De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift September 2002

beeld

Pagina 2 van 2

Stemming en spanning

Met achting aan stemming en spanning, hebben de studies ook gunstige resultaten met phosphatidylserine aanvulling getoond. Bijvoorbeeld, hebben de studies in zowel mannen als vrouwen, oud en jong, geconstateerd dat phosphatidylserine depressieve en stress-induced symptomen kan verminderen. De onderzoekers bij de Universiteit van Milaan voerden een kleine studie van 10 bejaarden met depressie, op de leeftijd van 70 tot 81 die jaar uit, met phosphatidylserine (300 milligrammen per dag) wordt behandeld 30 dagen, na een 15 dagcursus van placebo. De resultaten toonden aan dat phosphatidylserine hersenenomzet van noradrenaline, dopamine, acetylcholine en glucosereserves verhoogde. Gebruikend Hamilton Rating Scale voor Depressie (HRSD) en klinische observatie, vonden de onderzoekers ook dat, vergelijkbaar geweest met voorbehandeling de basislijnscores en de controles, behandeling met phosphatidylserine bezorgdheidsniveaus veroorzaakten beduidend verminderen en belangen en socialisatie om te stijgen, terwijl het geheugen op lange termijn en het leren ook verbeterden.[12]

In een andere die studie bij de Universiteit van Napels, Italië wordt uitgevoerd dat, toonden de onderzoekers aan dat hoog-dosissen van phosphatidylserine over een korte periode worden de beheerd neuroendocrine reacties op fysieke spanning bij mensen konden onthullen die een positief effect op stemming voorstellen. De proefneming bestond uit negen jonge, gezonde mensen die phosphatidylserine (bij 800 milligrammen per dag) nemen 10 dagen. De resultaten van bloedmonsters openbaarden dat phosphatidylserine beduidend de reacties van spanningshormonen, zoals adrenocorticotropin (ACTH) en cortisol, aan lichaamsbeweging zonder de stijging van het hormoon en prolactin van de plasmagroei te beïnvloeden afstompte. De auteurs besloten dat het „chronische mondelinge beleid van phosphatidylserine stress-induced activering van de hypothalamo-slijmachtig-bijnieras bij de mens kan tegengaan.“ Anders genoemd geworden HPAA, is dit werkende trio van hypothalamus, slijmachtige klier en bijnieren wat de oorzaak is van hoe wij aan diverse soorten spanning antwoorden, zij het emotioneel, geestelijk of fysiek in aard. Met het vooruitgaan van leeftijd, echter, lijdt HPAA aan daling en dysfunctie, die stemming kunnen beïnvloeden.[13]

Het bewijsmateriaal is verscheidene jaren die nu die te voorschijn gekomen erop wijzen, dat phosphatidylserine uit plant bronnen, zoals sojaboonlecithine wordt afgeleid, en veiliger even efficiënt kan zijn dan dat afgeleid uit dierlijke hersenenbronnen.
beeld

Een vroegere studie door hetzelfde onderzoekteam, dat fysieke spanningsreactie specifieker onderzocht, illustreerde dat phosphatidylserine de reactie van het lichaam op fysieke spanning kon compenseren zoals die door een duidelijke daling van spanningshormonen wordt getoond. De studie impliceerde acht gezonde mensen die aan een reeks van drie experimenten met een fietsergometer worden onderworpen. Tien minuten alvorens de oefening te beginnen, ontving elk onderwerp 50 of 75 milligrammen intraveneus beheerde PS of een placebo. De bloedmonsters werden genomen before and after de oefening voor plasmaepinefrine, norepinephrine, dopamine, adrenocorticotropin, cortisol, van het de groeihormoon, prolactin en glucoseniveaus. De bloeddruk en het harttarief werden ook geregistreerd. De fysieke spanning verhoogde plasmaepinefrine, norepinephrine, adrenocorticotropin, cortisol, de groeihormoon en prolactin, maar niet dopamine of glucose. De resultaten toonden aan dat phosphatidylserine het beleid voorafgaand aan inspanning de fysieke spanningsreactie verminderde, zoals vermeld door een significante daling van cortisol en adrenocorticotropin, die cortisol afscheidt.[14]

Bij de Universiteit van Wales, beslisten de psychologiedeskundigen dergelijke bevindingen op cortisol reactie en stemming door zelf-gerapporteerd gevoel van spanning te meten en verandering in harttarief met betrekking tot phosphatidylserine aanvulling uit te breiden. Een groep jonge, gezonde volwassenen die hoger dan gemiddelde neuroticismescores hadden moest 300 milligrammen van phosphatidylserine elke dag voor een maand nemen, dan werden zij gevraagd om een zware hoofdrekenentaak uit te voeren. Ondanks de frustrerende taak, meldden zij minder beklemtoond voelen en het hebben van een betere stemming.[15]

Koeien versus sojaboondebat

Één kwestie van debat onder onderzoekers is of phosphatidylserine van sojaboonlecithine de capaciteiten van runderschors afgeleide phosphatidylserine, sinds veel van vroeger kan aanpassen, het vertellen hebben de studies het gebruik van de laatstgenoemden geïmpliceerd. Runder bronphosphatidylserine, echter, is niet beschikbaar in Noord-Amerika, gezien een bezorgdheid over risico van besmettelijke agenten die het product ingaan wanneer gehaald uit de hersenen van koeien. Maar het bewijsmateriaal is verscheidene jaren die nu die te voorschijn gekomen erop wijzen, dat phosphatidylserine uit plant bronnen, zoals sojaboonlecithine wordt afgeleid, en veiliger even efficiënt kan zijn dan dat afgeleid uit dierlijke hersenenbronnen.

In 1990, toonde een behandelingsstudie die van twee maand installatie-afgeleide sojaboonphosphatidylserine gebruiken positieve gevolgen voor dagelijks het functioneren, emotionele staat en zelf-gerapporteerde algemene voorwaarde van de ziektepatiënten van Alzheimer.[16]

beeld

Een team van de wetenschappers van Tokyo vergeleek zowel de samenstelling als farmacologische die eigenschappen van phosphatidylserine van sojaboonlecithine bereid is met die van runderschors bronphosphatidylserine cognitieve wanorde van seniele zwakzinnigheidspatiënten te verbeteren. Zij vonden een verschil in hun vetzuursamenstelling. Installatie afgeleide phosphatidylserine was rijk aan linoleic en palmitic zuren, terwijl dierlijke bronphosphatidylserine hoofdzakelijk van stearic en oliezuren werd samengesteld. Ondanks hun verschillende make-up die, konden beide die vormen van phosphatidylserine, mondeling bij een dosis 300 milligrammen per dag worden beheerd, de concentraties van de hersenenglucose in muizen beduidend verhogen, en herstellen geheugenfunctie experimenteel door farmacologisch-veroorzaakte amnesie bij ratten wordt belemmerd.[17]

In een andere studie, vonden de Israëlische onderzoekers dat het behandelen van 15 gezonde bejaarden zich met leeftijd verwant geheugenstoornis met 300 milligrammen per dag installatie-bron afgeleide phosphatidylserine 12 weken beter geheugen aanmeldt. De auteurs besluiten dat, als geboren uit door grote, gecontroleerde proeven, „dit een haalbare benadering van de behandeling van van de leeftijd afhankelijke cognitieve daling kan zijn, zonder de patiënten aan mogelijke gevaren bloot te stellen betrokken bij de behandeling met runderderivaat van PS.“[18]

Een recentere Japanse studie bekeek hoe phosphatidylserine van sojaboonlecithine geheugenstoornis bij oude ratten zou kunnen verbeteren. Deze onderzoekers vonden dat phosphatidylserine beduidend prestaties in een de vluchttest van het waterlabyrint in vergelijking met controle verouderde ratten, heel erg zoals runderhersenenschors afgeleide phosphatidylserine verbeterde. Bovendien, verhoogde het acetylcholine ook versie en synaptische activiteit (die helpt om communicatieverbindingen tussen werkende hersenencellen) te bouwen.[19]

Veilige en correcte bevindingen

Het feit dat er geen gemelde giftigheidskwesties of nadelige gevolgen met phosphatidylserine aanvulling zijn geweest spreekt aan zijn hoog veiligheidsprofiel. Een follow-upoverzicht van de patiënten van Alzheimer in een behandelingsstudie van twee maand vond dat phosphatidylserine voor patiënten, aangezien bijna de helft deelnemers van de behandelingsgroep besliste behandeling op hun eigen kosten voort te zetten, in tegenstelling tot niets in de placebogroep zeer verdraaglijk is.[16] eveneens, in een grote, multicenter studie van bijna 500 geriatrische patiënten over een periode van zes maanden, waren het beleid van phosphatidylserine samen met andere drugs die zij nemend er niet in slaagden om eender welke farmacologische interactie te tonen, als geen klinische tekens en de symptomen duidelijk.[5] de enige contra-indicaties met andere drugs zijn tot op heden bloedverdunners, zoals Coumadin en heparine-phosphatidylserine kan hun gevolgen verbeteren.[20] dit betekent als u Coumadin en phosphatidylserine neemt, kan uw arts de dosis Coumadin kunnen verminderen als uw coagulatiebloedonderzoeken (Prothrombin en INR) erop wijzen dat phosphatidylserine Coumadin-het werk beter helpt.

Een jongere bevolking kan phosphatidylserine uit capaciteit voordeel halen om spanning te bestrijden, stemming te verbeteren en denkvermogens te scherpen, terwijl het rusten verzekerde dat dit essentiële die hersenenvoedingsmiddel ook indient het verhinderen van de schade speelt door jaren wordt geberokkend over te gaan.
beeld

Gezien de totstandkoming van veiligere sojaboon lecithine-afgeleide phosphat-idylserine en het bewijsmateriaalgebouw om zijn rol in hersenengezondheid te steunen, kunnen wij als dit phospholipid een plichtsgetrouwe militair in de slag tegen van de leeftijd afhankelijke cognitieve daling beschouwen. Voorts kan een jongere bevolking phosphatidylserine uit capaciteit voordeel halen om spanning te bestrijden, stemming te verbeteren en denkvermogens te scherpen, terwijl het rusten verzekerde dat dit essentiële die hersenenvoedingsmiddel ook indient het verhinderen van de schade speelt door jaren wordt geberokkend over te gaan.


Verwijzingen

1. Kiddpm. Een overzicht van voedingsmiddelen en botanicals in het integratiebeheer van cognitieve dysfunctie. Altern Med Rev 1999 Jun; 4(3): 144-61.

2. Palmieri, G., et al., Dubbelblinde gecontroleerde proef van phosphatidylserine in patiënten met seniele geestelijke verslechtering. Clin. Trials J. 1987; 24:7383.

3. Delwaide PJ, et al. Dubbelblinde willekeurig verdeelde gecontroleerde studie van phosphatidylserine in seniele krankzinnige patiënten. Februari van handelingenneurol Scand 1986; 73(2): 136-40.

4. Oplichterth, et al. Gevolgen van phosphatidylserine in leeftijd-geassocieerd geheugenstoornis. De neurologie 1991 mag; 41(5): 644-649.

5. Cenacchi T, et al. Cognitieve daling in de bejaarden: een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde multicenter studie over doeltreffendheid van phosphatidylserine beleid. Het verouderen (Milaan) 1993 April; 5(2): 123-33.

6. Funfgeldew, et al. Dubbelblinde studie met phosphatidylserine (PS) in parkinsonian patiënten met seniele zwakzinnigheid van het type van Alzheimer (SDAT). Biol Onderzoek 1989 van Prog clin; 317:123546.

7. (geen vermelde auteurs) Phosphatidylserine in de behandeling van de klinisch gediagnostiseerde ziekte van Alzheimer. De SMID-Groep. J Neuraal Transm Supplement 1987; 24:28792.

8. Amenta F, et al. Behandeling van cognitieve dysfunctie verbonden aan de ziekte van Alzheimer met cholinergic voorlopers. Ondoeltreffende behandelingen of ongepaste benaderingen? Mech die Nov. van Dev veroudert 2001; 122(16): 2025-40.

9. Heiss WD, et al. Activeringshuisdier als instrument om therapeutische doeltreffendheid in de ziekte van Alzheimer te bepalen. Ann N Y Acad van Sc.i 1993 24 Sep; 695:32731.

10. Oplichter T, et al. Gevolgen van Phosphatidylserine in de Ziekte van Alzheimer. Psychopharmacolstier 1992; 28(1): 61-66.

11. Engel rr, Dubbelblinde oversteekplaatsstudie van phosphatidylserine versus placebo in patiënten met vroege zwakzinnigheid van het type van Alzheimer. Eur Neuropsychopharmacol 1992 Jun; 2(2): 149-55.

12. Maggioni M, et al. Gevolgen van Phosphatidylserine Therapie in Geriatrische Patiënten met Depressieve Wanorde. Handelingen Psychiatr Scand 1990; 81:265270.

13. Monteleone P, et al. Het afstompen door chronisch phosphatidylserine beleid van de stress-induced activering van de hypothalamo-slijmachtig-bijnieras bij gezonde mensen. Eur J Clin Pharmacol 1992; 42(4): 385-388.

14. Monteleone P, et al. Gevolgen van phosphatidylserine voor de neuroendocrine reactie op fysieke spanning in mensen. Neuro-endocrinologie 1990 Sep; 52(3): 243-8.

15. Benton D, et al. De invloed van phosphatidylserine aanvulling op stemming en harttarief wanneer geconfronteerd met een scherpe spanner. Nutr Neurosci 2001; 4(3): 169-78.

16. Gindin, J., et al. 1990, Effect van Phosphatidylserine van de Sojalecithine (PS) Behandeling bij dagelijks het Functioneren en zelf-Gerapporteerde Algemene Voorwaarde in Patiënten met de Ziekte van Alzheimer, het Geriatrische Instituut van Onderwijs en Onderzoek het Medische Centrum van Kaplan, Rehovot, en de Medische School van Hadassah, Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, Israël.

17. Sakai M, et al. De farmacologische die gevolgen van phosphatidylserine enzymatisch van sojaboonlecithine worden samengesteld op hersenen functioneert in knaagdieren. J Februari Nutr van Sc.i Vitaminol (Tokyo) 1996; 42(1): 47-54.

18. Schreiber S, et al. Een open proef van installatie-bron leidde phosphatidylserine voor behandeling van van de leeftijd afhankelijke cognitieve daling af. Sc.i 2000 van Relat van de Isrj Psychiatrie; 37(4): 302-7.

19. Suzuki S, et al. Het mondelinge beleid van sojaboonlecithine transphosphatidylated phosphatidylserine verbetert geheugenstoornis bij oude ratten. J Nutr 2001 Nov.; 131(11): 2951-6.

20. Van den Besselaar AM. Phosphatidylethanolamine en phosphatidylserine bevorderen synergistically het antistollingsmiddeleffect van de heparine. Fibrinolysis 1995 van bloed coagul; 6:239244.


beeld


Terug naar het Tijdschriftforum