De LenteUitverkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift Oktober 1998

DE HET LEVENSuitbreiding
MEDISCH CENTRUM

Een financiële Update

Het Medische Centrum van LEF In de kwestie van Mei 1998 van het Levensuitbreiding, stelden wij voor om de doeltreffendheid van medische die behandeling radicaal te verbeteren door het ziekenhuis te vestigen dat ziekten behandelen zou op wetenschap eerder dan politiek worden gebaseerd.

Wij merkten op dat de informatie zich aan een sneller tempo uitbreidt dan de heersende stromingsgeneeskunde kan houden omhoog met, en dat er een behoefte is om wetenschappelijke bevindingen in de praktijk van geneeskunde sneller toe te passen. Wij bespraken de weerstand de meeste artsen over het goedkeuren van nieuwe ideeën, hebben en hoe deze onverzettelijkheid het tempo vertraagt waaraan de innovatieve behandelingen aan voordeelpatiënten worden gebruikt. Wij bespraken ook de rol van farmaceutische bedrijven, en regelgevende agentschappen zoals Food and Drug Administration, in het blokkeren van de beschikbaarheid van innovatieve medische therapie.

De oplossing die wij is de verwezenlijking van een Medisch Centrum hebben voorgesteld van de het Levensuitbreiding dat tot de recentste wetenschappelijke doorbraken rechtstreeks beschikbaar aan patiënten, zonder de interferentie van de overheid, de privé industrie en overdreven conservatieve artsen zou maken. In overeenstemming met het al lang bestaande beleid dat van de Stichting van de het Levensuitbreiding, zou een Medisch Centrum van de het Levensuitbreiding behandelingen aanbieden slechts op stevig die onderzoek worden gebaseerd in gevestigde peer-herzien medische dagboeken wordt gepubliceerd.

Het beginkapitaal voor het vestigen van (en het verdedigen) werd zulk een innovatieve medische centrum geschat om $5 miljoen te zijn. Wij vroegen de Stichtingsleden van de het Levensuitbreiding of zouden zij investerend nadenken of bijdragend tot zulk een Medische Centrum van de Levensuitbreiding, op presentatie van een aanvaardbaar businessplan. Hier is een analyse van de aanvankelijke reactie op dit verzoek:

Aantal
van Leden
Ertoe verbonden bedrag Totaal
9 $100 $900
10 $500 $5,000
24 $1,000 $24,000
13 $2,000-$5000
(gemiddelde $3.500)
45, 500
16 $5,000-$10,000
(gemiddelde $7.500)
$120,000
5 $10,000 $50,000
1 $25,000 $25,000
2 $50,000 $100,000
1 $2,000,000 $2,000,000

   
Totaal generaal beloften $2,370,400

Naast de bovengenoemde beloften, verbond één lid persoonlijk $500.000 ertoe en heeft gewaarborgd om nog eens $4.5 miljoen van privé investeerders op te heffen. Verscheidene andere leden waren zeker zij $5 miljoen met een aanvaardbaar businessplan konden opheffen.

Wij zijn geïmponeerd met deze reactie, en om dit project te bewegen vooruit, hebben wij een ruwe, inleidende eerstejaarsbegroting samengebracht:

 • Het jaarsalaris voor een hands-on beheerder om het bedrijfseind van de verrichting te beheren kan rond $100.000 zijn. Een administratieve medewerker zou nog eens $35.000 het eerste jaar kosten.
 • Om de huidige buitenkant van de Stichting te huren zou de adviseur voor moleculaire oncologie op een full-time basis minstens $200.000 het eerste jaar, plus voorraadaansporingen kosten.
 • Om verscheidene uitzonderlijk begaafde artsen als adviseurs te behouden, zouden de totale kosten ongeveer $100.000 het eerste jaar zijn. De patiënten konden 100 percent van dit betalen, indien nodig.
 • Om één personeels medische oncoloog, ongeveer $225.000 in te huren per jaar.
 • Om een deel van één vloer van het goed uitgerust ziekenhuis te huren: misschien $200.000 tot $400.000 per jaar (dit zou kunnen lager worden besproken als onze patiënten het laboratorium van het ziekenhuis en andere kenmerkende materiaal/procedures gebruikten). Deze ziekenhuisuitgaven zouden basisnut omvatten.
 • De wettelijke prijzen zouden om bovengenoemd te verwezenlijken ongeveer $100.000 zijn. Deze uitgaven worden vereist om ervoor te zorgen wij Gezondheidszorg voor bejaarden-fraude en andere verzekering-fraude problemen vermijden. De meeste patiënten zouden voor de innovatieve therapie moeten betalen, maar de verzekering komt onvermijdelijk in dit beeld.
 • De extra overheadkosten van het krijgen van het Medische die Centrum voor het eerste jaar wordt gevestigd, met inbegrip van verzekering, zouden pleegpersoneel en vele diverse kosten rond $750.000 zijn.

Bovengenoemd klopt aan ongeveer $1.9 miljoen om de exploitatiekosten van het eerste jaar te financieren.

De stichting van de het Levensuitbreiding zou agressief dit Medische Centrum in het tijdschrift van de het Levensuitbreiding bevorderen, en de Stichtingsambtenaren zouden public relationsinspanningen lanceren om deze unieke medische faciliteit te bevorderen. Het zou 380 patiënten elk veroorzakend een brutowinst van $5.000 nemen om de uitgaven van het eerste jaar te behandelen.

Terwijl $5 miljoen meer dan de ontworpen kosten zouden dekken om het Medische Centrum van de het Levensuitbreiding te vestigen, zijn wij geadviseerd dat de juridische risico's van vestiging zulk een faciliteit een groter kussen van reserves verplicht zou stellen. Er is zorg dat een volledige overheidsaanval de faciliteit kon ertoe bewegen om tijdelijk uit het land worden bewogen. Wij benadrukken „tijdelijk“ omdat wij geloven dat wij significante verbeteringen van klinische resultaten zullen kunnen tonen, en dat de nationale media erkenning uiteindelijk de autoriteiten zal dwingen om ons toe te staan om wetenschappelijke geneeskunde uit te oefenen.

Waarom de Patiënten Vele Therapie niet kunnen zelf-beheren

In de loop van de laatste 18 jaar, heeft de Stichting honderden therapie aan het licht gebracht om de degeneratieve ziekten te verhinderen en te behandelen van het verouderen. Wij hebben veel van deze therapie direct in de vorm van dieetsupplementen ter beschikking gesteld. In andere gevallen, hebben wij onze leden naar binnenlandse en zeebronnen van reddingstherapie doorverwezen die nog niet door FDA worden goedgekeurd. Wij geloven onze inspanningen vandaag hebben geleid tot vele Amerikanen die in leven zijn wie te vroeg zou gestorven zijn als zij niet toegang hadden gekregen tot deze geavanceerde therapie.

Nochtans, zijn er complexe therapeutische protocollen voor moordenaarsziekten die op dit ogenblik bestaan, maar niet door conventionele geneeskunde gebruikt. Deze protocollen impliceren het gebruik van vele verschillende drugs, FDA-approved wat, wat niet. Veel van deze drugs zijn giftig, en kunnen niet veilig zonder de directe input van goed geïnformeerde artsen en pathologen worden gebruikt. Sommige van deze drugs hebben smalle doseringsdrempels, en vereisen intense individuele controle, aangezien elke patiënt verschillend aan elke drug zal reageren.

Omdat FDA strafrechtelijke sancties tegen drugbedrijven had bedreigd die goedgekeurde kankerdrugs voor unapproved gebruik bevorderen, documenteerden velen wetenschappelijk conventionele therapie zijn genegeerd door oncologen. Het is een ongelukkige statistiek dat vele die patiënten met conventionele therapie worden behandeld vandaag dood door giftige drug bijwerkingen onder ogen zien long before hun kanker hen doden.

Dit maakt de oprichting van een Medisch Centrum van de het Levensuitbreiding belangrijker, zodat de scherp-randacties onbevreesd en effectief kunnen worden aangewend.

Bijvoorbeeld, adviseert de Stichting van de het Levensuitbreiding dat kankerpatiënten die cytotoxic chemotherapie drugs gebruiken op FDA-approved immuun-beschermende drugs één week wordt geplaatst alvorens de eerste chemotherapiedrug wordt toegediend. Afhankelijk van het type van kanker en het chemotherapieregime dat zal worden gebruikt, omvatten sommige van deze FDA-approved immuun-beschermt drugs:

 1. De kolonie-bevorderende drugs van de de groeifactor zoals granulocyte-kolonie het bevorderen calculeren (g-CSF) in en de bevorderende factor van de granulocyte-macrophagekolonie (GM-CSF). Deze FDA-approved drugs bevorderen de productie van t-Lymfocyten, macrophages, en andere immune cellen die in het verhinderen van toxische effecten op beendermerg tijdens chemotherapie waardevol zijn. De drugs laten dat de chemotherapie toe wordt gegeven bij een hogere dosis, die het efficiënter maakt. Bevorderde macrophages zijn krachtige „tumormoordenaars,“ zoals door klinische studies het gebruiken van interleukin-2 en GM-CSF of g-CSF is aangetoond. Bovendien kunnen de factoren van de koloniegroei de regeneratie van bloedcellen na chemotherapie versnellen. De aanvankelijke klinische ervaring met GM-CSF en g-CSF heeft aangetoond dat strenge neutropenia (immuun stoornis) wegens chemotherapiedrugs kan worden verhinderd of minstens worden vertraagd, waarbij het aantal strenge besmettingen wordt verminderd.
 2. Cytokines zoals interferon-alpha- en interleukin-2. Het interferon remt direct de proliferatie van de kankercel en in de therapie van harige celleukemie, het sarcoom van Kaposi en kwaadaardige melanoma reeds gebruikt. Interleukin-2 staan voor een verhoging van de cytotoxic activiteit van natuurlijke moordenaars (NK) cellen toe.
 3. Retinoic zure (vitamine A) analoge drugs. Deze verbeteren de doeltreffendheid van sommige chemotherapieregimes en verminderen het risico van secundaire kanker.
 4. T-cell ontstoringsapparaat-verbiedende agenten, die kankercellen verhinderen het immuunsysteem te vroeg te sluiten.

Het doeltreffende beheer van deze drugs één week voorafgaand aan de initiatie van chemotherapie kan de immuunsysteemschade dramatisch verminderen die de chemotherapie oplegt en verhoogt kanker de cel-moord doeltreffendheid van chemotherapie. Herinner me, spreken wij hier over drugs die beleid door een opgeleide arts vereisen. De patiënt kan zelf-beheren melatonin, coenzyme Q10, tocoferolsuccinate, en veel andere voedingsmiddelen die zijn getoond om immune functie te beschermen en chemotherapiedoeltreffendheid te verbeteren.

Terwijl deze voedingsmiddelen het leven van talrijke kankerpatiënten in klinische proeven hebben gered, is het beleid van FDA-approved drugs nog belangrijk voor de kankerpatiënt, alhoewel de voedingsmiddelen zoals melatonin gelijkaardige mechanismen van actie hebben. Er zijn teveel gepubliceerde studies over de profylactische voordelen van deze FDA-approved drugs voor hen niet dat voorafgaand aan het beleid van chemotherapie moet worden gebruikt.

Bij een grimmig voorbeeld van de behoefte aan een Medisch Centrum van de het Levensuitbreiding, gelieve te verwijzen naar de Moleculaire de Oncologieprotocollen van de Stichting in deze kwestie. U zult zien dat deze de drug-beleid protocollen uiterst complex zijn, en dat zelfs een behulpzame oncoloog niet hen kan kunnen volgen. De kankerpatiënten wensen een Medisch die Centrum van de het Levensuitbreiding, door ervaren en gemotiveerde artsen wordt bemand, die op de het complexe pathologie testen en verfijnde protocollen toezicht zouden houden van het drugbeleid die kankerpatiënten van de beste kans zouden voorzien om verminderingen op lange termijn te bereiken. Er is geen dergelijke faciliteit vandaag in de Verenigde Staten.

Wij willen het duidelijk dat opnieuw maken de behandelingsprotocollen wij voorstellen op de resultaten van studies in eminente medische dagboeken worden gepubliceerd uitsluitend gebaseerd die zijn. De Amerikaanse artsen lezen over deze behandelingsdoorbraken maar om diverse redenen, slagen de artsen er niet in om deze nieuwe therapie in hun klinische praktijken te integreren.

Het feit is dat de mensen die aan dodelijke ziekten lijden bijna nooit de beste therapie worden. Er is een dringende behoefte om de manier te veranderen de geneeskunde wordt uitgeoefend, en de beste manier is een radicaal voorbeeld te plaatsen. Een medisch centrum dat alleen behandeling op overzichtstechnologie baseert zou een nieuwe norm bepalen die concurrerend de medische onderneming zou dwingen om de mislukking van zijn archaïsch systeem te erkennen. Zodra de ongeneeslijke patiënten begonnen bereikend significante verminderingen, zou de heersende stromingsgeneeskunde deze nieuwe renaissance in geneeskunde-dat moeten behandelen is, gebruikend therapie om mensenlevens te bewaren die niet door FDA „worden goedgekeurd“, door de vergunning gevende raad van de staat, noodzakelijk vergeven of door de medische onderneming vergunning gegeven.

De alternatieve medische artsen die bereid zijn om deze geavanceerde protocollen zelden te gebruiken hebben het ziekenhuisvoorrechten die hen zouden toelaten om „unapproved drugs toe te dienen.“ Vele alternatieve artsen hebben ook de deskundigheid niet om giftige FDA-approved drugs veilig toe te dienen, alhoewel de giftige drugs minder kunnen giftig worden gemaakt wanneer gecombineerd met de innovatieve therapie de Stichting heeft ontdekt.