Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift September 1995

beeldDr. Burzynski De vete van FDA tegen Dr. Burzynski

Door Dean Mouscher, Directeur, het Klinische Instituut van Proevenburzynski

Stanislaw R. Burzynski is een M.D. met een Ph.D. in biochemie. In 1967, terwijl het bestuderen van bloed als gediplomeerde student, vond hij bepaalde peptides die nooit voordien waren beschreven.

Vergelijkend het bloed van patiënten met verschillende ziekten, vond Dr. Burzynski dat meer dan 98% van kankerpatiënten in peptides ontoereikend waren die hij vinden-vaak met bloedniveaus heeft gehad van slechts 2% van die van gezonde individuen. Dit leidde hem tot verdachte dat deze samenstelling-of een gebrek daarvan-werden betrokken bij de ontwikkeling van neoplastic (kanker) ziekte.

De meeste kankerdeskundigen geloven wij allen honderden van kankercellen als niet miljoenen tijden in onze levens ontwikkelen. Gezien de triljoenen van het ontwikkelen van cellen, miljoenen fouten die in het differentiatie (het rijpen) proces van elke cel kunnen voorkomen, en onze constante blootstelling aan carcinogene substanties (rook, autodampen, straling, enz.), dicteren de wetten van waarschijnlijkheid dat mis-ontwikkelende cellen vaak in het leven van elk individu moet voorkomen. Het bevindt zich aan reden dat een gezond lichaam een correctief systeem heeft pas ontwikkelde kankercellen in normale differentiatiewegen „herprogrammeren“ alvorens kanker verankering kan vinden.

Dr. Burzynski stipuleerde dat de gezonde organismen enkel zulk een correctiemechanisme hebben, dat hij het „Biochemische Defensiesysteem.“ noemde Hij riep de substanties door dit systeem worden geproduceerd dat „antineoplastons.“ Hun doel is kankercellen „te herprogrammeren“ om als normale cellen te sterven. De gezonde cellen worden niet beïnvloed.

Dr. Burzynski zette zijn onderzoek bij Baylor-Universiteit tot 1977 voort, toen hij vond hij bereid was beginnen behandelend gevorderde kankerpatiënten met peptides die hij had ontdekt. Na het krijgen van een geschreven advies van zijn advocaat dat het doen dit geen staat of federale wetten zou overtreden zolang hij patiënten slechts in Texas behandelde, begon Dr. Burzynski antineoplastons aan patiënten met hopeloos kanker-vaak met dramatische resultaten te geven.

FDA streeft naar een Bevel

In 1983 nochtans, ging FDA naar hof voor een bevel Dr. Burzynski tegenhouden van productie of het gebruiken antineoplastons in zijn praktijk. U.S. De arrondissementsrechtbankrechter Gabrielle McDonald wees hen af. In een 18 paginabesluit, maakte de Rechter McDonald het duidelijk die Dr. Burzynski kon blijven „vervaardigen, verpakken, verkopen en, verdelen antineoplastons, mits het geheel intrastate.“ voorkomt

Negerend het besluit van Rechtersmcdonald's, probeerde FDA om Dr. Burzynski tegen te houden door dozens brieven aan Senatoren, Congresleden, verzekeringsmaatschappijen en farmaceutische firma's te schrijven. Deze bevatte brieven ligt en zo buitensporige vervormingen dat op 23 Oktober, de Rechter McDonald van 1985 Cease uitgaf en orde ophoudt, bevelend FDA ophouden uitgevend valse en misleidende informatie over Dr. Burzynski.


Een reeks Invallen en Grote Juryonderzoeken

In 1985, FDA-stellen de agenten en bewapende Federaal overvallen Dr.burzynski's kliniek op en grepen al zijn geduldige verslag-200.000 documenten alles bij elkaar. blijven behandelend patiënten met geavanceerde kanker, moest Dr. Burzynski a installeren kopieerapparaat-bij van hem uitgave-bij FDA-hoofdkwartier en iemand inhuren aan pendel die afwisselend, copieën van zijn verslagen maken en hen brengen terug naar de kliniek. Dr. Burzynski moest benoemingen met FDA doen om copieën van zijn eigen documenten te maken.

Later in 1985, stelden de Federale eisers die FDA vertegenwoordigen alles voor zij in inval-plus nog eens 100.000 die documenten grepen kort na inval-aan een Federale Grote Jury worden gedagvaard. Hun onderzoek van Dr. Burzynski duurde negen maanden, maar de eisers konden niet de Grote Jury overtuigen dat er waarschijnlijke oorzaak was te geloven een misdaad was begaan. Geen aanklacht was teruggekeerd.

In 1990, riep het bureau van de Procureur van de V.S. in Houston, die FDA vertegenwoordigen, een andere grote jury bijeen om Dr. Burzynski, opnieuw voor zogenaamde schendingen van de orde van Rechtersmcdonald's te onderzoeken. Aan de wanhoop van FDA, weigerde deze Grote Jury ook om Dr. Burzynski aan te klagen.

Meer Invallen en Grote Jurys

In 1993, overviel FDA opnieuw het Burzynski- Onderzoekinstituut wegens zogenaamde bacteriële verontreiniging van antineoplastons, maar de tests bewezen afdoend dat er geen verontreiniging was.

In 1994, de V.S. procureur-opnieuw vertegenwoordigend FDA-Bijeengeroepen een derde Grote Jury om Dr. Burzynski te onderzoeken. En voor de derde keer, weigerde een sceptische Grote Jury om een aanklacht te terugkeren. Het belangrijkste slachtoffer dit keer was de Hulpprocureur van de V.S. op het geval, dat voor vervolgend wangedrag verwijderd werd die verkeerd en ongepast gebruik van dagvaardingen impliceren.

Het recentste hoofdstuk in de het twaalf-jaar van FDA campagne die Dr. Burzynski tegen te houden van het behandelen van patiënten met antineoplastons weg op 24 Maart, 1995 met een andere inval op de kliniek wordt geschopt. Zeven federale agenten hoedden werknemers in een ruimte en hielden daar hen tot zij vormen met persoonlijke informatie invulden. Zij besteedden zeven uren toen rifling door dossierkabinetten en laden, weggaand met Vakjes van geduldige verslagen en andere documenten.

Kort daarna begon FDA dienend kliniekwerknemers die met dagvaardingen hen bevelen om vóór Federaal Groot Jury onderzoekend Dr. Burzynski te getuigen. Tot op heden, hebben de federale eisers die FDA vertegenwoordigen negen werknemers met inbegrip van Dr. Burzynski gedagvaard. Bovendien hebben zij tot hem opdracht gegeven om tientallen duizenden pagina's van documenten, met inbegrip van meer geduldige verslagen en kenmerkende films om te keren.

Een willekeurige Visserijexpeditie

De wet belemmert Grote Jurys van „willekeurige visserijexpedities“. Maar toch is dat precies welke federale eisers in bezet zijn. Naast patiënt verslag-velen van wat reeds zijn voorgesteld vier keer aan diverse overheid hebben de onderzoeker-eisers „om het even welk en alle overeenkomsten, ontwerpovereenkomsten, voorstellen, correspondentie, nota's, memoranda, bandopnamen, nota's van gesprekken, telefoonberichten, rapporten, ruwe gegevens, studies of andere punten aan, van, of met om het even welke buitenlandse of binnenlandse farmaceutisch bedrijf of universiteit, met inbegrip van de naam van de contactpersoon, titel en telefoonaantal.“ gedagvaard

Terwijl deze informatie in het onderzoeken van criminele activiteit nutteloos is, biedt het FDA de kans om brieven aan iedereen te schrijven zij aan het licht brengen, latend hen weten dat Dr. Burzynski het doel van een federaal onderzoek en aan kwestiedagvaardingen aan sommige van deze mensen is. Dit is meer dan enkel speculatie. Het is het nauwkeurige gedrag dat een 1985 „ophoudt en ophoudt“ orde tegen FDA door de Arrondissementsrechtbankrechter Gabrielle McDonald van de V.S. vonkte.

En zo, op 15 Juni 1995, eiser Amy LeCocq dagvaardde een reusachtig Nederlands geneesmiddel conglomeraat-dat onderhandelingen met Dr. Burzynski-for al correspondentie, memoranda, documenten of andere verslagen heeft gevoerd het betreffende Dr. Burzynski of iedereen geassocieerd met hem had. Het duidelijke doel van deze dagvaarding was bang te maken bedrijf-dat grote zaken in de V.S. - in het hebben van geen verder contact met Dr. Burzynski doet.

De eisers hebben ook alle geduldige het facturerings verslagen, opnieuw zonder tijdbeperking wat gedagvaard. Dr. Burzynski heeft patiënten sinds 1977 behandeld. Zij hebben zijn accountants voor elk denkbaar document gedagvaard een accountant kan bezitten (opnieuw zonder beperking op tijd), een klassieke visserijexpeditie. De eisers hebben zelfs de namen en de adressen van elke persoon gedagvaard die ooit een brochure van Dr. Burzynski heeft ontvangen! Alsof dat niet genoeg was, ging de dagvaarding „Een andere lijsten van personen“, een absurd algemeen en zwaar verzoek eisen.


FDA-Kwelling, Onwettig Acties en Terrorisme

Naast het werpen van de volledige kliniek in chaos, verspillend duizenden uren van werknemerstijd, en angst aanjagend gevorderde kankerpatiënten die weten niet of zij zullen kunnen blijven krijgend de enige geneeskunde die hen heeft kunnen helpen, hebben de acties van de grote jury streng Dr.burzynski's capaciteit aan praktijkgeneeskunde bedreigd. Zonder aftasten van MRIs en van de KAT van patiënten het vorige, heeft Dr. Burzynski niets bij die hij nieuw aftasten kan vergelijken, en geen manier om te weten of groeien de tumors van patiënten of krimpen.

Voorts is FDA zorgvuldig geweest om films en medische dossiers van Dr.burzynski's meest succesvole gevallen te grijpen, die zijn capaciteit verlammen om te verdedigen door zijn enig waardevolste activa-bewijs van de activiteit tegen kanker van antineoplastons in beslag te nemen.

In het huidige geval is er ook onwettig gebruik van dagvaardingen geweest. Dr. Ralph Moss, een met een prijs bekroonde journalist en een auteur van boeken over kanker, werden gedagvaard en bevolen om elk document in zijn bezit-elektronisch, magnetisch uit te vaardigen, werden gedrukt of werden werden anders-met elkaar in verband gebracht met Dr. Burzynski. Dr. Moss heeft gunstig over Dr. Burzynski in het verleden geschreven.

Jammer genoeg voor Amy Lecocq, de eiser verantwoordelijk voor dit geval, overtrad haar dagvaarding van Dr. Moss minstens zes federale wetten die dagvaardingen van journalisten regeren. Dergelijke schendingen dragen een sanctie van bestuurlijke berisping of andere disciplinaire maatregel. Toen Dr. Moss dit aan Lecocq aanwees en haar de kans bood om de dagvaarding terug te trekken, deed zij dit met bereidwilligheid.

Men heeft gezegd dat een eiser een Grote Jury kan ertoe brengen om vrijwel iedereen aan te klagen. Maar ondanks de lawine van documenten door de overheid aan vier Grote Jurys worden geleverd, heeft het om eender welk nog te overtuigen van hen van waarschijnlijke oorzaak te geloven Dr. Burzynski een misdaad die heeft begaan. En zo, onbekwaam om hem tegen te houden juridisch die, schijnt FDA wordt bepaald om hem aan dood te kwellen.

Het NCI-Rapport over Dr. Burzynski

De acties van FDA zijn meer buitensporig omdat hun eigen oncologieafdeling Dr. Burzynski-toestemming heeft verleend om Fase II te leiden klinische proeven! Daarnaast het Nationale Kankerinstituut (NCI) - na een bezoek door zeven NCI-deskundigen aan de kliniek van Dr.burzynski's Houston voor een overzicht van patiënt verscheidene verminderingen in patiënten met „hopeloze“ hersenentumors na behandeling met antineoplastons verslag-bevestigdde. Hun rapport geeft op dat het „Bezoek ter plaatseteam activiteit tegen kanker in deze best-gevalreeks documenteerde en bepaalde dat Fase II proeven gerechtvaardigd is om de respons te bepalen.“

Met andere woorden, is de vraag niet meer „antineoplastons werkt? “; het is: „Hoe constant zij?“ werken

En toch ondanks het NCI-rapport, ondanks het feit worden geobsedeerd dat de eigen wetenschappers van FDA wensen te zien antineoplastons getest die, blijven de „uitvoerders“ van FDA met de sluiting van Dr. Burzynski.

Hoe lang dit zal verdergaan? Tot uw verontwaardiging een einde aan het maakt.

U kunt beginnen door het schrijven van brieven, uw Senatoren en vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering te telefoneren en te 3pen telefax ver*sturen. Om te verkrijgen, roepen de telefoonaantallen van uw vertegenwoordigers, de V.S. Congresschakelbordaantal:

1-202-224-3121