Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift September 2002

beeld

Pagina 2 van 2

Slag

De onderzoekers hebben geconstateerd dat GPC in de behandeling van cognitieve tekorten nuttig kan zijn die vaak van hersen (slag) gebeurtenissen het gevolg zijn. Wanneer de bloedstroom door een slag wordt onderbroken, is het resultaat een cascade van gebeurtenissen die glutamaat impliceren die NMDA-receptoren overstromen (excitotoxicity), dat dan tot neuronendood in het getroffen gebied van de hersenen leidt.

Een Italiaanse multicenter proef bekeek GPC in 2.044 patiënten die aan recente slag of voorbijgaande ischemische aanvallen lijden. GPC werd beheerd, in fase 1, na de aanval bij de dagelijkse dosis 1 gram intramusculair 28 dagen en, in fase 2, mondeling bij de dosis 400 mg tijdens de volgende vijf maanden. Gebruikend een reeks verschillende standaard het meten schalen, werd een positieve vereniging gevonden in alle parameters. Volgens één schaal die verslechtering mat (Globale Verslechteringsschaal), „geen cognitieve daling“ of „vergeetachtigheid werd“ gemeld voor 71% van de patiënten.[10]

Een overzicht van 13 publiceerde klinische proeven over het geheel genomen bestaand uit 4.054 patiënten, trachtte de voordelen van GPC-behandeling voor diverse vormen van zwakzinnigheidswanorde, met inbegrip van seniele zwakzinnigheid van het type van Alzheimer of vasculaire zwakzinnigheid, en in scherpe hersenziekten, zoals voorbijgaande ischemische aanval (TIA) en slag te wegen. De resultaten van 10 gecontroleerde proeven die GPC vergelijken bij een een verwijzingsdrug of placebo toonden aan dat de klinische resultaten van GPC aan die waargenomen in controlegroepen onder actieve die behandeling en meerdere aan de resultaten in placebogroepen beter of gelijk waren worden waargenomen. Ondertussen, zouden drie ongecontroleerde proeven die het gebruik van GPC in scherpe hersenslag en voorbijgaande ischemische aanvals („minislag“) onderzoeken aangetoonde belofte dat het met de functionele terugwinning van patiënten met hersenslag kon helpen, maar verder onderzoek vereisen.[1]

beeld
Een ander onderzoeksgebied heeft zich op het verlies van geheugenfunctie geconcentreerd dat wegens om het even welk aantal oorzaken voorkomt. Aangezien de amnesie betrekking is gehad op verminderde of geblokkeerde acetylcholine, hebben de onderzoekers getracht het omkeren van deze schade te onderzoeken gebruikend GPC.

Amnesie

Een ander onderzoeksgebied heeft zich op het verlies van geheugenfunctie geconcentreerd dat wegens om het even welk aantal oorzaken, met inbegrip van ziekte, trauma of besmetting voorkomt. Aangezien de amnesie (gedeeltelijke amnesie) betrekking is gehad op verminderde of geblokkeerde acetylcholine, hebben de onderzoekers getracht het omkeren van deze schade te onderzoeken gebruikend GPC.

In één studie, werd GPC ingespoten 20 dagen in oude mannelijke ratten (24 maanden oud) met het leren en geheugencapaciteitstekorten. Het werd ook beheerd aan ratten met amnesie, die experimenteel door scopolamine, een drug werd veroorzaakt die door acetycholinereceptoren te blokkeren werkt. De resultaten wezen erop dat lerend en geheugencapaciteit beter in beide groepen.[11]

Andere onderzoekers vonden dat mondelinge GPC farmacologisch veroorzaakte die amnesie omkeert en gedeeltelijk de daling van hersenenacetylcholine niveaus tegengaat door scopolaminebeleid worden onthuld. Bovendien, in experimenten die het analyseren van zeepaardjeplakken van ratten impliceerden, vonden de wetenschappers dat GPC de hoeveelheid vrijgegeven acetylcholine kon verhogen.[12] Een andere studie toonde aan dat het beheer mondelinge die GPC aan ratten het het leren stoornis verhinderde en amnesie omkeerde door scopolamine wordt veroorzaakt. Deze studie toonde aan dat GPC acetylcholine versie verhoogde en in acetylcholine vorming resulteerde. De auteurs besloten dat de gedragsgevolgen van de capaciteit van GPC op zijn capaciteit kunnen betrekking hebben om hippocampal acetylcholine synthese en versie te verhogen.[13]

Het verklaren van de gevolgen

De wetenschappers hebben zich op een aantal middelen geconcentreerd waardoor GPC zijn diverse hersenen versterkende gevolgen kan onthullen. Men gelooft dat de wijze van GPC van actie de versie van vrije choline kan impliceren, die dan in de synthese van acetylcholine en phosphatidylcholine helpt. Een studie die 12 vrijwilligers impliceren vergeleek GPC bij CDP-Choline en toonde aan dat de plasmacholine hoger was na GPC.[14] Sommige onderzoekers hebben voorgesteld dat GPC „in een verhoogd tarief van phospholipid synthese, met inbegrip van phosphoinositides kan resulteren beschikbaar voor signaaltransductie op centraal zenuwstelselniveau.“[15]

In ander onderzoek, toonden de onderzoekers aan hoe GPC de gamma-aminobutyric zure versie (van GABA) verhoogde.[16] Dit aminozuur doet dienst als remmende neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel. De verminderde hoeveelheden GABA zijn getoond om tot de zwakzinnigheid, de stemmingswanorde en de psychosen bij te dragen met betrekking tot de ziekte van Huntington en van Alzheimer.[17]

GPC is ook genoemd een sensibilisator van het de groeihormoon, wat betekent fundamenteel dat het de capaciteit heeft om de gevolgen van de groeihormoon te versterken vrijgevend hormoon (GHRH) en afscheiding de menselijke van het de groeihormoon (hGH) te verhogen, als één getoonde studie.[18] Onderzoekers wilden beoordelen wat het effect GPC op de afscheiding van het de groeihormoon zou hebben, zodat beheerden zij de groei hormoon-bevrijdend hormoon (GHRH) aan jonge en oude menselijke vrijwilligers, of in combinatie met GPC of uitsluitend. De resultaten openbaarden een grotere reactie van het de groeihormoon op GHRH plus GPC dan op alleen GHRH, en het effect werd meer uitgesproken bij bejaarde onderwerpen.

Voorts hebben andere onderzoekers kunnen aantonen dat GPC-de behandeling de uitdrukking van de factorenreceptoren van de zenuwgroei in de rattenschors kan verhogen van de kleine hersenen. De factor van de zenuwgroei is belangrijk voor het regelen van de groei en het rijpingsproces van cholinergic neuronen in het centrale zenuwstelsel, evenals hun reparatie, overleving en regeneratie. Jammer genoeg, de receptoren voor deze essentiële prooi van de proteïnendaling aan ravages die van leeftijd, hen maken minder na verloop van tijd efficiënt bij het uitvoeren van hun neurprotective werk. Nochtans, stellen de bevindingen van één studie voor dat GPC deze van de leeftijd afhankelijke gevolgen, na het dagelijkse beleid van GPC aan ratten zes maanden kan ongedaan maken.[19]

Andere onderzoekers hebben aangetoond dat GPC eiwitkinasec activiteit na enkel één uur na mondeling beleid verhoogt. En in vitro, bevorderde GPC eiwitkinasec translocatie in corticale plakken van ratten bij concentraties.[20]

beeld

GPC verhoogt ook de versie van neurotransmitterdopamine, een chemische boodschapper in de hersenen die emoties, sensatie van pijn en genoegen en fysieke beweging regelen. Dit kan in de behandeling van Ziekte van Parkinson nuttig zijn, die is gevonden om een onevenwichtigheid tussen dopaminergic en cholinergic transmissie te impliceren. In Ziekte van Parkinson, dopamine-overbrengt neuronenmatrijs. Daarom worden de patiënten gegeven l-DOPA, een drug die dopamine in de hersenen als vervanging voor endogene dopamine produceert. Als GPC een gelijkaardige taak kan uitvoeren, kan het een andere manier worden om Parkinson te verbeteren.[21]

Veiligheidsprofiel

In een oogopslag, schijnt GPC om veel te hebben om de het verouderen hersenen aan te bieden door het verhogen van de biologische beschikbaarheid van choline, het aantal acetylcholine receptoren te herstellen en progressieve de stijfheid van het celmembraan te verminderen die met het cognitieve verouderen voorkomt. Maar aangezien iedereen het weet, zal de meest efficiënte drugtherapie in de wereld niet als patiënten niet, werken of kan niet, neemt het.

GPC is getoond in talrijke menselijke studies om hoge draaglijkheid en veiligheid te hebben. In één studie, werden de bijwerkingen, zoals het zuur, misselijkheid-braakt, slapeloosheid-opwinding en hoofdpijn gemeld door enkel 2% (44) van patiënten, en slechts vier patiënten daalden uit de studie toe te schrijven aan ongewenste gevolgen. De auteurs besluiten dat, de „Proef de therapeutische rol van GPC op de cognitieve terugwinning van patiënten met scherpe slag of TIA bevestigt, en het lage percentage ongunstige gebeurtenissen bevestigt zijn uitstekende draaglijkheid.“[22]

beeld

Een open klinische proef werd uitgevoerd om de doeltreffendheid en de draaglijkheid van 1 gram/dag GPC met 1 gram/dag CDP-Choline, allebei te vergelijken intramusculair gegeven 90 dagen in 120 patiënten met mild om vasculaire zwakzinnigheid te matigen. Naast het melden van goede symptomatische hulp en draaglijkheid met beide behandelingen die, stelden de resultaten GPC voor voor beide rekeningen, volgens klinische die meer hoogst metingen en patiëntenrapporten wordt getest, met CDP-Choline worden vergeleken.[23] Andere studies hebben hetzelfde soort positieve rapporten weergalmd.

Conclusie

Gezien het groeiende bewijsmateriaal dat het nut van glycerylphosphorylcholine (GPC) in het verhinderen van en het behandelen van vele voorwaarden voorstelt die onze die denkvermogens belasten, aan een stem voor zijn veiligheid en draaglijkheid worden gekoppeld, zou het niet verrassend zijn om dit neuroceutical te zien bereikend meer grond in neuropsychiatriecirkels en populariteit onder mensen die hun hersenenmacht willen zolang mogelijk bewaren.


Verwijzingen

1. Parnetti L, et al. Choline alphoscerate in cognitieve daling en in scherpe hersenziekte: een analyse van gepubliceerde klinische gegevens. Mech die Nov. van Dev verouderen 2001; 122(16): 2041-55.

2. Ricci A et al. De mondelinge choline alfoscerate gaat leeftijd-afhankelijk verlies van bemoste vezels in het rattenzeepaardje tegen. Mech die Dev 1992 verouderen; 66(1): 81-91.

3. Amenta F, et al. De tellers leeftijd-afhankelijke microanatomical veranderingen op lange termijn van de choline alfoscerate behandeling in rattenhersenen. De Psychiatrie 1994 Sep van Biol van Progneuropsychopharmacol; 18(5): 915-24.

4. Amenta F, et al. Cholinergic neurotransmissie in het zeepaardje van oude ratten: invloed van l-alpha--glycerylphosphorylcholinebehandeling. Ann N Y Acad van Sc.i 1993 24 Sep; 695:3113.

5. Amenta F, et al. Muscarinic cholinergic receptoren in het zeepaardje van oude ratten: invloed van choline alphoscerate behandeling. Mech die van Dev 1994 1 verouderen Oct; 76(1): 49-64.

6. Muccioli G, et al. Effect van l-alpha- glycerylphosphorylcholine op muscarinic receptoren en membraanmicroviscosity van oude rattenhersenen. De Psychiatrie 1996 Februari van Biol van Progneuropsychopharmacol; 20(2): 323-39.

7. Whitehouse PJ, et al. De seniele zwakzinnigheid van Alzheimer de ziekte en: verlies van neuronen in basis forebrain. De wetenschap 1982 brengt 5 in de war; 215(4537): 1237-9.

8. Amenta F, et al. Behandeling van cognitieve dysfunctie verbonden aan de ziekte van Alzheimer met cholinergic voorlopers. Ondoeltreffende behandelingen of ongepaste benaderingen? Mech die Nov. van Dev veroudert 2001; 122(16): 2025-40.

9. Parnetti L et al. Multicentre studie van l-alpha--glycerylphosphorylcholine versus ST200 onder patiënten met waarschijnlijke seniele zwakzinnigheid van het type van Alzheimer. Drugs die in de war brengen-April van 1993 verouderen; 3(2): 159-64.

10. Barbagallo Sangiorgi G, et al. Alpha--Glycerophosphocholine in de geestelijke terugwinning van hersen ischemische aanvallen. Een Italiaanse multicenter klinische proef. Ann N Y Acad Sc.i 1994 Jun 30; 717:25369.

11. Drago F, et al. Gedragsgevolgen van l-alpha--glycerylphosphorylcholine: invloed op cognitieve mechanismen bij de rat. Februari van Pharmacolbiochemie Behav 1992; 41(2): 445-8.

12. Lopez cm, et al. Effect van een nieuwe kennisversterker, alpha--glycerylphosphorylcholine, op scopolamine-veroorzaakte amnesie en hersenenacetylcholine. Augustus van Pharmacolbiochemie Behav 1991; 39(4): 835-40.

13. Sigala S, et al. L-alpha--Glycerylphosphorylcholine werkt scopolamine-veroorzaakte amnesie tegen en verbetert hippocampal cholinergic transmissie bij de rat. Eur J Pharmacol 1992 18 Februari; 211(3): 351-8.

14. Gatti G, et al. Een vergelijkende studie van de vrije niveaus van de plasmacholine na intramusculair beleid van l-alpha--Glycerylphosphorylcholine en citicoline in normale vrijwilligers. Sep van int. J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1992; 30(9): 331-5.

15. Aleppo G, et al. Chronische l-alpha--glycerylphosphoryl-choline verhogingeninositol fosfaatvorming in hersenenplakken en neuronenculturen. Februari van Pharmacol toxicol 1994; 74(2): 95-100.

16. Ferraro L, et al. Bewijsmateriaal voor een modulatie in vivo en in vitro van endogene corticale GABA-versie door alpha--glycerylphosphorylcholine. Neurochem Onderzoek 1996 mag; 21(5): 547-52.

17. Cummings JL, et al. Neurobiologicalbasis van gedrag. In: Coffeyce, Cummings JL, eds. Handboek van Geriatrische Neuropsychiatrie. Amerikaanse Psychiatrische Pers; 1994:7296.

18. GP Ceda, et al. Het alpha--Glycerylphosphorylcholinebeleid verhoogt de reacties van GH op GHRH van jonge en bejaarde onderwerpen. Horm Metab Onderzoek 1992 brengt in de war; 24(3): 119-21.

19. Vega JA et al. Immunoreactivity van de de factorenreceptor van de zenuwgroei in de schors van de kleine hersenen van oude ratten: effect van choline alfoscerate behandeling. Mech die Dev 1993 Jun verouderen; 69 (1-2): 119-27.

20. Govoni S, et al. PKC-de translocatie in de schors van rattenhersenen wordt bevorderd in vivo en in vitro door alpha--glycerylphosphorylcholine, een kennis-verbeterende drug. Ann N Y Acad van Sc.i 1993 24 Sep; 695:30710.

21. Trabucchi M, et al. Veranderingen in de interactie tussen CNS cholinergic en dopaminergic neuronen door l-alpha--glycerylphosphorylcholine, een cholinomimetic drug worden veroorzaakt die. Farmaco [Sc.i] 1986 April; 41(4): 325-34.

22. Barbagallo Sangiorgi G, et al. Alpha--Glycerophosphocholine in de geestelijke terugwinning van hersen ischemische aanvallen. Een Italiaanse multicenter klinische proef. Ann N Y Acad Sc.i 1994 Jun 30; 717:25369.

23. Di Perri R, et al. Een multicentre proef om de doeltreffendheid en de draaglijkheid van alpha--glycerylphosphorylcholine tegenover cytosinediphosphocholine in patiënten met vasculaire zwakzinnigheid te evalueren. J Int. Med Res 1991 juli-Augustus; 19(4): 330-41.

Voor meer informatie over Cognitex zonder Pregnenolone, klik hier:


Voor meer informatie over Cognitex met Pregnenolone, klik hier:


beeld


Terug naar het Tijdschriftforum