De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift Maart 2011 van de het levensuitbreiding
Boekuittreksel

De chemie van Rust
Hoe te om Uw Hersenen met Veilige Voedingssupplementen te steunen

De chemie van Rust

Met al medische die en media aandacht aan depressie in de loop van de afgelopen twee decennia wordt gegeven, is een andere even alledaagse voorwaarde wijd overzien: bezorgdheidswanorde.

Dit is opmerkelijker wanneer u zo de hoeveelheid gezicht van drukvelen van ons in ons dagelijks leven overweegt. In de koortsachtige, snelle, zware wereld van vandaag, zou u denken op bezorgdheid betrekking hebbend de wanorde een veel grotere bedreiging voor onze maatschappij dan depressie zou vormen.

En het blijkt u juist zou zijn.

Volgens het Nationale Instituut van Geestelijke Gezondheid, lijden 40 miljoen Amerikaanse volwassenen, of ongeveer 18.1% van mensen in deze leeftijdsgroep in om het even welk bepaald jaar, aan één of andere vorm van bezorgdheid disorder.* door vergelijking, slechts 14.8 miljoen Amerikaanse volwassenen, of ongeveer 6.7% van de V.S. de volwassen bevolking, aan belangrijke depression.* † lijdt

Met andere woorden, is lijden het aantal volwassenen in dit land die momenteel aan één of andere vorm van bezorgdheidswanorde bijna drie keer het aantal mensen getroffen met belangrijke depressie.

Dit moet niet het probleem van depressie verminderen. In feite, mede-komt de bezorgdheidswanorde vaak met depressieve wanorde of substantie abuse.* voor en de meeste mensen die ook aan één type van bezorgdheidswanorde lijden hebben een ander type van bezorgdheidswanorde, dat wat de informatie maakt u op het punt staat bent zo geschikt, relevant te leren, en waardevol.

Aangezien vele werkers uit de gezondheidszorg u zullen vertellen, blijft de waaier van beschikbare drugs om bezorgdheid effectief te behandelen vrij beperkt. Velen zijn potentieel verslavend en verliezen doeltreffendheid na verloop van tijd, zoals benzodiazepines Valium®, Xanax®, en Klonopin®. Anderen komen met een gastheer van ongewenste bijwerkingen, met inbegrip van droge mond, cognitief of geheugenstoornis, en verlies van geslachtsaandrijving.

De weg bereidende en onrealistische die psychiater Dr. Henry Emmons — eerst in het Levens uitbreiding Magazine® wordt geprofileerd is meer dan drie jaar geleden-bij het front in het identificeren van natuurlijke acties om rust in aanwezigheid van spanning, met minimale bijwerkingen te herstellen gebleven.

In dit exclusieve uittreksel van zijn meest recente werk, de Chemie van Rust, stelt Dr. Emmons een uitvoerige reeks natuurlijke samenstellingen, samen met geadviseerde dosering en regimes voor, om de verborgen plaag van bezorgdheidswanorde effectief te bestrijden.

De sprekende Hersenen

Het gebruiken van medicijnen proberen om hersenenchemie te verbeteren kan hulp aanbieden, minstens op korte termijn. Maar de medicijnen herstellen geen normale niveaus van neurotransmitters, noch bevorderen zelfs normale functie. Zij manipuleren de hersenenchemie om hun gewenste gevolgen te bereiken.

SSRIs, bijvoorbeeld, verhindert reuptake (of recycling) van serotonine de ruimte tussen de zenuwcellen (de synaps). Dit staat het chemische product toe om op het gebied van activiteit voor een langere periode te blijven. En benzodiazepines, zoals Valium, Ativan, en Xanax®, het werk door de GABA-receptoren te bevorderen, waarbij de kalmerende gevolgen van GABA in de hersenen worden nagebootst.

Met tijd, passen de hersenen aan medicijnen aan en zij verliezen vaak hun doeltreffendheid, die hogere dosissen of verschillende drugs vereisen. Wanneer u probeert om hen tegen te houden, zijn er vaak ontwenningsverschijnselen die slechter dan het originele probleem voelen.

Wanneer de hersenen een neurotransmitter produceren, begint het met een ruw ingrediënt, gewoonlijk een aminozuur van het dieet of een ander chemisch product dat reeds aanwezig in de hersenen is. De enzymen worden dan gebruikt om het aminozuur in het nodig hersenenchemische product om te zetten. Door dit proces te begrijpen in detail, kunnen wij maatregelen treffen om een ruime levering van de ruwe ingrediënten te verzekeren en ook de activiteit van de enzymen te verbeteren. Er zijn diverse cofactoren, bijvoorbeeld, die de enzymen helpen (b.v., de B-vitaminen) sneller werken.

Het begrip van de functie van voedingsmiddelen staat voor subtielere en natuurlijke acties toe dan standaard medische praktijk, en als zij geschikt worden genomen, geloof ik dat zij minder bijwerkingen beter werken en kunnen hebben dan medicijn.

Brain Chemical
Rol in het Vreesschakelschema
Voedingssteun
Glutamaat, het prikkelende chemische product Verhoogt algemene hersenenactiviteit

Taurine, NAC, groene thee, vitamine D3, magnesium, omega-3s
GABA, het remmende chemische product Vertraagt algemene hersenenactiviteit GABA, l-Theanine, taurine, vitamine B6, zink, inositol, kruidentherapie
Norepinephrine, het ontwaken
chemisch
Verhoogt niveau van waakzaamheid

L-Theanine, NAC, omega-3s, inositol
Dopamine, het beloningschemische product Concentreert aandacht en verbetert genoegen en beloning L-Theanine, B-vitaminen, omega-3s, St. John wort, ginkgo
Serotonine, het kalmerende chemische product De rust, regelt slaap en de eetlust, beschermt tegen spanning Tryptophan/5-HTP, DHEA, folic zuur, vitamine B6, vitamine B12, vitamine D, omega-3s, St. John wort
CRH/cortisol, het spanningshormoon De verlengde verhoging leidt tot vette opslag, insulineweerstand, degeneratieve hersenenwanorde, amnesie, ontsteking DHEA, B-vitaminen, anti-oxyderend, kruidenadaptogens

De sprekende Hersenen

De neurotransmitters zijn chemische producten die de verschillende delen van de hersenen om in aanraking met toelaten te blijven elkaar en hun rollen te coördineren. De lijst vat hieronder de belangrijkste spelers in het vreesschakelschema samen, wat zij, en hoe te om hen wat de voeding betreft te steunen.

Rust zelf: Glutamaat en GABA

Rust zelf: Glutamaat en GABA

Onze organismen zijn echt elegant in hun ontwerp, en dit is vooral duidelijk met hersenenfunctie. Één gemeenschappelijk element van dit ontwerp is een binair systeem, waarin één chemisch product een proces activeert terwijl zijn partner het opnieuw uitzet. Dat is waar van het glutamaat van hersenen chemische producten en GABA, dat samen van meer dan 80 percent van hersenenactiviteit rekenschap geven. Het glutamaat versnelt hersenen activiteit-het prikkelend is. GABA, anderzijds, zet de remmen op hersenen activiteit-het remmend is. Samen, houden zij de hersenen te snel zoemend bij enkel het niet te langzame recht tempo-niet.

Als u bezorgdheid hebt ontwikkeld, dan weet u dat uw saldo van deze twee chemische producten weg is geworpen en het de activiteitenniveau van de hersenen verschenen te hoog, op zijn minst op sommige gebied van de hersenen is.

De in evenwicht brengende supplementen voor glutamaat en GABA omvatten aminozuren taurine, GABA, en l-Theanine; anti-oxyderende NAC en de groene thee; vitaminen B6 en D; het het mineralen magnesium en zink; omega-3 vetzuren; en verscheidene kruidentherapie.

Hoe weet u of zijn het Glutamaat en GABA Onevenwichtig?

Herinner dat elk van deze chemische producten noodzakelijk en zelfs voordelig zijn wanneer zij in saldo en behoorlijk het werken zijn. Maar het is mogelijk om teveel glutamaat voor uw eigen goed te hebben. Als het echt bovenmatig wordt, dan overactivation dat de resultaten helemaal gevaarlijk aan de cellen kunnen worden. Het glutamaat verandert dan van eenvoudig prikkelend het zijn aan excitotoxic het worden, en dit kan in de voorbarige dood van de cel resulteren.1 dit proces kan op de recentere ontwikkeling van neurodegenerative ziekten zoals Alzheimer of Ziekte van Parkinson worden betrekking gehad.2 dit is geen goede staat voor uw hersenen om binnen voor zeer lang te zijn.

Bovendien, kunnen uw GABA-niveaus te laag gevallen zijn zodat er niet genoeg remming is om glutamaat in controle te houden. Als een auto die zijn remolie heeft verloren, kunt u de capaciteit verloren hebben om dingen neer te vertragen. Om deze onevenwichtigheid te verhelpen, kunnen wij manieren vinden of om de gevolgen van glutamaat, verbeteren de activiteit van GABA, of allebei te verminderen.

De in evenwicht brengende supplementen voor glutamaat en GABA omvatten aminozuren taurine, GABA, en l-Theanine; anti-oxyderende NAC en de groene thee; vitaminen B6 en D; het het mineralen magnesium en zink; omega-3 vetzuren; en verscheidene kruidentherapie.

Ontwapen me: Verminder Norepinephrine

Norepinephrine verhoogt ons niveau van waakzaamheid en ontwaken. Dat is goed als u iets als de jacht doet of vermijdend vang, maar niet nuttig als u voor een groep spreekt of als u paniekbezorgdheid om welke reden ook hebt ontwikkeld. Met depressie zijn er vaak ook weinig norepinephrine, maar in bezorgdheid is het vaak opgeheven en moet worden afgezwakt.

Op emotioneel niveau, kunt u paniekerig voelen, alsof vreselijk iets op het punt staat te gebeuren. En geestelijk, kan uw mening leeg gaan aangezien u dat u geen dingen duidelijk denken of kunt herinneren, hoe hard je ook probeert vindt.

U kunt de gevolgen van norepinephrine afzwakken door aminozuur l-Theanine , anti-oxyderende NAC , inositol, en de omega-3 vetzuren te nemen. U zou cafeïne ook moeten vermijden.

Beloning zelf: Saldodopamine

Beloning zelf: Saldodopamine

De gevolgen van dopamine zijn complexer dan die van norepinephrine, op zijn minst wat betreft bezorgdheid. Op één of andere manier, hebben zij een gelijkaardige functie. Allebei neigen om in geestelijke nadruk en concentratie te activeren en hulp. Allebei kunnen bezorgdheid verergeren wanneer de niveaus te hoog zijn. Maar dopamine heeft sommige gunstige gevolgen ook tegen bezorgdheid, zoals het verbeteren van motivatie en de ervaring van genoegen. Tenzij dopamine werkelijk bovenmatig wordt, kan uw bezorgdheid verbeteren als u zacht uw dopamine niveaus opvoert.

De tekens van dopamine deficiëntie omvatten het voelen apathisch en vermoeid, moeilijkheids verliezend gewicht, het voelen ongemotiveerde (zoals met oefening), lage geslachtsaandrijving, en algemene moeilijkheid die genoegen van dingen krijgen. Als u deze tekens samen met bezorgdheid hebt, denk na treffend deze maatregelen om dopamine functie op te voeren: B vitaminen, omega-3 vetzuren, l-Theanine.

Kalmeer me: Verhogingsserotonine

Bijna beter is iedereen van mening wanneer hun serotonineniveaus optimaal zijn. Het heeft zulk een brede die serie van functies, met alles van slaap aan eetlust aan impulscontrole aan seksuele wens wordt geïmpliceerd. Het is het hersenenchemische product dat de hulp ons kalmeert wanneer wij beklemtoond of gedreigd voelen, en het biedt aanzienlijke bescherming aan de hersenen aan tegen de schadelijke gevolgen van cortisol.

Omdat het zulk een zeer belangrijke hersenenchemisch product is, zijn de tekens van serotonineuitputting velen: slapeloosheid (of onregelmatige circadiaanse ritmen); het hunkeren naar snoepjes en andere koolhydraten; frequente spierpijnen en pijnen; impulsief gedrag; moodiness, vooral droefheid, bezorgdheid, en geprikkeldheid; het voelen emotioneel gevoelig of kwetsbaar; onzeker voelen, niet hebbend zelfvertrouwen; en lage spanningstolerantie.

De meeste mensen met bezorgdheid, vooral als hun stemming ook laag is, kunnen profiteren door hun serotonineniveaus op te voeren. Denk na nemend de volgende supplementen: het aminozuur l-Tryptofaan of de verwante voorloper 5-HTP, het hormoon DHEA, de B-vitamines en vitamine D, en omega-3 vetten.

* Kessler RC, Chiu-GEWICHT, Demler O, Walters EE. Overwicht, strengheid, en comorbidity van twaalf maanden dsm-IV wanorde in de Nationale Comorbidity Onderzoeksreplicatie (ncs-r). Boog Gen Psychiatry. 2005 Jun; 62(6): 617-27.
† Van de de Tellingsdienst van de V.S. de Bevolkingsramingen door Demografische Kenmerken. Lijst 2: Jaarlijkse Ramingen van de Bevolking door Geselecteerde Leeftijdsgroepen en Geslacht voor de Verenigde Staten: 1 april, 2000 aan 1 Juli de Bron, van 2004 (nc-est2004-02): Bevolkingsafdeling, van de de Tellingsdienst van de V.S. de Versiedatum: 9 juni, 2005. http://www.census.gov/popest/national/asrh/

Voortdurend op Pagina 2 van 2