De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Samenvattingen

Het Tijdschrift Mei 2013 van de het levensuitbreiding
Samenvattingen

Vitamine C

De aanvulling van ascorbinezuur en alpha--tocoferol is nuttig aan het verhinderen van beenverlies met betrekking tot oxydatieve spanning in bejaarden.

DOELSTELLING: Om het effect van ascorbinezuur en alpha--tocoferol op oxydatieve spanning en been minerale dichtheid (BMD) in bejaarde mensen te bepalen. ONTWERP: Een dubbelblinde, gecontroleerde klinische analyse werd in een steekproef van 90 bejaarde die onderwerpen uitgevoerd in drie leeftijd-in paren gerangschikte willekeurige groepen met 30 onderwerpen in elke groep worden verdeeld. De groep Tx0 ontving ontvangen placebo, groep Tx1 500 mg ascorbinezuur en 400 IU van alpha--tocoferol, terwijl de groep Tx2 1.000 mg ascorbinezuur en 400 IU van alpha--tocoferol, voor een periode van 12 maanden ontving. METINGEN: Wij maten thiobarbituric zuur reactieve substanties (TBARS), totale anti-oxyderende status (TAS), superoxide dismutase (ZODE), en glutationperoxidase (GPx); BMD werd verkregen op DXA van heup en stekel before and after de behandelingsperiode van 12 maanden met aanvulling van vitaminen C en E.-RESULTATEN: Wij vonden een positieve correlatie tussen heup-BMD en ZODE (r = 0.298, p < 0.05) en GPx (r = 0.214, p < 0.05). Ook, werd een beduidend lagere daling van LPO (p < 0.05) waargenomen zoals die met het verlies van het heupbeen in de Tx2 groep dan in de Tx0 groep wordt verbonden. CONCLUSIES: Onze bevindingen stellen voor dat dat beleid van 1.000 mg ascorbinezuur samen met 400 IU van alpha--tocoferol nuttig zou kunnen zijn in het verhinderen of het helpen in de behandeling van van de leeftijd afhankelijke osteoporose.

J Nutr Gezondheid het Verouderen. 2010 Jun; 14(6): 467-72

Vitamine C: brengt een concentratie-functie benadering farmacologie en therapeutische ontdekkingen op.

Heeft een concentratie-functie benadering van vitamine C (ascorbate) nieuwe fysiologie en farmacologieontdekkingen opgebracht. Om de waaier van vitamine Cconcentraties te bepalen mogelijk in mensen, werden de farmacokineticastudies uitgevoerd. Zij toonden aan dat wanneer de vitamine C mondeling wordt opgenomen, plasma en weefsel worden de concentraties strak gecontroleerd door minstens 3 mechanismen in gezonde mensen: absorptie, weefselaccumulatie, en nierreabsorptie. Een 4de mechanisme, tarief van gebruik, kan in ziekte belangrijk zijn. Met opgenomen die bedragen in voedsel worden gevonden, overschrijden de concentraties van het vitamine Cplasma 100 µmol/L. niet. Zelfs met aanvulling die maximaal getolereerde dosissen nadert, ascorbate zijn de plasmaconcentraties altijd <250 µmol/L en vaak <150 µmol/L. Door contrast, wanneer ascorbate i.v is. de ingespoten, strakke controle wordt gemeden tot bovenmatige ascorbate door kluwenvormige filtratie en nierafscheiding wordt geëlimineerd. Met i.v. de infusie, wordt farmacologische ascorbate concentraties van 25-30 mmol/L veilig bereikt. Farmacologische ascorbate kan als pro-drug voor waterstofperoxyde (H (2) dienst doen O (2)) vorming, die tot extracellulaire vloeistof bij concentraties zo kan leiden hoog zoals 200 µmol/L. Farmacologische ascorbate kan cytotoxiciteit onthullen naar kankercellen en de groei van tumors in experimentele rattenmodellen vertragen. Gevolgen van farmacologische ascorbate zouden verder in ziekten, zoals kanker en besmettingen moeten worden bestudeerd, die aan generatie van reactieve zuurstofspecies via H (de 2) O (2) kunnen antwoorden.

Adv Nutr. 2011 breng in de war; 2(2): 78-88

Dihydroquercetin: Enkel meer dan een onzuiverheid?

Dihydroquercetin (taxifolin) is machtige die flavonoid in uien, Franse maritieme schors, melkdistel, tamarindezaden en in de handel verkrijgbare halfsynthetische die monoHER wordt gevonden als Venoruton op de markt worden gebracht. Dit overzicht concentreert zich op de therapeutische belofte van dihydroquercetin in belangrijke ziektestaten zoals kanker, hart- en vaatziekte en leverziekte door het voorgestelde mechanisme van actie, met inbegrip van de activering van anti-oxyderende reactie element (ZIJN) en het ontgiften fase II te herzien enzymen, remming van cytochrome P (450) en vetzuursynthase in carcinogenese. De tnf-alpha- en afhankelijketranscriptievan N-F ĸ B in hepatitisc besmettingen, het het reinigen effect species van van de myeloperoxidase (MPO wordt) de afgeleide reactieve stikstof en verdere gevolgen voor cholesterolbiosynthese evenals de gevolgen voor apob/apoA-I, reductase HMG-CoA en apoptosis herzien. De stereochemie en het pro-oxidatiemiddeleffect van dihydroquercetin worden ook overwogen. Hoewel de meerderheid van onderzoek naar dihydroquercetin tot op heden zich in vitro heeft geconcentreerd op de identificatie van moleculaire doelstellingen, zal dit overzicht bewijsmateriaal van de kracht en de wijze van actie van dihydroquercetin samenbrengen en zal een rol voor het therapeutische potentieel van flavonoid anti-oxyderend voorstellen.

Eur J Pharmacol. 2012 Jun 5; 684 (1-3): 19-26

Vitamine C en e-consumptie en coronaire hartkwaal bij mensen.

Atherosclerotic hart- en vaatziekten (CVD) zijn een belangrijke bron van mortaliteit en morbiditeits in het algemeen bevolking. De oxydatieve wijziging van lage dichtheidslipoprotein (LDL) vertegenwoordigt de belangrijkste bepalende factor in de ontwikkeling en vooruitgang van atherosclerotic letsels. De oxydatieve schade en de productie van vrije basissen (FRs) in het endoteel zijn enkele hoofdfactoren betrokken bij de pathogenese van het atherosclerotic proces dat CVD veroorzaakt. De aangewezen voedingspraktijken zijn van cruciaal belang in het beheren van risico en behandeling van CVD; vele huidige richtlijnen bevatten namelijk voedingsaanbevelingen om het risico van deze ziekten te verminderen. In waarnemingsstudiesvitamine c en E, hebben de meest overwegende natuurlijke anti-oxyderende vitaminen, voorgesteld dat de supplementaire gebruikers lager tarief coronaire gebeurtenissen hebben. Ondanks deze gegevens, zijn verscheidene grote willekeurig verdeelde gecontroleerde proeven (RCTs) er niet in geslaagd om de voordelen voor vitamine C en E in de cardiovasculaire preventie (van cv) te bevestigen. Het doel van dit die overzicht is de studies te onderzoeken in literatuur worden gepubliceerd die het effect van aanvulling met anti-oxyderende vitaminen (C, E) in de primaire en secundaire preventie van CVD bij mensen toe te schrijven aan atherosclerotic proces melden.

Front Biosci (Elite ED). 2012 1 Januari; 4:37380

De plasmavitamine c voorspelt inherente hartverlamming in mannen en vrouwen in Europees Prospectief Onderzoek van Kanker.

ACHTERGROND: Het fruit en de plantaardige opname zijn geassocieerd met lager risico voor cardiovasculaire risicofactoren en ziekte, maar de gegevens over hartverlamming zijn dun en inconsistent. De vereniging van plasmavitamine c, een biomarker die op fruit en plantaardige opname, met hartverlamming wijst is niet bestudeerd. METHODES: Wij onderzochten de prospectieve vereniging van de concentraties van de plasmavitamine c met inherente fatale en nonfatal hartverlammingsgebeurtenissen in blijkbaar gezonde 9.187 mannen en 11.112 vrouwen op de leeftijd van 39 tot 79 jaar die aan de „Europees Prospectief Onderzoek van Kanker en Voedings“ studie in Norfolk deelnemen. VLOEIT voort: Het risico van hartverlamming verminderde met stijgende plasmavitamine c; de gevaarverhoudingen die elk kwartiel vergelijken met het laagst waren 0.76 (95% ci 0.65-0.88), 0.70 (95% ci 0.60-0.81), en 0.62 (95% ci 0.53-0.74) in leeftijds en geslacht-aangepastde analyses (P voor tendens <.0001). Elke 20 µmol/L verhoging van de concentratie van de plasmavitamine c (1 BR) werd geassocieerd met een 9% relatieve vermindering van risico van hartverlamming na aanpassing voor leeftijd, geslacht, het roken, alcoholgebruik, fysische activiteit, beroeps sociale klasse, onderwijsniveau, systolische bloeddruk, diabetes, cholesterolconcentratie, en de index van de lichaamsmassa, met gelijkaardig resultaat als het aanpassen tussentijdse coronaire hartkwaal. CONCLUSIES: De plasmavitamine c, een biomarker die op fruit en plantaardige opname wijst, werd omgekeerd geassocieerd met het risico van hartverlamming in deze gezonde bevolking. Deze observatie zou als hypothese moeten worden beschouwd die voor verdere prospectieve die proeven produceert op het onderzoeken van het effect van een dieetrijken in fruit en groenten voor preventie van hartverlamming worden gericht.

Am Heart J.2011 Augustus; 162(2): 246-53.

Vereniging tussen de concentraties van de plasmavitamine c en bloeddruk in het Europese prospectieve onderzoek van studie kanker-Norfolk op basis van de bevolking.

Het effect van fruit en plantaardige consumptie en bloeddruk is onduidelijk. Een studie werd in dwarsdoorsnede op basis van de bevolking in 20.926 mannen en vrouwen op de leeftijd van 40 tot 79 jaar uitgevoerd die aan het Europese Prospectieve Onderzoek van kanker-Norfolk deelnemen dat een gezondheidsvragenlijst voltooide en een kliniek vanaf 1993 tot 1997 bijwoonde. Het verband tussen de concentraties van de plasmavitamine c, als indicator van fruit en plantaardige opname, en systolisch BP werden onderzocht. De omvang van hun vereniging werd beoordeeld het gebruiken waarden van hoge (Hg van ≥140 mm) en lage (<140 mm-Hg) systolische bloeddruk dichotomized. Een totaal van 20.926 deelnemers (46% mensen; beteken [BR] 58.5 jaar [9.2 jaar] werd) omvat na het uitsluiten van deelnemers met om het even welke ontbrekende gegevens voor variabelen van belang. De mensen met hoge vitamine Cconcentraties hadden lagere kliniekbloeddruk. De waarschijnlijkheid van het hebben van hoge bloeddruk was lager 22% (kansenverhouding: 0.78 [95% ci: 0.71 tot 0.86]) voor hen die in de hoogste die kwartielen van de niveaus van de plasmavitamine c met de bodemkwartielen worden vergeleken na het aanpassen leeftijd, geslacht, de index van de lichaamsmassa, cholesterol, overwegende medische voorwaarden, het roken, fysische activiteit, alcoholgebruik, sociale klasse, onderwijs, gebruik van vitamine c-Bevattend supplement, en medicijn tegen hoge bloeddruk waren. De aan het geslacht inherente analyse, evenals de herhaalde analyse na uitsluiting van mensen die vitamine c-Bevattende supplementen gebruikten of die medicijn tegen hoge bloeddruk namen, veranderden niet de resultaten. Er schijnt een sterke vereniging tussen vitamine Cconcentraties, een indicator van fruit en plantaardige consumptie, en een lager niveau van bloeddruk te zijn. Dit kan verder bewijs voor gezondheidsvoordelen van dieetpatronen met hoger fruit en plantaardige consumptie leveren.

Hypertensie. 2011 Sep; 58(3): 372-9

Effect van scherp beleid van vitamine C op spier sympathieke activiteit, hart sympathovagal saldo, en baroreflex gevoeligheid in patiënten met te hoge bloeddruk.

ACHTERGROND: De essentiële hypertensie wordt gekenmerkt door zowel verhoogde oxydatieve spanning als sympathiek verkeer. De experimentele studies hebben aangetoond dat de reactieve zuurstofspecies autonome activiteit kunnen moduleren. DOELSTELLING: Het doel van deze studie was te bepalen of het scherpe beleid van de anti-oxyderende vitamine C sympathieke zenuwactiviteit in essentiële hypertensie wijzigt. ONTWERP: Tweeëndertig onbehandelde patiënten met essentiële hypertensie en 20 normotensive onderwerpen ontvingen vitamine C (3 g intraveneus in 5 min) of voertuig. Het harttarief, de niet-invasieve beat-to-beat bloeddruk, en activiteit van de spier de sympathieke zenuw (microneurography) werden gecontroleerd bij basislijn en tot 20 min na de infusie. De spectrale analyse van rr-intervalveranderlijkheid en de spontane baroreflex gevoeligheid werden ook gegevens verwerkt. VLOEIT voort: De vitamine Cinfusie verminderde beduidend bloeddruk in patiënten met te hoge bloeddruk maar niet bij normotensive onderwerpen (maximale veranderingen in systolische bloeddruk: -4.9 ± 10.1 met -0.7 ± 4.0 mm van Hg wordt vergeleken dat, respectievelijk; P < 0.05). Voorts activiteit van de spier werd de sympathieke zenuw beduidend verminderd na vitamine Cinfusie in patiënten met te hoge bloeddruk (van 53.3 slaat ± 12.2 tot 47.4 het hart van ± 11.5 bursts/100; P < 0.01) maar niet bij gezonde onderwerpen (van 42.0 slaat ± 10.1 tot 42.7 het hart van ± 11.8 bursts/100; NS). In tegendeel, in 16 patiënten met te hoge bloeddruk, natrium veroorzaakte nitroprusside in equidepressordosissen een aanzienlijke toename in activiteit van de spier de sympathieke die zenuw met vitamine C wordt vergeleken (+10.0 het hart van ± slaan 6.9 bursts/100). Het Sympathovagalevenwicht en de spontane baroreflex gevoeligheid werden hersteld tijdens vitamine Cinfusie bij onderwerpen met te hoge bloeddruk. CONCLUSIES: Deze resultaten wijzen erop dat het scherpe beleid van vitamine C cardiovasculaire adrenergic aandrijving in patiënten met te hoge bloeddruk kan verminderen, die voorstelt dat de oxydatieve spanning bij de verordening van sympathieke activiteit in essentiële hypertensie betrokken is.

Am J Clin Nutr. 2012 Augustus; 96(2): 302-8

Effect van vitamine Caanvulling op oxydatief spanning en lipideprofiel na de maaltijd in type - 2 diabetespatiënten.

Mellitus de diabetes is één van de breedste verspreidings endocriene wanorde en een belangrijk ontwikkelend gezondheidsprobleem in de wereld. De hart- en vaatziekte is een gemeenschappelijke complicatie van type - diabetes 2. Verscheidene riskeren factoren voor coronaire hartkwaal cosegregate in type - diabetes 2, met inbegrip van hyperglycemie, hyperlipaemia, stijgingen productie van vrije basis en daling van anti-oxyderend defensiesysteem. In deze studie evalueerden wij het effect van vitamine Caanvulling op vastend en na de maaltijd oxydatief spanning en lipideprofiel in type - 2 diabetespatiënten. 30 patiënten met type - diabetes 2 van Nader Kazemi Clinic, Shiraz, Iran werd willekeurig verdeeld in 2 groepen; de groep van de vitamine Cbehandeling (1.000 mg D (- 1)) en placebogroep vanaf Mei aan September 2010. Het vastende en na de maaltijd lipideprofiel en Malondialdehyde (MDA) werden het niveau gemeten aan het begin van de studie en na zes weken van aanvulling. De gegevensanalyse werd uitgevoerd gebruikend Mann-Whitney de test van U met p < 0.05 zijnd significant door SPSS softwareversie 16. Het resultaat van de studie toonde beduidend een daling van het vasten (p = 0.006) en MDA na de maaltijd (p < 0.001) in vitamine Cgroep vergelijkt bij placebogroep maar niet in lipideprofiel. Deze studie suggereert dat de vitamine Caanvulling vastende en na de maaltijd kan verminderen oxydatieve spanning en diabetescomplicatie kan verhinderen.

Sc.i van Pakj Biol. 2011 1 Oct; 14(19): 900-4

Vitamine C als anti-Helicobacter pyloriagent: Profylactischer dan curatief Kritiek overzicht.

Het potentieel van nonantibiotic therapie voor behandeling van Helicobacter de op pylori betrekking hebbende zure peptische ziekte blijft underexplored. Verscheidene klinische studies hebben aangetoond dat het hogere overwicht van H.-pyloribesmetting met laag Vitamine C (Vit C) niveau in serum en maagzuur wordt geassocieerd. Nochtans, is er geen consensus betreffende het nut van de aanvulling van Vit C in het beheer van H.-pyloribesmetting. Onderzoekend de bestaande literatuur besluiten wij dat de hoge concentratie van Vit C in maagzuur H.-pyloriurease, het belangrijkste enzym voor de overleving van de ziekteverwekker en kolonisatie in zuurrijke maag zou kunnen buiten werking stellen. Zodra de besmetting vestigde, is urease niet zeer belangrijk voor zijn overleving. De rol van vit-C als anti-h. de pyloriagent in maagzweerziekten schijnt preventief eerder dan curatief te zijn. Eerder dan het aanvullen van hoge dosis Vit C samen met conventionele drievoudige therapie, is het verkieslijk om de conventionele therapie te voltooien en daarna de aanvulling van Vit te beginnen C voor lange periode die nieuwe ontsteking in vatbare individuen zou verhinderen, op voorwaarde dat de patiënten niet achlorhydric zijn. De verdere studies worden vereist om de rol van Vit C in vatbare bevolking te bewijzen.

Indisch J Pharmacol.2011 Nov.; 43(6): 624-7

De vitamine C verhindert hypogonadal beenverlies.

De epidemiologische studies correleren lage vitamine Copname met beenverlies. De genetische schrapping van enzymen betrokken bij de vitamine Csynthese van DE novo in muizen, eveneens, veroorzaakt strenge osteoporose. Nochtans, hebben zeer weinig studies een beschermende rol van dit dieetsupplement op het skelet geëvalueerd. Hier, tonen wij aan dat de opname van vitamine C het verlies van het laag-omzetbeen na ovariectomy in muizen verhindert. Wij tonen aan dat deze preventie in gebiedsbeen minerale dichtheid en parameters micro-CT uit de stimulatie van beenvorming voortvloeit, aantoonbaar in vivo door de metingen van de histomorphometry, beenteller, en kwantitatieve PCR. In het bijzonder, zijn de verminderingen van het tarief van de beenvorming, de niveaus van plasmaosteocalcin, en ex vivo osteoblast genuitdrukking 8 weken post-ovariectomy allen teruggekeerd naar niveaus van sham-operated controles. De studie vestigt vitamine C als skeletachtige anabole agent.

PLoS. 2012; 7(10): e47058