De LenteUitverkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift September 2011 van de het levensuitbreiding
Boekoverzicht

De toekomst van het Verouderen

Blauwdruk voor het Langer Leven
Door Stephen Laifer
De toekomst van het Verouderen
De toekomst van het Verouderen

Vorig jaar, kwamen de meningen bij het Leven Extension® en een gastheer van andere wetenschappelijk en medisch onderzoekorganisaties samen om T hijToekomst van verouderen-Wegen aan Mensenlevenuitbreiding te veroorzaken. Dit project is veel meer dan enkel een handleiding: het kan letterlijk als onrealistische blauwdruk worden genomen voor het uitbreiden van onze levensduur en het opnieuw definiëren van onze plaats in de radicaal omgezette maatschappij, zoals voorspeld door de beste hersenen in de wetenschap van het verouderen.

Het verouderen het onderzoek (biogerentology) heeft wankelende exponentiële vooruitgang in het laatste decennium gezien, maar de medewerkers aan de Toekomst van het Verouderen zijn voor het eerst in één enkel volume samengekomen om het overtuigende geval dat te maken wij nog in het begin stadia zijn, en inderdaad moet het beste nog komen. Zij beweren dat wij in het midden van een essentiële periode in de studie van het verouderen zijn: miljoenen van post-wereldoorlog II Baby Boomers staan het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem in te gaan op het punt op lange termijn, en de economische kosten konden een reeds streng gespannen economie potentieel verlammen. Dienovereenkomstig, is deze gids niet alleen onontbeerlijk; de timing voor het is nooit dringender geweest.

Het verouderen Interventie: Gemakkelijke Eerste Stappen

De toekomst van het Verouderen begint met voeding, oefening, en aanvulling als fundamentele eerste stappen aan het uitbreiden van het leven. De schrijver en de uitvinder Raymond Kurzweil, auteur van verscheidene boeken op futurisme, wenden een „brug“ metafoor aan, goedkeurend huidige therapie om mensen toe te laten om gezonde lang genoeg te blijven om uit recentere vorderingen voordeel te halen. Kurzweil haalt gewijzigde warmtebeperking (Cr) als bewezen haalbare methode van stijgende levensduur over een brede waaier van diersoort aan.

De „vrije basissen veroorzaken een geleidelijke verslechtering van lichaamsweefsels, in het bijzonder breekbare celmembranen,“ verklaart Kurzweil. „Cr-de testdieren hebben beduidend lagere niveaus van vrije basissen, zodat hebben zij ook minder vrij-radicale schade aan hun celmembranen. Extrapolerend dierlijke studies aan mensen, hebben sommige onderzoekers dat onze maximumlevensduur van 120 tot 180 jaar zou kunnen worden uitgebreid,“ hij besluit geschat.

De oefening, zegt Kurzweil, is een basishulpmiddel van het levensuitbreiding dat iedereen zou kan en moeten gebruiken. Hij haalt een achtjarenstudie aan die een 60% lager totaal sterftecijfer voor zelfs gematigde uitoefenaars, in het bijzonder met betrekking tot hart- en vaatziekte registreerde. „Zelfs zo weinig aangezien 30 minuten per dag significant voordeel kunnen opleveren,“ hij zegt. „Ondanks dit, nemen zowat 70% van Amerikanen niet aan enig type van fysische activiteit deel.“ Eveneens, kan de voedingsaanvulling uitgeputte niveaus van vitamine en minerale inhoud als gevolg van moderne de landbouwmethodes, lang overwinnen verbonden met het voorbarige verouderen van menselijke organismen.

Michael R. Rose, professor in de Afdeling van Ecologie en Evolutieve Biologie bij de Universiteit van Californië, Irvine, neemt het begrip van Kurzweil een reusachtige verdere sprong: Nam toe en zijn onderzoekcollega's stellen voor dat de beste toekomstige strategie om menselijke meervoudige levensduur radicaal uit te breiden goed voedingsaanvulling kan zijn. De „evolutieve nutrigenomic agenten,“ namen gelooft toe, „kan het proces van natuurlijke selectie nastreven, gebruikend voedingssupplementen in plaats van genetische variatie.“

Oplossingen reeds binnen ons

Cryobiologist en biogerentologist Gregory M. Fahy, de schepper en de hoofdredacteur van de Toekomst van het Verouderen, gaan verder dan de basisaanbevelingen van Kurzweil om voor te stellen dat de middelen voor basiscontrole over het verouderen in feite in onze eigen genomen verblijven. Aanhalend voorbeelden van „nul die“ in bepaalde species van jeugdweekdieren en insecten verouderen die op biochemische signalen om zich tot hun rijpe vormen wachten te ontwikkelen, gelooft Fahy verouderen niet alleen buigzaam maar en zelfs omkeerbaar is, te voorkomen in zoogdieren.

Oplossingen reeds binnen ons

De „capaciteit van vele species om een nominaal nul verouderende staat zelfs als volwassenen te ondersteunen wijst erop dat het verouderen geen fundamenteel onontkoombaar proces is,“ zegt Fahy. De sleutel, gelooft hij, zal interventionalcontrole bereiken over hoe en wanneer deze signalen worden uitgedrukt.

Voortbouwend op het idee van biologische controle, vindt de biotechnologieondernemer Michael D. West de verwaarlozing van het onderzoek van de stamcel een specifiek voorbeeld in het algemeen van het gebrek van medisch onderzoek naar gerontologie is. „Vele onderzoekers schrijven snel het het verouderen proces aan entropie toe, en besluiten dan enkel dat het omkerende verouderen, voor alle praktische doeleinden onmogelijk is,“ het Westencommentaren. Hij vindt deze conclusies het feit negeren dat het geslacht van kiem-lijn cellen, in tegenstelling tot hun somatische tegenhangers, in een onsterfelijk proces van celafdeling herhaalt. „Dit betekent dat deze cellen voldoende reparatiemechanismen moeten bezitten om genoeg individuen toe te staan overleven om hun species te bestendigen,“ hij zegt.

Verkennende Moordenaars en het Herschrijven van DNA

„Als wij voor het levensuitbreiding in mensen streven, zal het zonder de grootste uitdaging op te lossen die het meest onverbiddelijk menselijke levensduur vandaag verkort,“ zegt Zhen Cui, biochemicus en hulpprofessor van pathologie bij Kielzog Forest University bijna onmogelijk zijn. „In duidelijke termen, als wij niet het kankerprobleem oplossen, zal het zeer moeilijk om over gezonde het levensuitbreiding in zinvolle termen zijn te denken.“

Alvorens kanker kan worden behandeld, moet het duidelijk worden ontdekt. Daarvoor, voorziet Cui een systeem van het kankertoezicht, die de eigen immune defensie van het lichaam gebruiken. Granulocytes, een categorie van leucocytten, is de eerste lijn van defensie in het menselijke immuunsysteem, verklaart Cui; zij zijn de eerste om bij plaatsen van besmetting, wonden, of neoplasia (de kwaadaardige abnormale celgroei die) aan te komen, en schade afhouden beperken.

„In medio aan recente 1800s, merkten de werkers uit de gezondheidszorg een diepgaande vereniging tussen bacteriële besmettingen op en wonderbare regressies van ongeneeslijke malignancies,“ hij zegt. „Tegenwoordig, weten wij dat een gemeenschappelijk thema van menselijke reactie op alle bacteriële besmettingen een massieve verhoging van menselijke granulocytes die de omloop ingaan binnen dagen of zelfs uren.“ is De agressieve kankercellen zijn altijd actief metabolisch, met een negatieve oppervlaktelast gelijkend op bacteriën. Cui vermoedt dat deze trek tot hen ideale doelstellingen voor neutrophils, het overvloedigste type van granulocyte maakt. Inderdaad, zouden neutrophils kunnen worden gebruikt „“ kankercellen etiketteren, die als type van vroegtijdige waarschuwingsysteem functioneren.

Wat de Toekomst houdt

Het blijkt dat bijna impliceren alle van de leeftijd afhankelijke ziekten één of andere graad van schade aan DNA. De vooruitgang in genetische biologie in het laatste decennium biedt groot potentieel voor de behandeling van verworven of geërfte genetische wanorde verbonden aan het verouderen aan, zegt Clifford Steer, een Universiteit van de professor van Minnesota in het Ministerie van Geneeskunde, Genetica, en Celontwikkeling.

De genreparatie, zegt Jonge os, heeft verscheidene voordelen over andere regeneratieve benaderingen in termen van potentieel therapeutisch voordeel. „Bovenal, staat het voor de correctie van single-point genveranderingen toe zonder beïnvloedende functionele gebieden van het gen,“ hij verklaart.

Wat de Toekomst houdt

Robert A. Freitas, Jr., hogere onderzoekkameraad bij het Instituut voor Moleculaire Productie, gelooft de nanorobotic controle van menselijk een verouderen-technologie zodra verbannen aan het koninkrijk van wetenschap nu van grote relevantie voor onze huidige medische werkelijkheid fictie-is. De „uitvoerige kennis van menselijke moleculaire die structuur, zo nauwgezet tijdens de vorige eeuw wordt verworven, zal in deze eeuw aan ontwerp medisch actieve microscopische machines worden uitgebreid en worden aangewend,“ Freitas-voorspellingen. Deze machines, eerder dan wordt belast met ontdekking, zullen op opdrachten die van cellulaire inspectie, en worden verzonden gehele cellen herstellen opnieuw opbouwen. Voorts die voorspelt Freitas dat de systemen op nanomachines worden gebaseerd „compacter en geschikt dan die gevonden in aard.“ zullen zijn

De nanotechnologie, de controle van de samenstelling en de structuur van moleculair materiaal op het atoomniveau, impliceert de techniek van nauwkeurige structuren en, uiteindelijk, moleculaire machines. De „nano“ prefix verwijst naar hun schaal, een nanometer één-miljardste van een meter, of de breedte die van vijf koolstofatomen zijn. De uitdagingen inherent aan micron-schaal energiebronnen en aandrijvingsmethodes moeten nog, en kwesties van biocompatibilityheden verder worden overwonnen probleem-b.v., of een menselijk immuunsysteem medische nanorobots kan erkennen. Maar met de wereldmarkt voor nanodevices wordt geraamd op om $8.6 miljard dit jaar, zal de vraag de grootste impuls die van de technologie zijn.

Haalbare Visies

Kurzweil steunt de projecties van Freitas, toevoegend dat Freitas reeds voor de kromme is: „Freitas heeft een nanorobotic rode bloedcel die een vrij eenvoudig apparaat om is zuurstof en kooldioxide op te slaan en vrij te geven,“ hij zegt ontworpen. Een „conservatieve analyse toont aan dat als u tien percenten van uw rode bloedcellen met deze robotachtige versies moest vervangen, u een Olympische sprint 15 minuten kon doen zonder een adem te nemen, of bij de bodem van uw pool vier uren zitten.“

Haalbare Visies

Genomen als geheel, de hier beschreven visies enkel een fractie afwisselende wegen naar het doel vertegenwoordigen om mensenleven, met elke methode uit te breiden die gelijke belofte tonen. Zoals met de meeste plannen, kan één stap onvermijdbaar met een andere worden onderling verbonden, zodat verscheidene acties achter elkaar werken. De „echt efficiënte interventie in het verouderen zal waarschijnlijk een multipliciteit van interventive strategieën vereisen, en dit zal enige tijd een significante uitdaging blijven,“ zegt Fahy.

Er is geen vraag dat wij leren hoe te in het proces tussenbeide te komen, en dat het proces versnelt. In de profetische woorden van de medewerkers, zal de toekomst van het verouderen beginnen spoediger aan te komen dan wij denken.

Als u om het even welke vragen over de wetenschappelijke inhoud van dit artikel hebt, te roepen gelieve een de Gezondheidsadviseur van het Levensextension® bij
1-866-864-3027.

Om tot de toekomst van verouderen-Wegen aan Mensenlevenuitbreiding, of vraag 1-800-544-4440 opdracht te geven