De LenteUitverkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift September 2004
beeld
Magnesium in Hypertensiepreventie en Controle
Door Jay S. Cohen, M.D.

De magnesiumoplossing
Natuurlijke stoffen dat de lagere bloeddruk kan beduidend verschillen. Eerst, is er een groot verschil tussen een voedingsmiddel en een supplement. De gezondheidszorgvaklieden van alle strepen overzien vaak dit onderscheid. Nemen van een kruid met farmacologische gevolgen is niet veel verschillend dan nemend een drug. Als uw bloeddruk wegens voedingsdeficiënties toeneemt, houdt het meer aan begin met de eigenlijke voedingsmiddelen steek die missen.

Welke voedingsmiddelen zijn het belangrijkst voor het handhaven van een gezonde bloeddruk? Twee die duidelijk uitkomen zijn het metaalelementenkalium en het magnesium.

Meeste mensen en de artsen weten dat de adequate hoeveelheden kalium voor het handhaven van gezonde bloeddruk essentieel zijn. Één van de belangrijkste redenen dat het STREEPJEdieet bloeddruk vermindert is dat het een grote dagelijkse levering van kalium verstrekt. Wanneer de artsen diuretics voorschrijven, adviseren zij ook nemend die kalium, of uit voedselbronnen (zoals bananen of groenten) wordt afgeleid of een voorschriftproduct.

Maar toch weten weinig artsen dat het gelijke magnesium van de diureticshulp evenals kalium van het lichaam. De resulterende magnesiumdeficiëntie belemmert kaliumgebruik door de cellen.8,9 „de Magnesiumdeficiëntie houdt mensen van het bijvullen van kalium,“ zegt hypertensie deskundig Chris Mende, M.D. „Zo wanneer de patiënten in het ziekenhuis op worden genomen en de kaliumniveaus laag zijn, worden de inspanningen om kalium te verhogen vaak belemmerd tenzij de magnesiumdeficiëntie ook.“ wordt behandeld

Niettemin, wordt het belang van het magnesium in het handhaven van normale bloeddruk en het behandelen van hoge bloeddruk niet op brede schaal erkend. Dit is verrassend omdat het magnesium één van de het meest intensief bestudeerde voedingsmiddelen in de wetenschappelijke literatuur is. Duizenden studies van magnesium kunnen in MEDLINE (www.pubmed.org) worden gevonden, de Nationale Instituten van de enorme inzameling van de Gezondheid van medische dagboekartikelen. Volgens de Nationale Instituten van Gezondheid:

Het „bewijsmateriaal stelt voor dat het magnesium een belangrijke rol kan spelen in het regelen van bloeddruk. De magnesiumdeficiëntie kan metabolische veranderingen veroorzaken die tot hartaanvallen en slagen kunnen bijdragen. Er is ook bewijsmateriaal dat de lage lichaamsopslag van magnesium het risico van abnormale hartritmen verhoogt, die het risico van complicaties kunnen verhogen verbonden aan een hartaanval. De bevolkingsonderzoeken hebben hogere bloedniveaus van magnesium met lager risico van coronaire hartkwaal.“ geassocieerd10

Het magnesium is één van de belangrijkste mineralen van het lichaam. Het wordt vereist als cofactor in honderden enzymatische processen binnen cellen.11 het magnesium is een belangrijke factor in het ontspannen van de vlotte spieren binnen het bloedvat, daardoor verminderend rand vasculaire weerstand en bloeddruk.11-13 daarnaast, vermindert het magnesium zenuw en spierprikkelbaarheid, stabiliseert hartgeleidingsvermogen, en beïnvloedt neurochemical transmissie.11,13,14 het magnesium beïnvloedt ook doorgevende niveaus van norepinephrine en de synthese van serotonine en salpeteroxyde.11,14,15

Wegens de primaire rol van het magnesium in bloeddrukregelgeving, voor decennia de wetenschappers hebben magnesium „van het het calciumkanaal van de aard blocker“ omdat geroepen namelijk

het magnesium compenseert direct de beklemming van bloedvat door calcium wordt veroorzaakt dat.11,14 omdat de drugbedrijven geen geld van een natuurlijk stof zoals magnesium kunnen maken, hebben zij een gehele groep drugs genoemd calciumantagonisten of blockers van het calciumkanaal ontwikkeld om te doen welk magnesium doet. In 2000, schreven de artsen meer dan 95 miljoen voorschriften voor calciumantagonisten, met inbegrip van hoogste verkopersamlo-dipine (Norvasc®), nifedipine (Procardia®), diltiazem (Cardizem®, Tiazac®), en anderen ten koste totale van meer dan $4.5 miljard.16 deze drugs zijn niet alleen duur, maar zij kunnen bijwerkingen zoals duizeligheid, hartkloppingen, moeheid, vermoeidheid, en gezwelde benen ook veroorzaken. Maar toch aarzelen vele artsen niet om deze drugs voor te schrijven omdat zij nooit over magnesium werden onderwezen. Terwijl de legioenen van farmaceutische vertegenwoordigers stapels studies en vrije steekproeven van deze drugs brengen, duwt niemand magnesium.17

Gelukkig, leert een groeiend aantal artsen nu over magnesium. Sherry Rogers, M.D., een hoogst respecteerde integratiediegeneeskundearts, heeft uitgebreid over de voordelen van het magnesium voor wanorde geschreven door abnormale spierbeklemming wordt veroorzaakt: „Opdat een spier aan contract, vergt het calcium. te ontspannen, vergt het magnesium.“18 de hypertensie is één van de voorwaarden waarvoor Dr. Rogers adviseert aanvullend met magnesium.

Magnesium in het Behandelen van Hoge Bloeddruk
Talrijke studies tonen het belang van het magnesium in het handhaven van gezonde bloeddruk aan. De epidemiologische studies, die de oorzaken onderzoeken, hebben overwicht, en distributie van ziekte bij bevolkingsgroepen, een duidelijk verband tussen magnesium in het dieet en bloeddruk gevonden: het meer magnesium in het dieet van een bepaalde bevolking, lager zijn bloeddruk neigt te zijn; omgekeerd, lager de hoeveelheid magnesium in het dieet, hoger de bloeddruk.19

Bijvoorbeeld, in studies van de inwoners van Groenland, waren de Bedouin volkeren van het Midden-Oosten, Bantoe van Zuid-Afrika, en Australische inboorlingen, de weerslag van hoge bloeddruk en hartziekte laag toen het water dat zij of diëten hebben verbruikt die zij rijk waren aan magnesium hebben gegeten. Toen deze die mensen naar stedelijke gebieden en goedgekeurde moderne, magnesium-ontoereikende diëten worden verplaatst, zij hypertensie en hartziekte zo vaak zoals hun stedelijke tegenhangers ontwikkelden.19

In de V.S. en andere Westelijke landen, is de weerslag van hart- en vaatziekte beduidend lager in mensen die op gebieden met hard water leven die een hoge concentratie van magnesium bevatten.20 de vegetariërs, die gewoonlijk heel wat magnesium in hun diëten worden, hebben een navenant lagere weerslag van hypertensie, hartkwaal, en plotselinge hartdood. De beoordeling van van de wetenschappelijke gegevens, Drs. Burton en Bella Altura, die de studie van magnesium en hart- en vaatziekten de weg hebben bereid, besloten in Wetenschappelijke Amerikaan: „Minstens 10 onafhankelijke klinische studies tonen aan dat de patiënten met hypertensie van diverse etiologie hypomagnesemia [laag magnesium] in serum of weefsels, of allebei.“ tentoonstellen19

De op bewijsmateriaal-gebaseerde studies hebben hetzelfde ding getoond. Een studie van 1989 in de dagboekhypertensie wordt gepubliceerd vond dat het nemen van 625 mg magnesium dagelijks significante verminderingen van bloeddruk bij 21 onderwerpen dat veroorzaakte.21 een studie in 1993 in het Amerikaanse Dagboek van Hypertensie wordt gepubliceerd vond dat het nemen van supplementair magnesium gemiddelde systolische bloeddruk van 154 tot 146 mm van Hg verminderde en gemiddelde diastolische bloeddruk van 100 tot 92 mm van Hg dat sneed. De auteurs becommentarieerden: „Voor het eerst in een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie, hebben wij aangetoond dat het mondelinge magnesium in een significante dose-dependent vermindering van systolische en diastolische bloeddruk.“ resulteert22

Een studie in het Internationale Dagboek van Cardiologie in 1996 wordt gepubliceerd vond dat het nemen van 600 mg magnesium dagelijks systolische bloeddruk door een gemiddelde van 7.6 mm van Hg en diastolische druk door een gemiddelde van 3.8 mm van Hg dat verminderde.23 in een andere dubbelblinde, placebo-gecontroleerde die studie in het Britse Dagboek van Voeding in 1997 wordt gepubliceerd, de onderwerpen die 411-548 mg dagelijks magnesium namen ervoeren significante verminderingen van systolische en diastolische bloeddruk.24

Deze en andere studies25-27 leiden tot een dwingend lichaam van bewijsmateriaal voor het gebruik van magnesium in het verhinderen van en het behandelen van hypertensie. In sommige studies, slaagde het magnesium er niet in om bloeddruk te verminderen beduidend, hoewel deze studies typisch in duur voor het magnesium te kort waren om maximumeffect te bereiken, of zij gebruikten ontoereikende bedragen of absorbeerden slecht types van magnesium. Terwijl sommige verkregen mensen van magnesium in deze studies profiteren, niet deden genoeg mensen statistische betekenis bereiken.

Samenvattend de studies, besloot Mildred Seelig, M.D., dat magnesium 60 jaar heeft bestudeerd en talrijke artikelen en boeken over dit essentiële element geschreven: De „studies die de grotere supplementen van magnesium aanwendden toonden in feite aan dat het capaciteit aan lagere hoge bloeddruk.“ heeft28

Het erkennen van en het Behandelen van Magnesiumdeficiënties
In 1900, verstrekte het gemiddelde Amerikaanse dieet ongeveer 450 mg magnesium een dag. Tegen 2000, verstrekte het gemiddelde dieet slechts 200-225 mg dagelijks magnesium, goed onder de V.S. RDA (geadviseerde dieettoelage) van 320 mg voor volwassen vrouwen en 420 mg voor volwassen mannen (zie Lijst 2). Aldus, terwijl de meeste Amerikanen in 1900 adequaat magnesium uit hun diëten verkregen, vandaag wel 80% genoeg niet krijgen.28,29 gelijkaardige deficiënties er bestaan in alle Westelijke landen. Een onderzoek in Frankrijk in de medio-jaren '90 wordt uitgevoerd vond dat 72% van mannen en 77% van vrouwen minder dan RDA van magnesium van hun dieet dat verkregen.30

LIJST 2: DE V.S. RDA VOOR MAGNESIUM

De geadviseerde dieettoelage (RDA) wordt voor magnesium beïnvloed door leeftijd, geslacht, en andere omstandigheden. De spanning, bijvoorbeeld, kan het vereiste bedrag verhogen. Sommige deskundigen geloven deze toelagen te laag zijn. Hieronder vermelde de bedragen zijn in mg per dag.

Leeftijd

Mensen

Vrouwen

Zwanger

Het melk afscheiden

14-18

410

360

400

360

19-30

400

310

350

310

31+

420

320

360

320

De moderne voedselproductie draagt tot het probleem bij door ontoereikende hoeveelheden magnesium in installatiemeststoffen te gebruiken, evenals door versnelde groeiende technieken aan te wenden en methodes te raffineren die magnesiuminhoud verminderen. De dieetgewoonten van vandaag verergeren ook het probleem. De frisdranken en andere populaire dranken bevatten hopen fosfaten die zich in magnesiumabsorptie mengen. De diëten die hopen van vet, zout, koffie, of alcohol bevatten mengen zich ook in magnesiumabsorptie of veroorzaken magnesiumverlies. De calciumaanvulling kan de absorptie verminderen en de nierafscheiding van magnesium en andere essentiële mineralen verhogen.

Ondanks dit alles, worden de magnesiumdeficiënties zelden erkend omdat er geen eenvoudig, wijd - beschikbare test voor magnesiumdeficiëntie zijn. Meten de heersende stromings medische laboratoria het totale serum (bloed) magnesium. Deze meting is niet zeer nuttig; zelfs als één streng ontoereikend magnesium is, zal het lichaam een normaal bloedniveau van magnesium door magnesium van cellen en been te trekken handhaven. Aldus, kan een normaal niveau van het serummagnesium zelfs een belangrijke magnesiumdeficiëntie maskeren. Overigens, is hetzelfde waar voor calcium, dat is waarom de osteoporose niet gebruikend een bloedonderzoek maar eerder door beendichtheid te meten wordt gediagnostiseerd.

Het ontwikkelen van een betrouwbare test die magnesium op niveaus in de weefsels kan nauwkeurig wijzen is een uitdaging geweest omdat minder dan 1% van het totale magnesium van het lichaam in het bloed, terwijl ongeveer 55% in been verblijft, 26% in spier, en 18% in andere weefsels bevat zijn. Maar toch is dergelijke meting vandaag mogelijk. De specialiteitlaboratoria kunnen magnesiumanalyses van geïoniseerde die bloed, rode bloedcellen, haar, en cellen uitvoeren van de binnenkant van de wang worden gezwabberd. Deze tests kunnen vrij nauwkeurig zijn en door alternatieve artsen, niet niettemin door de meeste heersende stroming artsen vaak gebruikt. Als één van deze tests zoals anderen zo standaard werd dietot de artsen opdracht geven, zouden de magnesiumdeficiënties op brede schaal erkend worden en behoorlijk behandeld.

Voortdurend op Pagina 3 van 3