Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift Super Verkoop 2007 van LE
Rapport

Een nieuwe Methode om Uw het Verouderen Slagaders te beschermen

door William Faloon

Een 86 éénjarigenlid dat met succes sommige ernstige medische voorwaarden omkeerde schreef me een interessante brief. Hij vroeg, aangezien u hielp mijn gezondheidsproblemen verbeteren en ik nu in goede vorm… ben hoe ik zal sterven?

Dit is een moeilijke vraag, maar gebaseerd op de medische geschiedenis van dit lid de leeftijd en, voorspelde ik dat hij zeer waarschijnlijk aan een vaatziekte, zij het een slag of hartaanval zou bezwijken.

Ik vertelde dit lid dat als de voedingsmiddelen hij nemend voor hem dezelfde manier werkte die zij in de klinische proeven hebben gedaan, dan zou het mogelijk kunnen zijn om gezonde endothelial (binnen slagaderlijke muur) functie te herstellen, en zo deze vasculaire catastrofes te vermijden.

De recente bevindingen tonen aan dat bepaalde installatieuittreksels klinische metingen van atherosclerose omkeren. Nochtans, weten wij nog niet hoe lang wij de endothelial dysfunctie kunnen vertragen die zo vele oude mensen om van bloedvatenziekten ertoe beweegt om te komen.

Gelukkig, hebben de voedingswetenschappers een nieuwe manier aan het licht gebracht om de analyse van de bloedsomloop tegen te gaan. Wij hebben zo een andere overwinning genoteerd die een mogelijkheid biedt om uit te stellen welke heersende stroming artsen geloven een onvermijdelijk oud gevolg van het groeien is.

Ik ben tevreden om te rapporteren dat dit nieuwe installatieuittreksel aan formules is toegevoegd die de meeste leden van de het Levensuitbreiding reeds op een dagelijkse basis gebruiken.

Men zou denken een wetenschappelijke doorbraak die de weerslag van slagaderlijke ziekte kon drastisch verminderen door artsen worden erkend die kwetsbare patiënten elke dag behandelen. Toch is de vasculaire wanorde veruit de belangrijke doodsoorzaken onbekwaamheid en in de Westerse wereld.

De ruwe werkelijkheid is dat de medische praktijk van vandaag door economisch, eerder dan wetenschappelijke principes wordt geregeerd. De haastige artsen worden gebombardeerd met farmaceutische bevorderingen en hebben zelden de tijd om de medische literatuur te herzien. Het publiek wordt tot slachtoffer gemaakt door eindeloze reclame die het maakt verschijnen dat zij tegen vaatziekte kunnen beschermen als slechts zij de juiste voorschriftdrugs nemen.

Wat droevig is overzien is een overvloed gepubliceerde wetenschappelijke bevindingen aantonen die dat de opname van bepaalde voedsel en/of voedseluittreksels de aantallen mensen kon snijden die lijden en aan de analyse van de bloedsomloop sterven.1-4

Normale het verouderen oorzaken slagaderlijke schade

Zelfs wanneer de conventionele risicofactoren zoals met hoog cholesterolgehalte en bloeddruk binnen normale waaiers worden gehouden, legt het het verouderen proces zelf strenge schade aan onze slagaders op.

Het endoteel is de binnenvoering van onze slagaders. Het komt in direct contact met giftige bloedconstituenten zoals geoxydeerde LDL en triglyceride. De reden voor de epidemie van vandaag van atherosclerose is de analyse van endothelial functie en structuur. Meeste hartaanvallen en de slagen worden veroorzaakt door atherosclerose die bloedstroom door onze slagaders beperkt.

Gebaseerd op deze rijkdom van wetenschappelijke gegevens, als de verouderende mensen bescherming op lange termijn tegen vaatziekten moeten bereiken, moeten zij gezonde endothelial functie (en structuur) handhaven.

De jongere mensen kunnen hun endoteel beschermen door het eten van een gezonde voeding, het uitoefenen, dieetsupplementen te nemen, en voorschriftdrugs (als de tests wijzen op de drugs nodig zijn) te gebruiken. Ondanks deze zinnige acties, doen de schadelijke veranderingen zich nog in de endothelial voering van slagaders voor, vooral als mensen rijpe afgelopen 70.

Het bemoedigende nieuws is dat de gedocumenteerde methodes zijn ontwikkeld helpen de onderliggende die reden verbeteren waarom de slagaders als mensen bereiken de recentere stadia van hun leven worden afgesloten worden.

Hoe meeste hartaanvallen en de slagen voorkomen

De twee eerste factoren betrokken bij occlusieve slagaderlijke ziekte zijn abnormale plaatjeactivering en endothelial dysfunctie. Wanneer het endoteel niet behoorlijk functioneert, worden onze plaatjes (bloed-klonterende cellen) gevaarlijk over--geactiveerd. Dit kan een plotseling slagaderlijk bloedstolsel veroorzaken, of tot vooruitgang van atherosclerose bijdragen door ontsteking te bevorderen.

Een primair mechanisme betrokken bij endothelial dysfunctie is de uitputting van salpeterdieoxyde, vaak van de oxydatie van LDL en andere bloedcomponenten wordt veroorzaakt. Het salpeteroxyde wordt geproduceerd door endothelial cellen. Het regelt vasculaire elasticiteit, handhaaft hartsamentrekking, verhindert schipverwonding, en de hulp beschermt tegen atherosclerose.5-8

Aangezien de mensen verouderen, wordt endothelial functie veranderd. wegens een verscheidenheid van beledigingen, komt een uitputting van salpeteroxyde in het endoteel voor. Één gevolg van salpeteroxydeuitputting is het onvermogen van slagaders zich met jeugdige elasticiteit uit te breiden en aan te gaan. Het voortdurende verstevigen en de occlusie van oude slagaders zijn aantal één gezondheidsrisico dat de mensen in de Westelijke maatschappijen onder ogen zien.9-14 om gezonde slagaderlijke uitzetting te handhaven, moet het endoteel genoeg salpeteroxyde vervaardigen. Het stoornis in salpeteroxydeversie door het het verouderen endoteel veroorzaakt slagaderlijke dysfunctie.15, 16

De pleistertherapie door de heersende stromingscardiologen van vandaag wordt gebruikt (aspirin, statin, en bepaalde drugs tegen hoge bloeddruk) heeft een gunstig effect op het endoteel, maar zij kunnen een ernstige vasculaire gebeurtenis slechts uitstellen die. Als een persoon lang genoeg leeft, resulteert de chronische uitputting van endothelial salpeteroxyde in stoornis van slagaderlijke functie en progressieve beperking van bloedstroom aan essentiële delen van het lichaam.

Waarom Sommige Bejaarde Mensen een meer dan Statin-Drug nodig hebben

Wist u dat de populaire die „statin“ drugs worden gebruikt om LDL en cholesterol te verminderen vaak hun capaciteit om tegen vaatziekte verliezen te beschermen aangezien de mensen verouderen?17-19 de reden is eenvoudig. Het verouderen de slagaders worden onderworpen aan vernietigendere krachten dan bloedvat van jongeren.

Statins heeft gunstige gevolgen aan het endoteel naast het verminderen van cholesterol en LDL getoond. Aangezien wij verouderen, echter, moeten wij verder dan basistherapie (zoals statindrugs) gaan die ons in jongere jaren kan beschermd hebben.

De preventie van de epidemie van slag en hartkwaal bij de bejaarden vereist dat wij agressief de onderliggende oorzaken van endothelial dysfunctie tegengaan.

Sommige mensen vereisen de juiste dosis statindrug om bovenmatige cholesterol-LDL te controleren, maar alle verouderende mensen moeten assertieve acties voeren om hun kostbaar endoteel tegen de functionele en structurele vervormingen te beschermen die tot slagaderlijke occlusie leiden.

Het meten van endothelial functie in mensen

De meest toegelaten manier om endothelial functie te evalueren is de bloed stroom-veroorzaakte uitzetting en de samentrekking van de armslagader te meten. De armslagaderlooppas van de schouder neer aan de elleboog. De stroom bemiddelde het gebruik van de uitzettingstest een hoogst gevoelige ultrasone klank om te beoordelen hoe het bloed door deze slagader vloeit.

Een zorgvuldig gecontroleerde studie werd uitgevoerd op mannelijke rokers om de gevolgen te evalueren van het opnemen van chocolade bij endothelial functie en de plaatjeactivering. Gebaseerd op de mechanismen waardoor het roken van sigaretten het endoteel beschadigt, dienen de rokers als ideaal model om agenten te identificeren die tegen van de leeftijd afhankelijke vaatziekte zullen beschermen.20

De helft van groep ontvangen cacao-gestandaardiseerde donkere chocolade terwijl de andere helft witte chocolade ontving. De cacao wordt gebruikt om donkere chocolade te maken bevat unieke polyphenols die indrukwekkende resultaten in menselijke klinische proeven die hebben aangetoond. De witte chocolade is verstoken van deze polyphenols.20

De resultaten van deze studie toonden een significante verbetering van stroom bemiddelde uitzetting in de donkere chocoladegroep, maar geen verandering in de witte chocoladegroep. Vergeleken bij basislijn, bemiddelde de stroom uitzetting beter door 37% in de donkere chocoladegroep en dit gunstige effect duurde ongeveer acht uren voort.20

De gevaarlijke plaatjeactivering werd verminderd door 36% twee uren na opname van de donkere chocolade, maar geen effect werd waargenomen voor de witte chocoladegroep mensen.20

Deze gedocumenteerde studie dat de donkere chocolade een snelle en significante verbetering van endothelial en plaatjefunctie veroorzaakte. Aangezien u kunt herinneren aan, is het de dodelijke combinatie van endothelial dysfunctie en plaatje over--activering die meeste hartaanvallen en de slagen veroorzaakt.20

De auteurs van deze studie merkten op dat unieke die polyphenols in donkere chocolade wordt gevonden tegen de inactivering van salpeteroxyde beschermen, waarbij snel een zeer belangrijke meting van endothelial dysfunctie in mensen wordt omgekeerd.

Een tweede menselijke studie die een gestandaardiseerde cacaopolyphenol drank gebruiken bevestigde deze bevindingen. De resultaten toonden significante verbetering in stroom bemiddelde uitzetting en bloedtellers van endothelial functie. De artsen die deze tweede verklaarde studie uitvoerden:

„Daarom, opgenomen kunnen flavonoids endothelial dysfunctie door verhoging van salpeteroxydebio-activiteit omkeren.“ 21

(Nota: Twee mechanismen waardoor polyphenols salpeteroxyde beschermen moeten zijn oxydatieve omzetting in de gevaarlijke vrije basis remmen peroxynitrite en de enzymatische activiteit verhogen nodig om salpeteroxyde, van l-Arginine te produceren.)

De cacao vermindert insulineweerstand en bloeddruk in mensen

De insulineweerstand veroorzaakt stoornis van vasculair salpeteroxyde en leidt tot endothelial dysfunctie die dan tot hypertensie bijdraagt. Door salpeteroxyde te verhogen, heeft men het potentieel om endothelial functie te verbeteren, bloeddruk te verminderen, en atherosclerotic processen te vertragen.22

Een 15 dagstudie werd gedaan op menselijke vrijwilligers met te hoge bloeddruk de gevolgen evalueren van het eten van polyphenol-geanalyseerde donkere chocolade of een witte chocolade voor diverse metingen van de bloedsomloop. De patiënten met te hoge bloeddruk die de donkere chocolade opnamen toonden een 11 punt (mmHg) vermindering van systolische bloeddruk en een 6.2 punt (mmHg) daling van diastolische druk. De deelnemers die witte chocolade verbruiken toonden geen verandering in bloeddruk.22

De onderzoekers bekeken toen metingen van insulinegevoeligheid in deze patiënten met te hoge bloeddruk. Na 15 dagen van donkere chocoladeconsumptie, het vasten daalden de insulineniveaus door 29%, samen met een 6% vermindering van het vasten glucose. Deze scherpe vermindering buitenmate het vasten insuline zonder een verhoging van glucose wijst erop dat donkere chocoladepolyphenols snel insulinegevoeligheid bij deze studieonderwerpen verbeterden. Geen verbeteringen werden in de groep gezien die de witte chocolade verbruikt.22

De insulineweerstand wordt gedefinieerd als verminderde celgevoeligheid en/of ontvankelijkheid tegen metabolische acties van insuline. De alvleesklier antwoordt aan insulineweerstand door meer insuline af te scheiden in een poging om het onvermogen van de cel te compenseren insuline efficiënt om te gebruiken.  De opgeheven het vasten insuline is algemeen - gezien in zwaarlijvige patiënten en die die aan metabolische syndroom, type II diabetes, en vaatziekte lijden. Een daling van het vasten insuline, zoals in de groep gezien werd die cacaopolyphenols opnemen, wijst op een verbetering van systemische insulinegevoeligheid.

Toen de stroom bemiddelde werd de uitzettingstest gedaan endothelial functie, onderwerpen met te hoge bloeddruk beoordelen die de donkere chocoladezaag een verbetering aan bijna normaal opnamen. Werden de stroom bemiddelde de uitzettingsverbeteringen niet gezien in de witte chocoladegroep.22

Deze 15 dagstudie toonde aan dat de donkere chocolade dag en nachtbloeddruk verminderde, insulineweerstand, verminderde en endothelial functie verbeterde (zoals gemeten door verbeterde slagaderlijke ontspanning en bloedstroom).22

Een tweede studie bevestigde deze bevindingen toen het evaluatie van de gevolgen van donkere chocolade voor gezonde mensen. De resultaten toonden een opmerkelijke 45% vermindering van insulineweerstand en een vermindering van systolische bloeddruk binnen normale waarden. De onderzoekers die de tweede studie uitvoerden door te verklaren wordt besloten die:

„Dark, maar niet wit, chocolade vermindert bloeddruk en verbetert insulinegevoeligheid in gezonde personen.“ 22

GEZONDHEIDSvoordelen VAN CACAOpolyphenols

Verbeter Bloedstroom via Vaatverwijding

  • Vermindert bloeddruk
  • Vermindert de vasculaire molecule van de celadhesie (VCAM)
  • Verhogingen die Salpeteroxyde doorgeven

Mag Algemene Mortaliteit verminderen

  • 15-jaar toonde de studie van Amsterdam omgekeerde relatie tussen cacaoopname en cardiovasculaire dood en alle-oorzakenmortaliteit

Anti-oxyderend

  • Ten derde hoogste dagelijkse bron van anti-oxyderend in het dieet van de V.S.
  • Epicatechin remt de oxydatie van het plasmalipide omdat het aan LDL kan binden
  • Het dierlijke model gebruikende cacaopoeder remde atherosclerose, verminderde TC, LDL en TG, opgeheven HDL, en geremde LDL-oxydatie

Verminder Plaatjesamenvoeging

  • Bescheiden effect bij de plaatjesamenvoeging toen cacaopolyphenols in een poedervorm werden gebruikt, maar bijkomende gevolgen wanneer gecombineerd met 81 mg aspirin

Verbeter Insulinegevoeligheid

  • Daling van het vasten insuline bij studieonderwerpen wordt gezien die cacao diepolyphenols nemen

Cognitieve Prestaties

  • Verhoogde bloedstroom aan grijze kwestie

Voortdurend op Pagina 2 van 2