Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Samenvattingen

LE Tijdschrift Mei 2006
beeld

Groot hoefblad, Rosmarinic-Zuur

Het behandelen van intermitterend allergisch Rhinitis: prospectief, willekeurig verdeeld, placebo en antihistaminicum-gecontroleerde studie van Groot hoefbladuittreksel Ze 339.

ACHTERGROND: Het intermitterende allergische Rhinitis (IAR) veroorzaakt patiëntennood en schaadt hun het werkprestaties en levenskwaliteit. Een verscheidenheid van geneesmiddelen worden gebruikt door lijders de van wie angst vaak tot het proberen van nieuwe behandelingen, meer en meer uit kruidenbronnen leidt. METHODES: De prospectieve, willekeurig verdeelde, dubbelblinde, parallelle studie van de groepsvergelijking van Groot hoefbladuittreksel (Ze 339; 8 mg totale petasine; één tablet thrice-daily), fexofenadine (Telfast 180, één tablet zodra-dagelijks) en placebo in 330 patiënten. Het protocol en de analyse waren volgens de recentste richtlijnen op nieuwe behandelingen voor allergisch Rhinitis. De primaire doeltreffendheidsvariabele was een verandering in symptomen van basislijn aan eindpunt tijdens dag. De secundaire doeltreffendheidsvariabelen waren: (a) vanaf primaire variabele (avond/nacht); (b) de globale beoordeling van de arts; (c) antwoordapparaattarieven. De veiligheid dicht gecontroleerd. BEVINDINGEN: Beide actieve behandelingen waren individueel beduidend superieur aan placebo (p<0.001) in het verbeteren van symptomen van IAR, terwijl er geen verschillen tussen de twee actieve behandelingen waren (p=0.37). De superioriteit aan placebo werd zo ook getoond tijdens de avond/de nacht (p<0.001), door de eigen beoordeling van artsen en door antwoordapparaattarieven. Beide behandelingen werden goed getolereerd. INTERPRETATIE: Het groot hoefblad Ze 339 en Fexofenadine zijn vergelijkbaar doeltreffend met betrekking tot placebo. Ondanks het zijn een kruidendrug, is het Groot hoefblad Ze 339 nu onderworpen aan een reeks goed gecontroleerde proeven geweest en als alternatieve behandeling voor IAR moeten worden beschouwd.

Phytother Onderzoek. 2005 Jun; 19(6): 530-7

Groot hoefblad Ze339 voor de behandeling van intermitterend allergisch Rhinitis: dose-dependent doeltreffendheid in een prospectieve, willekeurig verdeelde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie.

DOELSTELLINGEN: Om te onderzoeken of de doeltreffendheid en de veiligheid van Groot hoefbladuittreksel Ze339 met dosering wanneer beheerd aan patiënten met intermitterend allergisch Rhinitis verwant zijn. ONTWERP: Prospectief, willekeurig verdeeld, dubbelblind, placebo-gecontroleerd, parallel-groepsvergelijking. Het PLAATSEN: Multicentrum, met inbegrip van 6 poliklinische patiëntalgemene geneeskunde en allergieklinieken. PATIËNTEN: Honderd zesentachtig patiënten werden willekeurig verdeeld (Groot hoefbladze339 hoge dosis, 60; lage dosis, 65; en placebo, 61 patiënten). De bepaalde kenmerkende criteria voor intermitterend allergisch Rhinitis werden bevestigd door de tests van de huidallergie in alle patiënten. ACTIES: Hoog-dosisgroep, 1 tablet 3 keer dagelijks; laag-dosisgroep, 1 tablet tweemaal daags; of aanpassingsplacebo. Alle groepen werden behandeld 2 opeenvolgende weken. HOOFDresultatenmaatregelen: De belangrijkste doeltreffendheidsvariabele was verandering in symptomen van basislijn aan eindpunt tijdens de dag. De secundaire doeltreffendheidsvariabelen waren Klinische Globale Indrukscore, verandering in symptomen van basislijn aan behandeling dag 7, en antwoordapparaattarieven. De statistische analyse was prospectief, op een bedoeling-aan-traktatie basis. VLOEIT voort: De verbetering van de belangrijkste doeltreffendheidsvariabele was beduidend superieur in de Groot hoefbladze339 groepen, met betrekking tot placebo, en een namen significante dosisrelationshipwas tussen de 2 Groot hoefbladdosissen waar. De beoordeling van de werkers uit de gezondheidszorg van doeltreffendheid en de totale antwoordapparaattarieven waren beduidend superieur voor de actieve die groepen met placebo worden vergeleken. De weerslag en het type van ongunstige gebeurtenissen waren niet te onderscheiden over de kruidenbehandeling en placebogroepen. CONCLUSIES: Het groot hoefblad Ze339 is een efficiënte behandeling voor intermitterende allergische Rhinitissymptomen en goed getolereerd. De gevolgen van deze kruidengeneeskunde zijn duidelijk aan patiënten en artsen in een dubbelblinde evaluatie tegen placebo.

De Hoofdhals Surg van boogotolaryngol. 2004Dec; 130(12): 1381-6

Een placebo-gecontroleerde evaluatie van groot hoefblad en fexofenadine op objectieve en subjectieve resultaten in eeuwigdurend allergisch Rhinitis.

ACHTERGROND: Er zijn weldra geen placebo-gecontroleerde gegevens betreffende de gevolgen van groot hoefblad (BB) voor subjectieve en objectieve resultaten in patiënten met eeuwigdurend allergisch Rhinitis. DOELSTELLING: Wij voerden een placebo-gecontroleerde evaluatie van de gevolgen van BB en fexofenadine (FEX) voor subjectieve en objectieve resultaten in patiënten met eeuwigdurend allergisch Rhinitis uit. METHODES: Zestien patiënten met de eeuwigdurende allergische Rhinitis en huissensibilisering van de stofmijt werden willekeurig verdeeld op dubbelblinde oversteekplaatsmanier om voor 1 week of BB 50 mg tweemaal daags, FEX 180 mg eens dagelijks en placebo (PL) eens dagelijks, of PL te ontvangen tweemaal daags. De piek neus inspiratorische die stroom (PNIF) reactie op adenosine monofosfaat (AMPÈRE) werd uitdaging als één enkele 400 mg/ml dosis wordt beheerd gemeten over 60 min periode na uitdaging, en de huis totale neussymptoomscore werd geregistreerd. VLOEIT voort: De pre-uitdagingswaarden voor mean+/-SEM PNIF (L/min.) waren niet beduidend verschillend vergelijkend alle groepen; BB (138+/8), FEX (140+/9), EN PL (138+/8). De maximumdaling van % PNIF van basislijn na neusampèreuitdaging werd beduidend verminderd (P<0.05) vergeleken bij PL (46+/3), met BB (34+/3) en FEX (39+/3). Het gebied onder min de tijd-reactie 60 kromme (%.min) werd ook beduidend verminderd (P<0.05) vergeleken bij PL (1734+/156), met BB (1052+/258) en FEX (1194+/161). Er was ook een significante vermindering (P<0.05) van totale neussymptoomscore met BB (1.8+/0.4) en FEX (1.8+/0.4), vergeleken bij PL (2.8+/0.5). Er waren geen significante verschillen tussen BB en FEX voor om het even welke resultaten. CONCLUSIE: BB en FEX, in vergelijking met PL, waren even efficiënt in het verminderen van de neusreactie op AMPÈRE en in het verbeteren van neussymptomen, die een potentiële rol voor BB in de behandeling van allergisch Rhinitis benadrukken.

De Allergie van Clinexp. 2004 April; 34(4): 646-9

Het Rosmariniczuur veroorzaakt p56lck-afhankelijke apoptosis in Jurkat en randt-cellen via mitochondrial wegonafhankelijke van de interactie van Fas/Fas ligand.

Apoptosis is één manier om immune reacties te controleren, en een verscheidenheid van immunosuppressive drugs onderdrukken schadelijke immune reacties door apoptosis van lymfocyten te veroorzaken. In deze studie merkten wij op dat het rosmarinic zuur, secundaire metabolite van kruideninstallaties, apoptosis in p56 veroorzaakte (lck) (Lck) - afhankelijke manier; De cellen van Lck (+) Jurkat T ondergaan apoptosis in antwoord op rosmarinic zure (RosA) behandeling, de subclonej.cam1.6 cellen terwijl van Lck (-) Jurkat niet. J.CaM1.6 wezen de cellen met diverse Lck-mutanten erop dat het domein van Lck SH2, maar niet Lck-de kinaseactiviteit, voor rosA-Veroorzaakte apoptosis werd vereist. RosA veroorzaakte apoptosis bij gebrek aan een TCR-stimulus, en dit werd niet verhinderd door onderbreking van de interactie van Fas/Fas ligand. In plaats daarvan, impliceerde rosA-Bemiddelde apoptosis een mitochondrial weg zoals die door cytochrome c versie en de volledige stagnatie van apoptosis door een inhibitor van mitochondrial membraandepolarisatie wordt vermeld. Zowel waren caspase-3 als -8 onontbeerlijk in rosA-Veroorzaakte apoptosis en het werk stroomafwaarts van mitochondria en caspase-9 in de orde van caspase-9/caspase-3/caspase-8. In vers geïsoleerde menselijke PBMC, veroorzaakte RosA specifiek apoptosis van de ondergroepen van Lck (+) zoals de cellen van T en NK-, maar niet lck-Ontoereikende cellen, met inbegrip van B-cellen en monocytes. Voorts RosA werd de capaciteit om T en NK-cellen te doden beperkt tot actief verspreidende cellen, maar niet tot rustende cellen. Samenvattend, kan de lck-Afhankelijke apoptotic activiteit tot RosA een aantrekkelijk therapeutisch hulpmiddel voor de behandeling van ziekten maken waarin t-celapoptosis voordelig is.

J Immunol. 2004 1 Januari; 172(1): 79-87

Het Rosmariniczuur in perillauittreksel remt allergische die ontsteking door mijtallergeen wordt veroorzaakt, in een muismodel.

ACHTERGROND: Perilla en zijn constituerend rosmarinic zuur zijn voorgesteld om anti-allergische activiteit te hebben. Nochtans, hebben weinig studies de gevolgen voor allergisch astma onderzocht. DOELSTELLING: Het doel van deze studie was het effect van mondeling beleid van het uittreksel van het perillablad te evalueren, dat hoge hoeveelheid rosmarinic zuur bevat, op een rattenmodel van allergisch die astma door de mijtallergeen van het huisstof wordt veroorzaakt. METHODES: C3H/He werden de muizen gevoelig gemaakt door intratracheal beleid van Dermatophagoides-farinae (Der F). De muizen werden mondeling behandeld met rosmarinic zuur in perillauittreksel (PE) (1.5 mg/mouse/day). VLOEIT voort: De Derf uitdaging van gevoelig gemaakte muizen onthulde long eosinofiele die ontsteking, van een verhoging van longuitdrukking vergezeld gaat van IL-4 en IL-5, en eotaxin. De dagelijkse behandeling met rosmarinic zuur in PE verhinderde signficantly de verhogingen van de aantallen eosinophils in broncho-alveolaire lavagevloeistoffen en ook in die rond rattenluchtroutes. Het Rosmariniczuur in PE behandeling remde ook de verbeterde eiwituitdrukking van IL-4 en IL-5, en eotaxin in de longen van gevoelig gemaakte muizen. De Derf uitdaging verbeterde ook allergeen-specifieke IgG1, wat ook door rosmarinic zuur in PE werden verboden. CONCLUSIE: Deze resultaten stellen voor dat het mondelinge beleid van perilla-afgeleid rosmarinic zuur een efficiënte interventie voor allergisch astma, misschien door de verbetering van verhogingen van cytokines, chemokines, en allergeen-specifiek antilichaam is.

De Allergie van Clinexp. 2004 Jun; 34(6): 971-7

Uittreksel van Perilla frutescens voor rosmarinic zuur, polyphenolic fytochemisch wordt het verrijkt, verbiedt seizoengebonden allergische rhinoconjunctivitis in mensen die.

Uittreksel van Perilla frutescens voor rosmarinic zuur, polyphenolic fytochemisch wordt het verrijkt, onderdrukt allergische die immunoglobulin reacties en ontsteking door polymorphonuclear witte bloedlichaampjes (PMNL) worden veroorzaakt in muizen die. Nochtans, hebben weinig placebo-gecontroleerde klinische proeven de doeltreffendheid en de veiligheid van polyphenolic phytochemicals voor behandeling van allergische ontstekingsziekten bij mensen onderzocht. De huidige studie bepaalde of de mondelinge aanvulling met rosmarinic zuur een efficiënte interventie voor patiënten met seizoengebonden allergische rhinoconjunctivitis is (SAR). In deze 21 dag, willekeurig verdeelde, dubbelblinde, van vergelijkbare leeftijd, placebo-gecontroleerde parallelle groepsstudie die, werden de patiënten met milde SAR dagelijks met uittreksel van Perilla behandeld frutescens voor rosmarinic zuur (200 mg [n=10] wordt verrijkt of 50 mg [n=9]) of placebo (n=10). Patiënten geregistreerde symptomen dagelijks in een agenda. De profielen van het infiltreren van cellen en concentraties van eotaxin, IL-1beta, IL-8, en histamine werden gemeten in neuslavagevloeistof. De concentraties van serumige en de routinebloedonderzoeken werden ook onderzocht. Vergeleken met placeboaanvulling, resulteerde de aanvulling met uittreksel van Perilla frutescens voor rosmarinic zuur wordt verrijkt in een aanzienlijke toename in antwoordapparaattarieven voor jeukerige neus, waterige ogen, jeukerige ogen, en totale symptomen (P<0.05 die). De actieve behandeling verminderde beduidend de aantallen neutrophils en eosinophils in neuslavagevloeistof (P<0.05 versus placebo). De patiënten meldden geen ongunstige gebeurtenissen, en geen significante abnormaliteiten werden ontdekt in routinebloedonderzoeken. Samenvattend, uittreksel van Perilla frutescens kan voor rosmarinic zuur wordt het verrijkt een efficiënte interventie voor milde SAR zijn minstens gedeeltelijk door remming van PMNL-infiltratie in de neusgaten dat. Het gebruik van deze alternatieve behandeling voor SAR zou behandelingskosten voor allergische ziekten kunnen drukken.

Med van Expbiol (Maywood). 2004Mar; 229(3): 247-54100

Anti-inflammatory en anti-allergisch effect van rosmarinic zuur (Ra); remming van seizoengebonden allergische rhinoconjunctivitis (SAR) en zijn mechanisme.

De huidige studie werd ondernomen om te bepalen of de mondelinge aanvulling met rosmarinic zuur (Ra) een efficiënte interventie voor patiënten met SAR is. Bovendien het anti-inflammatory mechanisme van Ra ook geschat in de modellen van het ooroedeem. KLINISCHE PROEF: De patiënten werden behandeld dagelijks met Ra (200 mg of 50 mg) of placebo 21 dagen. De patiënten registreerden dagelijks symptomen en de profielen van het infiltreren van cellen en concentratie van cytokines werden gemeten in neuslavagevloeistof. Vergeleken bij placebo, resulteerde de aanvulling met Ra in een significante daling van antwoordapparaattarieven voor elk symptoom. Ra ook verminderde beduidend de aantallen neutrophils en eosinophils in neuslavagevloeistof. DIERLIJKE STUDIE: Actuele toepassingsra toonde anti-inflammatory activiteit 5 uren na 12 tetradecanoylphorbol 13 acetaat (TPA) behandeling met duidelijke remming van neutrophil infiltratie. Op regelgeving van icam-1, werd vcam-1 cyclooxygenase-2 (Cox-2), kc en mip-2 door TPA duidelijk verminderd door voorbehandeling met uittreksel van perilla (PE) of Ra. De reactieve zuurstof radicale die productie als thiobarbituric zuur reactieve substantie (TBARS) wordt ontdekt, lipideperoxyde (LPO) en 8 hydroxy-2'deoxyguanosine (8OH-DG) werd, door dubbele behandeling van TPA verminderd door voorbehandeling met PE of Ra. Ra is een efficiënte interventie voor SAR die door remming van PMNL-infiltratie wordt bemiddeld. Dit effect van Ra is toe te schrijven aan twee onafhankelijke mechanismen: remming van de ontstekingsreactie en het reinigen van ROS.

Biofactors. 2004;21(1-4):127-31

Van Petasiteshybridus (Groot hoefbladwortel) het uittreksel in de behandeling van astma--een open proef.

De doeltreffendheid en de draaglijkheid van een uittreksel van de groot hoefbladwortel (Petadolex) werden voor de behandeling van astma geanalyseerd in een prospectieve, niet-willekeurig verdeelde, open proef. De onderwerpen omvatten 64 volwassenen en 16 die kinderen/adolescenten twee die maanden met het uittreksel worden behandeld, tegen twee maanden wordt gevolgd waarin de opname van het uittreksel facultatief was. Het bijkomende astmamedicijn werd toegelaten. Het aantal, de duur, en de strengheid van astmaaanvallen verminderden, terwijl piekstroom, gedwongen uitademingsvolume (FEV1), en alle gemeten symptomen beter tijdens therapie. Bovendien verminderde meer dan 40 percent van patiënten die astmamedicijnen gebruiken bij basislijn opname van deze medicijnen tegen het eind van de studie. Deze studie suggereert het Petasites-hybridusuittreksel Petadolex een efficiënte en veilige therapie voor de behandeling van astma is.

Altern Med Rev. 2004 breng in de war; 9(1): 54-62M

Voortdurend op Pagina 2 van 4