Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift Mei 1996

Het handhaven van Gezonde Immune Functie

De daling in immune die functie door het het verouderen proces wordt veroorzaakt doodt veel meer die mensen dan immunosuppression door het HIV virus wordt veroorzaakt.

In dit artikel, zullen wij immune het opvoeren protocollen voor het handhaven van gezonde immune functie in gezonde mensen en in die schetsen de waarvan immuunsystemen door HIV besmetting chemotherapie en, zijn gecompromitteerd te verouderen.

Vrije Basisverwonding

De vrije die basispathologie is verbonden met veel van de immuunsysteemschade door normale te verouderen wordt veroorzaakt. Het nieuwe bewijsmateriaal toont aan dat de immune die vernietiging door het HIV (Menselijke Immune Deficiëntie) wordt veroorzaakt virus ook gedeeltelijk een resultaat van vrije basisverwonding aan immuunsysteemcomponenten is.

Een sterk immuunsysteem is kritiek in het verhinderen van besmetting virussen, paddestoelen, en bacteriën. De kankercellen worden verondersteld om zich regelmatig te vormen, en een waakzame immune reactie wordt vereist om deze omgezette cellen te doden of buiten werking te stellen alvorens zij zich genoeg verspreiden om een kwaadaardige tumor te vormen.

Verhoging van Sterfgevallen

In een recent artikel in JAMA (Dagboek van American Medical Association), werd een 58% verhoging van sterfgevallen door infectieziekte gemeld in de Verenigde Staten tussen 1980 en 1992. Terwijl AIDS van de meerderheid van deze verhoging van sterfgevallen rekenschap gaf, vond men dat, zelfs zonder AIDS, de sterfgevallen door infectieziekten nog met 22% stegen.

Het JAMA-artikel schreef de verhoging van sterfgevallen door infectieziekten aan klimaatveranderingen, frequentere reis over internationale grenzen, en nieuwe en opnieuw verschijnende ziekten zoals Lyme-ziekte, knokkelkoortskoorts, gele koorts, tuberculose en malaria toe. Men verklaarde in het JAMA-artikel ook dat het gebrek aan preventieve gezondheidszorg een onderliggende causatieve factor in de verhoging van sterfgevallen door infectieziekten is geweest.

Een dagelijks Anti-oxyderend Regime

_lid van de leven uitbreiding stichting hebben lang aan:moedigen te volgen een dagelijks anti-oxyderend regime dat be*schermen tegen immuun onder*drukken vrij basis pathologie. De vrije basispathologie is betrokken bij de meeste ziekteprocessen om met inbegrip van kanker, atherosclerose, de ziekte van Alzheimer, cataracten en andere degeneratieve ziekten te verouderen.

De frekwentie van kanker heeft elk jaar in de V.S. sinds de eeuwwisseling verhoogd, met scherp hogere kankertarieven die na 1960 worden gemeld. Vele gevaarlijke bacteriën zijn bestand tegen antibiotica geworden die eens gehouden hen in controle en opnieuw verschijnende bedreigingen voor onze gezondheid en levensduur zijn.

Het wetenschappelijke bewijsmateriaal toont aan dat het anti-oxyderend immune functie kunnen beschermen en dat de specifieke voedingsmiddelen de vooruitgang van HIV besmetting verhinderen of kunnen vertragen.

Wij zullen u nu informeren hoe te om uw immuunsysteem te beschermen tegen ravages van het verouderen en HIV besmetting, en u te voorzien van een bijgewerkt HIV Behandelingsprotocol.

Bevorderen de Voedende Deficiënties AIDS?

De controverse heeft zich in de wetenschappelijke gemeenschap ontwikkeld over de vraag of het HIV virus de enige agent verantwoordelijk voor de daling in immune die functie klinisch als Verworven Immuun Deficiëntiesyndroom wordt gedefinieerd is (AIDS).

In 1985, stelde de Stichting van de het Levensuitbreiding eerst voor dat de daling in immune functie in HIV-positive individuen zou kunnen worden verhinderd of worden vertraagd door hoge kracht voedende supplementen te nemen.

Sinds 1985, hebben honderden medische documenten bewijs geleverd dat de basismechanismen betrokken bij HIV immuunsysteemvernietiging met deficiënties in basisvitaminen, mineralen en aminozuren worden geassocieerd.

Gezond het blijven met HIV

Een andere conclusie die uit de wetenschappelijke literatuur te voorschijn komt is dat sommige mensen met gezonde immuunsystemen die antilichamenpositief voor het HIV virus zijn immune afschaffing of AIDS kunnen nooit ontwikkelen. Zij blijven volkomen gezond ondanks het hebben van antilichamen aan het HIV virus. Geen HIV Geen HulpHet zijn HIV positief is noodzakelijk geen doodvonnis. Het werd onlangs gemeld, bijvoorbeeld, dat negen kinderen die HIV positief bij geboorte waren nu negatief HIV zijn.

Dit wijst erop dat de meeste mensen op een immuun verbeterend programma zouden moeten zijn, niet alleen om tegen het risico van AIDS, maar ook tegen andere virale ziekten zoals hepatitis B en C en kanker te beschermen.

FDA-Fraude

Het is interessant om op te merken dat, nadat de Stichting rapporteerde dat de voedende aanvulling de vooruitgang van HIV besmetting in 1985 zou kunnen vertragen, FDA dit rapport gebruikte om misdadige lasten te brengen tegen de leiders van de Stichting. FDA zei de Stichting stervende AIDS-slachtoffers door te adviseren bedroog en unapproved therapie zoals coenzyme Q10, zink, hoge dosisvitaminen, n-Acetylcysteine, isoprinosine, etc. verkocht.

Nochtans, heeft het nieuwe wetenschappelijke bewijsmateriaal geopenbaard dat wij in onze aanbevelingen van 1985 nauwkeurig waren, en dat het FDA was dat (en verhaastte de dood van) HIV positieve individuen en AIDS-patiënten door hen toegang tot onschatbare informatie over voedende therapie bedroog te ontzeggen die de vooruitgang van hun ziekte zou kunnen vertraagd hebben.

Nieuw HIV Behandelingsprotocol

Ons nieuw HIV Behandelingsprotocol wordt samengesteld van de volgende drie elementen:

  1. Voedings Immune Steun
  2. Hormonale Immune Steun
  3. Europese Immune Therapie

Een kritiek deel van ons protocol is bloed controlerend om de één tot drie maanden om de doeltreffendheid van de HIV behandelingskeus te beoordelen u maakt. Hier zijn de bloedonderzoeken die u (en uw arts) kunt gebruiken om behandelingsdoeltreffendheid te controleren:

De immune Test van de Celondergroep

Deze test evalueert t-Helper celaantallen, t-Helper/ontstoringsapparaatverhoudingen, NAK-activiteit, en andere belangrijke immune componentenactiviteit.

PCR (polymerasekettingreactie)

Deze test is de nauwkeurigste commerciële test voor het meten van HIV virale activiteit.

Aangezien vele FDA-approved anti-viral drugs giftig zijn, kunnen de regelmatige bloedonderzoeken met inbegrip van een CBC (om de tellingen van de bloedcel te meten) en een volledige bloedchemie (met inbegrip van lever en nierfunctietests) helpen om u tegen levensgevaarlijke orgaanschade te beschermen door op giftigheid te wijzen alvorens om het even welke symptomen verschijnen.