Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift Maart 2011 van de het levensuitbreiding
Samenvattingen

Huidkanker

De gevolgen van actuele vitamine K bij het kneuzen na laserbehandeling.

ACHTERGROND: De gepulseerde behandeling van de kleurstoflaser en ander kosmetisch proceduresresultaat in het significante kneuzen. De eisen zijn gemaakt betreffende de doeltreffendheid van actuele vitamine K in zowel het verhinderen van als het verzenden van de opheldering van het kneuzen; nochtans, ontbreken de goed-gecontroleerde studies. DOELSTELLING: Het doel van deze studie is de gevolgen van actuele vitamine K tegenover placebo in de preventie en de opheldering van laser-induced purpura te evalueren. METHODES: Een totaal van 22 patiënten werden ingeschreven in deze dubbelblinde willekeurig verdeelde placebo-gecontroleerde studie. De patiënten werden verdeeld in voorbehandeling en na de behandeling groepen; de 11 patiënten in de vroegere groep pasten vitaminek room op de helft van hun gezicht en voertuig alleen tweemaal daags aan de andere helft van hun gezicht toe 2 weken vóór laserbehandeling. De laatstgenoemde groep volgde dezelfde procedure 2 weken na laserbehandeling. Op dag 0, ondergingen alle onderwerpen laserbehandeling voor gezichtstelangiectases gebruikend a

585nm gepulseerde kleurstoflaser. Het kneuzen werd geschat door de zowel patiënt als de arts door middel van een visuele analoge schaal op dagen 0, 3, 7, 10, 14, en 17. VLOEIT voort: De kant van het gezicht met actuele vitamine K wordt behandeld alvorens de lasertherapie geen significant verschil in het kneuzen in vergelijking tot placebo die toonde. Nochtans, de kant van het gezicht met vitaminek room wordt behandeld nadat de laserbehandeling beduidend lagere scores van het kneuzen van strengheid wanneer vergeleken die met de kant had met placebo wordt behandeld die. CONCLUSIE: Hoewel de voorbehandeling met vitamine K het kneuzen na laserbehandeling niet verhinderde, verminderde het gebruik van vitaminek room na laserbehandeling de strengheid van het kneuzen, in het bijzonder in de aanvankelijke tijd van toepassing.

J Am Acad Dermatol. 2002 Augustus; 47(2): 241-4

De gevolgen van actuele vitamine K en retinol voor laser-induced purpura op nonlesional villen.

ACHTERGROND: De gepulseerde behandelingen van de kleurstoflaser resulteren gewoonlijk in purpura. Om het even welke actuele toepassing die elimineert of de duur van purpura verkort zou uiterst nuttig zijn. DOELSTELLING: Het doel van deze prospectieve studie was de veiligheid en de doeltreffendheid van actuele vitaminek room te bepalen in het verkorten van de duur van laser-induced purpura. METHODES: Twintig volwassen onderwerpen werden ingeschreven. Elk onderwerp had vijf 1.5 die cm-plaatsen met een gepulseerde kleurstoflaser bij 585 NM worden behandeld, 450 nsec, 7 mm-vlekgrootte bij respectieve de drempelfluence van elk onderwerp. Elk onderwerp had een controleplaats waar geen actuele toepassing en vier andere plaatsen werd gebruikt waar een verschillende formulering werd toegepast op elk 2 weken vóór en 2 weken na laserstraling. Vijf vitaminek formuleringen met of zonder retinol werden bestudeerd: 3% vitamine K in acrylates copolymeerroom, 5% vitamine K in acrylates copolymeerroom, 1% vitamine K en 0.3% retinol in acrylates copolymeerroom, 1% vitamine K en 0.15% retinol in acrylates copolymeerroom, 1% vrije vitaminek room. Purpuric verkleuring bij elke plaats werd geschat op dagen 0, 1, 3, 7, 10, en 14 na laserbehandeling op een kwartielschaal. Elke plaats werd toegewezen 100% verkleuring op dag 0 na laserstraling. VLOEIT voort: Laser-induced purpuric verkleuring loste sneller met 1% vitamine K en 0.3% retinol in acrylates copolymeerroom dan zonder actuele toepassing op. Het verschil is statistisch significant van voorwaartse dag 3. CONCLUSIE: Een combinatie van 1% vitamine K en 0.3% retinol in acrylates copolymeerroom verhaastte de resolutie van laser-induced purpura.

Dermatol Surg. 1999 Dec; 25(12): 942-4

Versnelde resolutie van het laser-induced kneuzen met actueel 20% valkruid: een rater-verblinde willekeurig verdeelde gecontroleerde proef.

ACHTERGROND: De dermatologische procedures kunnen in het bederven van kneuzingen resulteren die langzaam oplossen. DOELSTELLINGEN: Om het vergelijkende nut van actuele formuleringen te beoordelen in het verhaasten van de resolutie van huid het kneuzen. METHODES: De gezonde vrijwilligers, leeftijdsgroep 21-65 jaar, werden ingeschreven voor deze dubbele (patiënt en rater) verblinde willekeurig verdeelde gecontroleerde proef. Voor elk onderwerp, werden vier standaardkneuzingen van 7 mm-diameter elk apart gecreeerd op de tweezijdige hogere binnenwapens, 5 cm, twee per wapen, gebruikend een 595 NM-pulseren-kleurstoflaser (Vbeam; Candela Corp. , Wayland, doctorandus in de letteren, de V.S.). Randomization werd gebruikt om één actuele agent toe te wijzen (5% vitamine K, 1% vitamine K en 0·3% retinol, 20% valkruid, of witte vaseline) aan precies één kneuzing per onderwerp, dat toen onder occlusie twee keer per dag 2 weken werd behandeld. Een dermatoloog niet met onderworpen taak wordt geïmpliceerd schatte kneuzingen [visuele analoge schaal, 0 (het meest minst) - 10 die (het meest)] in gestandaardiseerde foto's onmiddellijk na kneuzingsverwezenlijking en bij week 2. VLOEIT voort: Er was significant verschil in de verandering in rater die score verbonden aan de vier behandelingen kneuzen (anova, P=0·016). In paren wezen de vergelijkingen erop dat de gemiddelde verbetering verbonden aan 20% valkruid groter was dan met witte vaseline (P=0·003), en de verbetering met valkruid was groter dan met het mengsel van 1% vitamine K en 0·3% retinol (P=0·01). De verbetering met valkruid was niet groter dan met 5% vitaminek room, nochtans. CONCLUSIES: De actuele 20% valkruidzalf kan het kneuzen kunnen verminderen effectiever dan placebo en effectiever dan de formuleringen van de laag-concentratievitamine K, zoals 1% vitamine K met 0·3% retinol.

Br J Dermatol. 2010 Sep; 163(3): 557-63

Effect van homeopathisch Valkruid Montana bij het kneuzen in gezicht-liften: resultaten van een willekeurig verdeelde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische proef.

DOELSTELLINGEN: Een model ontwerpen voor het uitvoeren van reproduceerbare, objectieve analyses van huidkleur veranderen en dit model toepassen om de doeltreffendheid van homeopathisch Valkruid Montana als antiecchymotic agent te evalueren wanneer perioperatively genomen. METHODES: Negenentwintig patiënten die rhytidectomy ondergaan op een tertiair zorgcentrum werden behandeld perioperatively met of homeopathisch A. Montana of placebo op een dubbelblinde manier. De postoperatieve foto's werden geanalyseerd gebruikend een nieuw computermodel voor kleurenveranderingen, en de subjectieve beoordelingen van postoperatieve ecchymosis werden verkregen. VLOEIT voort: Geen subjectieve verschillen werden genoteerd tussen de behandelingsgroep en de controlegroep, of door de patiënten of door de deskundigen. Geen objectief verschil in de graad van kleurenverandering werd gevonden. De patiënten die homeopathisch A. Montana ontvangen werden gevonden om een kleiner gebied van ecchymosis op postoperatieve dagen 1, 5, 7, en 10 te hebben. Deze verschillen waren statistisch significant (P<.05) slechts op postoperatieve dagen 1 (P<.005) en 7 (P<.001). CONCLUSIES: Dit computermodel verstrekt een efficiënt, objectief, en reproduceerbaar middel waarmee om perioperative kleurenveranderingen, zowel in termen van gebied als graad te beoordelen. De patiënten die perioperative homeopathisch A. Montana nemen stelden minder ecchymosis tentoon, en dat verschil was statistisch significant (P<.05) op 2 van de 4 postoperatieve geëvalueerde gegevenspunten.

Boog Gezichtsplast Surg. 2006 januari-Februari; 8(1): 54-9

Toxische effecten van drugs in ICU worden gebruikt die. Antistollingsmiddelen en thrombolytics. Risico's en voordelen.

De antistolling wordt gebruikt meer en meer in de kritieke zorggebieden. De Thrombolytictherapie wordt nu algemeen gebruikt in noodsituatieafdelingen en hartbewakingeenheden voor behandeling van AMI. De heparinetherapie voor onstabiele angina en voor een 48 tot 72 uurperiode na thrombolytic therapie voor AMI wordt alledaags. De therapie van beginwarfarin gelijktijdig met heparine wordt om de totale duur van heparine en de duur van het ziekenhuisverblijf voor DVT-therapie te verminderen aangemoedigd. Het gebruik van laag-dosiswarfarin om DVT in heupchirurgie te verhinderen, catheterduidelijkheid te verbeteren, en op catheter betrekking hebbende subclavian trombose te verhinderen stijgt. Samen met het verhoogde gebruik van antistolling moet komen een grotere appreciatie van de complicaties verbonden aan de gebruikte agenten, en van om de hemorrhagic of thrombotic morbiditeit te verhinderen of te behandelen die zich kan voordoen. De scherpe bloeding met thrombolytic agenten moet worden erkend en de directe implementatie van conservatieve en agressieve maatregelen begonnen met. Heparine-veroorzaakte thrombocytopenia met trombose is een vaak-niet erkend probleem dat in 1% tot 2% van heparineontvangers kan voorkomen en in lidmaatamputaties resulteren. Een vertraagd begin (6-10 dagen) vereist frequente plaatjetellingen voor vroege diagnose en behandeling. De heropleving van warfaringebruik voor preventie van cardiovasculaire en hersenwanorde eist observatie voor huidnecrose van de eiwitremming van C en s-. De vroege erkenning van symptomen en syndromen verbonden aan de bloeding van het orgaansysteem in patiënten die chronische antistolling ontvangen is noodzakelijk. Het gebruik van antagonisten, zoals protaminesulfaat voor heparine, vitamine K1 voor warfarin, en antifibrinolytic drugs voor thrombolytic agenten, kan noodzakelijk zijn in het behandelen van hemorrhagic gebeurtenissen. Nochtans, kan hun gebruik de thromboembolic aanvankelijk behandelde gebeurtenis verergeren.

Critzorg Clin. 1991 Juli; 7(3): 533-54

Fotosynthese van previtamin D3 in menselijke huid en de physiologic gevolgen.

De fotosynthese van previtamin D3 kan door de epidermis in dermis voorkomen toen Kaukasische huid wordt blootgesteld aan zonne ultraviolette straling hypopigmented. Zodra previtamin D3 in de huid wordt gevormd, ondergaat het een temperatuur-afhankelijke thermische isomerisatie die minstens 3 te voltooien dagen vergt. De vitamine D-Bindende proteïne plaatst bij voorkeur het thermische product, vitamine D3, in de omloop over. Deze processen stellen een uniek mechanisme voor de synthese, de opslag, en de langzame, regelmatige versie van vitamine D3 van de huid in de omloop voor.

Wetenschap. 1980 10 Oct; 210(4466): 203-5

Mechanisme van actie en klinische voordelen van colloïdaal havermeel voor dermatologic praktijk.

Het colloïdale havermeel heeft een lange geschiedenis van voordelig gebruik in de dermatologie. Het is een natuurlijk product dat heeft een uitstekend veiligheidsverslag en doeltreffendheid voor de behandeling van atopic dermatitis, psoriasis, drug-veroorzaakte uitbarsting en andere voorwaarden aangetoond. De laatste jaren, in vitro en de studies in vivo zijn begonnen de veelvoudige mechanismen van actie van natuurlijk afgeleid colloïdaal havermeel nader toe te lichten. Het bewijsmateriaal beschrijft nu zijn moleculaire mechanismen van anti-inflammatory en antihistaminic activiteit. Avenanthramides, een onlangs beschreven component van gehele haverkorrel, zijn de oorzaak van veel van deze gevolgen. De studies hebben aangetoond dat avenanthramides de activiteit van kernfactor kappaB en de versie van proinflammatory cytokines en histamine kan remmen, goed - bekende zeer belangrijke mechanismen in de pathofysiologie van ontstekingsdermatose. De actuele formuleringen van natuurlijk colloïdaal havermeel zouden als een belangrijke component van therapie voor atopic dermatitis en andere voorwaarden moeten worden beschouwd en kunnen voor verminderd gebruik van corticosteroids en calcineurininhibitors toestaan.

J Drugs Dermatol. 2010 Sep; 9(9): 1116-20

Colloïdaal havermeel: geschiedenis, chemie, en klinische eigenschappen.

Het havermeel is gebruikt eeuwenlang als kalmerende agent om jeuk en irritatie te verlichten verbonden aan diverse xerotic dermatose. In 1945, werd klaar om colloïdaal die havermeel te gebruiken, door de haver fijn te malen en het wordt geproduceerd te koken om het colloïdale materiaal te halen, beschikbaar. Vandaag, is het colloïdale havermeel beschikbaar in diverse doseringsvormen bij poeder voor het bad aan shampoo, het scheren gelen, en bevochtigende room. Momenteel, wordt het gebruik van colloïdaal havermeel als protectant huid geregeld door de V.S. Food and Drug Administration (FDA) volgens de Definitieve die Monografie Over de toonbank voor de Drugproducten van Huidprotectant in Juni 2003 worden uitgegeven. Zijn voorbereiding wordt ook gestandaardiseerd door de Farmacopee van Verenigde Staten. De vele klinische eigenschappen van colloïdaal havermeel komen uit zijn chemisch polymorfisme voort. De hoge concentratie in zetmeel en bèta-glucan is de oorzaak van de beschermende en water-holding functies van haver. De aanwezigheid van verschillende types van fenolen verleent anti-oxyderende en anti-inflammatory activiteit. Enkele haverfenolen zijn ook sterke ultraviolette absorptievaten. De het reinigen activiteit van haver is meestal toe te schrijven aan saponienen. Zijn vele functionele eigenschappen maken tot colloïdaal havermeel een reinigingsmiddel, vochtinbrengende crème, buffer, evenals het kalmeren en beschermende anti-inflammatory agent.

J Drugs Dermatol. 2007 Februari; 6(2): 167-70

Avenanthramides, polyphenols van haver, stelt anti-inflammatory en anti-jeukactiviteit tentoon.

Het havermeel is gebruikt eeuwenlang als kalmerende agent om jeuk en irritatie te verlichten verbonden aan diverse xerotic dermatose; nochtans hebben weinig studies tot doel gehad om actieve fytochemisch in haver te identificeren die deze anti-inflammatory activiteit bemiddelen. Avenanthramides is phenolic samenstellingen huidig in haver bij ongeveer 300 delen per miljoen (p.p.m.) en aan tentoongesteld voorwerp anti-oxyderende activiteit in diverse cel-types gemeld. In de huidige studie die wij of deze samenstellingen uitoefenen anti-inflammatory activiteit in de huid hebben onderzocht. Wij vonden dat avenanthramides bij concentraties zo laag zoals 1 delen per miljard de degradatie van inhibitor van kernfactorenkappa B-Alpha- (ikappaB-Alpha-) in keratinocytes remden die met verminderde phosphorylation van p65 subeenheid van kernfactorenkappa B correleerden (N-F -N-F-kappaB). Voorts cellen met avenanthramides worden behandeld toonden een significante remming factor-alpha- (TNF-Alpha-) veroorzaakte N-F -N-F-kappaB luciferaseactiviteit van van de tumornecrose en verdere vermindering van (IL-8) versie die interleukin-8. Bovendien, verlichtte de actuele toepassing van 1-3 p.p.m. avenanthramides ontsteking in rattenmodellen van contacthypergevoeligheid en neurogenic ontsteking en verminderde hetveroorzaakte krassen in een rattenjeukmodel. Samen genomen deze resultaten toon aan dat avenanthramides machtige anti-inflammatory agenten zijn die schijnen om de anti-irriterende gevolgen van haver te bemiddelen.

Boog Dermatol Onderzoek. 2008 Nov.; 300(10): 569-74