De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift Maart 2008
Rapporten

Het vermijden van de Stralingsgevaren van Hartcat scans

Door Michael Ozner, M.D.
Het vermijden van de Stralingsgevaren van Hartcat scans

Wanneer het hartkattenaftasten tijdens een noodsituatiesituatie wordt gebruikt, kunnen zij kritieke kenmerkende informatie over coronaire bloedstroom verstrekken die sparen het leven van een patiënt kan helpen. Dit is het ogenblik waarin deze technologie glanst.

Jammer genoeg, veroorzaken deze machines een verbazende hoeveelheid stralingsblootstelling voor de patiënt, vaak het equivalent van zelfs 750 borströntgenstralen. Het probleem is dat teveel beroepsbeoefenaars terloops dit aftasten aan patiënten adviseren die niet-symptomatisch zijn en die enkel willen weten wat op binnen hun organismen gaat. De stralingsblootstelling van deze tests kan vaak tot DNA-onderbrekingen leiden die de initiatie van kanker kunnen bevorderen.

Het medische beroep kan zo op de rand zijn van het creëren van een dramatische verhoging van het aantal kankergevallen toe te schrijven aan bovenmatig gebruik van diagnostische tests die gevaarlijk de patiënt aan hoge niveaus van straling blootstellen. In feite, stellen sommige van deze tests de patiënt aan meer straling bloot dan ervaren door Japanse overlevenden van de atoombomontploffingen in Hiroshima en Nagasaki.1

In dit artikel, zullen wij bespreken hoe te om de voordelen en de risico's van KATTENaftasten in evenwicht te brengen om uw huidige en toekomstige staat van gezondheid te maximaliseren.

CAT Scans: Hervormende Diagnose, maar aan Welke Kosten?

Als preventieve cardioloog eerste hoorzitting over het hart geautomatiseerde as tomographic (KAT of CT) aftasten, dacht ik het dicht bij wonderbaar geklonken: een eenvoudige, niet-invasieve, pijnloze test die snel een hoogst gedetailleerd beeld van het hart verstrekt, dat ons de capaciteit geeft om coronaire stagnaties en andere vroege tekens van ziekte aan te wijzen zodat kunnen wij hen behandelen alvorens om het even welke verdere schade voorkomt; of beter nog, vind niets met het hart verkeerd, toestaand ons om patiënten gerust te stellen en hen te laten met hun leven gaan.

CAT Scans: Hervormende Diagnose, maar aan Welke Kosten?

Nochtans, heeft het helemaal gebleken die manier niet. Het is nu duidelijk dat de KAT heden vele significante risico's aftast, vooral wanneer gebruikt voor onderzoeksmensen zonder tekens of symptomen van ziekte. Teveel mensen, met inbegrip van beroepsbeoefenaars, zijn niet zich bewust van deze risico's en, dientengevolge, kunnen gezondheid en zelfs het leven onnodig in gevaar brengen. Het hartkattenaftasten heeft een aangewezen plaats als belangrijk kenmerkend hulpmiddel. Jammer genoeg, wegens agressieve marketing, worden zij nu vaak gebruikt lukraak in vele bureaus, klinieken, walk-in centra, en ziekenhuizen door het land. Zonder het voorschrift van een arts, kan iedereen een hartkattenaftasten krijgen terwijl het blootstellen van aan bovenmatige straling, af en toe equivalent aan meer dan 500 borströntgenstralen.2-5

vele jaren, ben ik over de dramatische verhoging van de stralingsblootstelling toe te schrijven aan het kenmerkende testen uitgevoerd door radiologen en cardiologen bezorgd geweest. Terwijl de bedoeling deze tests moet gebruiken om potentieel dodelijke hartkwaal te diagnostiseren, zouden wij een ander probleem kunnen tot stand brengen: kanker.

Onlangs, prestigieus die New England Journal van Geneeskunde over dit groeiende gevaar wordt gemeld. Zijn rapport geeft op dat in Amerika, er momenteel meer dan 62 miljoen CT aftasten dat op patiënten worden uitgevoerd elk jaar is, vergelijkbaar geweest met enkel 3 miljoen in 1980.1 verder, geeft het artikel op dat de straling van dit KATTENaftasten bundelonderbrekingen in onze DNA kan veroorzaken resulterend in veranderingen met betrekking tot de verwezenlijking van kanker. Momenteel, stellen de auteurs voor dat meer dan 20 miljoen volwassenen aan potentieel onnodige straling worden blootgesteld. Het artikel neemt dezelfde conclusie dat ik over jarenlang heb gesproken: wij moeten het aantal twijfelachtig KATTENaftasten dringend verminderen om ons risico van kanker dramatisch te verminderen.

Hopelijk, met het groeiende bewustzijn van deze kwestie, zowel zullen de patiënten als de artsen bewust van de gevaren van het toevallige gebruik van het KATTENaftasten worden en zullen beginnen spoor van de hoeveelheid straling te beperken en te houden wij allen die worden blootgesteld aan zijn.

Wat is CAT Scan?

Uitgevonden in 1972 door Godfrey Hounsfield en Allan Cormack, dat later de Nobelprijs wonnen, tast de KAT gebruiks zowel Röntgenstralen als computertechnologie af om tot gedetailleerde beelden van lichaamsdelen, met inbegrip van het hart en andere organen, beenderen, en spieren te leiden. In tegenstelling tot traditionele Röntgenstralen, de de röntgenstraalbewegingen van het KATTENaftasten Rond, creërend vele verschillende meningen of „plakken“ van zijn voorgenomen onderwerp. Een computer wordt dan gebruikt om deze beeldplakken te combineren, resulterend in hoogst gedetailleerde driedimensionele beelden die cardiologen en andere artsen helpen om wanorde duidelijk te visualiseren en te diagnostiseren.6

Coronaire Angiogrammen

De hartkwaal blijft aantal één moordenaar van zowel mannen als vrouwen. Jammer genoeg, mensen een groot aantal ontdekt dat zij deze voorwaarde hebben slechts wanneer zij een hartaanval of zelfs een slechter-plotselinge hartdood ervaren. Dientengevolge, is er een duw vele jaren aan op de proppen gekomen met een efficiënte manier geweest om hartkwaal te diagnostiseren en dergelijke rampen te voorkomen.

Alvorens het KATTENaftasten wijd - beschikbaar werd, was ons primair hulpmiddel om een kransslagaderstagnatie te diagnostiseren het coronaire angiogram of het hartcatheteriseren, een dure, invasieve procedure met potentiële ernstige risico's. Zo scheen het een grote vordering toen het niet-invasieve coronaire die angiogram met KATTENaftasten in gebruik wordt uitgevoerd kwam.

Vandaag, hebben wij de vrij nieuwe scanner van de 64 plakkat, toestaand mensen om in een aftastencentrum te lopen en een minder dan uur later met volledige, gedetailleerde beelden van hun harten of zelfs hun gehele organismen weg te gaan. Het aftasten van de 64 plakkat neemt duizenden beelden van het hart in enkel een paar seconden, die een cardioloog toestaan om gedetailleerde beelden van het hart van een patiënt te zien en hoe het functioneert.7-9 spoedig, zal het aftasten van de 128 plakkat wijd zijn - de beschikbare, en nauwkeurigere machines zijn in de werkzaamheden.

Het is belangrijk om te weten dat dit whole-body aftasten, dat nooit door FDA is goedgekeurd, beschikbaar zonder het voorschrift van een arts geweest en door media adverterend zwaar bevorderd, onderschreven door prominente artsen, en zelfs benadrukt op TV van Oprah Winfrey toont. Een de dekkingsverhaal van het Tijdtijdschrift in 2005 somde het op: „Hoe de Nieuwe hart-Aftastende Technologie Uw Leven kon redden.“10 de stormloop moest voor iedereen plak 64 aftasten-zelfs op jaarlijks whole-body ertoe brengen basis-om ervoor te zorgen niets met hen of verkeerd was om eender wat te vangen verkeerd in zijn vroege, te behandelen stadia.

Risico tegenover Voordeel

Risico tegenover Voordeel

Ik heb geen probleem met KATTENaftasten voor patiënten die echt deze tests nodig hebben, zoals zij die in geval van nood ruimte met het verpletteren borstpijn tonen. Het gebruiken van een scanner van de 64 plakkat en andere weergavemodaliteiten kan ons helpen een zeer snelle diagnose van maken al dan niet deze patiënten stagnaties in hun slagaders hebben een hartaanval veroorzaken, bloedstolsels in hun long, of ontleding die van hun aorta.11 in situaties als deze, kan het KATTENaftasten zonder twijfel leven-spaarders zijn.

In geneeskunde, worden wij onderwezen om „de risico-voordeel verhouding te gebruiken,“ een gids in het helpen van ons beslissen welke interventie voor elke patiënt en elke situatie aangewezen is. De gevallen als die in geval van nood ruimte, waar een patiënt duidelijk heeft, levensgevaarlijke symptomen, vereisen artsen om te weten te komen wat zo snel en nauwkeurig mogelijk, gebeurt om de meest aangewezen behandeling te selecteren. In deze instanties, zijn de duidelijke voordelen om informatie van een KATTENaftasten te krijgen duidelijk belangrijker dan om het even welke risico's voor de patiënten.

Mijn ruzie is niet met dergelijke reddingssituaties voor patiënten met kritieke symptomen, maar met het nieuwe concept het gebruiken van deze tests als procedures van het massaonderzoek voor mensen die geen symptomen hebben en enkel willen te weten komen wat op binnen hun organismen gaat, hetzij wegens hun eigen nieuwsgierigheid of een aanbeveling door beroepsbeoefenaars.12,13

Wat u moet weten: Het vermijden van de Stralingsgevaren van Hartcat scans
 • Één van de belangrijkste vooruitgang in moderne geneeskunde was de ontwikkeling van geautomatiseerd astomografie (KAT of CT) aftasten.

 • Terwijl zij waardevolle informatie verstrekken, stelt het KATTENaftasten het lichaam aan een hoop van straling veel groter bloot dan vroegere technologieën zoals Röntgenstralen. De ioniserende straling door KATTENaftasten is wordt veroorzaakt een bekend carcinogeen dat.

 • Het jaarlijkse die aantal KATTENaftasten in de Verenigde Staten wordt uitgevoerd schoot vandaag van 3 miljoen aftasten in 1980 tot naar schatting 62 miljoen aftasten omhoog. Vele wetenschappers geloven een epidemie van radiation-induced kanker dreigend is.

 • De stralingsblootstelling is cumulatief over de cursus van een leven, en het is in het bijzonder beschadigend wanneer het op een jonge leeftijd voorkomt.

 • Met één of meerdere KATTENaftasten, is het mogelijk die te groeien de hoeveelheid stralingsblootstelling door overlevenden van Hiroshima en Nagasaki wordt ervaren, die later aan kanker bezweken.

 • Terwijl het KATTENaftasten een belangrijke rol in het diagnostiseren van symptomatische patiënten speelt, zouden zij niet als onderzoekshulpmiddelen voor gezonde individuen moeten worden gebruikt. Er zijn geen aangetoonde voordelen van onderzoekende niet-symptomatische patiënten, terwijl de risico's van stralingsblootstelling goed gedocumenteerd zijn.

 • In gezonde patiënten, impliceert een betere preventieve gezondheidsstrategie regelmatige controles die, die voor cardiovasculaire risicofactoren onderzoeken zoals bloedlipiden, en een gezonde levensstijl uitoefenen.

De gevaren van Straling

Er zijn vele problemen met het algemene gebruik van KATTENaftasten voor het onderzoeken van die zonder symptomen, maar ernstigst is de straling die cumulatieve gevolgen voor onze organismen veroorzaakt. Het KATTENaftasten is geen eenvoudige borströntgenstralen die een kleine hoeveelheid straling leveren. In plaats daarvan, leveren zij een significante hoeveelheid stralingsblootstelling aan de patiënt en, zoals wij het weten, is de straling getoond om het risico van kanker, zoals leukemie of borstkanker te verhogen.14

Wij allen ontvangen „natuurlijke achtergrondstraling,“ namelijk straling van de zon, radongas, rotsen in de grond, kosmische stralen, voedsel, en andere bronnen in ons dagelijks leven die gewoonlijk niet kunnen worden vermeden. Gemeten in geroepen eenheden „millisieverts“ (mSv), kunnen wij deze natuurlijke straling bij de straling vergelijken die wij uit kunstmatige bronnen, zoals medische tests hebben gekregen.15 bijvoorbeeld, verstrekt een borströntgenstraal ongeveer 0.02 mSv of het equivalent van 2.4 dagen van natuurlijke achtergrondstraling; een KATTENaftasten van de buik verstrekt ongeveer 10.0 mSv, het equivalent van 500 borströntgenstralen of 3.3 jaar van natuurlijke achtergrondstraling.2 wat van groot belang is is dat 64 whole-body KATTENaftasten kunnen mSv 15 voor mannen en mSv 21 voor vrouwen (vereisen het dichtere de het lichaamsweefsel en borsten van vrouwen hogere dosissen om duidelijke beelden te krijgen) leveren, het equivalent van goed meer dan 750 borströntgenstralen snijden.2,16 dit is een significant verschil, vooral wanneer u realiseert dat de straling u ontvangt cumulatieve gevolgen in uw lichaam veroorzaakt.

Zoals besproken in 19 Juni, het artikel van 2007 door Roni Caryn Rabin in New York Times, wijzen de recente studies erop dat de het levendosis per hoofd van Amerikanen ioniserende straling 600% tussen 1980 en 2006 verhoogde, met het grootste deel van deze die verhoging aan kenmerkende weergaveprocedures wordt toegeschreven.17 de Wereldgezondheidsorganisatie, de Centra voor Ziektecontrole en Preventie, en het Nationale Instituut van Milieuhygiënewetenschappen hebben allen geclassificeerde die Röntgenstralen als carcinogenen, op het feit worden gebaseerd dat zij zijn verbonden met leukemie en kanker van de borst, de longen, en de schildklier.

Het risico van fatale kanker van een borströntgenstraal is geschat als in miljoen of meer, die zeer ver is. Maar het risico van fatale kanker in een persoon wordt die een KATTENaftasten had dat mSv 10 van straling verstrekt dramatisch verhoogd en om één in geverhoogd te zijn 2,000.2 aangezien een manier van vergelijking, Japanse overlevenden van de atoombomexplosies in Hiroshima en Nagasaki, die zijn gevonden om een verhoogd risico onder ogen te zien om fatale kanker te ontwikkelen, gemiddeld een dosis tussen mSv 5 en 20 ontving, met zo hoog wat zoals mSv 50.1 aangezien de stralingsblootstelling uit alle bronnen over een leven dat groeit, is het duidelijk dat wij de stralingsblootstelling in Hiroshima en Nagasaki gaan snel overschrijden, en dat het KATTENaftasten eenvoudig voor onderzoeksdoeleinden wordt beheerd het Amerikaanse publiek aan significante hoeveelheden straling blootstelt, met het risico op lange termijn van potentieel fatale kanker.

Er is geen veilige lagere drempel van straling blootstelling-alle straling potentieel gevaarlijk is. Natuurlijk, is iedereen verschillend en niet door straling op dezelfde manier beïnvloed. Maar toch, is een andere belangrijke kwestie van nota hoe de straling zich in het natuurlijke immuunsysteem van het lichaam mengt. Vallen de eigen de defensiemechanismen van uw lichaam vrije basissen en kankercellen binnen u aan, die u gezond helpen te houden. Maar een plotselinge ontploffing van straling kan enkel de impuls zijn om dit gevoelige evenwicht te verstoren, dat eerder bevatte kwaadaardige celkolonies toestaat om in volslagen tumors tot bloei te komen.

De gevaren van Straling

Ik ben niet de enige die persoon over dit ongerust wordt gemaakt. De Amerikaanse Universiteit van Radiologie en de Amerikaanse Hartvereniging zijn zeer bezorgd over KATTENaftasten die het Amerikaanse publiek blootstellen aan significante hoeveelheden straling, die misschien tot fatale kanker konden leiden. Hun gezamenlijk document van de jaar 2000 positie gaf op dat zij KATTEN geen aftasten voor routineonderzoek adviseren.18 betekent zelfs het vermijden van de KATTENaftasten van het onderzoekshart niet u veilig bent, aangezien er andere verkiezingsprocedures zijn die grote dosissen straling, zoals virtuele colonoscopy en het aftasten van de volledig-lichaamskat leveren. Frighteningly, het aftasten van de volledig-lichaamskat kan nog grotere stralingsdosissen verstrekken dan borst of buikaftasten die een meer beperkt gebied behandelen.19

Zo kunt u zien dat het zeer gemakkelijk is om uw cumulatieve dosis stralingsblootstelling op te bouwen. Als u sommige populaire aanbevelingen volgt om een jaarlijks KATTENaftasten te hebben, kunt u mSv 50 van stralingsblootstelling van deze alleen tests, om nog te zwijgen van de extra straling uit andere medische tests en natuurlijke bronnen snel accumuleren. Een paar KATTENaftasten, virtuele colonoscopy, een kernspanningstest, en een coronair angiogram konden u meer straling gemakkelijk geven dan een overlevende van Hiroshima die uiteindelijk fatale kanker zal worden. Dit is een groot probleem dat niet wegens het feit wordt gericht dat zowel de patiënten als de artsen van deze aanzienlijke risico's van deze onderzoekshulpmiddelen onbewust zijn. Het is niet dat alle weergavetests slecht zijn, maar de artsen en hun patiënten moeten de risico's en de voordelen voor elke test wegen en ervoor zorgen zij selecteren slechts die tests die voor de zorg van de patiënt werkelijk nodig zijn.

VERGELIJKING VAN STRALINGSdosissen

VERGELIJKING VAN STRALINGSdosissen

Procedure

Typische Effectieve dosis (mSv)

Nr van borströntgenstralen voor gelijkwaardige effectieve dosis

Tijd voor gelijkwaardige effectieve dosis van natuurlijke achtergrondstraling

Borströntgenstraal

0.02

1

2.4 dagen

KATTENhoofd

2.0

100

243 dagen

KATTENbuik

10.0

500

3.3 jaar

Coronair angiogram

3.4

170

1.1 jaar

64-plak KAT (mannetje)

15.2

760

5.1 jaar

64-plak KAT (wijfje)

21.4

1070

7.1 jaar

Lijst 1: Stralingsdosissen van kenmerkende weergaveprocedures.2,16

Verschillend Geslacht, Verschillende Leeftijd, Verschillende Risico's

Wanneer wij over de stralingsdosissen voor diverse medische procedures spreken, spreken wij altijd over ramingen eerder dan om cijfers te eisen. Dit is omdat de hoeveelheid stralingsblootstelling kan variëren, afhankelijk van de faciliteit waar u uw KATTENaftasten hebt, dat het uitvoert, welke machine wordt gebruikt, en welke voorwaarde u kan hebben, evenals uw tijd en geslacht. Dientengevolge, zijn de ramingen die wij voor een „effectieve dosis,“ hebben gezien die niet kan zijn precies wat u in uw test krijgt.

Verschillend Geslacht, Verschillende Leeftijd, Verschillende Risico's

Een studie van Juli 2007 in JAMA (Dagboek van American Medical Association) wordt gepubliceerd vond dat het risico van kanker in mensen die 64 aftasten van de plakkat van het hart hebben groter is voor jonge vrouwen dan voor mannen die.20 de onderzoekers vonden dat één van elke 143 op zijn 20 jaar afgetaste vrouwen kanker, gewoonlijk borstkanker zal ontwikkelen; het risico voor de dalingen van 40 éénjarigenvrouwen voor één in 284; en voor mensen, was het kankerrisico één in 686 voor 20 éénjarigen en één in 1.007 voor 40 éénjarigen. De reden voor het verschil in risico tussen vrouwen en mannen werd gevonden om in het feit dat te liggen het borstweefsel voor straling zeer gevoelig is en het hart niet zonder stralingsblootstelling aan borstweefsel kan worden afgetast.

Zijn Geheel Lichaamsonderzoek CAT Scans Effective?

Hier is wat niet de meeste mensen realiseren: er zijn absoluut geen gegevens om te bewijzen dat whole-body KATTENaftasten voor mensen zonder tekens of symptomen van ziekte medisch nuttig is.

Volgens de FDA-website:

„FDA heeft nooit CT voor het onderzoeken van om het even welk deel van het lichaam voor om het even welke specifieke ziekte, laat staan voor het onderzoeken van het gehele lichaam goedgekeurd wanneer er geen specifieke symptomen van ziekte bij allen zijn. Geen fabrikant heeft gegevens aan FDA voorgelegd om de veiligheid en de doeltreffendheid van onderzoekseisen voor whole-body CT onderzoek te steunen.“2

Het verdere staten:

„… kent FDA van geen gegevens aantonen die dat whole-body CT onderzoek in het ontdekken van om het even welke bepaalde ziekte vroeg genoeg voor de moet worden beheerd, efficiënt is te behandelen of, te genezen ziekte dat en voordelig een persoon minstens enkele nadeel sparen verbonden aan ernstige ziekte of voorbarige dood.“

Bovendien adviseren de Amerikaanse Universiteit van Radiologie, de Amerikaanse Universiteit van Cardiologie/Amerikaanse Hartvereniging, de Amerikaanse Vereniging van Fysici in Geneeskunde, en American Medical Association, onder andere, geen whole-body onderzoek. Gezondheidszorg voor bejaarden en de meeste verzekeringsmaatschappijen behandelen KATTEN geen aftasten voor onderzoek omdat de tests nooit zijn getoond om informatie te verstrekken die bijkomend is aan wat wij weldra door het nemen van een medische geschiedenis, een fysiek examen uit te voeren, en aangewezen bloedonderzoeken te verkrijgen weten.

De „super Röntgenstralen“ plaatsen het Stadium voor Toekomstige Kanker

De de stralingsblootstelling is van gemiddelde Amerikanen dramatisch sinds 1980 gestegen, grotendeels wegens verhogingen van het gebruik van geautomatiseerd astomografie (KAT of CT) aftasten.1 deze „super Röntgenstralen“ leveren veel meer straling dan conventionele duidelijk-filmröntgenfoto's (Röntgenstralen). De röntgenstralen worden geclassificeerd als carcinogenen door de Wereldgezondheidsorganisatie en de federale Centra voor Ziektecontrole en Preventie.

Het gebruik van KATTENaftasten is gestegen met een meer dan factor van 20 sinds 1980. Terwijl de KAT diagnostische radiologie heeft hervormd, en de directe geduldige voordeel/risicoverhoudingen gunstig zijn, besluit een nieuwe die studie, in New England Journal van Geneeskunde wordt gepubliceerd, dat de verhoogde stralingsblootstelling het stadium voor toekomstige kankergevallen plaatst.1

„Er is een sterk te maken geval dat teveel CT studies in de Verenigde Staten worden uitgevoerd,“ schrijft de auteurs van de studie. De grootste verhogingen zijn in diagnostische procedures in kinderen (in het bijzonder in de diagnose van blindedarmontsteking) en in verkiezingsonderzoeksprocedures in volwassenen geweest (zoals volledig-lichaamsaftasten en virtuele colonoscopies). Het de KATTENaftasten van kinderen is vooral verontrustend, aangezien de kinderen vatbaarder zijn voor de schadelijke gevolgen van ioniserende straling dan volwassenen. „Misschien worden 20 miljoen volwassenen en, cruciaal, meer dan 1 miljoen kinderen per jaar in de Verenigde Staten onnodig bestraald.“1

Bovenmatige Kosten

Toen de machines van het KATTENaftasten eerst begin de jaren tachtig werden geïntroduceerd, werden zij zwaar bekend gemaakt en werden op de markt gebracht. Omdat de verzekering normaal niet het aftasten dekte, betaalden de patiënten typisch al kosten uit hun eigen zakken. Aldus vele mensen die door hun bestede duizenden van familie medische geschiedenissen dollars in de hoop bang werden gemaakt die de tests „sparen hun leven“ door verborgen levensgevaarlijke voorwaarden te openbaren.21 sommige van mijn eigen patiënten vertelden me dat de weergavecentra hen tot $2.500 voor één enkel aftasten aanrekenden, en dat veel van deze centra niet door artsen in werking werden gesteld, maar door bedrijfsmensen die in hun marketing zeer agressief waren.

Toch hadden de ziekenhuizen, de artsen, en de aftastencentra verscheidene miljoen dollar voor elke één van deze scanners geïnvesteerd, en zij wilden natuurlijk hun kosten vergoeden. Aldus was er heel wat druk op patiënten om KATTENaftasten wanneer zij hen niet kunnen nodig gehad hebben, en heel wat marketing aan artsen over te hebben hoe zij hun inkomen konden verhogen door deze machines in hun praktijken te gebruiken. Zo in veel gevallen, werd het KATTENaftasten verkocht aan een unsuspecting publiek terwijl de gevaren volledig werden genegeerd. Jammer genoeg, is dit nog grotendeels het geval.

Wat kunnen wij met de Testresultaten doen?

Behalve de ernstige stralingskwestie, berekent het grootste probleem met KATTENaftasten wat van de resultaten kan worden geleerd. Hier, kunnen wij verschillende scenario's, afhankelijk van bekijken of de resultaten normaal of abnormaal zijn.

Bekijk wat gebeurt als de resultaten normaal zijn. Er zijn geen gegevens van om het even welke aard om te wijzen op die als u een normale studie hebt, het betekent u uw ongewenste levensstijlgewoonten kunt voortzetten, zoals het roken, het eten van een ongezond dieet, of het zijn sedentair. Nochtans, als uw KATTENaftasten normaal is, is er een zeer echt gevaar dat u zult veronderstellen u vrij van ziekte, bent en geen behoefte hebt om potentieel voortdurende ongezonde gewoonten om het even wat-zo te veranderen.

Wat kunnen wij met de Testresultaten doen?

Één van potentiële downsides is dat wanneer de mensen normale resultaten van een KATTENaftasten krijgen, zij over de twee belangrijkste factoren in goede gezondheid vergeten: een gezonde levensstijl en een aangewezen medische therapie, wanneer nodig. Zelfs wanneer een arts wordt geïmpliceerd en een ogenblik neemt om de resultaten van het KATTENaftasten te bespreken, kan de patiënt met het bericht er vandoor gaan, „ik ben naar huis vrij omdat mijn test.“ normaal was Dientengevolge, kan de patiënt waarschijnlijk niet om het even welke zinvolle veranderingen aanbrengen om voortdurende goede gezondheid te verzekeren.

Wij moeten ook de mogelijkheid dat overwegen de testresultaten „valse negatief produceren,“ wat betekent dat een patiënt eigenlijk gezondheidsproblemen heeft die of niet op de test verschenen of niet correct werden geïnterpreteerd. In dit geval, heeft de patiënt een krachtige dosis straling ontvangen, maar geen nuttige informatie ontvangen. Dit kan de arts beduidend vertragen in het diagnostiseren van het ontwikkelende gezondheidsprobleem.

Nu veronderstel dat de testresultaten abnormaal terugkomen, tonend significant coronair calcium of een stagnatie. De arts toen adviseert vaak een kernspanningsstudie en een coronair angiogram voor verdere evaluatie. Deze tests zijn niet alleen duur; zij bombarderen ook de patiënt met zelfs nog meer straling. Bijvoorbeeld, veronderstellen dat op het tijdstip van hartcatheteriseren, een 80% stagnatie in één van de kransslagaders wordt ontdekt. De patiënt, die geen symptomen vóór het KATTENaftasten had, stent zou dan kunnen hebben opgenomen aan steun opent de slagader. U kunt denken dit een groot die resultaat is en de patiënt nu tegen een toekomstige hartaanval gezonder en beschermt zal zijn.

Nochtans, is er geen stukje van bewijsmateriaal dat het nemen van mannen of vrouwen zonder symptomen en het onderwerpen van hen aan stents of omleidingschirurgie het verdere risico van hartaanvallen zullen verminderen of hun leven zullen verlengen. Het zetten stents in mensen met stagnaties, zelfs die met 90% stagnaties, verbetert niet het klinische resultaat voorbij optimale medische therapie en levensstijlveranderingen. Deze gegevens zijn reeds lang gevestigd in de cardiologieliteratuur geweest. De coronaire stent toevoeging is het best gereserveerd voor onstabiele patiënten worstelend met een hartaanval of zij die aan blijvende borstpijn, ondanks maximum medische therapie lijden.

Aldus door stent op te nemen, bent u niet alleen er niet in geslaagd om de kansen van de patiënt om een hartaanval te verminderen te hebben, maar u kunt het eigenlijk verhoogd hebben. Dit is omdat zetten stent-buitenlands lichaam-in een stabiele stagnatie met heel wat calcium een plotselinge en catastrofale hartaanval, een vernauwing, of zelfs een dood kon eigenlijk teweegbrengen.

De primaire Gevaren van Conventionele Hartcat scans

Mijn belangrijke zorgen over hartkattenaftasten zijn als volgt:

 1. Bovenmatige stralingsblootstelling.

 2. Gebrek aan bewezen risico/voordeelbeoordeling die gebruik goedkeurt.

 3. Potentieel voor extra tests en procedures die duur zijn, ongunstige gezondheidsgevolgen konden hebben, en vaak onnodig zijn.

 4. Het gebruik van aftasten „om patiënten te motiveren,“ dat beter zou kunnen worden verwezenlijkt door te spreken aan en opleidend patiënten over levensstijl verandert.

 5. Kosten aan patiënt en bovenmatige winst aan de gezondheidszorgindustrie.

 6. De veilige, efficiënte methodes om dezelfde doelstellingen te verwezenlijken zijn reeds beschikbaar.

Een betere Benadering

Voor patiënten die geen symptomen hebben, een veel efficiëntere benadering van gezondheidsbevordering voor een arts is met de patiënt te gaan zitten, een goede geschiedenis nemen, zien of is er een familiegeschiedenis van hartkwaal, doet een grondig onderzoek, te weten komt als de bloeddruk opgeheven is, voelt de impuls, luistert aan het hart, doet een electrocardiogram en bloedonderzoeken, en toen bespreking aan de patiënt over hoe te om een gezonde levensstijl te volgen, als het individu niet reeds dit doet. Als de bloeddruk van de patiënt, de bloedsuiker, of de cholesterol te hoog zijn, zou de arts hen met levensstijlveranderingen en medische therapie dan moeten behandelen zoals nodig om het aangewezen doel te bereiken.

De long-held overtuiging dat de resultaten van het KATTENaftasten mensen motiveren om hun levensstijlen te veranderen is gevonden onwaar. Een studie in JAMA vond dat dit aftasten gedrag in geen manier-abnormaal aftasten eenvoudig motiveerde geen patiënten veranderde om hun levensstijlen te veranderen of hun medicijn regelmatig te nemen any more.22 verder, het is aangewezen om patiënten aan het risico en de uitgave van KATTENaftasten hen om wat zij hoe dan ook zouden moeten doen „motiveren“ te onderwerpen te doen?

Vandaag, weten de cardiologen dat het mogelijk is om de meerderheid van hart- en vaatziekte door levensstijlveranderingen, samen met voorzichtige medicijnen te verhinderen, zoals nodig. Maar ondanks deze kennis, doen wij vele dingen, met inbegrip van het beheer van een geschat 62 miljoen KATTENaftasten een jaar dat nooit is getoond om het risico van hartaanvallen of slagen te verminderen, of het leven te verlengen.

Het woord „arts“ betekent „leraar,“ en wij zouden artsen onze patiënten van het tijdonderwijs moeten besteden hoe te het gezonde te leven leven, eerder dan het opdracht geven van onderzoeks tot tests zoals KATTENaftasten dat potentiële ongunstige gevolgen heeft.

Een ander probleem is dat wanneer de artsen tijd om met patiënten vergen te spreken en dingen te verklaren aan hen zorgvuldig, zij niet worden beloond. Ik ben een preventieve cardioloog voor meer dan twee decennia geweest en heel wat tijd met mijn patiënten die gezond hen onderwijzen geweest hoe te blijven. U niet wordt betaald voor dat, niet minstens in dit land. In veel andere landen, zoals Canada en Frankrijk, worden de artsen betaald voor het houden van hun patiënten gezond, die aan me een veel efficiëntere benadering schijnt te zijn dan een gezondheidszorgsysteem dat interventie eerder dan preventie beloont.

Zo zou het duidelijk moeten zijn waarom ik tegen dit massaonderzoek van „goed ongerust gemaakt bezwaar heb,“ en ik hoop de informatie in dit artikel zal helpen het publiek opleiden. Wij moeten werkelijk aan wat terugkeren wij de werken kennen.

Wat om Uw Arts te vragen

Vooral, u een arts die één van dit KATTENaftasten moeten vragen adviseert, „is zou deze aftasten echt gaande verandering mijn beheer? Is het die in een beter resultaat voor mijn gezondheid gaan resulteren?“

Als u risicofactoren voor hartkwaal hebt, zou u de arts, „op mijn bloedonderzoek ook moeten vragen, u hebben gemeten alle dingen dat wij verhoging mijn risico van een hartaanval?“ kennen Dat betekent niet alleen totale cholesterol, maar lipoprotein met geringe dichtheid (LDL), high-density lipoprotein (HDL), en triglyceride. Wij weten ook dat er nieuwe risicofactoren zijn die door bloedonderzoeken, zoals grootte van cholesteroldeeltjes, gevaarlijke cholesteroldeeltjes genoemd lipoprotein (a), en ontstekingsrisicotellers zoals c-Reactieve proteïne (CRP) en homocysteine kunnen worden gemeten. Deze tests kunnen efficiënt aan zeer lage kosten en zonder risico voor de patiënt worden gedaan. Bovendien zijn er veilige en goedkope tests die correcte golven, zoals een echocardiogram en een ultrasone klank van de halsslagader gebruiken, dat voor diagnose en risicoberekening kunnen worden gebruikt. Een enkel-armindex is een andere veilige en goedkope test die bloeddruk in de armen en de benen vergelijkt om risico voor vaatziekte te beoordelen.

Elke patiënt zou moeten vragen, „Welke levensstijlkeuzen indien ik maak om mijn risico te verminderen om hartkwaal te ontwikkelen?“ Op dat punt, zou de arts voeding (ik bepleit het Mediterrane dieet), voorzichtige oefening (minstens 30 minuten per dag), spanningsbeheer (zoals yoga, ademhaling, of de ontspanningsreactie), en het roken onderbreking moeten bespreken.

In het geval dat u en uw arts het ermee eens bent dat een KATTENaftasten een medische noodzaak is, u zou moeten vragen „wat de stralingsdosis is die ik met deze test zal krijgen? Zijn daar om het even welke alternatieve tests, zoals een MRI?“ MRI, of het magnetic resonance imaging, gebruiken magnetische velden om beelden te produceren die artsen helpen ziekte, met inbegrip van kransslagaderziekte diagnostiseren. In tegenstelling tot KATTENaftasten, veroorzaakt MRI geen stralingsblootstelling.

Ik stel sterk voor dat iedereen een zorgvuldig verslag van elke test bijhoudt zij het impliceren van straling, samen met een aantekening op de hoeveelheid straling ondergaan die met die test werd ontvangen. Het is belangrijk dat u een goed idee van ongeveer hebt hoeveel straling uw lichaam is blootgesteld aan en dat u dit met uw arts bespreekt wanneer om het even welke test die straling impliceren wordt geadviseerd.

Natuurlijk, zou het beter zijn als telkens als iemand een test gegeven werd die straling impliceert, zij werden geïnformeerd over dit, samen met het gegeven bedrag en de risico's in kwestie, maar tot dat gebeurt, de last op patiënten is om te beschermen. U zou ook de belangrijke informatie in dit artikel met uw familie en vrienden kunnen willen delen, zodat kunnen zij beschermen, ook.

Ondertussen, doe alles u gezond kunt blijven, zodat te hoeven u hopelijk om geen tests te ondergaan gebruikend hoge dosissen straling, met hun onbekende gezondheidsrisico's op lange termijn.

In deze ader, zou u geinteresseerd kunnen zijn om te leren dat een recente studie dat korte 30 minieme catnap minstens drie dagen per week uw risico van een hartaanval door meer dan 30%. 23 kunnen verminderennog betere aantoonde, zijn de dutjes vrij, toegankelijk, en geassocieerd niet met straling.

Conclusie

Terwijl het KATTENaftasten aangewezen en nuttig kan zijn voor het diagnostiseren van symptomatische patiënten, kan hun ongepast excessief gebruik het stadium voor een epidemie van radiation-induced kanker plaatsen. Het tegendeel aan media hype en agressieve marketing, KATTENaftasten is niet nuttig voor onderzoekende gezonde patiënten, en kan meer kwaad eigenlijk doen dan goed door individuen aan gevaarlijke straling bloot te stellen. Alle patiënten en artsen moeten stralingsblootstelling vol overgave controleren, gebruikend technieken die stralingsblootstelling slechts wanneer medisch noodzakelijk veroorzaken. Die die een gezonde toekomst tot doel hebben worden te verzekeren het best gediend door het uitoefenen van een gezonde levensstijl en regelmatige controles. •

Dr. Michael Ozner-praktijken preventieve cardiologie in Miami, FL. Hij is de auteur van het Mediterrane Dieet van Miami (2008, Benbella-Boeken).

Voor meer informatiebezoek www.cardiacoz.com.

Als u om het even welke vragen over de wetenschappelijke inhoud van dit artikel hebt, te roepen gelieve een de Gezondheidsadviseur van de het Levensuitbreiding bij 1-800-226-2370.

Verwijzingen

1. Brenner DJ, Zaal EJ. Verwerkte een tomografie-stijgende bron van stralingsblootstelling gegevens. N Engeland J Med. 2007 29 Nov.; 357(22): 2277-84.

2. Beschikbaar bij: http://www.fda.gov/cdrh/ct/risks.html. Betreden 27 December, 2007.

3. Grady D. In een vroegere eerste familie, kanker heeft een onverbiddelijke erfenis. New York Times. 2007 7 Augustus.

4. Redberg rf. Gegevens verwerkte tomographic angiografie: enkel meer dan een mooi beeld? J Am Coll Cardiol. 2007 8 Mei; 49(18): 1827-9.

5. Lichaamsaftasten. Kent u het risico? Het levensuitbreiding. 2001 Nov.

6. Beschikbaar bij: www.imaginis.com/ct-scan/history.asp. Betreden 11 December, 2007.

7. Beschikbaar bij: http://www.ohsu.edu/health/page.cfm?id=13475. Betreden 7 November, 2007.

8. Beschikbaar bij: http://www.medcompare.com/spotlight.asp?spotlightid=147. Betreden 7 November, 2007.

9. Mollet NR, Cademartiri F, van Mieghem CA, et al. High-resolution spiraal verwerkte tomografie coronaire die angiografie in patiënten gegevens voor kenmerkende conventionele coronaire angiografie worden verwezen. Omloop. 2005 11 Oct; 112(15): 2318-23.

10. Gorman C. Hoe de nieuwe hart-aftastende technologie uw leven kon redden. Tijd. 2005 28 Augustus.

11. Clark C. Latest-het aftastenapparaat vindt hartkwaal, en controverse, snel. San Diego Union-Tribune. 2006 1 Oct.

12. Masters C. Zou u een CT aftasten moeten hebben? Tijd. 2007 17 Juli.

13. Brody JE. Persoonlijke gezondheid; hoe de risico's op ongerust gemaakte rijk kunnen wachten. New York Times. 2002 12 Nov.

14. Beschikbaar bij: www.abcnews.go.com/print?id=3394217. Betreden 6 November, 2007.

15. Coles DR., Smail-doctorandus in de letteren, Negus IS, et al. De vergelijking van stralingsdosissen van multislice verwerkte tomografie coronaire angiografie en conventionele kenmerkende angiografie gegevens. J Am Coll Cardiol. 2006 2 Mei; 47(9): 1840-5.

16. Beschikbaar bij: http://trusted.md/feed/items/system/2007/05/02/the_radiation_risk_of_ct_scanning. Betreden 27 December, 2007.

17. Rabin RC. De consument: met stijging van stralingsblootstelling, de voorzichtigheid van de deskundigendrang op tests. New York Times. 2007 Jun 19.

18. Beschikbaar bij: http://www.epa.nsw.gov.au/resources/ctbodyscan.pdf. Betreden 3 Januari, 2008.

19. Brenner DJ, Elliston-CD. Geschatte stralingsrisico's potentieel verbonden aan volledig-lichaamsct onderzoek. Radiologie. 2004 Sep; 232(3): 735-8.

20. AJ Einstein, Henzlova MJ, Rajagopalan S. Estimating risico van kanker verbonden aan stralingsblootstelling van plak 64 verwerkte tomografie coronaire angiografie gegevens. JAMA. 2007 18 Juli; 298(3): 317-23.

21. Kolata G. Heart de scanner beweegt nieuwe hoop en een debat. New York Times. 2004 17 Nov.

22. O'Malleypg, Feuerstein IM, AJ Taylor. Effect van elektronenstraaltomografie, met of zonder gevalbeheer, op motivatie, gedragsverandering, en cardiovasculair risicoprofiel: een willekeurig verdeelde gecontroleerde proef. JAMA. 2003 7 Mei; 289(17): 2215-23.

23. Naska A, Oikonomou E, Trichopoulou A, Psaltopoulou T, Trichopoulos D. Siesta in gezonde volwassenen en coronaire mortaliteit in de algemene bevolking. Med van de boogintern. 2007 12 Februari; 167(3): 296-301.