De LenteUitverkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift December 2009 van de het levensuitbreiding
Aangezien wij het zien

Zo Vele Onnodige Kankersterfgevallen


Door William Faloon
William Faloon
William Faloon

Kanker doodt 1.500 Amerikanen elke dag.1

Wat als u het wist om minstens deze sterfgevallen te verhinderen of uit te stellen? Kon u deze informatie aan zich houden?

Wij bij het Leven Extension® hebben met dit dilemma bijna 30 jaar geworsteld.

Onze gezondheidsadviseurs ontvangen talrijke vraag van die getroffen met kanker. In teveel instanties, hebben deze patiënten reeds conventionele therapie ontbroken en naar alternatieve benaderingen gestreefd. Als slechts deze patiënten ons vroeger gecontacteerd, konden wij raad gegeven hebben om hun kansen van first-time curatieve behandeling te verbeteren.

Wanneer malignancies een vergevorderd stadium bereiken, zijn zij moeilijk te genezen. Dat is omdat tijdens blootstelling aan giftige conventionele therapie, de gedode kankercellen niet veranderingen kunnen ondergaan die hen hoogst tegen uitroeiing bestand maken.

Ik ga sommige opmerkelijke behandelingen bespreken die de cursus van eindstadiumziekte hebben omgekeerd. Ik moet eerst, echter, u vertellen welk Leven Extension® en Suzanne Somers onlangs gediagnostiseerde kankerpatiënten over kritieke stappen doen informeren zij zouden moeten overwegen om hun risico van herhaling en metastase te verminderen.

Dodelijke Apathie

De medische oncologen van vandaag ondertekenen vele overlijdensakten, nog schijn vergeetachtig aan het feit dat hun behandelingen ontbreken.

Suzanne Somers
Suzanne Somers

Droevig, voeren weinig oncologen creatieve multimodale behandelingen uit waarvan veiligheid en de doeltreffendheid in de peer-herzien medische literatuur gedocumenteerd is.

Ik ben bevoorrecht om met oncologen en andere beroeps te werken die de geen statistieken van de status quo mortaliteit wanneer het behandelen van hun patiënten goedkeuren. Deze beroeps speuren in wetenschappelijke dagboeken om nieuwe behandelingen aan het licht te brengen dat de apathische oncologen niet de tijd zelfs om vergen na te denken.

Terwijl het Leven Extension® lang deelde dit reddingsgegeven met onze die leden heeft, blijft het aantal mensenlevens aan kanker worden verloren naar omhoog spiraalsgewijs bewegen. Als de huidige tendensen verdergaan, kan kanker de belangrijke doodsoorzaak in 2010 zijn. Zo wat is de meest efficiënte manier om reddingsontdekkingen aan het grootste aantal kankerpatiënten te verspreiden?

Suzanne Somers Exposes de Tekortkomingen van de Kankeronderneming

Eerder dit jaar, riep de actrice Suzanne Somers me over een nieuw boek dat zij gedwongen om te schrijven heeft gevoeld. Zij was in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting, maar haar artsen vertelden haar zij leden aan metastatische borstkanker die directe chemotherapie vereiste.

Had Suzanne geloofde haar artsen, zouden zij giftige chemo drugs in haar lichaam gedumpt hebben. Zij zou dan klassieke tekens/symptomen verbonden aan kankerchemotherapie zoals immune stoornis, misselijkheid, haarverlies, magerte, enz. tonen.

Als Suzanne aan chemotherapie-veroorzaakte complicaties stierf, wat mogelijk was aangezien zij leed zou een besmetting die haar immuunsysteem om vereiste te vechten, haar artsen afgekondigd hebben dat zij aan metastatische borstkanker stierf. Suzanne was hoeveel anderen benieuwd deze manier bij de handen van de kankeronderneming omkomen.

Suzanne Somers Exposes de Tekortkomingen van de Kankeronderneming

Om aan de bodem van dit te krijgen, bereikte Suzanne artsen die op de frontlijnen vechtend de kankeronderneming zijn geweest. Suzanne werd zo ontzet door wat zij over de brutoincompetentie leerde van de conventionele geneeskunde dat zij de gelofte deed om deze wreedheden aan de wereld bloot te stellen.

Ik ben enthused omdat Suzanne wat van ontdekkingen van de avantgardekanker van het Levensextension® de meest recente in haar nieuw boek getiteld Knockout heeft opgenomen (Crown, 2009). In plaats van deze leven-sparende informatie die tot lezers van dit tijdschrift worden beperkt, krijgt Suzanne dit kritieke gegeven in de handen van tientallen miljoenen kankerpatiënten rond de wereld.

Een voorbeeld van de kwaliteit van informatie in het nieuwe boek van Suzanne kan in het artikel in de kwestie van deze maand worden gevonden die kritieke besluiten bespreekt die de kankerpatiënten vóór chirurgie moeten nemen. Aangezien wij meticulously detailleren, kunnen de juiste die keuzen voorafgaand aan chirurgie worden gemaakt het risico van lokale herhaling en verre metastasen dramatisch verminderen.

De eenvoudige Methodes kunnen Veel Leven redden

Dubbelpuntkanker doodt 55.000 Amerikanen elk jaar.2 het grootste deel van deze sterfgevallen zijn onnodig.

Wanneer genomen onmiddellijk na chirurgie, drug beschikbare geroepen snijdt cimetidine over de toonbank de capaciteit van de cellen van dubbelpuntkanker uitzaaiing.3-7 enkel als redding werden de voordelen van aspirin overzien door cardiologen voor decennia, zodat zijn de gevolgen tegen kanker van cimetidine genegeerd door de kankeronderneming.

Cimetidine heeft immuun-opvoert eigenschappen 8-10het remt angiogenese 11bewezen— en het kan de adhesie van tumorcellen aan bloedvatenmuren blokkeren waar zij metastatische kolonies vestigen.3,12,13 wanneer beheerd aan patiënten met bepaalde soorten dubbelpuntkanker vóór en/of onmiddellijk na chirurgie, de overleving bijna drie keer verbetert van 10 jaar door!14

De eenvoudige Methodes kunnen Veel Leven redden

Het leven Extension® adviseerde eerst cimetidine in 1985 als hulpkankertherapie. Sedertdien documenteert een overvloed gepubliceerde wetenschappelijke studies opmerkelijke de overlevingsverbeteringen wanneer de patiënten met vele soorten kanker deze niet-toxische drug nemen.14,15 ondanks deze indrukwekkende bevindingen, worden vrijwel geen patiënten van dubbelpuntkanker geplaatst op 800 mg elke dag van cimetidine door hun oncologen.

De sterftecijfers van melanoma blijven naar omhoog spiraalsgewijs bewegen.1 het grootste deel van deze sterfgevallen zijn ook onnodig. Bijvoorbeeld, vergeleek een recente studie de gevolgen van het beheer van alpha--interferon met of zonder CoQ10 (200 mg twee keer dagelijks) aan patiënten met Stadium 1 of Stadium 2 ziekte na uitsnijding van het melanoma letsel. Er was een verbazend 10 keer lager risico van metastase in de CoQ10 aangevulde groep!16

Dit effect werd zelfs meer uitgesproken voor die met geavanceerdere melanoma, waar de CoQ10 aangevulde patiënten 13 keer minder waarschijnlijk zouden metastase ontwikkelen. Het alpha--interferon is een immune het opvoeren drug die zo strenge bijwerkingen dat kan veroorzaken de patiënten het moeten beëindigen. In deze studie, ontwikkelden 16 slechts 22% van CoQ10 aangevulde patiënten bijwerkingen, in vergelijking met 82% nemend geen supplementaire CoQ10.

Coenzyme Q10 getoond=is= om de tumorgroei via verscheidene mechanismen die immune vergroting omvatten, afschaffing17-21 van vasculaire endothelial de groeifactor 22( dat tumorangiogenese), en vermindering van ontstekingstellers 23-25 vergemakkelijkt( dat de propagatie van de kankercel vergemakkelijk) te vertragen.

Helaas, heeft de kankeronderneming deze veelbelovende ontdekkingen genegeerd die zo veel leven konden redden indien in werking gesteld in een vroeg stadium wanneer de ziekte eerst wordt gediagnostiseerd. Daarom is het zo kritiek dat het nieuwe het boekknockout van Suzanne bereikt massa-om kankerpatiënten op te leiden over geen wat hun artsen doen.

Straw That Breaks de Rug van de Kankeronderneming

Waarom is kanker zulk een gevreesde ziekte? Waarom gaf een rechter eerder dit jaar tot een moeder opdracht om haar die het sterven zoonschemotherapie en moeder in plaats daarvan met haar zoon is gevlucht om als vluchteling te leven proberen te geven? Waarom zodat verkiezen vele kankerpatiënten zelfmoord eerder dan om de ondraaglijke pijnen van conventionele therapie onder ogen te zien? Waarom vereist de kankeronderneming de overheid om de acties van de politiestaat tegen in werking te stellen zij die verschillende soorten therapie aanbieden?

De apathie, de incompetentie, en de ontoereikendheid van de kankeronderneming zijn geen geheim. Maar toch voor miljoenen kankerpatiënten elk jaar, hebben zij weinig keus. Zij worden verteld door hun lokale oncoloog dat als zij conventionele therapie weigeren, zij zullen sterven. Wat worden genezen, zijn velen niet. „Genezen“ ondervindt vaak levenslange verminking en bijwerkingen die hun risico van toekomstige ziekten verhogen.

Honderden boeken zijn over betere manieren geschreven om kanker te behandelen. Geen van deze boeken is authored door een beroemdheid geweest die deze essentiële informatie in de handen van genoeg mensen kan ertoe brengen om een opstand tegen de verschanste kankeronderneming in werking te stellen.

De wetenschappelijke die gegevens in nieuw die het boekknockout van Suzanne worden voorgelegd, zouden van haar zeer goede profieltoestand en unieke capaciteit vergezeld gaat om op openbaar-juist betrekking te hebben kunnen zijn genoeg om zinvolle hervorming toe te laten om op de manier voor te komen dat alle kankerpatiënten worden behandeld.

Wat over Hen Die reeds Ontbroken Chirurgie, Chemo, Enz. hebben gehad?

Zoals ik in het begin van dit artikel verklaarde, wordt allen niet verloren zelfs als de ongepaste conventionele therapie wordt beheerd. De het Levensuitbreiding Foundation® en Internationale Strategische Kanker Alliance zijn geëerd aan vennoot met oncologen die „buiten de doos“ wanneer het behandelen van zij denk die artseneis zijn „terminal.“ integreren

Eerder dit jaar, één van de progressieve oncologen die wij met (Arnold Smith, M.D.) hebben gewerkt geroepen gek opgewekt me. Wij hadden een artikel in het Levens uitbreiding Magazine® over Dr.smith succes in het omkeren van de cursus van vergevorderd stadium longkanker gekenmerkt. Een lid die van het Levensextension® aan geavanceerde metastatische leverkanker lijden contacteerde Dr. Smith. Alhoewel deze patiënt reeds al conventionele therapie had ontbroken, was Dr. Smith bereid om een uitvoerig programma op te stellen die onze protocollen van de kankerbehandeling, samen met een geïndividualiseerde dosis een immuun-opvoert drug gebruiken, interleukin-2.

Deze die patiënt met CEA bloedlezing wordt voorgesteld van 3.800 ng/mL. CEA betekent carcinoembryonic antigeen, en is een hoogst nauwkeurige manier om diepgewortelde malignancies zoals metastatische leverkanker te volgen. De CEA lezing in gezonde mensen is normaal onder 4.0 ng/mL, zodat waren 3.800 die in deze patiënt lezen uitzonderlijk hoog. Vrijwel iedereen sterft alvorens hun CEA 7.000 bereikt, wat is waar deze patiënt werd geleid.

Wat over Hen Die reeds Ontbroken Chirurgie, Chemo, Enz. hebben gehad?
Figuur 1

In antwoord op deze multimodale die behandelingsbenadering door Dr. Smith wordt ontworpen die vrij niet-toxische medicijnen en voedingsmiddelen gebruiken, daalde CEA van deze patiënt aan 978 in twee weken sterk. Een later maand, was het verder aan 670 gevallen. Deze patiënt meldde het voelen in uitstekende gezondheid. Hij kon golf spelen en uitoefenen en normaal actief zijn. De afgrijselijke bijwerkingen verbonden aan conventionele systemische chemotherapie waren niet aanwezig. Deze patiënt keerde naar zijn huis in zuidelijk Californië terug en is terug naar het full-time werk.

Deze patiënt werd uitgesproken „eind“ door zijn heersende stroming artsen. Zij hadden hem door elke grueling giftige die therapie gezet door FDA wordt goedgekeurd. Al deze conventionele ontbroken therapie. De bereidheid van deze patiënt om uit staat naar Dr. Smith in de Mississippi te reizen gaf hem een kwijtschelding van wat bepaalde dood zou zijn. Als het niet voor de vrije publiciteit was die wij aan Dr. Arnold Smith hebben gegeven, deze persoon niet in leven zijn=zou=!

(Figuur 1 aan het recht) op deze pagina toont hoe de conventionele behandeling aanvankelijk succesvol was, maar snel opgeheven CEA van de patiënt. U ziet dan de sterk dalende CEA niveaus die in antwoord op behandeling op Regionaal Kankercentrum Dr.smith Noord- Centraal van de Mississippi voorkwamen.

Voortdurend op Pagina 2 van 2