De LenteUitverkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

Dood door Geneeskunde

Door Gary Null, Doctoraat; Carolyn Dean-M.D., Nd; Martin Feldman, M.D.; Debora Rasio, M.D.; en Dorothy Smith, Doctoraat

Keizersnede

In 1983, werden 809.000 cesarean secties (21% van levende geboorten) uitgevoerd in de V.S., die tot het maken gemeenschappelijkste obstetrisch-gynecologic (OB/GYN) chirurgische procedure de van de natie. De tweede - de gemeenschappelijkste OB/GYN-verrichting was hysterectomie (673.000), gevolgd door kenmerkende uitzetting en curettage van de baarmoeder (632.000). In 1983, OB/GYN-vertegenwoordigden de procedures 23% van al die chirurgie in de V.S. wordt voltooid.(104)

In 2001, is de cesarean sectie nog de gemeenschappelijkste chirurgische procedure van OB/GYN. Ongeveer 4 miljoen geboorten komen jaarlijks, met 24% (960.000) geleverd door cesarean sectie voor. In Nederland, worden slechts 8% van geboorten geleverd door cesarean sectie. Dit stelt 640.000 onnodige cesarean sectie-met zich meebrengende drie tot vier keer hogere mortaliteit en 20 keer grotere morbiditeit voor dan vaginale levering(105)— worden gepresteerd jaarlijks in de V.S.

Het cesarean tarief van de V.S. nam van enkel 4.5% in 1965 toe tot 24.1% in 1986. Sakala vecht dat „ongecontroleerde pandemic van medisch onnodige cesarean geboorten.“ voorkomt(106) VanHam meldde een cesarean tarief van de sectie postpartum bloeding van 7%, een tarief van de hematoomvorming van 3.5%, een tarief van de urinelandstreekbesmetting van 3%, en een gecombineerd postoperatief morbiditeitstarief van 35.7% in een zeer riskante bevolking die cesarean sectie ondergaat.(107)

NOOIT GENOEG STUDIES

Daar geëiste de wetenschappers waren nooit genoeg studies die de gevaren van DDT en andere gevaarlijke pesticiden openbaren om hen te verbieden. Zij gebruikten ook dit argument die voor tabak beweren, dat meer studies nodig waren alvorens zij zekere zouden kunnen zijn dat de tabak werkelijk longkanker veroorzaakte. Zelfs was American Medical Association (AMA) complicit in het onderdrukken van de resultaten van tabaksonderzoek. In 1964, toen het rapport van Chirurgengeneraal het roken veroordeelde, weigerde AMA om het te onderschrijven, die een behoefte aan meer onderzoek eist. Wat zij werkelijk wilden was meer geld, dat zij van een consortium van tabaksbedrijven ontvingen dat AMA $18 miljoen in de loop van de volgende negen jaar betaalde waarin AMA niets over de gevaren zei om te roken.(108)

Het dagboek van American Medical Association (JAMA), „na zorgvuldige overweging van de mate waarin de sigaretten door artsen,“ in de praktijk werden gebruikt begon goedkeurend tabaksreclame en geld in 1933. Dagboeken van de staat zoals het Dagboek van de Staat van New York van Geneeskunde begonnen ook reclame voor de sigaretten van Chesterfield in werking te stellen dat de geëiste sigaretten „zo zoals het water enkel zuiver zijn u… en praktisch onaangeroerd door menselijke handen.“ drinkt In 1948, kan JAMA gedebatteerd „meer in naam worden gezegd van het roken aangezien een vorm van vlucht van spanning dan tegen het… er niet om het even welk overwicht van bewijsmateriaal schijnt te zijn dat op de afschaffing van het gebruik van tabak als substantietegendeel aan de volksgezondheid.“ zou wijzen(109) vandaag, blijven de wetenschappers de verontschuldiging dat gebruiken meer studies nodig zijn alvorens zij het beperken van het buitensporige gebruik van drugs zullen steunen.

ONGUNSTIGE DRUGreacties

Lazarou-studie(1) analyseerde verslagen voor voorgeschreven medicijnen voor 33 miljoen het ziekenhuistoelating van de V.S. in 1994. Het ontdekte 2.2 miljoen ernstige verwondingen toe te schrijven aan voorgeschreven drugs; 2.1% van intern verpleegde patiënten ervoer een ernstige ongunstige drugreactie, waren 4.7% van alle het ziekenhuistoelating toe te schrijven aan een ernstige ongunstige drugreactie, en de fatale ongunstige drugreacties kwamen in 0.19% van intern verpleegde patiënten en 0.13% van toelating voor. De auteurs schatten dat 106.000 sterfgevallen jaarlijks wegens ongunstige drugreacties voorkomen.

Het gebruiken van een kostenanalyse van een studie van 2000 waarin de verhoging van ziekenhuisopnamekosten per geduldig lijdend aan een ongunstige drugreactie $5.483 was, kost voor de Lazarou-miljoen patiënten van de studie 2.2 met ernstige drugreacties bedroeg $12 miljard.(1,49)

De ernstige ongunstige drugreacties komen algemeen na FDA-goedkeuring van de drugs in kwestie te voorschijn. De veiligheid van nieuwe agenten kan niet met zekerheid worden gekend tot een drug op de markt vele jaren is geweest.(110)

DOORGELEGEN PLEKKEN

Meer dan één miljoen mensen ontwikkelen doorgelegen plekken in de ziekenhuizen van de V.S. elk jaar. Het is een enorme last aan patiënten en familie, en een last van de $55 miljard dollarsgezondheidszorg. (7) de doorgelegen plekken zijn te voorkomen met juiste verpleegkundige verzorging. Het is waar dat 50% van beïnvloed die in een kwetsbare leeftijdsgroep meer dan 70 zijn. In de bejaarden dragen de doorgelegen plekken een viervoudige verhoging van het tarief van dood. Het sterftecijfer in de ziekenhuizen voor patiënten met doorgelegen plekken is tussen 23% en 37%. (8) zelfs als wij enkel 50% van mensen meer dan 70 met doorgelegen plekken en de laagste mortaliteit bij 23% nemen, geeft dat ons een sterftecijfer toe te schrijven aan doorgelegen plekken van 115.000. De critici zullen zeggen dat het de ziekte was of leeftijd vooruitging die de patiënt, niet de doorgelegen plek doodde, maar ons argument is dat een vroege dood, door juiste zorg te ontkennen, verdient worden geteld. Het is slechts na het tellen van deze onnodige sterfgevallen dat wij onze aandacht aan het bevestigen van het probleem kunnen dan draaien.

ONDERVOEDING IN VERPLEEGHUIZEN

General Accounting Office (GAO), een speciale onderzoekstak van Congres, haalde 20% van de 17.000 verpleeghuizen van de natie voor schendingen tussen Juli 2000 en Januari 2002 aan. Vele schendingen impliceerden ernstige lichamelijk letsel en dood.(111)

Een rapport van de Coalitie voor Verpleeghuishervorming geeft op dat minstens één derde miljoen het verpleeghuisingezetenen van de natie 1.6 aan ondervoeding en dehydratie kan lijden, die hun dood verhaast. Het rapport verzoekt adequaat pleegpersoneel om voerpatiënten te helpen die geen voedseldienblad kunnen zelf leiden.(11) het is moeilijk om een sterftecijfer op ondervoeding en dehydratie te plaatsen. Het coalitierapport geeft op dat de ondervoede die ingezetenen, met goed-gevoede in het ziekenhuis opgenomen verpleeghuisingezetenen worden vergeleken, een verhoging vijfvoudig van mortaliteit hebben wanneer zij aan het ziekenhuis worden toegelaten. Het vermenigvuldigen van één derde van 1.6 miljoen verpleeghuisingezetenen die door een sterftecijfer van 20% ondervoed zijn(8.14) resulteert in 108.800 voorbarige sterfgevallen toe te schrijven aan ondervoeding in verpleeghuizen.

Nosocomialbesmettingen

Het tarief nosocomial besmettingen per 1.000 geduldige dagen nam van 7.2 in 1975 tot 9.8 in 1995, een 36% sprong in 20 jaar toe. De rapporten van de meer dan 270 ziekenhuizen van de V.S. toonden aan dat het nosocomial besmettingstarief zelf in de loop van de vorige 20 jaar stabiel was gebleven, met ongeveer vijf tot zes ziekenhuis-verworven besmettingen die per 100 toelating, een tarief voorkomen van 5-6%. wegens progressief kortere intern verpleegde patiëntverblijven en het stijgende aantal toelating, echter, steeg het aantal besmettingen. Men schat dat in 1995, de nosocomial besmettingen $4.5 miljard kostten en tot meer dan 88.000 sterfgevallen, of één dood om de 6 minuten bijdroegen.(9) de weerslag van 2003 van nosocomial mortaliteit is vrij waarschijnlijk hoger dan in 1995 wegens de enorme verhoging van organismen bestand tegen antibiotica. Morbiditeit en Mortaliteits het Rapport vond dat de nosocomial besmettingen jaarlijks $5 miljard in 1999 kostten,(10) vertegenwoordigend een $0.5 miljard verhoging van enkel vier jaar. Aan dit stijgingspercentage, zouden de huidige kosten van nosocomial besmettingen rond $5.5 miljard zijn.

Poliklinische patiënt Iatrogenesis

In een 2000 JAMA- artikel, stelt Dr. Barbara Starfield goed gedocumenteerde feiten voor die zowel schokkend als onbetwistbaar zijn.(12) de V.S. rangschikken twaalfde van 13 industrielanden wanneer beoordeeld door 16 indicatoren van de gezondheidsstatus. Japan, Zweden, en Canada waren eerste, tweede, en derde, respectievelijk. Meer dan 40 miljoen mensen in de V.S. hebben geen ziektekostenverzekering, en 20-30% van patiënten ontvangt contraindicated zorg.

Starfield waarschuwt ervoor dat één oorzaak van medische fouten excessief gebruik van technologie is, dat tot een „cascadeeffect“ kan leiden nog leidend tot meer behandeling. Zij spoort het gebruik de codes van van ICD (Internationale Classificatie van Ziekten) aan die benoemingen zoals „Drugs, Geneeskrachtige hebben, en Biologische Substanties die Nadelige gevolgen in Therapeutisch Gebruik“ en „Complicaties van Chirurgisch en Medische behandeling veroorzaken“ om artsen te helpen de omvang van het medische foutenprobleem kwantificeren en erkennen. Starfield merkt op dat vele sterfgevallen toe te schrijven aan medische fout vandaag waarschijnlijk zullen worden gecodeerd om op wat andere doodsoorzaak te wijzen. Zij besluit dat tegen de achtergrond van ons slecht gezondheidsschoolrapport in vergelijking met andere Westers gezinde landen, wij zouden moeten erkennen dat de schadelijke effecten van gezondheidszorgacties een wezenlijk deel van onze bovenmatige sterfgevallen uitmaken.

Starfield haalt 2000 van Weingart aan het artikel, „Epidemiologie van Medische Fout,“ evenals andere auteurs om voor te stellen dat tussen 4% en 18% van opeenvolgende patiënten in poliklinische patiëntmontages aan een iatrogenic gebeurtenis lijdt die leidt tot:

 1. 116 miljoen extra artsenbezoeken
 2. 77 miljoen extra gevulde voorschriften
 3. 17 miljoen bezoeken van de noodsituatieafdeling
 4. 8 miljoen ziekenhuisopnames
 5. 3 miljoen toelating op lange termijn
 6. 199.000 extra sterfgevallen
 7. $77 miljard in extra kosten(112)

Onnodige Chirurgie

Terwijl zowat 12.000 sterfgevallen elk jaar van onnodige chirurgie voorkomen, wijzen de resultaten van de weinig studies die onnodige chirurgie direct hebben gemeten erop dat voor sommige hoogst controversiële verrichtingen, het aandeel ongerechtvaardigde chirurgie zo hoog zou kunnen zijn zoals 30%.(74)

MEDISCHE FOUTEN: EEN MONDIALE KWESTIE

Wordt gepubliceerd vond vijf-land een onderzoek in het Dagboek van Gezondheids zaken dat 18-28% van mensen die onlangs ziek waren had geleden aan een medische of drugfout in de vorige twee jaar die. De studie onderzocht 750 onlangs zieke volwassenen. De uitsplitsing per land toonde de percentages die die aan een medische of drugfout lijden was 18% in Groot-Brittannië, 23% in Australië en in Nieuw Zeeland, 25% in Canada, en 28% in de V.S.(113)

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Het instituut van Geneeskunde vond onlangs dat de 41 miljoen Amerikanen zonder ziektekostenverzekering constant slechtere klinische resultaten dan zij hebben die verzekerd zijn, en op verhoogd risico om zijn (114 ) te vroeg te sterven.

Wanneer de artsen voor de diensten factureren geven zij, adviseren onnodige tests, of het geen scherm terug iedereen voor een zeldzame voorwaarde, begaan zij verzekeringsfraude. De V.S. GAO schatten dat $12 miljard dollars aan frauduleuze of onnodige eisen in 1998 werden verloren, en wonnen $480 miljoen in oordelen in dat jaar terug. In 2001, won de federale overheid of besprak meer dan $1.7 miljard in oordelen, regelingen, en administratieve heffingen in de gevallen en de werkzaamheden van de gezondheidszorgfraude.(115)

HET PAKHUIS VAN ONZE OUDSTEN

Één manier om de morele en ethische vezel van de maatschappij te meten is door hoe het zijn zwakste en kwetsbaarste leden behandelt. In sommige culturen, leven de bejaarde mensen uit hun leven in uitgebreide familiemontages die hen toelaten blijven deelnemend aan familie en communautaire zaken. De Amerikaanse verpleeghuizen, waar miljoenen van onze oudsten uit gaan leven hun laatste dagen, vertegenwoordigen de top van sociale isolatie en medisch misbruik.

 • In Amerika, zijn ongeveer 1.6 miljoen bejaarden beperkt tot verpleeghuizen. Tegen 2050, dat het aantal 6.6 miljoen zou kunnen zijn.(11,116)
 • Twintig percent van alle sterfgevallen door alle oorzaken komt in verpleeghuizen voor.(117)
 • De heupbreuken zijn de enige grootste reden voor verpleeghuistoelating.(118)
 • De verpleeghuizen vertegenwoordigen een reservoir voor drug-resistant organismen toe te schrijven aan excessief gebruik van antibiotica.(119)

Het voorleggen van een rapport hij getiteld „Misbruik van Ingezetenen sponsorde is Major Problem in de Verpleeghuizen van de V.S.“ op 30 Juli, 2001, Rep. Henry Waxman (D-CA) merkte dat „als maatschappij op die wij door hoe zal worden beoordeeld wij de bejaarden.“ behandelen Het rapport vond één derde 17.000 verpleeghuizen van de natie ongeveer voor een misbruikschending tijdens een periode van twee jaar vanaf Januari 1999 aan Januari 2001 werd aangehaald.(116) volgens Waxman, de „mensen die voor ons gaven verdienen beter.“ Het rapport stelt voor dat dit bekende misbruik slechts het „uiteinde van de ijsberg“ vertegenwoordigt en dat veel meer misbruik dat wij bewust van voorkomt of negeert.(116a) het rapport vond:

 • Meer dan 30% van de verpleeghuizen van de V.S. werden aangehaald voor misbruiken, die meer dan 9.000 schendingen bedragen.
 • 10% van verpleeghuizen had schendingen die daadwerkelijk fysiek kwaad aan ingezetenen of slechter veroorzaakten.
 • Meer dan 40% (3.800) van de misbruikschendingen volgde het indienen van een formele klacht, gewoonlijk door betrokken familieleden.
 • Vele mondelinge misbruikschendingen werden gevonden.
 • Gelegenheden van seksueel misbruik.
 • Incidenten van fysiek misbruik dat talrijke verwondingen zoals gebroken dijbeen, heup, elleboog, pols, en andere verwondingen veroorzaakt.

Gevaarlijk de verpleeghuizen leiden met te weinig personeel tot verwaarlozing, misbruik, excessief gebruik van medicijnen, en fysieke terughoudendheid. In 1990, stelde het Congres een diepgaande studie van verpleegster-aan-geduldige verhoudingen in verpleeghuizen verplicht. De studie was definitief begonnen met in 1998 en vergde vier te voltooien jaar.(120) a-de woordvoerder voor de Coalitie van de Nationale Burgers voor Verpleeghuishervorming gaf op de studie commentaar: „Zij compileerden twee rapporten van drie volumes elk die grondig het aantal uren van zorgingezetenen van verpleegsters en pleegmedewerkers moet documenteert ontvangen om pijnlijk, zelfs gevaarlijk, voorwaarden zoals doorgelegen plekken en besmettingen te vermijden. Maar toch nam het het Ministerie van Gezondheid en de Menselijke Diensten en Secretaresse Tommy Thompson slechts vier maanden om het rapport te verwerpen „ontoereikend. „“(121) Hoewel te voorkomen met juiste verpleegkundige verzorging, komen de doorgelegen plekken drie keer meer in het algemeen in verpleeghuizen dan in de scherpe zorg of veteranenziekenhuizen voor.(122).

Omdat vele verpleeghuispatiënten aan chronische het afmatten voorwaarden lijden, is hun veronderstelde doodsoorzaak vaak onbetwistbaar door artsen. Sommige studies tonen aan dat wel 50% van sterfgevallen toe te schrijven aan terughoudendheid, dalingen, zelfmoord, doodslag, en het versperren in verpleeghuizen kunnen omhoog worden behandeld.(123.124) het is mogelijk dat vele verpleeghuissterfgevallen in plaats daarvan worden toegeschreven aan hartkwaal. In feite, hebben de onderzoekers geconstateerd dat de hartkwaal in de algemene bevolking als doodsoorzaak op overlijdensakten door 8-24% kan worden te sterk vertegenwoordigd. In de bejaarden, is het overreporting van hartkwaal als doodsoorzaak zo veel zoals twee keer.(125)

Dat bestaan zeer weinig statistieken betreffende ondervoeding in de scherp-zorgziekenhuizen en toont de verpleeghuizen het gebrek aan belang op dit gebied aan. Terwijl een onderzoek van de literatuur weinig studies van de V.S. verschijnt, evalueerde één die de studie van de V.S. openbaren de voedingsstatus van 837 patiënten in het ziekenhuis van de 100 bed subacuut-zorg over een 14 maandperiode. De studie vond slechts 8% van de patiënten goed werden gevoed, terwijl 29% ondervoed waren en 63% van ondervoeding in gevaar waren. Dientengevolge, vereiste 25% van de ondervoede patiënten vernieuwde toelating aan het scherp-zorgziekenhuis, in vergelijking met 11% van de goed-gevoede patiënten. De auteurs besloten dat de ondervoeding epidemische die aandelen in patiënten bereikte aan deze subacuut-zorgfaciliteit worden toegelaten.(126)

Vele studies besluiten dat de fysieke terughoudendheid underreported en te voorkomen doodsoorzaak is. De studies tonen dat in vergelijking met geen terughoudendheid, draagt het gebruik van terughoudendheid een hoger sterftecijfer en een economische last.(127-129) de Studies hebben geconstateerd dat de fysieke terughoudendheid, met inbegrip van bedrails, de oorzaak van minstens 1 in elke 1.000 ver*zorgen-huissterfgevallen is.(130-132)

De sterfgevallen door ondervoeding, dehydratie, en fysieke terughoudendheid worden veroorzaakt, echter, worden zelden geregistreerd op overlijdensakten die. Verscheidene studies openbaren dat bijna de helft vermelde doodsoorzaken op overlijdensakten voor bejaarde mensen met chronische of multisysteemziekte onnauwkeurig is.(133) alhoewel 1 in 5 mensenmatrijs in verpleeghuizen, een autopsie in minder dan 1% van deze sterfgevallen wordt uitgevoerd.(134).

Overmedicatingsoudsten

Dr. Robert Epstein, belangrijkste medische ambtenaar van Medco Health Solutions-Inc. (een eenheid van Merck & Co.), voerde een studie in 2003 van drugtendensen onder uit de bejaarden.(135) hij vond dat de oudsten naar veelvoudige artsen gaan, veelvoudige voorschriften, krijgen en veelvoudige apotheken gebruiken. Medco houdt toezicht op drug-voordeel plannen voor meer dan 60 miljoen Amerikanen, met inbegrip van 6.3 miljoen oudsten die meer dan 160 miljoen voorschriften ontvingen. Volgens de studie, ontvangt de gemiddelde oudste 25 voorschriften elk jaar. Onder die 6.3 miljoen oudsten, werd een totaal van 7.9 miljoen medicijnalarm teweeggebracht: minder dan half dat aantal, 3.4 miljoen, in 1999 werd ontdekt. Ongeveer 2.2 miljoen die alarm wezen op bovenmatige dosering ongeschikt voor oudsten, en ongeveer 2.4 miljoen alarm wees klinisch op ongepaste drugs voor de bejaarden. Reuters interviewde Kasey Thompson, directeur van het Centrum op Geduldige Veiligheid bij de Amerikaanse Maatschappij van de Apothekers van het Gezondheidssysteem, die nota namen van: „Er zijn ernstige en systemische problemen met slechte continuïteit van zorg in de Verenigde Staten.“ Hij zegt deze studie slechts het „uiteinde van de ijsberg“ van een nationaal probleem vertegenwoordigt.

Volgens de Tendensen van het Drugvoordeel , nam het gemiddelde die aantal voorschriften per het lid van niet-gezondheidszorg voor bejaarden HMO per jaar worden uitgedeeld 5.6% vanaf 1999 tot 2000, - van 7.1 toe tot 7.5 voorschriften. Het gemiddelde die aantal voor Gezondheidszorg voor bejaarden-leden wordt uitgedeeld verhoogde 5.5%, van 18.1 tot 19.1 voorschriften.(136) het totale die aantal voorschriften in de V.S. in 2000 worden geschreven was 2.98 miljard, of 10.4 voorschriften voor de elke mens, vrouw, en kind.(137)

In een studie van 818 ingezetenen van woonzorgfaciliteiten voor de bejaarden, ontvingen 94% minstens één medicijn op het tijdstip van het gesprek. De gemiddelde opname van medicijnen was vijf per ingezetene; de auteurs merkten op dat veel van deze drugs zonder een gedocumenteerde diagnose gegeven werden die hun gebruik rechtvaardigen.(138)

De oudsten en de groepen zoals de Amerikaanse Vereniging voor Teruggetrokken Personen (AARP) eisen dat de dekking van de voorschriftdrug een grondrecht is.(139) zij hebben het met voeten treden van allopathic geneeskunde veronderstelling goedgekeurd die het verouderen en het sterven in Amerika van drugs in verpleeghuizen en uiteindelijke ziekenhuisopname moeten vergezeld gaan. De oudsten worden gegeven de keus van of high-cost gepatenteerde drugs of goedkope generische geneesmiddelen. De drugbedrijven proberen om de duurste drugs op de planken te houden en toegang tot generische geneesmiddelen te onderdrukken, ondanks het onder ogen zien van stijve die boetes van honderden miljoenen dollars door de federale overheid worden geheven.(140.141) in 2001, werden de grootste de drugbedrijven van een aantal van de wereld gezuiverd een verslag $871 miljoen voor het samenzweren om de prijs van vitaminen te verhogen.(142)

De huidige AARP-aanbevelingen voor dieet en voeding veronderstellen dat de oudsten al voeding krijgen die zij in een gemiddeld dieet hebben vereist. Hoogstens, stelt voor AARP toevoegend extra calcium en een multivitamin en mineraal supplement.(143)

Ironisch, wijzen de studies ook underuse op van juist pijnmedicijn voor patiënten die het nodig hebben. Één studie evalueerde pijnbeheer in een groep van 13.625 kankerpatiënten, op de leeftijd van 65 en ouder, levend in verpleeghuizen. Terwijl bijna 30% van de patiënten pijn meldde, ontving meer dan 25% geen medicijn van de pijnhulp, ontving 16% een milde pijnstillende drug, ontving 32% een gematigde pijnstillende drug, en 26% ontving adequate pijn-verlichtende morfine. De auteurs besloten dat de oudere patiënten en de minderheidspatiënten eerder zouden hun onbehandelde pijn hebben.(144)

WAT MOET NOG WORDEN AAN HET LICHT GEBRACHT

Ons lopend onderzoek zal de morbiditeit, de mortaliteit, en het financiële verlies blijven kwantificeren toe te schrijven aan:

 1. Röntgenstraalblootstelling (mammography, fluoroscopy, CT aftasten).
 2. Excessief gebruik van antibiotica voor alle voorwaarden.
 3. Carcinogene drugs (de therapie van de hormoonvervanging, * immunosuppressive en voorschriftdrugs).
 4. Kankerchemotherapie(70)
 5. Chirurgie en onnodige chirurgie (cesarean arthroscopy sectie, radicale mastectomie, preventieve mastectomie, radicale hysterectomie, prostatectomy, cholecystectomies, kosmetische chirurgie, enz.).
 6. Gewantrouwde medische procedures en therapie.
 7. Onbewezen medische therapie.
 8. Poliklinische patiëntchirurgie.
 9. Artsen zelf.

* Die het deel van ons lopend onderzoek zal de mortaliteit en de morbiditeit moeten kwantificeren door de therapie van de hormoonvervanging (HRT) wordt veroorzaakt sinds de jaren '40. In December 2000, adviseerde een overheids wetenschappelijke adviserende commissie dat het synthetische oestrogeen aan de lijst van de natie van cancer-causing agenten wordt toegevoegd. HRT, of synthetisch oestrogeen alleen of gecombineerd met synthetische progesterone, wordt gebruikt door geschatte 13.5 tot 16 miljoen vrouwen in de V.S.(145) de geaborteerde Studie van het de Gezondheidsinitiatief van de Vrouwen (WHI) van 2002 toonde aan dat de vrouwen die synthetisch die oestrogeen nemen met synthetische progesterone wordt gecombineerd een hogere weerslag van ovariale kanker, borstkanker, slag, en hartkwaal, met weinig bewijsmateriaal van osteoporosevermindering of zwakzinnigheidspreventie hebben. WHI-onderzoekers, die gewoonlijk nooit aanbevelingen behalve doen om meer studies voor te stellen, adviseerden zeer voorzichtig artsen om te zijn over het voorschrijven van HRT aan hun patiënten.(100,146-150)

De resultaten van de „Miljoen Vrouwenstudie“ werden over HRT en borstkanker in het UK gepubliceerd in medisch dagboek The Lancet in Augustus 2003. Volgens hoofdauteur Prof. Valerie Beral, directeur van de Kankeronderzoek Britse Epidemiologieeenheid: „Wij schatten dat tijdens het afgelopen decennium, het gebruik van HRT door Britse vrouwen op de leeftijd van 50-64 in extra 20.000 borstkanker heeft geresulteerd de boekhouding, van de oestrogeen-progestagen (combinatie) therapie voor 15.000 hiervan.“(151) wij konden statistieken van borstkanker, slag, baarmoederdiekanker, of hartkwaal vinden niet door HRT wordt veroorzaakt door Amerikaanse vrouwen wordt gebruikt. Omdat de bevolking van de V.S. ruwweg zes keer dat van het UK is, is het mogelijk dat 120.000 gevallen van borstkanker door HRT in het afgelopen decennium zijn veroorzaakt.

Voortdurend op Pagina 6 van 6