De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LEF-Tijdschrift Mei 1998

Forum

Wetenschap tegenover Dogma
Kunnen wij veranderen geneeskunde alvorens het ons doodt? Ja, op een Medisch Centrum van de het Levensuitbreiding


Here bij de Stichting van de het Levensuitbreiding, hebben wij een ernstig dilemma. Wij hebben nieuwe methodes ontdekt om dodelijke ziekten te behandelen die de behulpzame ziekenhuizen vereisen, maar de medische onderneming is te langzaam om nieuwe therapie uit te voeren, zelfs wanneer de waarde van deze therapie in respecteerde medische dagboeken is gedocumenteerd. In het kort, hebben wij het zeer moeilijk gevonden om de samenwerking van de ziekenhuizen te krijgen in het uitvoeren van geavanceerde nieuwe therapie die het leven kon redden.
beeld
De droevige waarheid is dat de mensen die aan dodelijke ziekten lijden vandaag gewoonlijk niet de beste therapiewetenschap moeten aanbieden worden. Dientengevolge, is er een dringende behoefte om de manier te veranderen de geneeskunde wordt uitgeoefend. Wij geloven de beste manier om verandering in het systeem uit te voeren een radicaal voorbeeld te plaatsen is, door medisch te creëren een centrum-Medische het Levensuitbreiding centrum-die alleen therapie op basis van overzichtswetenschap en technologie zou aanbieden. Zulk een centrum zou een nieuwe norm voor behandeling bepalen die de medische onderneming zou dwingen om de mislukking van zijn archaïsch systeem te behandelen.

In de loop van de afgelopen 18 jaar, heeft de Stichting duizenden van therapie aan het licht gebracht om de degeneratieve ziekten te verhinderen en te behandelen van het verouderen. Wij hebben veel van deze therapie zoals dieetsupplementen ter beschikking gesteld. In andere gevallen, hebben wij onze leden naar binnenlandse en zeediebronnen van de therapie van de het levensbesparing nog niet doorverwezen door Food and Drug Administration wordt goedgekeurd.

Hier is waar wij een wegversperring hebben geraakt. Er zijn complexe en het beloven therapeutische protocollen voor moordenaarsziekten die nog niet door conventionele geneeskunde worden gebruikt. Deze protocollen impliceren het gebruik van vele verschillende drugs, FDA-approved wat, wat niet. Veel van deze drugs zijn giftig, en kunnen niet veilig zonder de directe input van goed geïnformeerde artsen en pathologen worden gebruikt. Wat hebben smalle doseringsdrempels, en vereisen zorgvuldige controle voor optimaal therapeutisch voordeel. Om kwesties verder te verwarren, vereisen veel van deze behandelingsprotocollen dat verscheidene verschillende therapie in enkel de juiste tijden worden gebruikt.

Beschermt u zich tegen Chemotherapie?

De stichting van de het Levensuitbreiding adviseert dat kankerpatiënten die cytotoxic chemotherapie drugs gebruiken op FDA-approved immuun-beschermende drugs één week wordt geplaatst alvorens de eerste chemotherapiedrug wordt toegediend. Afhankelijk van het type van kanker en het te gebruiken chemotherapieregime, kunnen deze FDA-approved drugs omvatten:

  1. De kolonie-bevorderende drugs van de de groeifactor zoals granulocyte-kolonie het bevorderen calculeren (g-CSF) in en de bevorderende factor van de granulocyte-macrophagekolonie (GM-CSF). Deze FDA-approved drugs bevorderen de productie van t-Lymfocyten, macrophages, en andere immuunsysteemcellen die in het verhinderen van de toxische effecten op beendermerg tijdens chemotherapie waardevol zijn. Deze immuun-beschermt drugs laten dat de chemotherapie toe wordt gegeven bij een hogere dosis die het kan efficiënter maken. Bevorderde macrophages zijn krachtige „tumormoordenaars,“ zoals door klinische studies het gebruiken van interleukin-2 en GM-CSF of g-CSF is aangetoond. Bovendien kunnen de factoren van de koloniegroei regeneratie van bloedcellen na chemotherapie versnellen. De aanvankelijke klinische ervaring met GM-CSF en g-CSF heeft aangetoond dat strenge neutropenia (immuun stoornis) wegens chemotherapie kan worden verhinderd of minstens worden vertraagd om het aantal strenge besmettingen te verminderen.
  2. Cytokines zoals interferon-alpha- en interleukin-2. Het interferon remt direct de proliferatie van de kankercel en in de behandeling van harige celleukemie, het sarcoom van Kaposi en kwaadaardige melanoma reeds gebruikt. Interleukin-2 staan voor een verhoging van de cytotoxic activiteit van natuurlijke moordenaars (NK) cellen toe.
  3. Retinoic zure (vitamine A) analogons. Deze verbeteren de doeltreffendheid van sommige chemotherapieregimes en verminderen het risico van secundaire kanker.
  4. T-cell ontstoringsapparaat het verbieden agenten. Dergelijke agenten zoals Tagamet kankercellen verhindert het immuunsysteem te vroeg te sluiten.

Het doeltreffende beheer van deze drugs één week voorafgaand aan de initiatie van chemotherapie kan de immune schade dramatisch verminderen die de chemotherapie op het lichaam oplegt, en kan zijn kanker cel-moord doeltreffendheid verhogen. Gelieve te herinneren dat wij hier over drugs spreken die artsenbeleid vereisen. De patiënt kan zelf-beheren melatonin, coenzyme Q10, tocoferolsuccinate, en veel andere voedingsmiddelen die zijn getoond om immune functie te beschermen en chemotherapiedoeltreffendheid te verbeteren. Deze voedingsmiddelen hebben het leven van talrijke kankerpatiënten in klinische proeven gered. Nochtans, is het beleid van FDA-approved drugs nog noodzakelijk voor vele kankerpatiënten, alhoewel de samenstellingen zoals melatonin gelijkaardige mechanismen van actie hebben.

Zoals vele Stichtingsleden het weten, is er een verschrikkelijk gebrek aan creativiteit in de medische onderneming. Wij leven in een vervormde medisch-wettelijke cultuur waarin de creatieve artsen het risico van opsluiting, het verlies van hun medische vergunningen, en misdrijfprocessen voor het beheer van therapie onder ogen zien die nog niet door de onderneming worden erkend. De artsen lijden ook aan het gemeenschappelijke menselijke kenmerk van bestand het zijn tegen verandering.

De alternatieve artsen die bereid zouden kunnen zijn om geavanceerde medicijnen zelden te gebruiken hebben het ziekenhuisvoorrechten om „unapproved drugs toe te dienen.“ Vele alternatieve artsen hebben ook de deskundigheid niet om giftige FDA-approved drugs toe te dienen, alhoewel deze drugs minder kunnen giftig worden gemaakt wanneer gecombineerd met innovatieve therapie de Stichting heeft ontdekt.

Wanneer een Medisch Centrum van de het Levensuitbreiding wordt gevestigd, en de „ongeneeslijke“ patiënten beginnen verminderingen te ervaren, zal de heersende stromingsgeneeskunde met een nieuwe renaissance in een geneeskunde-volledige poging worden geconfronteerd die het leven met therapie niet noodzakelijk door FDA wordt, door de vergunning gevende raad van de staat wordt vergeven goedgekeurd die, of te redden toegelaten door de medische onderneming.

De behoefte aan dit type van het Medische Centrum van de het Levensuitbreiding werd duidelijk toen de Stichting een proefprogramma in werking stelde om geïndividualiseerde behandelingsregimes voor kankerslachtoffers te ontwerpen. Deze regimes werden gebaseerd op nieuwe bevindingen in conventionele kankerdagboeken, en werden aangepast aan elke patiënt. Helaas, werden zeer weinigen van de aanbevelingen van de Stichting ooit ten uitvoer gelegd, alhoewel wij de oncologen van artikelen van hun eigen kankerdagboeken voorzagen.

Gelieve te begrijpen dat wij niet over voedingstherapie hier spreken. Wij ontwierpen chemotherapie, stralings en immunotherapieregimes, meestal implicerend het gebruik van FDA-approved drugs. In sommige gevallen, vroegen wij slechts dat de immune systeem-beschermende drugs worden toegediend om het immuunsysteem tegen giftige chemotherapie te beschermen.

Één van de problemen die wij waren hebben ontmoet dat FDA-de richtlijnen vragen immuun-beschermt drugs die slechts na de dalingen van de de leucocyttelling van de patiënt moeten worden toegediend om nul te naderen, en het immuunsysteem gemaakt=wordt= machteloos. Vroeger FDA Commissaris David Kessler zodra strafrechtelijke sancties tegen drugbedrijven bedreigde die goedgekeurde kankerdrugs voor unapproved gebruik bevorderden. Dientengevolge, proberen de oncologen niet gewoonlijk om het immuunsysteem tegen giftige drugs te beschermen. In sommige gevallen, patiënten op conventionele kanker therapie-therapie zonder immuunsysteem bescherming-matrijs van opportunistische besmettingen eerder dan van kanker.

om kankerpatiënten te kalmeren die wilden dat de aanbevelingen van de Stichting worden geïntegreerd in hun behandelingsprogramma, boden sommige oncologen compromitteren aan en voerden wat, maar niet allen, van de aanbevelingen van de Stichting uit. Onze directe reactie was dat dit niet zou werken.

Wij deelden deze oncologen mee dat de gepubliceerde onderzoekmandaten dat alle elementen van het programma moeten op het juiste moment worden opgenomen. Ondanks het intensieve lobbyen van de kankerpatiënten en hun familie, verkozen sommige oncologen in plaats daarvan om hun patiënten met ongewijzigde giftige chemotherapieregimes te behandelen die in de wetenschappelijke literatuur om ondoeltreffend waren getoond te zijn. Nadat de patiënten bezweken, konden hun families slechts benieuwd zijn wat zou gebeurd zijn als de oncoloog de aanbevelingen van de Stichting had gevolgd.

Het neemt te lang voor nieuwe reddingstherapie om kritisch zieke patiënten te bereiken. Het is tijd voor een nieuw medisch centrum dat de beste deskundigen en de gevorderde therapie gebruikt. ONe van de verrassende dingen die wij is hebben geleerd dat het hebben van geld geen waarborg is u juiste behandeling zult ontvangen. Wij werden bij de behandeling ontzet aan mensen wordt gegeven die zich de beste beschikbare therapie konden gemakkelijk veroorloven, maar die in plaats daarvan de regimes werden gegeven van de 20 die éénjarigenchemotherapie die, volgens studies in conventionele kankerdagboeken worden gepubliceerd, geen kans die hadden om te werken.

Vele rijke mensen worden aangetrokken naar het prestige van belangrijke kankercentra, en zetten blind hun vertrouwen in conventionele oncologie. Één voorbeeld van deze fatale tendens kan recent Roberto Goizueta, de voorzitter van Coca-Cola geweest zijn die vorig jaar op zijn 65 jaar stierf. Dit op de markt brengende genie had activa van ongeveer $2 miljard op zijn dood, en had liefdadige toelagen aan Emory University, in Atlanta verleend, die vandaag miljarden waard zijn.

Zo, waar ging Goizueta toen hij met longkanker werd gediagnostiseerd? Aan Emory University, natuurlijk. Wij kennen niet het soort chemotherapieregime M. Goizueta werd aangezet, maar binnen 45 dagen na wordt gediagnostiseerd met longkanker, stierf hij aan „complicaties met betrekking tot chemotherapie.“ De chemotherapie drukte Goizueta streng immuunsysteem in en hij ontwikkelde een dodelijke opportunistische besmetting dat de artsen in Emory niet konden genezen.

Het feit dat Goizueta aan complicaties van chemotherapie, eerder dan aan longkanker stierf, is geen ongebruikelijke gebeurtenis. Het is goed gedocumenteerd dat de chemotherapie tientallen duizenden kankerpatiënten elk jaar doodt. Dit is speculatie van onze kant, maar het kon geweest zijn dat een lidmaatschap $75 in de Stichting van de het Levensuitbreiding M. Goizueta nuttigere medische informatie zou kunnen gekocht hebben dan de miljard-dollar toelagen die hij aan tot Emory University heeft gemaakt. (Voor verder perspectief op deze kwestie, verwijs naar het artikel, „Dood door Chemotherapie,“ in de kwestie van Januari 1998 van het tijdschrift van de het Levensuitbreiding.)

Om een duidelijk voorbeeld van de behoefte aan een Medisch Centrum van de het Levensuitbreiding te verstrekken, verwijs naar de rijkdom van behandelingsinformatie in het Protocol van de Kankerbehandeling van de Stichting herziene, beschikbaar door de Stichting bij 1-800-544-4440, onze de Preventie van de boekziekte en Behandelingsprotocollen, en op de website van de Stichting van de het Levensuitbreiding, in www.lef.org (op de Homepage, klik op Ziektetherapie) te roepen. De meeste voedings en hormoongedeelten van dit protocol kunnen zelf- wordenbeheerd, zolang het regelmatige bloed testen onder de begeleiding van een goed geïnformeerde beroepsbeoefenaar wordt uitgevoerd. De protocollen van het drugbeleid, echter, zijn uiterst complex, en zelfs kan een behulpzame oncoloog niet hen kunnen volgen.

Deze kankerpatiënten wensen een Medisch die Centrum van de het Levensuitbreiding, door ervaren en gemotiveerde artsen geschikt om op de het complexe de pathologie testen en verfijnde protocollen toezicht te houden van het drugbeleid noodzakelijk om kankerpatiënten de beste kans te bieden wordt bemand om verminderingen op lange termijn te bereiken. Er is staat-zo ver geen dergelijke faciliteit in Verenigd.

Het „aftekenende beeld van geneeskunde kijkt gloriously zonnig begin volgende eeuw, die onnoemelijke beloningen voor de toekomstige gezondheid van het mensdom,“ volgens een nieuw boek, de Geneeskunde van het eenentwintigste-eeuwmirakel beloven, die onlangs een zeer positief overzicht in het Dagboek van American Medical Association ontving.

Dit boek levert stevig bewijs dat tegen 2050 de praktijk van geneeskunde radicaal verschillend van vandaag zal zijn. Top-level deskundigheid zal wereldwijd, in plaats van op slechts een paar medische centra worden geleverd die zich in het behandelen van een bepaalde ziekte specialiseren. De degeneratieve ziekten die weldra mensen doden zullen worden uitgeroeid, en de preventie zal de belangrijkste aandacht van artsen zijn.

Elk jaar, sterven 2.4 miljoen Amerikanen. Wij geloven dat het ongeveer 1 miljoen Amerikaanse leven elk jaar zou kunnen worden bewaard als de meest geavanceerde medische therapie onmiddellijk incorpo geschat in klinische medische praktijk was. Ergo, de dringende behoefte aan een Medisch Centrum van de het Levensuitbreiding.

Wegens het vorige overbuilding van de ziekenhuizen, zijn er momenteel shuttered of gedeeltelijk shuttered de ziekenhuizen die enthousiast zijn om hun faciliteiten te huren. In sommige gevallen, is het mogelijk om enkel één vloer van a te huren shuttered gedeeltelijk het ziekenhuis, heeft toegang tot de bestaande diensten en betaalt een vrij kleine hoeveelheid huur. Dit zou een manier kunnen zijn om een Medisch Centrum van de het Levensuitbreiding te beginnen.

Het medische Centrum van de het Levensuitbreiding zou aanvankelijk heel wat eerlijk kapitaal niet vereisen, aangezien het voor de basisdiensten zou aangaan dat de conventionele geneeskunde bekwaam is te verstrekken. De stichting van de het Levensuitbreiding kon artsen en wetenschappers verstrekken die over de deskundigheid en de creativiteit beschikken om de meest geavanceerde medische therapie in de wereld te beheren.

De stichting zou ook een wettelijk en politiek schild verstrekken om de artsen en de patiënten tegen de onvermijdelijke aanvallen te beschermen die zouden komen uit FDA, vergunning gevende raad, en de medische onderneming verklaren.

Zodra het Medische Centrum van de het Levensuitbreiding opstelling is, zouden de Stichtingsleden het comfort van het weten dat geen kwestie welke ernstige ziekte zij worden gediagnostiseerd met, zij konden naar een medisch centrum in de Verenigde Staten reizen om de beste medische therapie hebben te verkrijgen die de wetenschap moet aanbieden. Het medische Centrum van de het Levensuitbreiding kon de praktijk van geneeskunde hervormen door wetenschap te zetten eerst, waarbij een archaïsch systeem wordt afgeschaft dat één miljoen Amerikanen een jaar om toestaat onnodig te sterven.

Wij zijn nog niet met een kostenraming voor het vestigen van het Medische Centrum van de het Levensuitbreiding op de proppen gekomen. Wij zouden de eigenaars van het bestaand voor-winstziekenhuis willen zien die zien het potentieel voor zulk een centrum de aanvankelijke financiering opzette om het project op touw te zetten. Onze aanvankelijke rente in deze voorgestelde onderneming moet een kans worden gegeven om onze wetenschappelijke en medische deskundigheid te gebruiken om het leven te redden, en het Centrum te verdedigen tegen wettelijke aanvallen. Onze uiteindelijke doelstelling is de manier voor altijd te veranderen de geneeskunde over de hele wereld wordt uitgeoefend.

Tis hier hier een significante morele kwestie. De stichting van de het Levensuitbreiding heeft teveel reddingstherapie voor ons aan het licht gebracht om de medische onderneming achterover te leunen en toe te staan blijven zijn patiënten het beste ontzeggen dat de wetenschap moet aanbieden. Terwijl FDA van ineptitudes van conventionele geneeskunde gedeeltelijk de oorzaak is, gaat het probleem goed verder dan enkel de overheid. Er is een verraderlijke cultuur in de medische die onderneming, geboren van een systeem door hebzucht en vrees wordt gedreven, die het gebruik van enkele beste beschikbare therapie belemmert om mensenlevens te bewaren.

De stichting van de het Levensuitbreiding kan niet niets achterover leunen en doen terwijl wij informatie erop wijst die hebben dat één miljoen Amerikanen overbodig stervend elk jaar wegens een corrigeerbaar gebrek op de manier kunnen zijn de geneeskunde wordt uitgeoefend. Er zijn twee manieren om dit project te financieren als wij moeten zelfstandig handelen. Een openbare onderneming zou kunnen worden opgericht om beginkapitaal in de waaier van $5 miljoen tot $10 miljoen op te heffen. De investeerders worden verteld er een mogelijkheid de het Levensuitbreiding is het Medische Centrum de dag zou kunnen zijn gesloten het opent, maar men zou ook opmerken dat de Stichting een onberispelijk spoorverslag in het verdedigen alternatieve geneeskunde tegen overheidsaanval heeft.

De andere methode zou voor de belastingen aftrekbare schenkingen voor het enige doel te verzoeken om een Medisch Centrum zonder winstbejag van de het Levensuitbreiding te vestigen zijn. Wij hebben een geen-verplichtingsonderzoek voorbereid dat wij u zouden willen voltooien en terugkeren, zodat de Stichting van de het Levensuitbreiding kan nagaan hoeveel bereid zijn om de oprichting van een Medisch Centrum van de het Levensuitbreiding te steunen.

Verzend geen geld. Om het even welke fondsen inbegrepen met dit onderzoek zullen automatisch teruggekeerd worden. Zijn enig doel is zij te identificeren die tot de oprichting van het Medische Centrum van de het Levensuitbreiding zouden kunnen willen bijdragen, en na te gaan als er voldoende rente is om deze onderneming na te streven. Het beantwoorden van dit onderzoek verplicht u in geen geval om eender wat in de toekomst te doen.

Op presentatie van een aanvaardbaar businessplan dat een waarborg van adequate fysieke faciliteiten en een personeel van bekwame artsen zou omvatten, zou ik gewillig kunnen zijn (controle één of allebei):

() Investeer $_____ in een openbare opslagbedrijf in ruil voor aandelen.
() Maak een voor de belastingen aftrekbare schenking in de hoeveelheid $___________
Naam: __________________________________________________
Adres: ________________________________________________
Stad: ____________________________________________________
ST: _____________________________________________________
Pit: _____________________________________________________

Terugkeeronderzoek aan:
De Stichting van de het levensuitbreiding
Postbus 229120
Hollywood, FL 33022