De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift Januari 2004
beeld
Melatonin en Kankerbehandeling
Door Eileen M. Lynch, DoctoraatOncologiewetenschappelijk onderzoeker

In 1992, introduceerde de Stichting van de het Levensuitbreiding een melatoninsupplement wegens de breed-spectrum beschermende gevolgen die dit hormoon tegen van de leeftijd afhankelijke ziekte had getoond.1 sommige van dit onderzoek brachten zelfs naar voren dat melatonin de aanvulling de menselijke levensduur kan uitbreiden.2 inderdaad, melatonin is zo ingewikkeld betrokken bij celreguleringsprocessen dat de wetenschappers het nu als adjunctive kankerbehandeling bestuderen.3,4

Deze dagen, zullen de meeste mensen waarschijnlijk melatonin met een hormoon associëren dat beter mensenslaap helpt of straalvertraging verhindert.5,6 weinig mensen realiseren dat melatonin een kanker-moord hormoon 7.8dat het menselijke immuunsysteem kan verbeteren, 9.10beschermen tegen de giftige bijwerkingen van chemotherapie 4.11en stralingstherapie, 12.13en verbeteren het gekronkelde helen na kankerchirurgie is.14,15 zelfs zijn minder zich bewust van aan de gang zijnde klinische proeven waarin melatonin wordt gebruikt om kankerpatiënten beter te helpen hun ziektesymptomen beheren,16 verbeteren hun levenskwaliteit, verhogen 17 en zelfs hun overlevingstarieven.4,11

Hoewel bewijsmateriaal aantonende melatonin gevolgen tegen kanker18 niet kunnen worden overdreven, melatonin blijft het effect bij de kankerbehandeling grotendeels unappreciated. Dit is waarschijnlijk omdat de farmaceutische bedrijven te bereiken weinig hebben door de doeltreffendheid tegen kanker van melatonin te adverteren. In Europa, waar melatonin zelfs niet dadelijk beschikbaar is, zijn vele klinische proeven van melatonin geleid.19,20 hebben de farmaceutische bedrijven van de V.S., echter, weinig rente in zelfs het ontvangen getoond, laat staan financierend, dergelijke kritisch belangrijke en potentieel reddings klinische proeven.

De het levensuitbreiding steunt Klinische Proef
De stichting van de het Levensuitbreiding werkt met de Centra van de Kankerbehandeling van Amerika op eerste prospectief samen, willekeurig verdeelde klinische proef die melatonin in patiënten met geavanceerde longkanker gebruiken. De het levensuitbreiding verstrekt, gratis, hoog-dosis melatonin en placebosupplementen voor deze aan de gang zijnde klinische proef, die eerste in de V.S. zal zijn om het effect van de therapie van de melatoninaanvulling op levenskwaliteit en totale overlevingstarieven voor patiënten met metastatische niet-klein-cellongkanker te onderzoeken.

Figuur 1. Structuur van Melatonin (C13H16N2O2)

De het levensuitbreiding en de Centra van de Kankerbehandeling van Amerika hopen om te bepalen of de patiënten met geavanceerde longkanker aan abnormale circadiaanse ritmen lijden en of dit hun melatoninniveaus beïnvloedt. De onderzoekers hopen dat deze proef de gunstige klinische die resultaten bevestigen zal door Lissoni en collega's worden gedocumenteerd, de van wie recente Europese klinische studies erop wijzen dat in patiënten met metastatische niet-klein-cellongkanker, de overleving van vijf jaar en de totale die tarieven van de tumorregressie hoger waren in patiënten gelijktijdig met melatonin dan in die worden behandeld behandeld met alleen chemotherapie.4 terwijl geen die patiënt met chemotherapie wordt behandeld na twee jaar overleefde, werd de overleving van vijf jaar in 3 van 49 die patiënten bereikt met chemotherapie worden behandeld en melatonin. De onderzoekers hopen dat de zo ook veelbelovende resultaten heersende stromings artsen konden uiteindelijk overtuigen om melatonin in combinatie met de standaardregimes van de kankerbehandeling aan patiënten in vroegere stadia van kankerbehandeling te beheren.

Talrijke, meestal Europese klinische studies hebben reeds melatonin therapeutische voordelen aan patiënten met verschillende soorten kanker onderzocht die of niet aan standaard oncologische therapie 11.19antwoordden of slechts voor steunende zorg in aanmerking kwamen (geavanceerde die kanker untreatable door conventionele normen wordt geacht).21,22 een literatuuronderzoek van het PubMed-gegevensbestand vond 806 publicaties op „melatonin en kanker.“ Tweeënvijftig artikelen werden betreffende klinische studies gevonden die melatonin in kankerpatiënten gebruiken. In dit artikel, zullen wij zullen enkele zeer belangrijke studies betreffende het gebruik en de mechanismen van melatonin als hulpkankertherapie benadrukken en samenvatten.

Wat is Melatonin?
Melatonin (wetenschappelijk als indoleamine n-acetyl-5-Methoxytryptamine wordt gekend) is een hormoon met neurotransmitter modulatory activiteit die.23 het wordt geproduceerd uit het aminozuurtryptofaan in minieme hoeveelheden door de epifyse wanneer de ogen geen licht ontdekken (d.w.z., in duisternis of blindheid, of tijdens slaap). Melatonin wordt ook geproduceerd door retina24 en, in enorm grotere bedragen, door het gastro-intestinale systeem.25 in feite, 400 keer kan meer melatonin in het gastro-intestinale systeem dan in epifyse of bloedsomloop, 26worden gevonden waar de niveaus typisch zich van 0.1 tot 10 nmol/L. uitstrekken. De Melatoninreceptoren zijn aanwezig in centrale zenuwachtige weefsels,27 randweefsels,28 en steroidogenic weefsels,29 met inbegrip van myometrial weefsels van zowel zwangere als niet-zwangere women.SPAN class=wwwMagTextRefNumber>30 Moedermelatonin kruist de moederkoek.31

De Melatoninniveaus bereiken tijdens de nacht maar ook de verhoging na het eten,26 een hoogtepunt die verklaart waarom men na een maaltijd slaperig kan voelen en gedeeltelijk waarom de patiënten met geavanceerde kanker die aan verminderde eetlust lijden of weefsel die zijn getoond om beperkte mate van melatonin te hebben verspillen.32-34 zodra produceerde, melatonin blijft in de bloedsomloop slechts een korte tijd, gemiddeld tussen 20 en 90 minuten.23,35 dit is omdat melatonin (lipophilic) hoogst in vet oplosbaar en enigszins in water oplosbaar is (hydrofiel), toelatend het om elk cellulair compartiment (membraan, cytoplasma, en kern) gemakkelijk te doordringen en, voor zover, elke cel in het lichaam het geweten is.36 amphiphilicity van Melatonin, of capaciteit zowel om water-in combinatie met zijn macht om op te treden als zwak preventief middel tegen oxidatie, 37zwakke metaal ionenchelator, 38 enin bepaalde omstandigheden, een directe vrije basisaaseter 39 te absorberen enaf te weren— laat het toe om oxydatieve spanning binnen het chaotische tumormicromilieu tegen te gaan.40

Mechanismen de Tegen kanker van Melatonin
Melatonin kan direct vele verschillende types van menselijke tumorcellen doden.3,41 het is natuurlijk geproduceerde cytotoxin, die de dood van de tumorcel kan veroorzaken (apoptosis).7,42 in instanties waar de tumor zich reeds in het lichaam heeft gevestigd, melatonin is getoond om het groeipercentage van de tumor te remmen.43,44 Melatonin stelt natuurlijke oncostatic activiteit tentoon en remt de groei van de kankercel.45 in patiënten in wie kanker reeds een merkbare fysieke last is geworden en openlijke symptomen veroorzaakt, melatonin is getoond om talrijke kankersymptomen 46te verminderen en ontwikkeling van nieuw tumorbloedvat (tumorangiogenese) te remmen,47 die op zijn beurt kanker van verder het uitspreiden remt (metastase).48 Melatonin kan tumormetabolisme en ontwikkeling ophouden door de lichaamstemperatuur te verminderen;35 het is een natuurlijke inductor van hypothermie. Voorts als inductor van anti-oxyderend49 en zelf belemmert een zwak preventief middel tegen oxidatie, melatonin 37 tumorcellen van het deelnemen aan vrije basisschade aan normale cellen en beperkt bijgevolg oxydatieve schade aan DNA,40 lipiden,50 aminozuren, en proteïnen.40

In de ongelukkige omstandigheid waarin kanker reeds de kanker-bestrijdende van het lichaam ingeboren mogelijkheden heeft overweldigd, met inbegrip van de activiteit tegen kanker van natuurlijk geproduceerd melatonin (de niveaus waarvan in de meeste kankerpatiënten) worden verminderd, supplementaire melatonin kunnen voordelig zijn.17,43 Melatonin speelt een kritieke rol in het systeem van de gastheerdefensie tegen de vooruitgang van kanker door cytokinesysteem, 51te activeren dat groei-verbiedende eigenschappen, 10en door de cytotoxic activiteit van macrophages en monocytes te bevorderen uitoefent.52

Het beleid van supplementaire melatonin is getoond voordelig om zelfs in de steunende zorg van de gevorderde en patiënten van eindstadiumkanker te zijn: het vermindert weefsel het verspillen en vermindert gewichtsverlies, moeheid, zwakheid, en depressie;17.21.43.47.53 verbeteren immune functie;10 verbeteren het gekronkelde helen;54 en verbeteren levenskwaliteit en overlevingstarieven.4 verder, melatonin verbetert gemeenschappelijke die symptomen in zowel patiënten met geavanceerde kanker als die worden gevonden die chemotherapie ondergaan; het gaat bloedarmoede55 en lymphocytopenia tegen, bevorderen 14.21 plaatjeproductie, verbeteren 21 eetlust,16 en verminderen kankerpijn56 (met inbegrip van beenpijn) door zijn natuurlijke pijnstillende eigenschappen.57 dit zijn wezenlijke voordelen ongeveer overwegend de die helft alle die patiënten met kankermatrijs wordt gediagnostiseerd wegens slecht symptoombeheer.58

Voortdurend op Pagina 2 van 5