Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift Oktober 1997

Ondanks Victory Over One Codex Proposal
De behoefte blijft voor Verder Activisme

Door John C. Hammell

beeld Terwijl een internationale inspanning om was vitaminen te regelen en te beperken wereldwijd geslagen achtertegenslag deze zomer, vormen de openbare en privé bewegingen op een aantal voorzijden in verscheidene landen nog een bedreiging voor gezondheidszorgvrijheid.

Een overwinning is bereikt in Genève, Zwitserland, op de uitvoerend comitévergadering van de Commissie van Codex alimentarius van de Verenigde Natie. Toen de Duitse vertegenwoordigers probeerden om hun Codexvoorstel vooruit te gaan dat toegang wereldwijd tot hoog-krachtvitaminen bedreigt, de zorg van andere landen geholpen die inspanningen aan een vroegere fase in het huldeblijkproces terzijde schuiven.

Het Duitse voorstel dreigt nog om de toegang van de consument tot dieetsupplementen aan neen hoger te verminderen dan geadviseerde dagelijkse toelagen. Als succesvol, zou het voorstel de internationale verwijzingsnorm in het kader van de NAFTA en van GATT internationale handelsverdragen worden. Talrijke supplementen zouden niet beschikbaar worden.

En er zijn andere zorgen. De codex functioneert als een raad van beheer die samenkomen in die zin dat de enige officiële dingen die voorkomen zijn wat in de notulen van het definitieve rapport worden genoteerd. Aldus, scheen het Canadese voorstel om negatief, of „geen handel tot stand te brengen,“ lijst van kruiden tijdens de vergadering verslagen te zijn, maar omdat geen uitdrukkelijke verklaring in het definitieve rapport werd afgelegd om dit voorstel te doden, zou een onafhankelijk „deskundig“ Comité op dit onderwerp op elk ogenblik zonder een stem van de Codexcommissie kunnen worden bijeengeroepen.

De internationale Verdedigers voor Gezondheidsvrijheid droegen tot de overwinning bij door het alarm aan verenigde groepen rond de wereld te klinken die hun burgers in verzet tegen het Duitse Codexvoorstel verzamelde. De oorlog verwarmt enkel omhoog, echter, aangezien de inspanningen van de Codexharmonisatie bij hoge snelheid in landen rond de wereld verdergaan.

Burgersbehoefte wereldwijd blijven zich Codex verzetten. Canadezen moeten helpen de twee die processen ondersteunen tegen de Canadese Beschermings van de gezondheidtak worden ingediend, en de strijd voor het „voedsel is geen drugs“ amendement. De Britten moeten zich een inspanning verzetten om de toegang van de consument tot vitamine B6 aan enkel 10 mg te beperken. En Amerikanen moeten zich tegen de inspanning verzetten om nieuwe handhavingsbevoegdheden aan Food and Drug Administration te geven, en verzetten zich drug tegen status ook over de toonbank aan kruiden en botanicals. De vormbrieven op de Internationale Verdedigers voor de website van de Gezondheidsvrijheid en via fax op bestelling maken het gemakkelijk houden bestrijdend de krachten die vrije toegang tot dieetsupplementen bedreigen.

Een terug Geklopt Voorstel

Suzanne Harris van de Wetszolder in Colorado woonde de vergadering van het Codexuitvoerende comité in Genève begin Juni bij. Harris kon ook informatie verkrijgen essentieel voor de strijd door tot de Wereldhandelsorganisatiebriefing toegang te krijgen over het Comité voor Sanitaire en Fytosanitaire Maatregelen.

Het Duitse voorstel kon door de Codexcommissie bij stap goedgekeurd te zijn 5, die de resterende drie stappen in het proces mijden, als geen natie bezwaar had gehad tegen zijn goedkeuring. Het kon aan stap 6 gevorderd zijn als een „consensus“ van de Commissie akkoord was gegaan. Onder de Codexprocedure, is dit het punt waar de naties de aandacht op economische problemen voor de binnenlandse industrieën kunnen vestigen die om het even welke voorgestelde richtlijnen zouden veroorzaken. Dit ook is het stadium waarbij de het werkvoorstellen kunnen totaal worden gelaten vallen of terug naar een vroeger stadium in het proces worden geduwd.

Het verzet tegen het Duitse Codexvoorstel begon met Nederland, dat speciale status als het hoofd van de Europese Unie heeft. Volgens nota's door Harris op de vergadering worden genomen, Nederlandse verklaarde vertegenwoordigers, „wij hebben hier één of andere moeilijkheid die. Het gebied is een mijnenveld. Er was woeste oppositie in de commissie. Ook, blijven de essentiële onderdelen in vierkante haakjes onopgelost. Hoe kunnen wij dit voorstel aan stap vooruitgaan 6 wanneer er zo veel onzekerheid is? Wij hebben reserves. Wij komen niet overeen om dit voorstel aan stap 6 vooruit te gaan.“

Canada ging met Nederland akkoord verzoeken, die om dat, de „Ontwikkeling van het voorstel totaal zou moeten ophouden. Naar onze mening, kon zich de overweging van dit voorstel in de ontwikkeling van internationale praktijken mengen. Een significant aantal consumenten gelooft dat zij een recht hebben deze vitaminen en mineralen te verbruiken. De richtlijnen wereldwijd worden niet vereist. Canada verzet zich sterk goedkeuring bij stap 5. Wij adviseren dat 1) wij houden ontwikkeling totaal van deze richtlijnen op, of 2) keer minstens het voorstel naar stap 4 terug.“

De Duitse daar dan toegelaten vertegenwoordigers waren controverse geweest, maar krachtig dat slechts zeven van de 39 landen tegen goedkeuring van hun voorstel bij stap 5 hadden gedebatteerd, en verklaard gedebatteerd dat de Commissie moest beslissen als het voorstel aan stap 6 zou moeten vooruitgaan, of naar stap 3 terugkeren.

De dan verklaarde vertegenwoordigers van Verenigde Staten, „dit is geen aangewezen onderwerp op dit ogenblik voor internationale normalisatie. . . ."

Australië, Nieuw Zeeland en Japan toen onderschreven sterk de positie van de V.S., Canada en Nederland. Zuid-Afrika kwam met Nederland overeen niet om aan stap 6 vooruit te gaan, maar debatteerde dat het werk niet zou moeten worden beëindigd, terwijl Noorwegen, Oostenrijk en Hongarije Duitsland steunden, verzoekend een voortzetting van het werk.

De voorzitter van de commissie verklaart dan, „ik ziet een consensus het voorstel naar stap 3 terugkeren. Wij hebben het fundamentele heroverwegen op de ontwikkelende onenigheid op deze kwestie nodig.“ Aldus, terwijl het lange-afstands Duitse Codexvoorstel aan een belangrijke tegenslag leed, zetten de aan de gang zijnde harmonisatieinspanningen volledig gaspedaal in individuele landen voort. Er zal verdere rapporten over zowel de lange-afstands als aan de gang zijnde harmonisatiebedreigingen via een E-maildistributielijst zijn. Verzend E-mail naar Internationale Verdedigers voor Gezondheidsvrijheid in jham@concentric.net dat aan de lijst moet worden toegevoegd. De schenkingen aan Suzanne Harris om haar werk voort te zetten kunnen naar de Wetszolder, P.O. Box 709, Johnstown, Colo worden verzonden. 80534, de V.S.

Canadese Update

In Canada, heeft de Internationale Verdedigers voor Gezondheidsvrijheid wijdverspreide voorlichting van de Codexbedreiging kunnen katalyseren, en Vrijheid van Keus in Gezondheidszorg in het indienen van twee processen tegen de Beschermings van de gezondheidtak om de derde fase van „kostenterugwinning tegen te houden,“ gekatalyseerd die dreigt om kleine Canadese supplementfabrikanten uit zaken te drijven. Als succesvol, zullen deze processen de Beschermings van de gezondheidtak van het overtreden van de mensenrechten in het kader van het Canadese Handvest van Rechten tegenhouden en de Vrijheden, zullen een overdreven algemene definitie uitdagen van wat vormt een „drug,“ en heffing van een onwettige belasting zal blokkeren die nooit door het parlement werd gedebatteerd.

De schenkingen en de hulp zijn slecht nodig houden en controlerend HPB de wettelijke inspanning te ondersteunen. Verzend schenkingen naar Vrijheid van Keus in Gezondheidszorg, 5863 Willow St. , Reeks 711, Willowdale, Ontario m2-1J8, Canada. Voor meer informatievraag 416-690-5558. Om Britse het hoofdstukvraag 604-793-9087 bij te staan van Colombia.

De Update van het Verenigd Koninkrijk

De nieuwe wetgeving is ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk om vrije toegang tot vitamineb6 supplementen boven 10 mg in sterkte te beperken. In het kader van deze voorgestelde wet, zouden de supplementen van vitamine B6 van groter dan 10 mg toelaatbare geneesmiddelen worden. De producten die tot 200 die mg van vitamine B6 bevatten zijn op de markt in het UK en de V.S. voor decennia zonder bijwerkingen geweest op dat doseringsniveau worden gemeld (er zijn rapporten van neurologische symptomen in sommige mensen geweest die 500 mg per dag of meer van vitamine B6 zonder de andere complexe vitaminen van B verbruiken).

De giftige dosis vitamine B6 bij honden is 3.000 mg per dag. De adviseurs van de Britse die overheid, als het Comité voor Giftigheid worden bekend, zeggen dit door een factor van 300 zou moeten worden verdeeld om bij het veilige doseringsniveau voor mensen van 10 mg aan te komen, maar de belangrijke deskundigen van het wetenschapsbeleid overwegen willekeurig de factor van 300 die te zijn, niet op wetenschappelijk bewijsmateriaal wordt gebaseerd.

Dit is een goed voorbeeld van de bedreiging van Codexharmonisatie. De consumenten zouden bij deze bedreiging moeten worden gealarmeerd omdat het Verenigd Koninkrijk de seconde van de wereld - grootste fabrikant van dieetsupplementen is. Als het UK willekeurig vitamine B6 bij 10 mg regelt, die volumes van veiligheidsgegevens negeren door de Raad voor Verantwoordelijke Voeding en andere organisaties worden voorgelegd, wat hen van het beperken van consument aan andere voedingsmiddelen op RDA-niveaus toegang hebben tot zou tegenhouden? Als het UK op deze wijze met het Duitse Codexvoorstel harmoniseert, konden wij hen als bondgenoot verliezen en de Duitsers konden hun voorstel door nog duwen.

De consumenten moeten wereldwijd aan de hulp van mensen komen die in de Britse Brieven deze beperking op vitamine B6 zou moeten aan twee zeer belangrijke leden van het Parlement worden ge3pt telefax ver*sturen of worden gepost protesteren: Jeff Rooker, AFGEVAARDIGDE, Lagerhuis, Londen SW1A 0AA, het UK, 3pt telefax ver*sturen +44 171 219 5823; en Paul Boateng, AFGEVAARDIGDE, Lagerhuis, Londen SW1 0AA, het UK, 3pt telefax ver*sturen +44 171 219 4970.

De Update van Verenigde Staten

Het drugcategoriseren over de toonbank voor kruiden en botanicals in de Verenigde Staten wordt geduwd door de Nationale Voedingsvoedselvereniging, de Natuurlijke Producten Alliance van Utah en de Amerikaanse Kruidenproductenvereniging, blijkbaar onder de invloed van Duitse fytofarmaceutische bedrijven met ontwerpen op de Noordamerikaanse markt.

Het blijkt dat de Nationale Voedingsvoedselvereniging en de Burgers voor Gezondheid (die ook deze beweging) steunt zelfs niet hun eigen leden willen weten dat zij voor kruiden en botanicals die als OTC-drugs moeten worden geregeld duwen. Bij een bespreking over Codex die zij bij de recente Nationale Voedingsovereenkomst van de Voedselvereniging in Las Vegas hebben gesponsord, er was geen vermelding van hun bepleiten die voor kruiden en botanicals geregeld=worden= als OTC-drugs.

Het recente rapport door de Dieetcommissie van het Supplementenetiket adviseert dat de kruiden en botanicals als OTC-drugs worden behandeld, en heeft andere bepalingen om vrijheid in gezondheidszorg te beperken. Hoewel het de Commissie Rapport niet de kracht van wet draagt, wordt het Congres sterk beïnvloed door rapporten van deze soort, en kon proberen die de aanwinsten te herroepen door consumenten in het kader van het Dieet van het Supplementgezondheid en Onderwijs Akte van 1994 worden gemaakt.

Het is belangrijk om te begrijpen dat enkele grotere dieetsupplementbedrijven niet op dit kunnen letten omdat zij zich de toegevoegde bureaucratie kunnen veroorloven, maar het kon kleinere concurrenten uit zaken drijven. De de concurrentiehulp houdt prijzen laag; het helpt geen consumenten wanneer de kleine ondernemingen uit de markt worden gedrukt, vooral wanneer die op bovenkant de belangrijkste farmaceutische bedrijven zijn.

Het rapport van de Dieetcommissie van het Supplementenetiket werd zeer stil vrijgegeven, en de overgrote meerderheid van dieetsupplementconsumenten in de V.S. is onbewust van het. Het verstrekte ook een veel-ook-korte periode voor openbare commentaren. Het 77 paginaontwerp-verslag kan worden verkregen door 301-650-0382 te draaien.

Tegen perstijd, zal de commentarenperiode over zijn. Nochtans, aangezien FDA het rapport kan nog gebruiken om de supplementenindustrie door rule-making aan te vallen, is het belangrijk dat Amerikanen of brieven protesterend de aanbeveling van het rapport 3pen telefax ver*sturen posten om kruiden en botanicals de drugs van OTC te maken. Zij zouden het feit dat moeten protesteren de adequate tijd niet voor commentaar op het rapport is gegeven.

De fax of verzendt uw brieven naar Kenneth D. Fisher, Ph.D., Uitvoerende directeur, de Commissie op Dieetsupplementetiketten, Bureau van Ziektepreventie en Gezondheidsbevordering, R.728G Hubert H. Humphrey Building, 200 Onafhankelijkheidsave., S.W., Washington, D.C. 20201, telefoon 202-401-6245, fax 202-205-0463. Uw senatoren en Congresvertegenwoordigers kunnen door het het Capitoolschakelbord van de V.S. bij 202-225-3121 het Huis, en Senaat 202-224-3121 worden gevraagd. Als u niet theirnames het weet, enkel staat uw staat en postcode en zij zullen u verbinden.

De verdere informatie over deze kwesties en de vormbrieven om u te helpen uw protesten registreren zijn beschikbaar telefonisch bij 1-800-333-2553.