De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Samenvattingen

LE Tijdschrift Januari 2005
beeld

Groen theeuittreksel

Remming van longcarcinogenese en gevolgen voor angiogenese en apoptosis in A/J-muizen door mondeling beleid van groene thee.

Het mondelinge beleid van thee (Cameliasinensis) is getoond om de vorming en de groei van verscheidene tumortypes in dierlijke modellen te remmen. De huidige studie onderzocht de gevolgen van behandeling met verschillende concentraties van groene thee op 4 (methylnitrosamino) - 1 (3-pyridyl) - 1-butanone (NNK) - veroorzaakte longtumorigenesis in vrouwelijke A/J-muizen. Twee dagen na één enkele dosis NNK (100 mg/kg lichaamsgewicht, i.p.), werden de muizen gegeven 0.1, 0.2, 0.4, en 0.6% groene theeoplossing (1, 2, 4, en 6 die g theevaste lichamen, in 1 l water respectievelijk worden opgelost), 0.02% cafeïne, of water als enige bron van het drinken van vloeistof tot de beëindiging van het experiment. Slechts verminderde de behandeling met 0.6% theevoorbereiding beduidend de multipliciteit van de longtumor (gemiddelde +/- SE, 6.07 +/- 0.77 versus 8.60 +/- 0.50 tumors per muis, P = 0.018). De behandeling met 0.6% thee remde ook angiogenese, zoals die door de lagere die microvesseldichtheid wordt vermeld (aantal bloed vessels/mm2) bij het immunostaining voor het de factorenantigeen van vonwillebrand wordt gebaseerd (81.9 +/- 9.5 versus 129.4 +/- 8.2, P = 0.0018) en anti-CD31 antilichaam het bevlekken (465.3 +/- 61.4 versus 657.1 +/- 43.6, P = 0.0012). De beduidend lagere vasculaire endothelial immunostaining scores van de de groeifactor werden ook waargenomen in de 0.6% thee-behandelde groep (0.98 +/- 0.17 versus 1.43 +/- 0.07, P = 0.006). De apoptosisindex was beduidend hoger in longadenomas van 0.6% thee-behandelde die muizen bij de morfologische analyse van celapoptosis wordt gebaseerd (2.51 +/- 0.18% versus 1.57 +/- 0.11%, P = 0.00005), en het resultaat werd verder bevestigd gebruikend de TUNEL-methode. De remming van angiogenese en de inductie van apoptosis door groene thee kan aan de remming van longcarcinogenese nauw verwant zijn.

Nutrkanker. 2004;48(1):44-53

Update op chemoprevention van prostate kanker.

DOEL VAN OVERZICHT: Prostate kanker blijft het meest meestal gediagnostiseerde diepgewortelde kanker bij mensen in de Verenigde Staten, met bijna 200.000 onlangs gediagnostiseerde gevallen in 2003. De preventie van deze ziekte zou een belangrijke invloed op ziekte-geassocieerde kosten, morbiditeit, en mortaliteit voor een groot segment van de bevolking hebben. Een belangrijke vooruitgang in preventie van prostate kanker kwam in 2003 met de publicatie van de Prostate Proef van de Kankerpreventie. Dit overzicht vat de resultaten van die proef, het ontwerp van samen andere proeven op grote schaal, en vooruitgang in begrip van de moleculaire mechanismen die aan het effect van andere veelbelovende agenten ten grondslag liggen. RECENTE BEVINDINGEN: De Prostate Proef van de Kankerpreventie toonde aan dat het gebruik van finasteride met een 25% vermindering van het periodeoverwicht van 7 jaar van prostate kanker bij mensen over leeftijd 55 jaar met normaal digitaal rectaal examen en aanvankelijk prostate specifiek antigeen <3.0 ng/ml wordt geassocieerd. Het gebruik van finasteride werd geassocieerd met een lichtjes hoger risico van Gleason-som 7-10 tumors, sommige seksuele bijwerkingen, en minder urinesymptomen. Een wezenlijk lichaam van nieuw moleculair bewijsmateriaal steunt het bestaande lichaam van klinische en epidemiologische gegevens die tot het testen van vitamine E en selenium als preventative agenten bij mensen op risico voor prostate kanker leiden. Het epidemiologische en moleculaire bewijsmateriaal maakt cyclooxygenase-2 inhibitors, lycopene, ook soja, en groene thee veelbelovende agenten. SAMENVATTING: De resultaten van een fase op basis van de bevolking, willekeurig verdeelde III proef toont aan dat finasteride prostate kanker kan verhinderen. Een hoop gegevens steunt het gebruik van andere agenten als potentiële belemmeringen, met inbegrip van selenium, vitamine E, vitamine D, andere 5 alpha--reductaseinhibitors, cyclooxygenase-2 inhibitors, lycopene, en groene thee. Sommige van deze agenten worden getest in nieuwe fase op grote schaal III klinische proeven.

Curr Opin Urol. 2004 Mei; 14(3): 143-9

EGCG beneden-regelt telomerase in menselijk borstcarcinoom mcf-7 cellen, die tot afschaffing van celuitvoerbaarheid en inductie van apoptosis leiden.

Telomerase is opgeheven in >90% van borstcarcinomen en veel aandacht als doel voor de therapie van borstkanker en kanker kenmerkend onderzoek daarom gekregen. De dieetcomponenten die de groei van kankercellen kunnen remmen zonder de groei van normale cellen te beïnvloeden krijgen aanzienlijke aandacht in het ontwikkelen van nieuwe kanker-preventieve benaderingen. De studies hebben dat aangetoond (-) - het epigallocatechin-3-gallate (EGCG) van groene thee verleent een de groei remmend effect op kankercellen. Hier, tonen wij aan dat de behandeling van EGCG (20-100%) dosis-dependently het reproductieve of vormings van koloniespotentieel remde verminderde, en ook celuitvoerbaarheid op verschillende die tijdpunten (ongeveer 80% remming) worden bestudeerd in menselijk borstcarcinoom mcf-7 cellen maar geen nadelig gevolg op de groei van normale borstcellen had. De behandeling van EGCG voor 48 en 72 h verhoogde duidelijk het percentage apoptotic cellen (32-51%) in mcf-7 cellen in vergelijking met dat van niet behandelde cellen (8-14%). om het mogelijke mechanisme van verminderde celuitvoerbaarheid en inductie van apoptosis in de cellen van het borstcarcinoom door EGCG te identificeren, vonden wij dat de behandeling van mcf-7 cellen met EGCG dosis-dependently telomeraseactiviteit (40-55%) remde, en remden ook de mRNA uitdrukking (40-55%) van hTERT, een katalytische subeenheid van telomerase. De extra studies toonden aan dat EGCG ook de eiwituitdrukking van hTERT remde, die erop wees dat de remming van telomerase met beneden-verordening van hTERT werd geassocieerd. Samen, wijzen onze resultaten erop dat EGCG telomerase in menselijk borstcarcinoom mcf-7 cellen beneden-regelt, die tot de afschaffing van celuitvoerbaarheid en inductie van apoptosis leiden, waarbij de moleculaire basis wordt gevormd voor de ontwikkeling van EGCG als nieuwe chemopreventive en farmacologisch veilige agent tegen borstkanker.

Int. J Oncol. 2004 breng in de war; 24(3): 703-10

Htlv-1 wordt de proviruslading in randbloedlymfocyten van dragers htlv-1 verminderd door groene thee te drinken.

Het menselijke T-cell lymphotropic virustype 1 (htlv-1) wordt causatively geassocieerd met volwassen T-cell leukemie (ATL) en HTLV-1-Geassocieerde myelopathy/tropische spastische paraparesis (HAM/TSP). Aangezien een hoog niveau van htlv-1 proviruslading in het doorgeven van lymfocyten om een risico voor ATL en HAM/TSP wordt verondersteld te zijn, kan de vermindering van htlv-1 proviruslading in de omloop deze hardnekkige ziekten verhinderen. Onze vorige studie (Kanker Onderzoek 2000 van Jpn J; 91: 34-40) toonde aan dat groene theepolyphenols de groei in vitro van ATL-cellen, evenals HTLV-1-Besmette t-Cellen remmen. De huidige studie poogde het effect in vivo te onderzoeken van groene theepolyphenols op htlv-1 proviruslading in randbloedlymfocyten op dragers htlv-1. Wij wierven 83 niet-symptomatische dragers htlv-1 aan om htlv-1 provirusdna met te onderzoeken of zonder beleid van capsulated het groene poeder van het theeuittreksel. Zevenendertig onderwerpen werden opgevolgd 5 maanden door htlv-1 proviruslading na dagelijkse inname van 9 capsules van het groene poeder van het theeuittreksel per dag (gelijkwaardig aan 10 koppen van regelmatige groene thee) te meten, en 46 onderwerpen leefden ad libitum zonder opname van enige groene theecapsule. De PCR getalsmatige weergave in real time van htlv-1 DNA openbaarde een brede waaier van variatie van htlv-1 proviruslading onder niet-symptomatische dragers htlv-1 (de exemplaren van 0.2-200.2 van htlv-1 proviruslading per 1000 randbloedlymfocyten). De dagelijkse inname van capsulated groene thee want 5 maanden beduidend de htlv-1 proviruslading vergeleken met de controles verminderden (P = 0.031). Deze resultaten stellen voor dat het groene thee drinken proliferatie in vivo van HTLV-1-Besmette lymfocyten onderdrukt.

Kankersc.i. 2004 Juli; 95(7): 596-601

De groene en zwarte theeën remmen atherosclerose door lipide, middel tegen oxidatie, en fibrinolytic mechanismen.

De thee is de wijdst verbruikte drank in de wereld, tweede slechts aan water. Meeste leken en de wetenschappers geloven dat de groene thee gezonder is dan zwarte thee toe te schrijven aan de lage frekwentie van hartkwaal en kanker in het Oosten. Hier, melden wij de eerste dose-response vergelijking van een groene en zwarte thee over normale hamsters na aanvulling op lange termijn en over een hamstermodel van atherosclerose. Beide theeën waren even efficiënt in het remmen van atherosclerose met de lagere dosis het verminderen 26-46% en de hoge dosis die het verminderen 48-63%. De atherosclerose werd geremd door drie mechanismen: hypolipemic, anti-oxyderend, en antifibrinolytic. Er was een significante correlatie tussen atherosclerose en de drie mechanismen. In de normale dieren, veroorzaakten de theeën ook wat verbetering in lipoprotein van de plasma lage dichtheid (LDL), LDL/hoog - dichtheidslipoprotein verhouding, triglyceride, lipideperoxyden, lagere dichtheidslipoprotein lipideperoxyden, en fibrinogeen. Geïsoleerde lagere dichtheidslipoprotein oxidizability werd ook verminderd in alle groepen. De groene en zwarte theeën waren even efficiënt bij menselijke equivalente doses, zo bevestigende menselijke interventie en epidemiologiestudies en het verstrekken van mechanismen voor het voordeel van theeën.

J Agric Voedsel Chem. 2004 Jun 2; 52(11): 3661-5

Gevolgen van groene theeopname voor de ontwikkeling van kransslagaderziekte.

ACHTERGROND: De groene thee, een populaire drank in Japan, bevat vele polyphenolic anti-oxyderend, die atherosclerose zouden kunnen verhinderen. Deze studie werd ontworpen om te bepalen of de consumptie van groene thee proportioneel met een verminderde weerslag van kransslagaderziekte (CAD) en de cardiovasculaire en hersenprognose wordt geassocieerd. METHODES EN RESULTATEN: De studiegroep bestond uit 203 patiënten die coronaire angiografie ondergingen (109 patiënten met significante coronaire vernauwing en 94 patiënten buiten). De voorspellers voor CAD werden geanalyseerd en de cardiovasculaire en hersengebeurtenissen van de patiënten werden gevolgd. De groene theeconsumptie was beduidend hoger in patiënten zonder CAD dan in die met CAD (5.9+/0.5 versus 3.5+/0.3 koppen/dag; p<0.001). Een omgekeerd verband tussen de opname van groene thee en de weerslag van CAD werd waargenomen (p<0.001). De groene theeopname per dag was een onafhankelijke die voorspeller voor CAD op een multivariate logistische regressieanalyse wordt gebaseerd (kansenverhouding: 0.84 en 95% betrouwbaarheidsinterval: 0.76-0.91). In tegenstelling, was de groene theeopname geen voorspeller van cardiovasculaire en hersendiegebeurtenissen op het evenredige het gevaarmodel van Cox worden gebaseerd. CONCLUSIES: De groene theeconsumptie werd geassocieerd met een lagere weerslag van CAD in de huidige studiebevolking in Japan. Daarom verbruiken de groenere theepatiënten, minder waarschijnlijk moeten zij CAD hebben.

Circ J. 2004 Juli; 68(7): 665-70

De differentiële gevolgen van groene thee-afgeleide catechin bij zich het ontwikkelen tegenover gevestigde atherosclerose in apolipoprotein e-verklaren muizen nietig.

ACHTERGROND: De oxydatieve spanning is betrokken bij vasculaire verwonding en atherogenesis, en de anti-oxyderende behandeling heeft gunstige resultaten in preclinical studies getoond. Ondanks dit, is de anti-oxyderende therapie er niet in geslaagd om voordeel halen uit klinische proeven te tonen. De mislukking van anti-oxyderend in klinische proeven kan gedeeltelijk zijn omdat dergelijke therapie is begonnen nadat de atherosclerose reeds reeds lang gevestigd is, terwijl het voordeel halen uit dierlijke modellen resultaten van vroege initiatie van anti-oxyderend kunnen zijn terwijl de atherosclerose nog evolueert. METHODES EN RESULTATEN: Om deze hypothese te testen, evalueerden wij het effect van epigallocatechingallate (EGCG), het belangrijkste die middel tegen oxidatie uit groene thee, bij het evolueren wordt afgeleid en vestigden atherosclerotic letsels in hypercholesterolemic apolipoprotein e-Ongeldige muizen. De gevestigde inheemse aorta atherosclerotic letsels en de evoluerende die atherosclerotic letsels door periadventitial manchetverwonding aan de slagaders van de halsslagader worden geproduceerd werden beoordeeld in muizen na 21 en 42 dagen van behandeling met dagelijkse intraperitoneal injecties van EGCG (10 mg/kg) of PBS. EGCG-behandeling resulteerde in een verhoging van de anti-oxyderende capaciteit in lokaal vasculair weefsel en systemische omloop en verminderde in vitro de vasculaire vlotte proliferatie van de spiercel en redox-gevoelige genactivering. De EGCG verminderde manchet-veroorzaakte evoluerende atherosclerotic plaquegrootte bij 21 en 42 dagen door 55% en 73%, respectievelijk, was met PBS-behandeling (P<0.05) vergelijkbaar. Omgekeerd, had EGCG geen effect op gevestigde letsels in de aortasinussen of rest van de aorta. CONCLUSIES: Onze gegevens stellen voor dat anti-oxyderende EGCG differentially evoluerende atherosclerotic letsels vermindert zonder gevestigde atherosclerose in de apolipoprotein e-Ongeldige muizen te beïnvloeden.

Omloop. 2004 25 Mei; 109(20): 2448-53

Voortdurend op Pagina 3 van 4