Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift Maart 2005
beeld

Dood door Verordening

door William Faloon

De consumenten worden bedrogen uit hun gezondheid en geld door een regelgevend systeem dat een bewezen mislukking is.

De rug begin de jaren tachtig, de Stichting van de het Levensuitbreiding leverde dwingend bewijs dat FDA-approved drugs gevaarlijk waren en overpriced. Wij gaven ook voorbeelden van reddingsmedicijnen die FDA vertraagde, resulterend in de onnodige sterfgevallen van miljoenen Amerikanen.

Wij waarschuwden van een crisis van gezondheidszorgkosten als het Congres niet FDA afschafte of duidelijk de bevoegdheden van het agentschap verminderde. Wij gingen zelfs om te het FDA-Museum vestigen om specifiek te documenteren hoe het ontsierde overheids regelgevende beleid de belangrijke doodsoorzaak in de V.S. was.

Droevig, gingen de meeste hervormingen die wij geen Congres over hebben gestreefd naar. Het resultaat is dat de gezondheidszorg zo duur is geworden dat de verslagaantallen Amerikanen zonder medische verzekering zijn.1,2 zij die verzekering hebben betalen outlandishly hoge premies en deductibles. Gezondheidszorg voor bejaarden ziet insolventie onder ogen, doden FDA-approved drugs verslagaantallen Amerikanen, worden 3 en de medische innovatie verstikt door over-regulation.

Één die oplossing op Capitol Hill wordt besproken is een andere bureaucratie nog te creëren om op FDA toezicht te houden. De reden om een afzonderlijk agentschap te creëren is dat het duidelijk is geworden dat FDA Amerikanen tegen onveilige drugs niet kan beschermen.

Een groeiend aantal invloedrijke Amerikanen wordt gealarmeerd bij de comfortabele verhouding van FDA met grote drugbedrijven. Die betrokken bij alternatieve geneeskunde hebben lang gedebatteerd dat FDA functioneert om de financiële belangen van grote drugbedrijven en niet het Amerikaanse publiek veilig te stellen. Deze bewering werd bevestigd toen FDA een volledige campagne tegen het recht van Amerikanen lanceerde goedkopere medicijnen van andere landen te kopen.4

Om de buitensporige winsten van drugbedrijven tegen de goedkopere invoer te beschermen, ging FDA om te meineed bewust begaan vóór Congres, valse propaganda verspreiden aan het publiek, en in onwettige het lobbyen activiteiten in dienst nemen. De het levensuitbreiding openbaarde jaren geleden deze immorele en onwettige handelingen.5-7

FDA komt onder Groeiende Kritiek

Wegens het schandaal Vioxx®, is FDA onder ruwe kritiek door leden van Congres, de medische onderneming, en zelfs één van zijn eigen hooggeplaatste ambtenaren gekomen.8,9

In verklaring vóór Congres, schatte Dr. David Graham, een 20-jarige FDA-wetenschapper, dat Vioxx® 88.000 tot 139.000 bovenmatige gevallen van hartaanval en slag had veroorzaakt. Kritiserend het eigenlijke agentschap dat hij heeft gewerkt voor, Dr. Graham verklaarde:

„Ik zou FDA zoals momenteel gevormd ben onbekwaam debatteren om Amerika tegen een andere Vioxx® te beschermen. Wij zijn vrijwel weerloos.“10

Dr. Graham zei dat hij door supervisors in FDA aan water - onderaan zijn bevindingen aantonen die gedrukt voelde dat Vioxx® hartaanvalrisico verhoogde. Als dit als een vertrouwd patroon van ongepast gedrag klinkt, is het omdat u over dit zeer zelfde probleem in een artikel las ik één jaar schreef geleden-alvorens Vioxx® uit de markt werd genomen!11

AMA-STEMMEN VOOR
DE INVOER VAN DE VOORSCHRIFTdrug

Begin December 2004, stemde American Medical Association (AMA) ten gunste van het toestaan van Amerikanen om goedkopere voorschriftdrugs van andere landen in te voeren. Dit zal extra druk op FDA zetten om zijn huidig beleid om te keren die dergelijke invoer verzetten zich. De AMA-resolutie omvatte sommige voorwaarden op de invoer, met inbegrip van FDA-goedkeuring van de specifieke drugs in te voeren en het agentschap de bevoegdheid te verlenen om de „authenticiteit en de integriteit“ van imports.13 te verzekeren

Nadat Dr. Graham over de tekortkomingen van FDA getuigde, schreven zeven andere FDA-Tewerkgestelde wetenschappers aan een Senaatscommissie die voor Dr.graham „onbetwistbare integriteit vouching.“12

PBS stelt FDA-Tekortkomingen bloot

Op 17 November, 2003, luchtte de documentaire „Frontlinie“ van PBS een stuitend exposé over gevaarlijke voorschriftdrugs en de medeplichtigheid van FDA.14

De „frontlinie“ producenten onderzochten aanvankelijk drugs die wegens ongunstige bijwerkingen uit de markt waren genomen. Nadat de film begon, echter, begonnen de huidige en vroegere FDA-werknemers vooruit te komen een krachtige kritiek aanbieden van wat werkelijk op binnen het agentschap ging. Aangezien het verhaal, in plaats van het maken van een documentaire over drugveiligheid evolueerde, de „Frontlinie“ beëindigde omhoog verplaatsend zijn nadruk naar FDA zelf.

Een grote nadruk van de documentaire was de afhankelijkheid van FDA bij het onderzoek van drugbedrijven van hun eigen producten om veiligheid te bepalen. Als „ontdekte Frontlinie“, leidt FDA in plaats daarvan geen klinische die proeven, maar herziet de resultaten door farmaceutische bedrijven worden voorgelegd. Dit betekent dat de basis ter FDA-goedkeuring van een drug vaak „veiligheidsgegeven“ door het eigenlijke bedrijf wordt verstrekt is dat de drug die maakt!

DE BEDRIJVEN VERVOLGEN GEPENSIONEERDEN OM BELOOFDE GEZONDHEIDSvoordelen TE SNIJDEN

De hoge kosten van gezondheidszorg veroorzaken sommige wrede en ongebruikelijke gebeurtenissen om in Amerika voor te komen. Aangezien de kosten van voorschriftdrugs en andere medische diensten zeer het tarief van inflatie hebben overtroffen, bedrijven die dat de beloofde dekking van de levengezondheidszorg aan hun teruggetrokken werknemers is kunnen zij zich niet veroorloven om te financieren vinden wat een bodemloze kuil van medische kost is geworden.16,17

Zoals gerapporteerd over de voorpagina van 10 November, 2004 Wall Street Journal, om uit dit economische moeras te krijgen, vervolgen de bedrijven individueel hun gepensioneerden en vragen hoven om te verklaren dat het bedrijf juridisch het recht heeft om hun voordelen te snijden.18,19 de gepensioneerden vinden zich in vreselijk binden, onder ogen ziend het perspectief op het betalen van hun eigen gezondheidszorgkosten aangezien zij verouderen, terwijl het navigeren wettelijke ingewikkeldheid die op te lossen jaren kan vergen.

Zo verachtelijk aangezien dit gedrag verschijnt, wijst het op de afgrijselijke vertakkingen van een corrupte regelgevende structuur die Amerika in een economische wurggreep heeft gezet. De werknemers betalen een groter gedeelte van hun medische verzekering, als zij om gezondheidszorgdekking bij allen te hebben genoeg gelukkig zijn. Zij die voor hun eigen dekking moeten betalen vinden de premieverhogingen zeer het inflatiecijfer overschrijden. De mensen met een laag inkomen op Gezondheidszorg voor bejaarden moeten meer in premieverhogingen betalen dit jaar dan de inflatiecijferaanpassing in hun povere Sociale zekerheidcontroles.20,21

De „frontlinie“ interviewde huidige en vroegere FDA-werknemers die instanties openbaarden waarin de druggevaren waren duidelijk aanwezig maar werden genegeerd of omhoog door higher-level FDA-ambtenaren werden behandeld. Slechts na talrijke verwondingen en sterfgevallen waren deze teruggetrokken drugs of relabeled. Een overzicht van alle FDA-werknemers toonde een significant aantal van mening was dat zij door anderen in het agentschap werden gedrukt om gunstige overzichten aan gevaarlijke en ondoeltreffende drugs te geven.

PBS stelde dit buitensporige gedrag bloot alvorens het schandaal Vioxx® brak, nog nam het tientallen duizenden extra sterfgevallen alvorens het Congres om het even welke hoorzittingen hield. De „frontlinie“ bevestigde dat het de drug-goedkeuring van FDA proces veinzerij-iets het Levensuitbreiding had geopenbaard 20 vroeger jaar is.15

Voortdurend op Pagina 2 van 4