Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift Oktober 2012 van de het levensuitbreiding
Aangezien wij het zien

Wettelijke Moord

door William Faloon

De Fatale die Bijwerkingen van Bextra door FDA worden overzien

In een analyse bij de Amerikaanse Hartvereniging wordt voorgesteld, werd Bextra® getoond meer dan het dubbele risico van hartaanval of slag die. De hoofdauteur van deze studie becommentarieerde dat, „dit een tijdbomwachten om is af te gaan.“19

Pfizer betaalde een regeling aan de federale overheid van $1.195 miljard voor de frauduleuze marketing van Bextra®.20 de verslag financiële uitgave was niet omdat Bextra® verwondde en artritis patiënten doodde. De boete moest overheidseisen dat regelen Pfizer illegaal de verkoop van Bextra ®voor gebruik en dosering bevorderde dat FDA specifiek daalde goed te keuren.

Enkel zoals met Vioxx®, baseert de overheid zijn boetevan Bextra ® op regelgevende schendingen in plaats van het feit dat de mensen werden gedood!

Geen Gelijke Rechtvaardigheid

Geen Gelijke Rechtvaardigheid

De vermaningregelingen van Vioxx® en de lastenvan Bextra ® vertegenwoordigt een ongehoorde ontwijking van wetten die verondersteld zijn om bedrijven te belemmeren belast met „ernstige gezondheidszorgfraude“ van het ontvangen van belastingsdollars. Natuurlijk moet zich niemand van de individuele daders bij drugbedrijven die veroorzaakten deze weerzinwekkende aantallen sterfgevallen ooit over gevangenis tijd ongerust maken.

Als een eigenaar van het supplement bedrijf bewust een product verkocht dat zelfs één dood veroorzaakte, zou hij waarschijnlijk decennia in gevangenis onder ogen zien. Zoals u in het eerste artikel in de kwestie van deze maand zult lezen, verkocht een mens genoemd Jay Kimball een drug (vloeibare deprenyl) die niemand berokkende, maar hij nog uit een 13-jaar gevangenisstraf dient. De onrechtmatige vervolging van Jay Kimball, vertegenwoordigt één van de slechtste mislukkingen van rechtvaardigheid in de geschiedenis van de Amerikaanse jurisprudentie.

Bij het vergelijken van het geval van Jay Kimball bij de echte misdaden van Merck en Pfizer, probeerde FDA zelfs niet om aan te tonen dat vloeibare deprenyl van de Vlaamse gaai iedereen berokkende. FDA haalde slechts „regelgevende schendingen aan“ implicerend zijn ongepaste uitvoer van zijn vloeibare deprenyl naar andere landen. Het resultaat is 13-jaren in gevangenis voor Jay Kimball en financiële ondergang voor zijn familie.21

Merck en Pfizer verkochten bewust drugs (Vioxx® en Bextra®) die de gedode tientallen duizenden Amerikanen, nog zij blijven ontvangend miljarden Gezondheidszorg voor bejaarden/Medicaid-dollars elk jaar, zonder één onder ogen ziend gevangenistijd, terwijl hun stafmedewerkers overvloedige levensstijlen leiden.

Het behandelen omhoog van de DodelijkeGevarenvan Vioxx ® 's

Tegen April 2001, had Merck interne gegevens uit twee grote menselijke proeven gecompileerd die een wankelende drievoudige verhoging van totale mortaliteit ( sterfgevallen) tonen in patiënten gebruikend Vioxx®.22

In artikelen die de resultaten van deze proeven meldden, werden de analyses en de statistische tests van de mortaliteitsgegevens verduisterd. Zelfs werd de conclusie van de studieauteur betreffende veiligheid van Vioxx® absurd verklaard als drug die „goed worden getolereerd."23

Het gegeven aan FDA wordt voorgelegd werd gemanipuleerd om de hogere aantallen sterfgevallen in de gebruikers die van Vioxxaf te zwakken ®. Bijvoorbeeld, als hartaanval of slag de sterfgevallen meer dan 14 dagen voorkwamen nadat Vioxx® werd beëindigd, werd het vaak weggelaten. Veronderstel enkel hoeveel hartaanval en slagslachtoffers ophielden nemend Vioxx® omdat de artritis niet meer hun belangrijke medische zorg was. De verlamde slagpatiënten, bijvoorbeeld, hebben weinig behoefte aan Vioxx®, nog velen van de matrijs van deze slagslachtoffers meer dan 14 dagen na het beëindigen Vioxx®.

Nadat de KRACHTstudie tonend een 500% verhoging van myocardiaal infarct (hartaanval) in de gebruikers van Vioxx® werd gepubliceerd, gaf opdracht 24 Merck aan zijn verkoopkracht om artsen van een vervormd beeld van het relevante wetenschappelijke bewijsmateriaal te voorzien.

Bijvoorbeeld, verzond Merck een bulletin naar zijn de verkoopkracht van Vioxx ® van meer dan 3.000 vertegenwoordigers die opdracht gaven tot:

„STEL BESPREKINGEN OVER DE FDA-ARTRITIS ADVIESCOMMISSIE… OF DE RESULTATEN VAN DE… KRACHTstudie niet IN WERKING.“25

Het Merck-bulletin adviseerde verder dat als een arts over de KRACHTstudie onderzocht, de vertegenwoordiger zou moeten erop wijzen dat de studie een gastro-intestinaal voordeel toonde en dan zegt, „ik kan niet de studie met u bespreken.“25

Merck droeg verder zijn vertegenwoordigers op om die artsen te tonen die vroegen of Vioxx® myocardiaal infarct een pamflet genoemd de „Cardiovasculaire Kaart.“ veroorzaakte Dit die pamflet, door de op de markt brengende afdeling van Merck wordt voorbereid, wees erop dat Vioxx® met 1/8 de mortaliteits van cardiovasculaire oorzaken van dat gevonden met andere anti-inflammatory drugs werd geassocieerd.

De cardiovasculaire Kaart, echter, verstrekte een misleidend beeld van het bewijsmateriaal op Vioxx®. De kaart omvatte geen gegevens van de KRACHTstudie die een 500% verhoging van hartaanvalrisico toonde. In plaats daarvan, stelde het een samengevoegde analyse van preapproval studies voor, in de meesten waarvan de lage dosissen Vioxx® voor een korte tijd werden gebruikt. Geen van deze studies werd ontworpen om cardiovasculaire veiligheid te beoordelen, en niets omvatte een juiste bepaling van cardiovasculaire gebeurtenissen. In feite, FDA-hadden de deskundigen openbaar „ernstige bezorgdheden“ aan de adviescommissie van FDA over het gebruiken van de preapproval studies als bewijsmateriaal van de cardiovasculaire veiligheidvan Vioxx® 's uitgedrukt.24

De dekking van de dodelijke gevaren van Vioxx ®overspande omhoog een periode van jaren, alle tijdjetientallen duizenden onschuldige overbodig wereldwijd omgekomen slachtoffers.

Merck blijft ontkennen er om het even welk veiligheidsprobleem met Vioxx ®is.

Merck-Controlestiming van Aankondiging van Schuldig Pleidooi

Merck-Controlestiming van Aankondiging van Schuldig Pleidooi

Zelfs voor een bedrijf zo reusachtig zoals Merck, pleiten schuldig aan misdadige misdemeanors verwarrend is.

Terwijl de geloofwaardigheid van farmaceutische bedrijven aan laag van alle tijden is gedaald, beweren zij nog om om de volksgezondheid te geven.

Werd het schuldige pleidooi van Merck aangekondigd de dag vóór Dankzegging (2011), die één van de bezigste reisdagen van het jaar en een tijd is wanneer de meest fewest mensen aandacht aan het nieuws besteden.

De bespreking over absolute macht, Merck vermijdt misdrijflasten, gevangenistijd voor stafmedewerkers, en verwarrende publiciteit, allen terwijl het houden van miljarden surplusdollars op de verkoopvan Vioxx ®. Jay Kimball, anderzijds, blijft gekerkeerd en zijn familie verlaten behoeftig.

Wij waarschuwden Leden over Gevaren van Cox-2 het Verbieden Drugs

Terwijl Merck het publiek met televisiereclamespots bombardeerde die die één kleine pil eisen een dag van Vioxx® haalde artritispijn weg, waarschuwde de het Levensuitbreiding ® zijn leden over de dodelijke gevaren van Vioxx® en andere drugs die slechts enzym Cox-2 verbieden.

Wij wisten dat het mechanismevan Vioxx® 's van actie in scherp hogere tarieven van kransslagaderstagnatie en ischemische slag zou resulteren. Deed dat wetenschappers die Vioxx ®evalueerden alvorens FDA het goedkeurde.

Ondanks het misdadige schuldige pleidooi, ontkennen de $950 miljoenregeling, en zijn terugtrekking vanVioxx ® wereldwijd, Merck nog om het even welk wangedrag namens zijn hogere niveaustafmedewerkers of bedrijf zelf.

In deze kwestie, herdrukken wij een fascinerend gesprek met Dr. David Graham, het hoofd van het Bureau van FDA van Drugveiligheid. Dr. Graham verstrekt uiterst nauwgezette details over wat werkelijk op binnen FDA aangezien het op het goedkeuren van gevaarlijke drugs betrekking heeft, met vele details over de slachting gaatvan Vioxx ® die nooit zou moeten gebeurd zijn.

Belangrijkst is een artikel op pagina 24 van deze kwestie over Jay Kimball, dat voor het verkopen van een drug gevangengenomen blijft die niemand berokkende. De het levensuitbreiding en zijn vrijwilligersleden hebben definitief een verzoek voltooid om de zin van Jay Kimball aan de vreemde tijd om te zetten die hij reeds heeft gediend. Ik vraag alle leden aan onze geschikte website www.lef.org/lac het programma openen om uw naam aan petitierecht gemakkelijk te hechten aansporend President Obama om Jay Kimball een commutatie van zin onmiddellijk te verlenen.

Voor het langere leven,

William Faloon

Meer Schuldige Pleidooien door Grote Pharma
Meer Schuldige Pleidooien door Grote Pharma

Aangezien wij dit artikel beëindigden, had GlaxoSmithKline de grootste onwettige drugregeling tot op heden bereikt, overeenkomend om $3 miljard te betalen en schuldig te pleiten aan misdadige lasten die de drugs Avandia ®en Paxil ®omvatten.26

Avandia® is een drug wordt gebruikt om type II te behandelen diabetes die. De vaatziekte is de belangrijke oorzaak van mortaliteit in diabetespatiënten.27,28 in een studie van 227.571 patiënten, zouden die die Avandia® ontvangen 27% eerder aan slagen lijden, 25% waarschijnlijker om hartverlamming en 14% waarschijnlijker te ontwikkelen te sterven vergeleken bij die die een andere anti-diabetic drug genoemd nemen Actos®.29,30 Avandia® verhoogde de eigenlijke ziekten dat de diabetespatiënten aan-en GLAXO omhoog behandeld deze dodelijke bijwerkingen kwetsbaarst zijn!31

Paxil® is een drug wordt voorgeschreven om depressie te behandelen die. Na jaren van dekking omhoog, verzond Glaxo een brief naar artsen toegeven die dat het risico van zelfmoordgedrag 6.7 keer hoger was bij studieonderwerpen die Paxil ®in vergelijking met placebo nemen.32 het zelfmoordrisico is hoog in gedeprimeerde individuen, nog Glaxo gedekte omhoog zelfmoordrisico's aangezien het de zogenaamde „voordelen“ van Paxil ®in het behandelen van depressie bevorderde.32

Het schuldige pleidooi van GLAXO aan misdadige lasten werd aangekondigd twee dagen vóór 4 Juli, 2012, een andere bezige reistijd wanneer weinig Amerikanen het nieuws lezen.

Twee weken na het verslagregeling van Glaxo overeen, kwam Johnson and Johnson om $2.2 miljard voor zijn onwettige marketing van de drug Risperdal ®aan krankzinnige bejaarde patiënten te betalen.33 Risperdal® wordt goedgekeurd hoofdzakelijk om schizofrenie te behandelen, maar met een aantal dodelijke bijwerkingen met inbegrip van hoge bloedsuiker, onregelmatige impuls, en bloeddrukonregelmatigheden geassocieerd.34 de meest verontrustende bijwerking van Risperdal® is stoornis van oordeel en het denken, dat het laatste ding krankzinnige geduldige behoeften is.34

In elk van deze gevallen, bevorderden de farmaceutische bedrijven drugs die de ziekten verergerden zij bedoelden te behandelen. Wij weten nog niet hoe hun schuldige pleidooien zullen worden gemanipuleerd zodat verliezen zij niet uit bij winstgevende Gezondheidszorg voor bejaarden/Medicaid- de terugbetaling.