De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Samenvattingen

LE Tijdschrift Mei 2007
beeld

Granaatappel

Het granaatappelsap beschermt salpeteroxyde tegen oxydatieve vernietiging en verbetert de biologische acties van salpeteroxyde.

Granaatappelsap (PJ), dat een rijke bron van machtige flavonoid anti-oxyderend is, werd getest voor zijn capaciteit om salpeter (NO te beschermen) oxyde tegen oxydatieve vernietiging en de biologische acties van nr te verbeteren. Aanwendend de analyse van de chemiluminescentievrije hoogte, werd PJ gevonden om een machtige inhibitor van superoxide anion-bemiddelde verdwijning van nr te zijn. PJ was meer machtig dan Verdragsdruivesap, bosbessensap, rode wijn, ascorbinezuur, en DL-alpha--Tocoferol. Zo werd microl weinig zoals microl 3 van een 6 vouwenverdunning van PJ, in een reactievolume van microl 5000, een duidelijk anti-oxyderend effect, terwijl microl 300 van onverdund bosbessensap veroorzaakte of bijna 1000 van onverdund Verdragsdruivesap vereist om gelijkaardige gevolgen te veroorzaken. PJ en andere anti-oxyderend-bevat producten werden gevonden om de anti-proliferative actie van GEEN (DETA/NO) op de vasculaire proliferatie vlotte van de spiercel (rattenaorta) te vergroten. PJ was efficiënter dan de andere producten getest en onthuld geen gevolgen wanneer alleen getest bij gebrek aan toevoegde nr. Op dezelfde manier noch verbeterden PJ noch de andere producten de anti-proliferative actie van alpha--difluoromethylornithine, een stabiele substantie die de celgroei door NO-independent mechanismen remt. om te bepalen of PJ de productie van nr met vasculaire endothelial cellen kan verhogen, werd PJ getest voor zijn capaciteit aan upregulate en/of activeert endothelial GEEN synthase (eNOS) in runder longslagader endothelial cellen. PJ onthulde geen gevolgen voor eNOS eiwituitdrukking of katalytische activiteit. Voorts verbeterde PJ promotor geen activiteit in het eNOSgen (cos.-7 cellen transfected met eNOS). Deze observaties wijzen erop dat PJ machtige anti-oxyderende activiteit bezit die in duidelijke bescherming van nr tegen oxydatieve vernietiging resulteert, daardoor resulterend in vergroting van de biologische acties van nr.

Salpeteroxyde. 2006 Sep; 15(2): 93-102

Reactieve zuurstofspecies en het vasculaire remodelleren in hypertensie: nog levend.

De reactieve zuurstofspecies (ROS) zijn reactieve derivaten van O2-metabolisme, met inbegrip van superoxide anion, waterstofperoxyde, hydroxyl radicaal en salpeteroxyde. Allerlei vasculaire cellen produceren ROS, hoofdzakelijk via cel membraan-geassocieerde NAD (P) H oxydase. De hart- en vaatziekten, zoals hypertensie, worden geassocieerd met verhoogde ROS-vorming (oxydatieve spanning). De oxydatieve overmaat in vasculature vermindert niveaus van het vasodilator salpeteroxyde, veroorzaakt weefselverwonding, bevordert eiwitoxydatie en DNA-schade, en veroorzaakt proinflammatory reacties. ROS zijn ook belangrijke intracellular signalerende molecules die vasculaire functie door vasculaire celsamentrekking/uitzetting, migratie, de groei/apoptosis, en extracellulaire matrijs eiwitomzet te moduleren regelen, die tot het vasculaire remodelleren bijdragen. De acties om ROS-biologische beschikbaarheid te verminderen gaan remodellerend achteruit en verminderen bloeddruk in experimentele hypertensie. Dergelijke strategieën kunnen therapeutisch potentieel in hart- en vaatziekten hebben.

Kan J Cardiol. 2006 Sep; 22(11): 947-51

Het granaatappelsap vermindert geoxydeerde lipoprotein downregulation met geringe dichtheid van endothelial salpeteroxydesynthase in menselijke coronaire endothelial cellen.

Wij onderzochten de hypothese dat het granaatappelsap (PJ) machtige die downregulation van de uitdrukking van endothelial salpeter-oxydesynthase (NOSIII) kan terugkeren door geoxydeerde liporotein met geringe dichtheid (oxLDL) wordt veroorzaakt in menselijke coronaire endothelial cellen. De westelijke vlek en de Noordelijke vlekkenanalyses toonden een significante daling van NOSIII-uitdrukking na een 24 h-behandeling met oxLDL. Dienovereenkomstig, namen wij een significante dose-dependent vermindering van salpeterdieoxydebio-activiteit door zowel basis als bradykinin-bevorderde cellulaire cGMPaccumulatie wordt vertegenwoordigd waar. Deze fenomenen werden verbeterd beduidend door de bijkomende behandeling met PJ. Onze gegevens stellen voor dat PJ gunstige gevolgen voor de evolutie van klinische vasculaire complicaties, coronaire hartkwaal, en atherogenesis in mensen kan uitoefenen door de NOSIII-bio-activiteit te verbeteren.

Salpeteroxyde. 2006 Nov.; 15(3): 259-63

De gevolgen van een granaatappelfruit halen rijken in punicalagin op oxydatie-gevoelige genen en eNOS activiteit bij plaatsen van verstoorde scheerbeurtspanning en atherogenesis.

ACHTERGROND: De atherosclerose wordt in slagaderlijke die segmenten verbeterd aan gestoorde stroom worden blootgesteld. De verstoorde scheerbeurtspanning verhoogt de uitdrukking van oxydatie-gevoelige ontvankelijke genen (zoals eland-1 en p-CREB). Polyphenolic anti-oxyderend die in het sap uit de granaatappel wordt afgeleid dragen tot de vermindering van oxydatieve spanning en atherogenesis bij tijdens gestoorde scheerbeurtspanning. AIM VAN DE STUDIE: Om de gevolgen van interventie met de het Uittreksel (PFE) rijken van het Granaatappelfruit in polyphones (punicalagin, die een machtig middel tegen oxidatie) is op eland-1, p-CREB, en endothelial uitdrukking te evalueren salpeterdie van oxydesynthase (eNOS) door hoge scheerbeurtspanning in vitro in vivo wordt veroorzaakt en. VLOEIT voort: Bij de dosissen in de studie worden gebruikt, zowel verminderden PFE als het regelmatige concentraat van het granaatappelsap de activering van eland-1 en p-CREB en verhoogden eNOS uitdrukking (die door verstoorde scheerbeurtspanning) was verminderd in beschaafde menselijke endothelial cellen en op atherosclerose-naar voren gebogen gebied van hypercholesterolemic muizen die. Sap van PFE en van de granaatappel verhoogde cyclische GMP niveaus terwijl er geen significant effect van beide samenstellingen op de omzetting van l-Arginine aan l-Citrulline was. Het beleid van deze samenstellingen aan hypercholesterolemic muizen verminderde beduidend de vooruitgang van atherosclerose en isoprostane niveaus en verhoogde nitraten. Dit beschermende effect was relevant met PFE. De vasomotorische reactiviteit was beter 25) waarden en van de EG (in antwoord op Ach en NONOate werden beduidend verhoogd in behandelde muizen in vergelijking met controles. CONCLUSIE: Deze studie wijst erop dat de proatherogenic die gevolgen door verstoorde scheerbeurtspanning ook door chronisch beleid van PFE kunnen worden veroorzaakt worden omgekeerd.

Cardiovasc Onderzoek. 2007 15 Januari; 73(2): 414-23

De de suikerfractie van het granaatappelsap vermindert macrophage oxydatieve staat, terwijl de witte fractie van de druivesapsuiker het verhoogt.

De antiatherogenic eigenschappen van granaatappelsap (PJ) werden aan zijn anti-oxyderende kracht en aan zijn capaciteit toegeschreven om macrophage oxydatieve spanning, de stempel van vroege atherogeneis te verminderen. PJ polyphenols en suikerhoudende polyphenolic anthocyanins werden getoond aan confer PJ zijn anti-oxyderende capaciteit. In de huidige studie, vroegen wij of de eenvoudige of complexe suikers van PJ tot de antioxidative eigenschappen van PJ in vergelijking met witte druivesap (WGJ) suikers bijdragen. Gehele PJ verminderde cellulaire peroxydeniveaus in J774A.1-macrophage cellenvariëteit door 23% meer dan PJ-polyphenol alleen fractie. Aldus, bepaalden wij daarna de bijdrage van de PJ-suikerfractie tot de daling van macrophage oxydatieve staat. De stijgende concentraties van de PJ-suikerfractie resulteerden in een dose-dependent decrement in macrophage peroxydeniveaus, tot 72%, in vergelijking met controlecellen. In tegendeel, resulteerde de incubatie van de cellen met WGJ-suikerfractie bij dezelfde concentraties in een dose-dependent toename in peroxydeniveaus door maximaal 37%. De twee suikerfracties van PJ en van WGJ toonden tegenover anti-oxyderende gevolgen (voor PJ en pro-oxidatiemiddel voor WGJ) ook in muis buikvliesmacrophages (MPM) van controle evenals van streptozotocin-veroorzaakte diabetesbalb/c-muizen. PJ de suikerconsumptie door diabetesmuizen 10 dagen resulteerde in een klein maar significant decrement in hun buikvliesmacrophage totale peroxydeniveaus en die een toename in cellulaire glutathione inhoud, vergeleek bij MPM van controle diabetesdiemuizen wordt geoogst met water worden beheerd. In tegenstelling, WGJ-resulteerde de suikerconsumptie door diabetesmuizen in een 22% toename in macrophage totale peroxydeniveaus en een 45% decrement in cellulaire glutathione inhoud. Paraoxonase 2 activiteit in macrophages verhogingen in de oxydatieve spanningsomstandigheden. Macrophage paraoxonase 2 was activiteit verminderd namelijk na PJ-suikersaanvulling, maar steeg na WGJ-suikersaanvulling. Wij besluiten dat PJ-de suikerfractie, in tegenstelling tot WGJ-suikerfractie, macrophage oxydatieve staat in de normale en op diabetesomstandigheden vermindert. Deze anti-oxyderende/antiatherogenic gevolgen zouden aan de aanwezigheid van unieke complexe suikers en/of phenolic suikers in PJ toe te schrijven kunnen zijn.

Atherosclerose. 2006 Sep; 188(1): 68-76

Anti-oxidative gevolgen de consumptie van van het granaatappelsap (PJ) door diabetespatiënten op serum en op macrophages.

De diabetes wordt geassocieerd met verhoogde oxydatieve spanning en atheroscleroseontwikkeling. In de huidige studie, onderzochten wij de gevolgen van granaatappelsap (PJ; welke suikers en machtige anti-oxyderende) consumptie door diabetespatiënten op bloed diabetesparameters, en op oxydatieve spanning in hun serum en macrophages bevat. Tien gezonde onderwerpen (controles) en mellitus (NIDDM) patiënten 10 van de niet-insuline afhankelijke diabetes die PJ verbruikten (50ml per dag 3 maanden) namen aan de studie deel. In de patiënten tegenover controles werden de serumniveaus van lipideperoxyden en thiobarbituric zuur reactieve substanties (TBARS) zowel verhoogd, met 350% als 51%, respectievelijk, terwijl inhoud en paraoxonase van serum SH groepen 1 (PON1) activiteit, verminderd waren allebei (door 23%). PJ de consumptie beïnvloedden van het van de serumglucose, cholesterol en triglyceride geen niveaus, maar het resulteerde in een significante vermindering van de peroxyden van het serumlipide en TBARS-niveaus door 56% en 28%, terwijl de serum SH groepen en PON1 de activiteit beduidend met 12% en 24%, respectievelijk stegen. In de patiënten tegenover controles monocytes-afgeleide macrophages (HMDM), namen wij hoger niveau van cellulaire peroxyden (door 36%) waar, en verminderden glutathione inhoud (door 64%). PJ de consumptie verminderde beduidend cellulaire peroxyden (door 71%), en verhoogde glutathione niveaus (door 141%) in HMDM van de patiënten. De patiënten tegenover controle HMDM namen geoxydeerde LDL (os-LDL) aan verbeterd tarief (door 37%) op en PJ-de consumptie verminderde beduidend de omvang van cellulair begrijpen os-LDL (door 39%). Wij besluiten zo dat PJ-de consumptie door diabetespatiënten niet de diabetesparameters verergerde, maar eerder geresulteerd in anti-oxidative gevolgen voor serum en macrophages, dat tot vermindering van atheroscleroseontwikkeling in deze patiënten konden bijdragen.

Atherosclerose. 2006 Augustus; 187(2): 363-71

De granaatappel (Punica granatum) zuivere chemische producten tonen mogelijke synergistic remming van de menselijke PC-3 prostate invasie van de kankercel over Matrigel.

Vier zuivere chemische producten, ellagic zuur (e), caffeic zuur (c), luteolin (l) en punicic zuur (p), de componenten van het grootste belang van de waterige compartimenten of het olieachtige compartiment van granaatappelfruit (Punica granatum) werden, en elk die tot verschillende representatieve chemische klassen behoren en bekende activiteiten tonen tegen kanker, als potentiële inhibitors van invasie in vitro van menselijke PC-3 prostate kankercellen die in een analyse getest de kunstmatige membranen van Matrigel aanwenden. Alle samenstellingen remden beduidend invasie wanneer individueel aangewend. Toen C, P, en L eveneens bij dezelfde brutodosering (4 microg/ml) zoals werden gecombineerd toen de samenstellingen individueel werden getest, werd een supradditive remming van invasie waargenomen, gemeten door de niet-parametrische test kruskal-Wallis.

Investeer Nieuwe Drugs. 2005 breng in de war; 23(2): 121-2

Antiproliferative, apoptotic en anti-oxyderende activiteiten in vitro van punicalagin, ellagic zuur en een totaal uittreksel van de granaatappeltannine worden verbeterd in combinatie met andere polyphenols zoals die in granaatappelsap worden gevonden.

De granaatappel (Punica granatum L.) vruchten worden wijd verbruikt als sap (PJ). De machtige anti-oxyderende en anti-atherosclerotic activiteiten van PJ worden toegeschreven aan zijn polyphenols met inbegrip van punicalagin, belangrijkste fruit ellagitannin, en ellagic zuur (EA). Punicalagin is het belangrijkste anti-oxyderende polyphenol ingrediënt in PJ. Punicalagin, EA, een gestandaardiseerde uittreksel totale van de granaatappeltannine (TPT werden) en een PJ geëvalueerd voor antiproliferative, apoptotic en anti-oxyderende activiteiten in vitro. Punicalagin, EA en TPT werden geëvalueerd voor antiproliferative activiteit bij 12.5-100 microg/ml op menselijke mondeling (KB, CAL27), dubbelpunt (ht-29, HCT116, SW480, SW620) en prostate (rwpe-1, 22Rv1) tumorcellen. Punicalagin, EA en TPT werden geëvalueerd bij 100 microg/ml-concentraties voor apoptotic gevolgen en bij 10 microg/ml-concentraties voor anti-oxyderende eigenschappen. Nochtans, om de synergistic en/of bijkomende bijdragen van andere PJ-phytochemicals te evalueren die, werd PJ getest bij concentraties worden genormaliseerd om gelijkwaardige hoeveelheden punicalagin (w/w) te leveren. De Apoptoticgevolgen werden geëvalueerd tegen de ht-29 en HCT116-cellenvariëteiten van dubbelpuntkanker. De anti-oxyderende gevolgen werden geëvalueerd gebruikend remming van lipideperoxidatie gelijkwaardige anti-oxyderende de capaciteits (TEAC) analyses en van Trolox. Het granaatappelsap toonde grootste antiproliferative activiteit tegen alle cellenvariëteiten door proliferatie van 30% tot 100% te remmen. Bij 100 microg/ml, veroorzaakten PJ, EA, punicalagin en TPT apoptosis in ht-29 dubbelpuntcellen. Nochtans, in de HCT116-dubbelpuntcellen, veroorzaakten EA, punicalagin en TPT maar niet PJ apoptosis. De tendens in anti-oxyderende activiteit was PJ>TPT>punicalagin>EA. De superieure bio-activiteit van PJ in vergelijking met zijn gezuiverde polyphenols illustreerde de multifactorgevolgen en het chemische synergisme van de actie van veelvoudige samenstellingen in vergelijking met enige gezuiverde actieve ingrediënten.

J Nutr Biochemie. 2005 Jun; 16(6): 360-7

Granaatappelvruchtensap voor chemoprevention en chemotherapie van prostate kanker.

Prostate kanker is gemeenschappelijkste invasieve malignancy en de tweede belangrijke doodsoorzaak op kanker betrekking hebbende onder de mannetjes van de V.S., met een gelijkaardige tendens in vele Westelijke landen. Één benadering om dit malignancy te controleren is zijn die preventie door het gebruik van agenten huidig in dieet door mensen wordt verbruikt. De granaatappel van de boompunica granatum bezit sterke anti-oxyderende en antiinflammatory eigenschappen. Wij toonden onlangs aan dat het uittreksel van het granaatappelfruit (PFE) opmerkelijke antitumor-bevordert gevolgen in muishuid bezit. In deze studie, die menselijke prostate kankercellen tewerkstellen, evalueerden wij de antiproliferative en proapoptotic eigenschappen van PFE. PFE (10-100 microg/ml; van 48 h) de behandeling van hoogst agressieve menselijke prostate kankerpc3 cellen resulteerde in een dose-dependent remming van de celgroei/celuitvoerbaarheid en inductie van apoptosis. De Immunoblotanalyse openbaarde dat PFE-de behandeling van PC3 cellen in (i) inductie van (proapoptotic) Bax en Bak resulteerde; (ii) beneden-verordening van bcl-X (L) en bcl-2 (antiapoptotic); (iii) inductie van WAF1/p21 en KIP1/p27; (iv) een daling van cyclins D1, D2, en E; en (v) een daling van cyclin-afhankelijk kinase (cdk) 2, cdk4, en cdk6 uitdrukking. Deze gegevens bepalen de betrokkenheid van het de inhibitor -inhibitor-cyclin-cdknetwerk van het cyclinkinase tijdens de antiproliferative gevolgen van PFE. Het mondelinge beleid van PFE (0.1% en 0.2%, wt/vol) aan athymic naakte die muizen met androgen-gevoelige CWR22Rnu1-cellen worden geïnplanteerd resulteerde in een significante remming in de tumorgroei samengaand met een significante daling van niveaus van het serum de prostate-specifieke antigeen. Wij stellen voor dat het granaatappelsap kanker-chemopreventive evenals kanker-chemotherapeutische gevolgen tegen prostate kanker in mensen kan hebben.

Sc.i de V.S. van Proc Natl Acad. 2005 11 Oct; 102(41): 14813-8

Het granaatappelsap vermindert amyloid lading en verbetert gedrag in een muismodel van de ziekte van Alzheimer.

Hoewel er geen bewezen manieren zijn om begin of langzame vooruitgang van de ziekte van Alzheimer te vertragen (ADVERTENTIE), suggereren de studies dat het dieet risico kan beïnvloeden. De granaatappels bevatten zeer hoge niveaus van anti-oxyderende polyphenolic substanties in vergelijking tot andere vruchten en groenten. Polyphenols zijn getoond neuroprotective om in verschillende modelsystemen te zijn. Wij vroegen of de dieetaanvulling met granaatappelsap (PJ) gedrag en advertentie-als pathologie in een transgenic muismodel zou beïnvloeden. Transgenic muizen (APP (sw) /Tg2576) ontvangen of het watercontrole van PJ of van de suiker van 6 tot 12.5 maanden van leeftijd. De pj-behandelde muizen leerden sneller de taken van het waterlabyrint en zwommen sneller dan controles. De muizen met PJ worden behandeld hadden beduidend minder (ongeveer 50%) accumulatie van oplosbare Abeta42 en amyloid deposito in het zeepaardje in vergelijking tot controlemuizen die. Deze resultaten stellen voor dat de verdere studies om het mechanisme van deze gevolgen, evenals of te bevestigen en te bepalen substanties in PJ in ADVERTENTIE nuttig kunnen zijn, zou moeten worden nagedacht.

Neurobiol Dis. 2006 Dec; 24(3): 506-15

Photochemopreventiveeffect van het uittreksel van het granaatappelfruit bij de UVA-Bemiddelde activering van cellulaire wegen in normale menselijke epidermale keratinocytes.

UVA is het belangrijkste gedeelte (90-99%) van zonnestraling die de oppervlakte van de aarde bereiken en om tot vorming van goedaardige en kwaadaardige tumors beschreven te leiden. De uva-bemiddelde cellulaire schade komt hoofdzakelijk door de versie van reactieve zuurstofspecies voor en is de oorzaak van immunosuppression, photodermatoses, het photoaging en photocarcinogenesis. Het uittreksel van het granaatappelfruit (PFE) bezit sterke anti-oxyderende en anti-inflammatory eigenschappen. Onze recente studies hebben aangetoond dat PFE-de behandeling van normale menselijke epidermale keratinocytes (NHEK) UVB-Bemiddelde activering van wegen MAPK en N-F -N-F-kappaB remt. Signaalomvormers en activators van transcriptie 3 (STAT3), Eiwitkinase B/AKT en Kaartkinasen (MAPKs), die door een verscheidenheid van factoren worden geactiveerd, moduleren celproliferatie, apoptosis en andere biologische activiteiten. Het doel van deze studie was te bepalen of PFE ZICH bescherming tegen UVA-Bemiddelde activering van STAT3, AKT en extracellulair signaal-geregeld kinase veroorlooft (ERK1/2). De Immunoblotanalyse toonde aan dat 4 J/cm2 van UVA-blootstelling aan NHEK tot een verhoging van phosphorylation van STAT3 bij Tyr705, AKT bij Ser473 en ERK1/2 leidden. De voorbehandeling van NHEK met PFE (60-100 microg/mL) voor 24 h vóór blootstelling aan UVA resulteerde in een dose-dependent remming van UVA-Bemiddelde phosphorylation van STAT3 bij Tyr705, AKT bij Ser473 en ERK1/2. mTOR, structureel verwant met PI3K, is betrokken bij de verordening van p70S6K, die op zijn beurt phosphorylates de S6 proteïne van de jaren '40 ribosomal subeenheid. Wij vonden dat UVA-de straling van NHEK in phosphorylation van mTOR bij Thr2448 en p70S6K bij Thr421/Ser424 resulteerde. PFE-voorbehandeling resulteerde in een dose-dependent remming in phosphorylation van mTOR bij Thr2448 en p70S6K bij Thr421/Ser424. Onze gegevens tonen verder aan dat PFE-de voorbehandeling van NHEK in significante remming van UVA blootstelling-bemiddelde verhogingen van ki-67 en PCNA resulteerde. PFE-voorbehandeling van NHEK werd gevonden die cel-cyclus arrestatie door UVA in de G1 fase van de celcyclus en de uitdrukking van Bax wordt veroorzaakt en te verhogen de Slecht (proapoptotic proteïnen), met downregulation van de uitdrukking bcl-X (van L) (antiapoptotic proteïne). Onze gegevens stellen voor dat PFE een efficiënte agent voor het verbeteren van UVA-Bemiddelde schade door cellulaire wegen te moduleren is en verdere evaluatie als photochemopreventive agent verdient.

Photochem Photobiol. 2006 in de war brengen-April; 82(2): 398-405

Granaatappel als cosmeceutical bron: de granaatappelfracties bevorderen proliferatie en procollagensynthese en remmen matrijs metalloproteinase-1 productie in menselijke huidcellen.

De granaatappel (Punica granatum) is een oud fruit met uitzonderlijk rijke ethnomedical toepassingen. De schil (vruchtwand) wordt goed beschouwd voor zijn strenge eigenschappen; de zaden voor het verlenen van onkwetsbaarheid in gevecht en het bevorderen van schoonheid en vruchtbaarheid. Hier, troffen de waterige fracties van de het vergiste die sap van het fruit voorbereidingen schil en en lipophilic fracties van granaatappelzaden worden voorbereid werden onderzocht voor gevolgen voor menselijke epidermale keratinocyte en menselijke huidfibroblastfunctie. De olie van het granaatappelzaad, maar de niet waterige uittreksels van vergiste sap, schil of zaadcake, werden getoond om keratinocyte proliferatie in monolayer cultuur te bevorderen. Daarnaast het milde werd dik maken van de epidermis (zonder het verlies van bevolen differentiatie) waargenomen in de cultuur van het huidorgaan. De zelfde olie van het granaatappelzaad die keratinocyte proliferatie bevorderde was zonder effect op fibroblastfunctie. In tegenstelling, bevorderde het uittreksel van de granaatappelschil (en in mindere mate, zowel de vergiste sap als zaadcakeuittreksels) type I procollagensynthese en remde matrijs metalloproteinase-1 (mmp-1; de tussenliggende collagenase) productie door huidfibroblasten, maar had geen groei-steunen effect op keratinocytes. Deze resultaten stellen heuristisch potentieel van granaatappelfracties voor voor het vergemakkelijken van huidreparatie op een polaire manier, namelijk waterige uittreksels (vooral van granaatappelschil) bevorderend regeneratie van dermis, en de olie van het granaatappelzaad bevorderend regeneratie van epidermis.

J Ethnopharmacol. 2006 20 Februari; 103(3): 311-8

Voortdurend op Pagina 2 van 3