De LenteUitverkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift Maart 2012 van de het levensuitbreiding
Aangezien wij het zien

Bochtige Praktijken die Ons Gezondheidszorgsysteem vernietigen

Door William Faloon
William Faloon
William Faloon

Het artikel herzag & critiqued door Stephen B. Strum, M.D., FAC P, Scientific de Adviescommissielid van LE

Bochtige Praktijken die Ons Gezondheidszorgsysteem vernietigen

De gezondheidszorg corruptie drijft deze natie in economische insolventie.

Een bijzonder doende walgen die methode wordt gebruikt om drug prijzen op te blazen is het indienen van onbelangrijke processen tegen generisch geneesmiddelmakers. Elke dag een hof goedkeuring van goedkopere generisch vertraagt kan een farmaceutisch bedrijf toelaten om miljoenen dollars in ongeoorloofde opbrengst te verdienen.

Het zo wordt rendabel voor farmaceutische bedrijven om onbegrensde opgemaakte eisen tegen generische makers weten in werking te stellen die dat de wettelijke prijzen minder dan ver de verdiende winsten elke extra dag zijn dat zijn ver*lopen-octrooidrug marktexclusiviteit behoudt.

Het indienen van processen tegen generische fabrikanten voor het vertragen van FDA-goedkeuring is op jarenlang gegaan. Zodra de generische maker de denkbeeldige eisen verslaat, moet het dan meer aan de consument wegens miljoenen dollars laden het om op wettelijke prijzen werd gedwongen te verspillen. Dit is enkel één reden waarom de generische geneesmiddelen ver meer dan zij zouden moeten kosten.1-11

Aangezien Amerikanen moeizaam bewust zijn, beïnvloeden de vluchtelings medische kosten ongunstig elk segment van de economie van de V.S. De programma's van de overheidsgezondheidszorg zijn mathematisch insolvent, zijn de medische verzekeringspremies op ongekende niveaus, en de consumenten steunen een veel groter gedeelte van hun gezondheidszorg met contante dollars.12,13

Hoe het Corrupte Systeem werkt

Wanneer het overwegen of om een generisch geneesmiddel goed te keuren, FDA in het midden als farmaceutische bedrijven wordt gevangen die naam-merk drugs bezitten werp hordehindernissen op om anderen het recht te ontzeggen generische versies te verkopen.

Een farmaceutisch bedrijf met een verlopend octrooi kan enorme wettelijke en het lobbyen prijzen betalen om petitierecht met FDA in te dienen stellend waarom het niet in het algemene belang is om goedkope generisch toe te staan om te concurreren. De generische bedrijven moeten dan antwoorden door hun eigen wettelijke en het lobbyen kosten te betalen om hun tegenargument te maken. FDA speelt scheidsrechter in wat vaak een meerjarenslag tussen een groot farmaceutisch bedrijf en generische makers blijkt.14

Niets van dit bureaucratische afval zou in het free-market plaatsen voorkomen, maar ons laf Congres is er niet in geslaagd om hervorming-maatregelen te bepalen die het Leven Extension® lang geleden voorstelde om het corrupte gedrag te elimineren dat uit routine tussen drugbedrijven en FDA transpireert.15.162

Hoe het Corrupte Systeem werkt

Verdorven Gedragsgootstenen op Nieuw Niveau

Zo onproductief aangezien deze generisch geneesmiddeloorlogen zijn, heeft een Senaats onderzoekspaneel misdaden aan het licht gebracht dat dit verdorven gedrag op een niveau van immoraliteit verlaagt dat zelfs vurige verdedigers van het gebroken gezondheidszorgsysteem kan schokken van vandaag.

Lovenox® is de merknaam van een low-molecular drug van de gewichts heparine wordt gebruikt om aderlijke bloedstolsels, longembolie, en diverse vormen van slagaderlijke trombose te behandelen die. Terug in 2002, stelde ® voor dat zijn antistollingsmiddeleigenschappen kanker aan patiënten konden ten goede komen door scherpe thrombotic aanvallen te verhinderen, terwijl het verminderen van metastatisch potentieel door pro-angiogenic factoren te blokkeren.17,18 als resultaat van zijn doeltreffendheid tegen een brede waaier van kwalen, bedekte de globale verkoop vanLovenox ® $4 miljard in 2009.19 Zijn die maker, Sanofi SA, desperately wordt gewild om de generische concurrentie verstikken aangezien het op het punt stond octrooibescherming te verliezen.

Sanofi probeerde eerst om de generische concurrentie weg te houden door een kostuum in federaal hof in te dienen om FDA-goedkeuring van generische die versies te blokkeren door andere bedrijven worden gemaakt. Nadat deze vertragingstactiek in twee rechtszaken ontbrak, diende Sanofi dan een veiligheidsverzoek met FDA in bewerend dat het tegen het algemene belang was om goedkope generisch toe te laten om worden verkocht.20

Om zijn geval verder te ondersteunen, moedigde Sanofi artsen en medische verenigingen aan om FDA te contacteren en bezorgdheid over de veiligheid van generische versies van Lovenox ®uit te drukken.21,22 terwijl deze onderhandse manoeuvres onder farmaceutische reuzen alledaags zijn geworden, was Sanofi gevangen rood-overhandigd acteren op een niveau van een ongekende verval.

Sanofi betaalt Prijzen aan Derden om FDA te misleiden

Het realiseren van FDA capituleerde aan zijn intensieve het lobbyen inspanningen, Sanofi gebruikte betalingen van bijna $5 miljoen om tot geen invloedrijke groepen te bewegen om FDA te contacteren en zijn verzoek te steunen om andere bedrijven het recht te ontzeggen generische Lovenox ®te verkopen.23

Sanofi maakte tot de volgende „schenkingen“ aan derden24:

 • $2.6+ miljoen aan de Maatschappij van het Ziekenhuisgeneeskunde
 • $2.0+ miljoen aan het Noordamerikaanse Tromboseforum
 • $200,000+ aan Duke University Professor

In ruil voor deze en andere betalingen, werd FDA gelobbyd met schijnbaar onpartijdige zorgen over de veiligheid van generische Lovenox®. Het doel van deze FDA-contacten, natuurlijk, was tegen goedkeuring van generische alternatieven aan Lovenox ®te debatteren. Als succesvol, zou Sanofi miljarden dollars van een drug blijven verdienen die lang geleden octrooistatus verloor.

Wat het Senaats onderzoekspaneel, echter verstoorden, waren dat niemand van deze schijnbaar onbevooroordeelde derden aan FDA had onthuld dat zij door Sanofi waren betaald om het winstgevende Lovenox-monopolie te steunen. FDA werd misleid in het geloven dat deze partijen wettige veiligheidszorgen hadden, toen in werkelijkheid zij als betaald shills functioneerden de waarvan opdracht Sanofi bij het handhaven van zijn multi-billion gusher ten koste van Gezondheidszorg voor bejaarden moest helpen, Medicaid, de betalers van de ziektekostenverzekeringpremie en uiteindelijk, de Amerikaanse consument.

De Duke University-professor ontkende de gelden die hij van Sanofi heeft ontvangen om het even wat met hem hadden te doen die FDA contacteren, maar toelieten hij FDA aan zijn financiële banden aan Sanofi in zijn brief zou moeten herinnerd hebben debatterend tegen goedkeuring van generische Lovenox®.25

Volgens de conclusies van het Senaats onderzoekspaneel, was Sanofi„een gecoördineerde strategie van plan om generische alternatieven aan zijn kassucces bloed-verdunner drug Lovenox te vertragen.®26

Verzoekt Verplichte Transparantie

Verzoekt Verplichte Transparantie

De farmaceutische invloed binnen FDA is gemeenschappelijke kennis, maar hieven de financiële bijdragen van Sanofi tot derden en andere acties rode vlaggen in verband met de wetenschappelijke integriteit van het proces van de generisch geneesmiddelgoedkeuring op. Deze die betalingen door Sanofi aan tot derden worden gemaakt verstrekten deze vermoedelijk onafhankelijke groepenaansporing om FDA te contacteren om uit te drukken wat om onbevooroordeelde zorgen over generische alternatieven scheen te zijn aan Lovenox®.

De strategie haalde voordeel uit het proces van het de burgerverzoek van FDA, dat individuen en deskundigen toestaat om deze soorten veiligheidsbelang op te heffen. Terwijl het proces als kanaal voor het verzamelen van openbare input in belangrijke agentschapbesluiten is bedoeld, werd de Senaats onderzoekscommissie razend gemaakt door dit ongehoorde misbruik van proces.

„Als FDA niet om onthulling van financiële verhoudingen vraagt, werkt het van een niet geïnformeerd standpunt,“ bovengenoemde één van de leden van de Senaatscommissie die deze misleiding blootstelden. Deze Senator ging verklaren dat „FDA een verantwoordelijkheid heeft om gepaste ijver op dit gebied te leiden ervoor te zorgen zijn overzichten geloofwaardigheid.“ hebben26

De voorzitter van de Senaatscommissie nam verder het een stap en verklaard, „Dit rapport brengt bewijsmateriaal aan het licht dat betalend artsen om FDA tegen generics te lobbyen een drugbedrijf was strategie-en dat geheel onaanvaardbaar.“ is26

Terwijl de Senaats onderzoekscommissie verontwaardiging over het schaduwrijke gedrag van Sanofi uitdrukte, zijn de leden van de het Levens uitbreiding lang geïnformeerd over hoe deze soorten verraderlijke schandalen de gezondheidszorgsysteem van deze natie doen failliet gaan.16,27-30 de ruwe werkelijkheid is dat de belangengeschillen binnen FDA het agentschap van het nemen van wetenschappelijke besluiten over producten uitsluiten die beïnvloeden of Amerikanen leven of sterven.

Drie Huidige Ontsierde FDA-Methodes van Verrichting
Drie Huidige Ontsierde FDA-Methodes van Verrichting
De reden zodat vele die drugs door FDA wordt goedgekeurd blijken later gevaarlijk of ondoeltreffend is de inherent corrupte samenwerking die tussen farmaceutische bedrijven en FDA bestaat. Hier zijn drie redenen waarom de ernstige hervorming nodig is:

1) PROBLEEM: De commissieleden van FDA zijn part-time werknemers en kunnen niet met optimale gepaste ijver aan overzichts nieuwe die drugs en/of apparaten presteren aan FDA worden voorgesteld.

RESULTAAT: De drugs of de apparaten worden verworpen ongepast of ongepast goedgekeurd.

OPLOSSING: Gezien miljarden reeds bestede gezondheidszorgdollars en de problemen met voorbarige goedkeuring of verwerping, zou de werkgelegenheid van een commissielid van FDA een full-time positie moeten zijn. Voorts wat het „vormt belangengeschil zou“ uitdrukkelijk moeten worden bepaald en geen belangengeschil, van om het even welke aard, zou moeten worden toegelaten. Met andere woorden, is het niet genoeg te verklaren u op de loonlijst van een farmaceutisch bedrijf bent en daarom allen goed is. Als u wordt betaald om onderzoek te doen of om namens een farmaceutisch bedrijf betaald te spreken, of in elk geval banden te hebben die volledige objectiviteit van een besluit voor of tegen zouden veranderen, zou dat redenen moeten zijn tot het recusing van van de FDA-kwestie op overzicht. Deze regel zou unwaveringly moeten worden afgedwongen!

2) PROBLEEM: De commissieleden van FDA ontvangen een significant gedeelte van inkomen van drugonderzoek naar hun die instelling door een farmaceutisch bedrijf wordt gefinancierd het van wie product omhoog voor overzicht kan zijn. Dat stelt een situatie voor die een flagrant belangengeschil vertegenwoordigt.

RESULTAAT: De de druggoedkeuring of verwerping is vaak gebaseerd op financiële bias, niet de onderliggende wetenschap.

OPLOSSING: Nul tolerantie voor om het even welk belangengeschil voor hen die op een FDA-drugadviserende commissie dienen. De commissieleden zouden door om het even welk farmaceutisch bedrijf moeten worden gefinancierd noch geen ver potentieel belangengeschil hebben in het stemmen van over stem vóór of stem tegen. Een objectieve evaluatie van de wetenschappelijke verdienste van een apparaat of een drug kan niet in aanwezigheid van bijbedoelingen worden teruggegeven, zijn zij op bewust of onderbewust niveau.

3) PROBLEEM: De commissieleden van FDA worden betaald door farmaceutische bedrijven om presentaties op conferenties en op nationale de maatschappijvergaderingen te maken.

RESULTAAT: Dit is niet alleen een belangengeschil maar het beïnvloedt ook de besluitvorming met betrekking tot de goedkeuring en het voorschrijven van een bepaalde drug.

OPLOSSING: Als een arts-wetenschapper op een lezing kring en wordt betaald door een farmaceutisch bedrijf is, zouden zij niet moeten worden toegestaan die op een FDA-paneel te zitten dat over de goedkeuring van een drug beslist door het farmaceutische bedrijf wordt gemaakt. De oplossing voor het grootste deel van deze problemen is eenvoudig: een commissielid van FDA zou moeten geen betrokkenheid-flagrant of ver-in om het even welk bedrijf hebben die naar goedkeuring van een product streven.

Pfizer verbergt Zelfmoord Bijwerkingen

Een bijwerking van vele FDA-approved drugs voor de markt vandaag is hun tendens zelfmoordrisico scherp om te verhogen.

Voor zij die niet het weten, is de zelfmoord de 8ste belangrijke doodsoorzaak (voor personen op de leeftijd van 55-64) in de Verenigde Staten.31 de depressie is een belangrijke onderliggende medische oorzaak van zelfmoord. Het feit dat vele kalmerende drugs nu zwarte doos waarschuwingen van verhoogde risico's van zelfmoord vereisen is een testament aan weerzinwekkende bijwerkingen deze drugs opleggen.

Vele gebruikers van kalmerende drugs rapporteren zij gedeprimeerder voelen na het nemen van hen (of ontmoet overkantgevolgen), die de vraag bedelt over hoe deze drugs FDA-ooit goedkeuring in de eerste plaats bereikten.32-37 in vele gevallen, werd het verhoogde risico van zelfmoord later gevonden om omhoog door farmaceutische bedrijven tijdens het aanvankelijke goedkeuringsproces worden gedekt.38,39

Chantix® is de merknaam van een drug door Pfizer wordt en door FDA wordt goedgekeurd gemaakt die de rokende sigaretten die van het menseneinde te helpen. De Chantix® werken door hersenenchemie te veranderen om nicotine het hunkeren naar te verminderen. Een bijwerking van deze hersenen chemische wijziging is een verhoogde tendens om zelfmoord, samen met andere psychologische impairments te begaan.40-42

Bedacht het willen niet zich in de winstgevende verkoop van deze drug, Pfizer mengen een methode om de rapporten te verbergen van zelfmoord-rapporteert die een verplicht vereiste van FDA is. Eerder dan het identificeren van de rapporten van zelfmoorden, zelfmoordpogingen, depressie, agressie, en vijandigheid in gebruikers van Chantix®, mengde Pfizer hen in plaats daarvan onder zowat 26.000 verslagen van niet ernstige bijwerkingen zoals misselijkheid en uitbarstingen.42-46 dit verhinderde FDA een tendens van ernstige nadelige gevolgen te identificeren die in de gebruikers van Chantix® voorkwamen.

Pfizer werd beschuldigd door FDA van het voorleggen van deze ongunstige rapporten door „ongepaste kanalen“ die het voor het agentschap onmogelijk maakten om te bepalen dat zo vele ernstige ongewenste bijwerkingen aan Chantix® voorkwamen.45,47 Thomas J. Moore, een ambtenaar bij het Instituut zonder winstbejag voor Veilige Medicijnpraktijken verklaarde „wij een belangrijke analyse in veiligheidstoezicht.“ hebben gehad45 in gezworen verklaring, werd Chantix® beschreven zoals veroorzakend tweemaal zo vele gemelde noodlottigheid aangezien een andere drug. Pfizer antwoordde door er te verklaren geen bewijs is dat Chantix® zelfmoorden of overkantgevolgen veroorzaakt.45,46

FDA-Zwarte dooswaarschuwing
FDA-Zwarte dooswaarschuwing

In antwoord op verhoogde zelfmoorden in kinderen (en volwassenen) voorgeschreven bepaalde kalmerende drugs, heeft FDA de volgende waarschuwing verplicht gesteld:

Contacteer uw arts als uw kind om het even welke volgend terwijl het nemen van kalmeringsmiddelen ervaart:

 • Gedachten over zelfmoord of het sterven
 • Pogingen om zelfmoord te begaan
 • Nieuwe of slechtere depressie
 • Nieuwe of slechtere bezorgdheid
 • Zeer geageerd of rusteloos voelen
 • Paniekaanvallen
 • Moeilijkheidsslaap (slapeloosheid)
 • Nieuwe of slechtere geprikkeldheid
 • Agressief, boos of hevig acteren
 • Acteren op gevaarlijke impulsen
 • Extreme verhoging van activiteit of het spreken
 • Andere ongebruikelijke veranderingen in gedrag of stemming