Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift April 2003

beeld

Een nieuwe Dag in FDA?
Na jaren van het vechten in de hoven,
FDA kan definitief worden gedwongen om aan de wet te voldoen… OPNIEUW

beeld

Meer dan vijf honderd jaar vóór het opstellen van de Grondwet van Verenigde Staten, leidden de middeleeuwse die baronnen in Engeland omhoog met vorstelijk misbruik wordt gevoed tot hun eigen die reeks wetten als Magna Carta worden bekend. De Latijn voor „Groot Handvest,“ Magna Carta was een reeks geschreven die beloften worden ontworpen om koning-in dit geval dwingen john-om het land volgens de douane van wet en niet door gril te regeren.

Hoewel oorspronkelijk onwillig om eender welk van zijn koninklijke macht, na maanden op te brengen van hevig slag-en het zijn letterlijk op het punt van de zwaard-aarzelende Koning John ging definitief met de eisen van zijn baronnen akkoord en ondertekende het document.

Later eeuwen, stemde FDA-Deze tijd op het punt van wettelijk zwaard-tenslotte aan gerechtelijke druk en protesten toe door gezondheidsactivisten en leidde initiatief tot het van de „Betere Gezondheidsinformatie voor Consumenten“, een beleid dat voor grotere breedte wanneer het verspreiden van informatie over gezondheidsvoedsel en voedingssupplementen toestaat.

In dit artikel, onderzoeken wij de recentste die Eerste Amendementoverwinning in de hoven en de recente capitulatie van FDA op de kwestie van dieetsupplementgezondheidseisen wordt gewonnen.

Food and Drug Administration (FDA) heeft constant het gebruik van om het even welke verklaring beschrijvend bestreden hoe een voedingssupplement gezondheid kan bevorderen. In de afgelopen jaren, heeft een reeks historische rechtszaken systematisch FDA vereist om zijn restrictief beleid op te knappen en fabrikanten toe te staan om de eisen van het gezondheidsvoordeel voor voedingssupplementen en voedsel te maken. FDA, echter, heeft niet altijd om volledig aan de uitspraken van het hof verkozen te voldoen.

beeld

Elk van deze rechtszaken concentreerde zich op enkel een paar eenvoudige zinnen van informatie die FDA gevaarlijk en onwettig achtte. Het resultaat van dit proces en de gedeeltelijke naleving van FDA definitief worden zichtbaar in de markt aangezien het de supplementetiketten en voedsel beginnen uitgebreide informatie betreffende hun potentiële gezondheidsvoordelen te dragen. Bijvoorbeeld, kunnen de flessen van vitamine E nu beweren dat de supplementhulp het immuunsysteem opvoert evenals rode bloedcellen en hartspieren handhaaft. Voorafgaand aan deze rechtszaken, belemmerde FDA dergelijke verklaringen. Terwijl deze uitspraken de gezondheidsindustrie steunen, is de duidelijke winnaar het Amerikaanse publiek, dat meer geïnformeerde keuzen betreffende het behoud van zijn eigen gezondheid kan nu maken.

Het winnen uit over censuur

Onlangs, zijn er twee nieuwe belangrijke ontwikkelingen in de zoektocht geweest om de censuur van FDA van gezondheidseisen te beperken. De eerste was de aankondiging door FDA op December 18, 2002 van een breed nieuw initiatief, „Betere Gezondheidsinformatie voor Consumenten,“ gestreefd naar het ter beschikking stellen van meer informatie over de gezondheidsvoordelen van dieetsupplementen en voedsel voor de preventie van ziekte. Dit nieuwe beleid vertegenwoordigt een één-honderd-en-tachtig-graaddraai van de traditionele FDA-houding dat geen voedend-ziekteeisen voor voedsel of supplementen zouden moeten worden toegestaan tenzij zij aan „dichtbij afdoende graad.“ worden bewezen

Herinnert Hen overbodig Omgekomen Die

Een groot filosoof zodra, „zij verklaarde die het verleden vergeten wordt veroordeeld om het opnieuw te beleven.“ De stichting van de het Levensuitbreiding wordt gewijd aan het eraan herinneren van het publiek over de afgelopen wreedheden toegewijd tegen de gezondheid van het Amerikaanse publiek door FDA. Wij moeten de tientallen miljoenen onschuldige Amerikanen nooit vergeten die omkwamen terwijl FDA alles in zijn bevoegdheid deed om informatie over het belang van ziektepreventie te onderdrukken. Deze stompe die sterfgevallen gaan verder aangezien potentieel de reddingsmedicijnen in het bureaucratische de goedkeuringsmoeras van FDA zijn vastgelopen blijven.

beeld

De tweede ontwikkeling kwam op 23 December, 2002 voor toen FDA nog een andere rechtszaak (Whitaker versus Thompson) betreffende zijn voortdurende afschaffing van een gezondheidseis verloor. Wat FDA bezwaar had tegen was de eenvoudige verklaring, de „Consumptie van anti-oxyderende vitaminen kan het risico van bepaalde soorten kanker verminderen.“ Deze gerechtelijke stappen werden gebracht door Dr. Julian M. Whitaker, samen met Durk Pearson, Sandy Shaw en Zuivere Inkapseling, Inc., onder andere.

De rechter Gladys Kessler van de Arrondissementsrechtbank van Verenigde Staten voor het District van Colombia besliste dat deze censuuracties door FDA een schending van de vrije de toespraakclausule van de Grondwet waren. Dit is de tweede keer dat FDA in hof over deze nauwkeurige verklaring van anti-oxyderend voordeel werd gebracht. De eerste keer was in het geval van 1999 van Pearson versus Shalala (algemeen als Pearson I wordt bedoeld) waarin de rechter tot FDA opdracht gaf om de anti-oxyderende eis met de ontkenning toe te staan, „Deze verklaringen niet door Food and Drug Administration dat.“ zijn geëvalueerd Ondanks het besluit van het hof, weigerde FDA te voldoen. Volgens Jonathan W. Emord, de procureur voor de aanklagers in elk van deze gevallen, „deze overwinningen hebben in een Eerste Amendementrevolutie in FDA geresulteerd. Het agentschap moet gezondheidsinformatie nu uitbreiden die het publiek zal toelaten om het risico van ziekte te verminderen en langer te leven.“

Oordelend door de 18 aankondiging van December, schijnt FDA om het bericht definitief geworden te zijn. In het verleden, wanneer het hof tegen FDA-censuur besliste, trof het agentschap strategisch éénfasige voorwaarts en twee maatregelen achter. Het resultaat was dat FDA slechts gedeeltelijk aan de orde voldeed van de Rechter en de extra wettelijke moties moesten worden ingediend om FDA in lijn te brengen.

Vorige Eerste Amendementoverwinningen

Als achtergrond van de recente overwinning van Whitaker versus Thompson, is het essentieel om in zijn twee voorgangers, Pearson I en Pearson II. te bekijken.

De klacht tegen FDA in Pearson was ik dat het agentschap weigerde om de volgende vier gezondheidseisen toe te staan:

  • De „consumptie van anti-oxyderende vitaminen kan het risico van bepaalde soorten kanker verminderen.“ (Dit werd opnieuw opgenomen in Whitaker versus Thompson.)
  • De „consumptie van vezel kan het risico van colorectal kanker verminderen.“
  • De „consumptie van omega-3 vetzuren kan het risico van coronaire hartkwaal verminderen.“
  • „mcg 800 van folic zuur in een dieetsupplement is efficiënter in het verminderen van het risico van neurale buistekorten dan een lager bedrag in voedsel in gemeenschappelijk formulier.“

De aanklagers (Durk Pearson, Sandy Shaw, Julian Whitaker, et al.) vochten om het de gezondheidseisverbod te hebben van FDA geacht ongrondwettig. Het hof besliste dat de afschaffing van deze verklaringen een schending van het Eerste Amendement was en tot FDA opdracht gaf om deze vier eisen toe te staan om de markt in te gaan. Bij het herzien van het geval, vond het hof de norm waardoor FDA de doeltreffendheid van een gezondheidseis zuiver subjectief te zijn mat. Het is interessant om op te merken dat FDA daadwerkelijke producten, maar slechts geen specifieke eisen verbood die op de toepassing van deze voedingsproducten spraken.

Voor de volgende twee jaar, slaagde FDA om aan het oorspronkelijke besluit van het hof in Pearson I. As te voldoen er niet in een resultaat, keerden de procureur Emord en zijn cliënten naar hof terug om naar handhaving van Pearson I evenals hulp van de voortdurende de toespraakafschaffing van FDA te streven.

Hun nieuw geval in 2001, Pearson met een adellijke titel II, concentreerde zich op de weigering van FDA om de oorspronkelijke vordering toe te staan dat folic zure supplementen in het verminderen van neurale buistekorten efficiënt waren. Het verklaarde hof, de „Wetenschappelijke consensus, zelfs zoals die door FDA wordt erkend, bevestigt dat het nemen van folic zuur wezenlijk het risico van een vrouw vermindert om geboorte aan een zuigeling met een neuraal buistekort te geven. Het algemene belang wordt goed gediend door informatie over de capaciteit van folic zuur toe te laten om het risico van neurale buistekorten te verminderen als openbaar publiek wijd te bereiken mogelijk.“ Opnieuw, keurt het hof in Pearson wordt beslist et al op dezelfde folic zure verklaring die goed. FDA werd opnieuw bevolen om te voldoen. Inderdaad, had het hof van FDA van om het even welke bevoegdheid ontdaan om gezondheidseisen van voedingssupplementen te verbieden tenzij FDA stevig bewijsmateriaal had dat de eisen eigenlijk misleiden.

Wat over het nalaten van FDA vooral ongehoord was onmiddellijk om aan het eerste besluit van het hof te antwoorden was het potentiële kwaad het aan ongeboren kinderen veroorzaakte. Folic zuur is een veilig en goedkoop voedingsmiddel om neurale buistekorten te verhinderen. Maar toch zou FDA zich niet van zijn positie van het weigeren om zulk een belangrijke verklaring in de marktplaats toe te staan bewegen. Dit is een perfect voorbeeld van hoe de volksgezondheid door bovenmatige regelgeving kan worden berokkend. Thankfully, ondanks de poging van FDA tot afschaffing van deze die informatie, leerden de massamedia op het verhaal en het publiek worden opgenomen snel over de voordelen van folic zure supplementen voor zwangere vrouwen. De artsen nu moedigen uit routine hun patiënten tijdens zwangerschap aan om een regime te volgen dat folic zuur omvat om onnodige geboortetekorten te verhinderen.

Voortdurend op Pagina 2 van 2

beeld 


Terug naar het Tijdschriftforum