St John wort
beeld De doeltreffendheid en de tolerantie van hypericum halen Li 160 in vergelijking met maprotiline: Een multicenter dubbelblinde studie
beeld De doeltreffendheid en de tolerantie van hypericum halen Li 160 in vergelijking met imipramine: Willekeurig verdeelde dubbelblinde studie met 135 poliklinische patiënten
beeld Hypericumbehandeling van milde depressies met somatische symptomen
beeld St. Johns wort: Een voorschrift van aard tegen depressies
beeld Uittreksel van St. John wort in de behandeling van depressie - de Aandacht en de reactie blijven intact
beeld Onderzoeken van de antidepressiegevolgen van St. Johns Wort
beeld Proefdierenstudies van de psychotrope activiteit van een Hypericum-uittreksel

barSt John wort voor een depressie-overzicht en een meta-analyse van willekeurig verdeelde klinische proeven

Linde K; Ramirez G; Mulrowcd; Pauls A; Weidenhammer W; Melchart D
Projekt Munchener Modell, Ludwig-Maximilians-Universitat, München, Duitsland
Van BMJ (ENGELAND) 3 Augustus 1996, 313 (7052) p253-8

Objectief-om te onderzoeken als de uittreksels van Hypericum-perforatum (St John wort) meer van kracht zijn dan placebo in de behandeling van depressie, zijn zo van kracht zoals standaard antidepressiebehandeling, en hebben minder bijwerkingen dan standaard kalmerende drugs. Ontwerp-systematische die overzicht en meta-analyse van proeven door onderzoeken worden geopenbaard. Proef-23 verdeelde proeven met inbegrip van een totaal van 1757 poliklinische patiënten met hoofdzakelijk milde of matig strenge depressieve wanorde willekeurig: 15 (14 testende enige voorbereidingen en één een combinatie met andere installatieuittreksels) waren gecontroleerde placebo, en acht (zes testende enige voorbereidingen en twee combinaties) vergeleken hypericum met een andere drugbehandeling. Het HOOFDresultaat maatregel-a voegde raming van de verhouding van het antwoordapparaattarief (antwoordapparaattarief in behandelingsgroep/antwoordapparaattarief in controlegroep), en aantallen patiënten samen die en uit voor bijwerkingen rapporteren dalen. De uittreksels resultaat-Hypericum waren beduidend superieur aan placebo (verhouding = 2.67; 95% betrouwbaarheidsinterval 1.78 aan 4.01) en zo ook efficiënt als standaardkalmeringsmiddelen (enige voorbereidingen 1.10; 0.93 tot 1.31, combinaties 1.52; 0.78 aan 2.94). Er was twee (0.8%) daling outs voor bijwerkingen met hypericum en zeven (3.0%) met standaard kalmerende drugs. De bijwerkingen kwamen in 50 (19.8%) patiënten op hypericum en 84 (52.8%) patiënten op standaardkalmeringsmiddelen voor. Conclusie-daar is bewijsmateriaal dat de uittreksels van hypericum meer van kracht zijn dan placebo voor de behandeling van mild aan matig strenge depressieve wanorde. De verdere studies die uittreksels vergelijken met standaardkalmeringsmiddelen in goed bepaalde groepen patiënten en verschillende uittreksels en dosissen vergelijken zijn nodig.Behandeling van depressieve symptomen met een hoge concentratiehypericum een voorbereiding-multicenter placebo-gecontroleerde dubbelblinde studie

Witte B; Harrer G; Kaptan T; Podzuweit H; Schmidt U
Het bont arzneimittel-Sicherheite van Arbeits- und Forschungsgemeinschaft. V., Koln
Fortschrmed (DUITSLAND) 10 Oct 1995, 113 (28) p404-8,

In een multicenter, placebo-gecontroleerde dubbelblinde proef, werd het effect op depressie (ICD 10 F 32.1) van behandeling met een innovatieve hoogst geconcentreerde hypericumvoorbereiding onderzocht. De studie bevatte 97 poliklinische patiënten die 100 tot 120 mg van het bod van het hypericumuittreksel ontvingen. De cursus van de ziekte werd beoordeeld met Hamilton Depression Scale (HAMD), de Schaal van vonzerssen Depressivity (D-s) en de Klinische Globale Indrukschaal (CGIS). De behandeling resulteerde in een merkbare verbetering van de symptomen van depressie, en de 70% respons (n = 43), beantwoordde aan dat van chemische kalmeringsmiddelen. De voorbereiding toonde ook een anxiolytic effect. De substantie werd uiterst goed getolereerd, en geen bijwerkingen werden gemeld door om het even welke patiënten.Hypericum in de behandeling van seizoengebonden affectieve wanorde

Martinez B; Kasper S; Ruhrmann S; Moller HJ
Psychiatrische Universitatsklinik Bonn, Duitsland
J Geriatr Psychiatrie Neurol (de V.S.) Oct 1994, 7 Supplementen 1 pS29-33,

De seizoengebonden affectieve wanorde (SAD) vertegenwoordigt een subgroep van belangrijke depressie met een regelmatig voorkomen van symptomen in de herfst/de winter en volledige vermindering in de lente/de zomer. De lichte therapie (LT.) is de standaardbehandeling van dit type van depressie geworden. Behalve dit, schijnt pharmacotherapy met kalmeringsmiddelen ook om een verbetering van SAD symptomen te verstrekken. Het doel van deze gecontroleerde, single-blind studie was te evalueren als hypericum, een installatieuittreksel, voordelig zou kunnen zijn in het behandelen van SAD patiënten en of de combinatie met LT. bovendien voordelig zou zijn. De patiënten werden die criteria dsm-iii-r voor belangrijke depressie met seizoengebonden patroon vervulden in een behandelingsstudie van 4 weken met 900 die mg van hypericum per dag willekeurig verdeeld met of helder (3000 Lux, n = 10) worden gecombineerd of verduisteren (< 300 Lux, n = 10) lichte voorwaarde. De lichte therapie werd dagelijks toegepast 2 uren. Wij vonden een significante (MANOVA, P < .001) vermindering van de Hamilton Depression Scale-score in beide groepen maar geen significant verschil tussen de twee groepen. Onze gegevens stellen voor dat de farmacologische behandeling met hypericum een efficiënte therapie in patiënten met seizoengebonden affectieve wanorde kan zijn.Multicenter dubbelblinde studie die de kalmerende doeltreffendheid van Li 160 onderzoeken van het hypericumuittreksel

Hansgen KD; Vesper J; Ploch M
Institutbont Psychologie, Universitat Fribourg/Schweiz, Duitsland
J Geriatr Psychiatrie Neurol (de V.S.) Oct 1994, 7 Supplementen 1 pS15-8,

Tweeënzeventig depressieve patiënten van de praktijken van 11 artsen werden behandeld in een dubbelblinde studie voor een periode van 6 weken of met Li 160 van het hypericumuittreksel of met placebo. Het opnemingscriterium was een belangrijke depressie overeenkomstig dsm-iii-r. De veranderingen werden beoordeeld gebruikend vier psychometrische schalen (HAMD, D-s, BEB, CGI). Na 4 weken van therapie, openbaarde de statistische evaluatie een significante verbetering van alle vier psychometrische tests in de actieve groep in vergelijking tot de placebogroep. Na het schakelen van de placebogroep aan actieve behandeling (vijfde aan 6de week van therapie), werden de significante verbeteringen gevonden in de originele placebogroep. Geen ernstige bijwerkingen werden waargenomen.Natuurlijk productformuleringen beschikbaar in Europa voor psychotrope aanwijzingen

Psychofarmacologiebulletin (de V.S.), 1995, 31/4 (745-751)

Tot het midden van deze eeuw, werd de ontwikkeling van medische behandeling voor menselijke ziekte intiem verbonden aan het plantenrijk. Ondanks vooruitgang van de laatste drie decennia in het gebruiken van chemische synthetische benaderingen van drugontwerp en verfijnde structuur-activiteit studies, is er nog een grote behoefte aan nieuwe samenstellingen met unieke mechanismen van actie op het gebied van geneeskunde. Terwijl vele duizenden structurele analogons zijn samengesteld en getest, blijven talrijke hiaten in therapeutische armamentarium voor psychiatrische ziekten. De meeste nieuwe die drugs voor psychotherapeutische aanwijzingen op de markt zijn worden gebracht zijn de laatste jaren slechts stijgende verbeteringen op bestaande medicijnen geweest. De belangrijke doorbraken zijn hoofdzakelijk voortgevloeid uit de studie van natuurlijke producten. Sommige van onze waardevolste drugs zijn geïsoleerd van plant en dierlijke bronnen, met inbegrip van aspirin, morfine, reserpine (eerste antipsychotic), bijna elk van onze antibiotica, vingerhoedskruid, en dergelijke agenten tegen kanker zoals vincristine, vinblastine, en taxol. De recente politieke en sociale gebeurtenissen stellen voor dat de nieuwe nadruk bij het natuurlijke productenonderzoek naar de komende jaren zal worden gelegd. Dit artikel benadrukt therapeutische toepassingen van Ginkgo-biloba, Hypericum-perforatum, Valeriaanofficinalis, en Panex-ginseng.Antidepressiedoeltreffendheid van een hoogst gedoseerd hypericumuittreksel

Munchener Medizinische Wochenschrift (Duitsland), 1996, 138/3 (35-39)

Studiedoelstelling: Klinische doeltreffendheid van Li 160 van het hypericumuittreksel in gevallen van milde en gematigde depressie. Ontwerp: Willekeurig verdeelde, dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie met verder actief medicijn in beide geduldige groepen. Patiënten: 102 poliklinische patiënten met belangrijke depressie in milde of gematigde vorm volgens dsm-IIIR. Interventie: Dagelijkse Li 160 van de doserings 3 x 1 dragee (gelijkwaardig aan 900 mg-hypericumuittreksel) of placebo vier weken met verdere twee weken actief medicijn in beide medicijngroepen. Eindpunt: Veranderingen van depressieve symptomen volgens psychometrische tests. De leiding vloeit voort: De totale score van Hamilton in de actieve behandelingsgroep daalde beduidend (p < 0.001) verder (van 21.0 tot 8.9) na vier weken dan in de placebogroep (van 20.4 tot 14.4). De significante verschillen werden ook getoond voor depressivityschaal van v. Zerssen (D-s) en wanneer het evaluatie van het niveau van symptomen (p < 0.01). De placebofase werd van vier weken gevolgd door een actieve medicijnfase van twee weken in beide groepen. Dit leidde ook tot een vermindering van symptomen in de placebogroep die met de veranderingen correleerde in de verumgroep tijdens de eerste twee weken van behandeling worden waargenomen die. De kant ffects, in de vorm van lichte slaapstoringen, werd slechts gemeld door één patiënt in de verumgroep. Conclusie: Wegens zijn antidepressiedoeltreffendheid en zeer goede draaglijkheid, kan Li 160 van het hypericumuittreksel voor het behandelen van patiënten met mild worden geadviseerd om depressie te matigen.St. John Wort in de behandeling van depressie

Fortschritte der Medizin (Duitsland), 1995, 113/25 (32-33)

St. John het Wort (Hypericum-perforatum) is gebruikt om een verscheidenheid van klachten sinds oudheid te behandelen. De recente studies hebben aangetoond dat het klinisch efficiënt voor de behandeling van de symptomen van depressie is. Het is superieur aan placebo gebleken, even zo efficiënt zoals standaardmedicijn en een duidelijk voordeel over de laatstgenoemden in termen van bijwerkingen gehad. Het volgt dat, op basis van onze huidige kennis, St. John het Wort voor gebruik als kalmerend kan worden geadviseerd.Hypericumperforatum

Fitoterapia (Italië), 1995, 66/1 (43-68)

H. perforatum is een geneeskrachtige installatie die in traditionele geneeskunde antiinflammatory en helende agent genoemd is geworden. Worden de tegenwoordig gezuiverde uittreksels van zijn luchtdelen gebruikt voor hun kalmerende activiteit. Verder is de antiviral activiteit van hypericin momenteel in onderzoek. Dit overzicht behandelt de plantkunde, chemie, farmacologie en de klinische doeltreffendheid van H.-perforatumuittreksels en van hun actieve constituenten, namelijk hypericin en pseudohypericin.De verbetering van de Psychomotoricprestaties: Kalmerende therapie met St John wort

THERAPIEWOCHE (Duitsland), 1995, 45/2 (106+108+110+112)

De volgende studie onderzocht de invloed van een kruiden kalmerend bevattend Hypericum-uittreksel, op de cognitieve prestaties in patiënten met bezorgdheidsdepressie. In de loop van de behandeling van 4 weken, toonden de patiënten een vermindering van zowel de staat van bezorgdheid als depressie. Het antwoordapparaattarief met Hamilton Depression Scale wordt bepaald was bijna 70% die. De tolerantie was zeer goed. Er niet waargenomen om het even welke ongunstige druggevolgen werden. De psychometrische tests reeds lang gevestigd in verkeersgeneeskunde konden aantonen, in vergelijking met de onbehandelde controlegroep, dat de kalmerende therapie concentratie noch geen reactiviteit schaadde. De gegevens van de antwoordapparaatgroep wijzen erop dat de kalmerende therapie zelfs een verhoging van complexe cognitieve prestaties veroorzaakte die het bekende opleidingseffect van deze tests overschrijden.De doeltreffendheid en de tolerantie van hypericum halen Li 160 in vergelijking met maprotiline: Een multicenter dubbelblinde studie

J. GERIATR. PSYCHIATRIE NEUROL. (Canada), 1994, 7/SUPPL. 1 (S24-S28)

Een willekeurig verdeelde, dubbelblinde studie die de doeltreffendheid en de tolerantie van een gestandaardiseerde hypericumvoorbereiding onderzoeken wanneer werd vergeleken bij maprotiline uitgevoerd in een groep van 102 patiënten met depressie, overeenkomstig icd-10, F 32.1. De studie werd uitgevoerd in de bureaus van neurologie en psychiatriespecialisten. De patiënten ontvingen, over een periode van 4 weken, of 3 x 300 mg van het hypericumuittreksel of 3 maprotilinepillen van X25 mg van identieke verschijning. De doeltreffendheid werd bepaald gebruikend Hamilton Depression Scale (HAMD), de Depressieschaal volgens von Zerssen (D-s), en de Klinische Globale Indrukschaal (CGI). De totale score van de HAMD-schaal daalde tijdens de 4 weken van therapie in beide behandelingsgroepen door ongeveer 50%. De gemiddelde waarden van de schaal D-s en de CGI-schaal toonden gelijkaardige resultaten, en na 4 weken van therapie, werden geen significante verschillen in één van beide behandelingsgroep opgemerkt. Het begin van de gevolgen kwam tot de tweede week van behandeling voor, maar werd waargenomen vroeger met maprotiline dan met het hypericumuittreksel. Anderzijds, resulteerde de maprotilinebehandeling in meer gevallen van vermoeidheid, monddroogte, en hartklachten.De doeltreffendheid en de tolerantie van hypericum halen Li 160 in vergelijking met imipramine: Willekeurig verdeelde dubbelblinde studie met 135 poliklinische patiënten

J. GERIATR. PSYCHIATRIE NEUROL. (Canada), 1994, 7/SUPPL. 1 (S19-S23)

In een dubbelblinde vergelijkende studie, werden 135 gedeprimeerde patiënten behandeld in 20 centra. De opnemingsdiagnoses waren typische depressies met enige episode (296.2), verscheidene episoden (296.3), depressieve neurose (300.4), en aanpassingswanorde met gedeprimeerde stemming (309.0) overeenkomstig dsm-iii-r. De dosering was 3 x 300 mg van Li van het hypericumuittreksel 160 of 3 imipramine van X25 mg dagelijks. De behandeling duurde 6 weken. De hoofdbeoordelingscriteria waren Hamilton Depression Scale (HAMD), de Depressieschaal volgens von Zerssen (D-s) en de Klinische Globale Indrukken (CGI). In beide behandelingsgroepen, werden een parallelle vermindering van de score van Hamilton van 20.2 tot 8.8 (Li 160, n = 67) of van 19.4 tot 10.7 (imipramine, n = 68), en de omgezette D-s puntwaarden van 39.6 tot 27.2 (Li 160) en 39.0 tot 29.2 (imipramine) gevonden. De analyse van CGI openbaarde vergelijkbare resultaten in beide behandelingsgroepen. Klinisch werden de relevante veranderingen van de veiligheidsparameters niet gevonden. In Li 160 minder werden de groep en de mildere bijwerkingen gevonden in vergelijking tot imipramine.Hypericumbehandeling van milde depressies met somatische symptomen

J. GERIATR. PSYCHIATRIE NEUROL. (Canada), 1994, 7/SUPPL. 1 (S12-S14)

In een willekeurig verdeelde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studie, werden 39 patiënten met depressie met somatische symptomen behandeld met Li 160 van het hypericumuittreksel. De therapie duurde 4 weken; de dosering was keer dagelijks 300 mg drie. Bij het begin van de studie evenals na 2 en 4 weken, werden de volgende criteria geanalyseerd: HAMD, B-L, CGI, en vegetatieve symptomen. De resultaten tonen een significante verbetering van de actieve behandelingsgroep op het 5% niveau in vergelijking tot placebo. Zeventig die percent van de patiënten met Li 160 worden behandeld was vrij van symptomen na 4 weken. De typische symptomen van de depressie zoals gebrek aan activiteit, vermoeidheid, moeheid, en gestoorde slaap, waren vooral ontvankelijk. In geen geval waren om het even welke ongewenste waargenomen bijwerkingen.St. Johns wort: Een voorschrift van aard tegen depressies

THERAPIEWOCHE (Duitsland), 1994, 44/14 (808+811-815)

Het diverse gebruik van St. Johns wort, vooral voor depressieve wanorde, is gebaseerd op het specifieke patroon van ingrediënten. De kenmerkende constituenten voor deze installatie zijn hypericins, hyperforine en flavonoids. Deze flavonoids zijn inhibitors in vitro van type A monoamino-oxydase. Een beter gebruik van licht is toe te schrijven aan hypericin. In overeenkomst van gemeenschappelijke ervaringen bewijzen de klinische studies de doeltreffendheid van Hypericum-perforatum op minder belangrijke en gematigde depressieve die wanorde vergelijkbaar met tricyclic kalmeringsmiddelen in therapie worden gebruikt. Daarom Hypericum-vertegenwoordigt perforatum een hoge machtige drug voor phytotherapy met inbegrip van goede verenigbaarheid en met lage risico's van bijwerkingen.Uittreksel van St. John wort in de behandeling van depressie - de Aandacht en de reactie blijven intact

Mol Aspects Med (ENGELAND) 1994, 15 Supplementen ps165-75

Methode: In een placebo-gecontroleerde, willekeurig verdeelde, dubbelblinde proef die poliklinische patiënten met mild impliceren aan matig strenge depressie, een uittreksel van St. John wort (Hypericum), werd Li 160, kruiden kalmerend getest voor doeltreffendheid en draaglijkheid, evenals voor mogelijke negatieve gevolgen voor cognitieve prestaties. Vloeit voort: Het antwoordapparaattarief aan behandeling met het uittreksel was 66.6% vergeleken met slechts 26.7% met placebo. De behandeling werd zeer goed getolereerd; slechts in twee patiënten deed voorbijgaande minder belangrijke bijwerkingen voorkomen onder Li 160. Geen stoornis van cognitieve prestaties werd waargenomen: tijdens de proef, leidde Hypericum niet tot enig stoornis van aandacht, concentratie of reactie.Onderzoeken van de antidepressiegevolgen van St. Johns Wort

PZ WISS. (Duitsland), 1993, 138/2 (50-54)

De uittreksels van Hypericum-perforatum worden gebruikt in de behandeling van symptomen met betrekking tot depressieve wanorde, hoewel het actieve principe nog niet nader toe wordt gelicht. De recente onderzoeken toonden een significante remming van MAO type-in vitro door uittreksels van Hypericum. Daarom zijn een aantal Hypericum-componenten in vitro getest voor hun MAO-Remmende kracht. De resultaten openbaarden flavonoidaglyca als werkzamee stoffen. De glycosiden zijn minder actief, slechts toont quercitrin remming van MAO. Verder werd tetrahydroxyxanthone 1.3.6.7 gevonden om een sterke inhibitor van MAO A in vitro te zijn.Proefdierenstudies van de psychotrope activiteit van een Hypericum-uittreksel

ARZNEIM. - FORSCH. /DRUG ONDERZOEK. (DUITSLAND, HET WESTEN), 1987, 37/1 (10-13)

De uittreksels van Hypericum-perforatum (Psychotonin (Reg.trademark) werden M) (St. John wort) met bekende concentraties van hypericin in verscheidene die modellen getest algemeen als onderzoeksmethodes worden aanvaard in proefdierenstudies voor de erkenning van psychotroop, en in het bijzonder van kalmerende activiteit. Het Hypericumuittreksel verbeterde de oriënterende activiteit van muizen in een buitenlands milieu, verlengde beduidend de verdovende slaaptijd dosis-dependently, en binnen een smalle dosis stelde de waaier reserpineantagonisme tentoon. Gelijkaardig aan de meeste andere kalmeringsmiddelen, hypericumuittreksel verbeterde beduidend de activiteit van muizen in de test van het waterwiel en na een verlengd dagelijks beleid verminderde aggressiviteit in sociaal geïsoleerde mannelijke muizen. De voorgelegde gegevens naast de reeds bewezen klinische doeltreffendheid rechtvaardigen het gebruik van gestandaardiseerd Hypericum-uittreksel in de behandeling van mild om depressie te matigen.

beeld