Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift September 2002

beeld

Pagina 2 van 4

Phosphatidylserine van de hersenenfunctie —

Een overzicht van voedingsmiddelen en botanicals in het integratiebeheer van cognitieve dysfunctie.

De zwakzinnigheid en andere strenge cognitieve dysfunctiestaten vormen een ontmoedigende uitdaging aan bestaande medische beheersstrategieën. Een integratie, vroege interventiebenadering schijnt gerechtvaardigd. Terwijl, zijn allopathic behandelingsopties hoogst beperkt, is de voedings en botanische therapie beschikbaar die graden doeltreffendheid en over het algemeen gunstige voordeel-aan-risico profielen heeft bewezen. Dit overzicht omvat vijf dergelijke therapie: phosphatidylserine (PS), acetyl-l-carnitine (ALC), vinpocetine, het uittreksel van ginkgobiloba (GbE) en bacopamonniera (Bacopa). PS is phospholipid in de hersenen wordt, door dubbelblinde proeven voor het verbeteren van geheugen, het leren, concentratie, woordrappel en stemming bij onderwerpen op middelbare leeftijd en bejaarde met zwakzinnigheid of van de leeftijd afhankelijke cognitieve daling worden bevestigd verrijkt die. PS heeft uitstekend een voordeel-aan-risico profiel. ALC is een stimuleringsmiddel en een metabolische cofactor die ook aan diverse cognitieve functies in op middelbare leeftijd en bejaard, maar met lichtjes minder gunstig een voordeel-aan-risico profiel ten goede komt. Vinpocetine, in de kleinere minderjarige van maagdenpalmvinca wordt gevonden, is een uitstekende vasodilator en hersen metabolische versterker met bewezen voordelen voor vasculair-gebaseerde cognitieve dysfunctie die. Twee meta-analyses van GbE tonen de beste voorbereidingen aan en bieden beperkte voordelen voor vasculaire ontoereikendheden en meer beperkte voordelen voor Alzheimer ’ s aan, terwijl “ de goederen” GbE producten weinig voordeel aanbieden, als om het even welk bij allen. GbE (en waarschijnlijk ook vinpocetine) zijn onverenigbaar met bloed-verdunnende drugs. Bacopa is een Ayurvedic botanisch met duidelijke anti-bezorgdheid, anti-moeheid en geheugen-versterkende gevolgen. Deze vijf substanties bieden interessante bijdragen tot een gepersonaliseerde benadering voor het herstellen van cognitieve functie, misschien uiteindelijk samen met de oordeelkundige toepassing van de groeifactoren aan.

Altern Med Rev 1999 Jun; 4(3): 144-61

Dubbelblinde willekeurig verdeelde gecontroleerde studie van phosphatidylserine in seniele krankzinnige patiënten.

Een dubbelblinde willekeurig verdeelde gecontroleerde studie werd uitgevoerd in 42 in het ziekenhuis opgenomen krankzinnige patiënten om het therapeutische effect van phosphatidylserine (BC-PS) te evalueren. De helft patiënten ontving 3 X 100 mg van dit product, en de andere helft van een placebo van dezelfde verschijning. Na een wegspoelingsperiode, duurde het voorschrift zes weken. Om de patiënten te evalueren, werden twee verschillende classificatieschalen gebruikt: de Crichton-Schaal en originele (Peri Scale) ontworpen in onze geriatrische eenheid (zie Bijlage). Een cirkel die test kruisen werd toegevoegd. Uit de 35 patiënten die de proef voltooiden, hadden 18 placebo en 17 BC-PS ontvangen. De resultaten wezen op een tendens naar verbetering in de BC behandelde patiënten en een analyse van covariantie toonde een significant (p minder dan 0.05) behandelingseffect op Peri Scale. De resultaten aan het eind van de behandelingsperiode werden vergeleken met verkregen die drie later weken. Ook hier was er een statistisch significant verschil in de Peri Scale-resultaten erop wijzen, die dat de wijzigingen op drug betrekking hebbend zijn. De gedragsdieverbetering in deze studie wordt getoond is in overeenstemming met experimentele studies over oude dieren.

Februari van handelingenneurol Scand 1986; 73(2): 136-40

Gevolgen van phosphatidylserine in leeftijd-geassocieerd geheugenstoornis.

Wij behandelden 149 patiënten die aan criteria voor leeftijd-geassocieerd geheugenstoornis voldoen (AAMI) 12 weken met een formulering van phosphatidylserine (100 mg BC-PS tid) of placebo. De patiënten behandelden met de drug beter met betrekking tot die behandeld met placebo op prestatiestests met betrekking tot het leren en geheugentaken van het dagelijkse leven. De analyse van klinische subgroepen stelde voor dat de personen binnen de steekproef die bij vrij laag voorafgaand aan behandeling presteerde zeer waarschijnlijk aan BC-PS moesten antwoorden. Binnen deze subgroep, was er verbetering op zowel geautomatiseerde als standaard neuropsychologische prestatiestests, en ook op klinische globale classificaties van verbetering. De resultaten stellen voor dat de samenstelling een veelbelovende kandidaat kan zijn voor het behandelen van amnesie in het recentere leven.

De neurologie 1991 mag; 41(5): 644-9

Cognitieve daling in de bejaarden: een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde multicenter studie over doeltreffendheid van phosphatidylserine beleid.

Deze dubbelblinde studie beoordeelt de therapeutische doeltreffendheid en de veiligheid van mondelinge behandeling met phosphatidylserine (BC-PS) versus placebo (300 mg/dag zes maanden) in een groep geriatrische patiënten met cognitief stoornis. Een totaal van 494 bejaarde patiënten (leeftijd tussen 65 en 93 jaar) werden, met gematigde aan strenge cognitieve daling, volgens Mini Mental State Examination en Globale de Verslechteringsschaal, aangeworven in 23 Geriatrische of Algemene geneeskundeeenheden in Noordoostelijk Italië. Negenenzestig patiënten daalden uit binnen de halfjaarlijkse proeftijd. De patiënten werden daarna onderzocht vlak alvorens te beginnen therapie, en drie zes maanden. De doeltreffendheid van behandeling in vergelijking met placebo werd gemeten op basis van veranderingen die in gedrag en cognitieve prestaties voorkomen gebruikend de Geriatrische de Classificatieschaal van Plutchik en de Selectieve het Eraan herinneren van Buschke Test. De statistisch significante verbeteringen van de phosphatidylserine-behandelde groep in vergelijking met placebo werden waargenomen zowel in termen van gedrags als cognitieve parameters. Bovendien toonden de klinische evaluatie en de laboratoriumtests aan dat BC-PS goed werden getolereerd. Deze resultaten zijn klinisch belangrijk aangezien de patiënten voor de geriatrische bevolking algemeen samenkwamen in klinische praktijk representatief waren.

Het verouderen (Milaan) 1993 April; 5(2): 123-33

Dubbelblinde studie met phosphatidylserine (PS) in parkinsonian patiënten met seniele zwakzinnigheid van het type van Alzheimer ’ s (SDAT).

De experimentele en klinische studies toonden aan dat phosphatidylserine — de speciale voorbereiding van koe’ s hersenen door FIDIA, Abano Terme, Italië — hersendieveranderingen kan beïnvloeden tot de symptomen van seniele zwakzinnigheid van het type van Alzheimer worden bijgedragen ’ s. De toepassing van de geautomatiseerde EEG (CEEG) methode Dynamisch Brain Mapping (het Onderzoekscentrum van HZI, Tarrytown, New York) kan het therapeutische effect van phosphatidylserine ondoordringbaar maken: de versnelling van een vertraagd EEG in Parkinsonian patiënten met SDAT. Deze reacties werden vorig aan de gunstige klinische die invloed gezien door Sandoz Clinical Assessment Geriatric Scale wordt gedocumenteerd (SCAG), die een significante verbetering in bezorgdheid, motivatie en affectiviteit door de verumdrug toonde. De scherpe en op lange termijn CEEG-resultaten — tot 18 maanden van — toonden aan dat zogenaamde thetaanteriorization kan worden verminderd of worden afgeschaft; dit wordt vervangen door alpha- golven. Zelfs in preclinical hersenveranderingen opent deze methode de mogelijkheid om beginnende wijzigingen van het hersenenmetabolisme te tonen. De inleidende therapeutische resultaten leidt tot dit en bewezen niet hypothese dat de preventie of de vertraging van het hersen verouderen mogelijk zou kunnen zijn.

Biol Onderzoek 1989 van Progclin; 317:123546

Phosphatidylserine in de behandeling van de klinisch gediagnostiseerde ziekte van Alzheimer ’ s. De SMID-Groep.

De wijzigingen in cellulaire membranen kunnen in het verouderen en de ziekte van Alzheimer worden waargenomen ’ s (ADVERTENTIE). Deze betreffen hoofdzakelijk de graad van de membraan’ s viscositeit, met voortvloeiende vermindering van de activiteit van sommige eiwitstructuren, zoals enzymen, receptoren en membraandragers. Voorts is het vertakte die stekelverlies, in het verouderen en ADVERTENTIEhersenen wordt gevonden, één van de kenmerkendste bevindingen. BC-PS, phospholipid, van runderhersenen wordt gezuiverd, wordt gevonden de hierboven aangehaalde wijzigingen kunnen positief beïnvloeden die. Voorts verbetert het beleid BC-PS aan oude ratten de prestaties in sommige geheugentests. In mensen, zijn de gevolgen van BC-PS bestudeerd door sommige gecontroleerde proeven in ADVERTENTIE en verwante cognitieve wanorde. Het meest recent van deze die proeven, op een Italiaanse bevolking van ADVERTENTIEpatiënten worden geleid wordt hier voorgesteld, benadrukkend in het bijzonder zijn methodologische aspecten.

J Neuraal Transm Supplement 1987; 24:28792

Gevolgen van phosphatidylserine in de ziekte van Alzheimer ’ s.

Wij bestudeerden 51 patiënten die aan klinische criteria voor de waarschijnlijke ziekte van Alzheimer voldoen ’ s (ADVERTENTIE). De patiënten werden behandeld 12 weken met een formulering van runderschorsphosphatidylserine (BC-PS; 100 mg tid) of de placebo, en die behandeld met de drug beter op verscheidene cognitieve maatregelen met betrekking tot die beheerden placebo. De verschillen tussen behandelingsgroepen waren duidelijkst onder patiënten met minder streng cognitief stoornis. De resultaten stellen voor dat phosphatidylserine een veelbelovende kandidaat voor studie in de vroege stadia van ADVERTENTIE kan zijn.

Psychopharmacolstier 1992; 28(1): 61-6

Dubbelblinde oversteekplaatsstudie van phosphatidylserine versus placebo in patiënten met vroege zwakzinnigheid van het type van Alzheimer.

Drieëndertig patiënten met milde primaire degeneratieve zwakzinnigheid volgens dsm-III (MMS tussen 15 en 27) namen aan een dubbelblinde oversteekplaatsstudie deel van phosphatidylserine (Fidia 300 mg/d) tegenover placebo. Beide behandelingsfasen duurden acht weken met een wegspoelingsfase van acht weken binnen - tussen en een fase van de vier weekwegspoeling vóór behandelingsfase. De klinische globale verbeteringsclassificaties toonden beduidend meer patiënten die onder phosphatidylserine (BC-PS) verbeteren dan onder placebo tijdens behandelingsfase. De verbetering aan de volgende wegspoeling en behandelingsfasen wordt overgebracht die. Er waren geen significante verbeteringen van GBS-de schaal van de zwakzinnigheidsclassificatie, psychometrische tests of p300-Latentie. 16-kanaal wezen de bevindingen van de EEGafbeelding erop dat de patiënten aanvankelijk hogere machtswaarden in alle frequentiebanden toonden (behalve alpha-), wanneer vergeleken bij een jongere, gezonde controlegroep. BC-PS verminderden de hogere machtswaarden die in vergelijking met placebo, EEGmacht meer naar het normale niveau verplaatsen.

Eur Neuropsychopharmacol 1992 Jun; 2(2): 149-55

Gevolgen van phosphatidylserine therapie in geriatrische patiënten met depressieve wanorde.

De gevolgen van phosphatidylserine (BC-PS) werden voor cognitieve, affectieve en gedragssymptomen bestudeerd in een groep van 10 bejaarden met depressieve wanorde. De patiënten werden behandeld met placebo 15 die dagen, door BC-PS (300 mg/dag) worden gevolgd 30 dagen. Hamilton Rating Scale voor Depressie, gottfries-Brane-Steen de Classificatieschaal, de Schaal van de Verpleegsters’ s Observatie voor Intern verpleegde patiëntevaluatie en de Selectieve het Eraan herinneren van Buschke Test werden beheerd before and after placebo en na therapie BC-PS om veranderingen in depressie, geheugen en algemeen gedrag te controleren. Tegelijkertijd, werden de basisplasmaniveaus van noradrenaline, van MHPG, van DOPAC, van HVA en van 5-HIAA, en GH/beta-endorphin/beta-lipotropin-reacties op clonidine stimulatie gemeten. BC-PS veroorzaakten verenigbare verbetering van depressief symptomen, geheugen en gedrag. Geen veranderingen in aminemetabolite niveaus of in hormonale reacties op alpha- 2 adrenoceptor stimulatie werden waargenomen.

De handelingen Psychiatr Scand 1990 brengen in de war; 81(3): 265-70

Het afstompen door chronisch phosphatidylserine beleid van de stress-induced activering van de hypothalamo-slijmachtig-bijnieras bij gezonde mensen.

Het effect van chronisch die beleid van phosphatidylserine uit hersenenschors wordt afgeleid op is de neuroendocrine reacties op fysieke spanning onderzocht in een placebo-gecontroleerde studie bij negen gezonde mensen. Phosphatidylserine 800 mg/d 10 dagen stompte beduidend de ACTH en cortisol reacties op lichaamsbeweging (P = 0.003 en P = 0.03, respectievelijk), zonder de stijging van plasma GH en PRL af te beïnvloeden. De lichaamsbeweging verhoogde beduidend de concentratie van het plasmalactaat zowel na placebo als phosphatidylserine. De resultaten stellen voor dat het chronische mondelinge beleid van phosphatidylserine stress-induced activering van de hypothalamo-slijmachtig-bijnieras bij de mens kan tegengaan.

Eur J Clin Pharmacol 1992; 42(4): 385-8

Gevolgen van phosphatidylserine voor de neuroendocrine reactie op fysieke spanning in mensen.

De activiteit van hersenen schors-afgeleide phosphatidylserine (BC-PS) werd op de neuroendocrine en neurovegetative reacties op fysieke spanning getest bij acht gezonde mensen die drie experimenten met een fietsergometer ondergingen. Volgens een dubbelblind ontwerp, alvorens de oefening te beginnen, ontving elk onderwerp intraveneus, binnen 10 min, 50 mg of 75 mg BC-PS of een volume-aangepaste die placebo in 100 ml van zout wordt verdund. De bloedmonsters werden verzameld before and after de oefening voor plasmaepinefrine (e), norepinephrine (Ne), dopamine (DA), adrenocorticotropin (ACTH), cortisol, van het de groeihormoon (GH), prolactin (PRL) en glucosebepalingen. De bloeddruk en het harttarief werden ook geregistreerd. De fysieke spanning veroorzaakte een duidelijke verhoging van plasma E, Ne, ACTH, cortisol, GH en PRL, terwijl geen significante verandering in plasma DA en glucose werd waargenomen. De voorbehandeling met zowel 50 mg als 75 mg BC-PS stompte beduidend de ACTH en cortisol reacties op fysieke spanning af.

Neuro-endocrinologie 1990 Sep; 52(3): 243-8

De invloed van phosphatidylserine aanvulling op stemming en harttarief wanneer geconfronteerd met een scherpe spanner.

Er zijn vorige verslagen geweest dat de supplementen van phosphatidylserine (PS) de versie van cortisol in antwoord op oefeningsspanning afstompten en dat het stemming verbeterde. De huidige studie breidde deze observaties door te overwegen uit of PS de aanvulling subjectief gevoel van spanning en de verandering in harttarief beïnvloedde toen een zware hoofdrekenentaak werd uitgevoerd. In jonge volwassenen met neuroticismescores hierboven eerder dan onder de mediaan, werd het nemen van 300 mg PS elke dag voor een maand geassocieerd met het voelen van minder beklemtoond en het hebben van een betere stemming. De studie meldt voor het eerst een verbetering van stemming na PS aanvulling in een subgroep van jonge gezonde volwassenen.

Nutr Neurosci 2001; 4(3): 169-78


Voortdurend op Pagina 3 van 4


beeld


Terug naar het Tijdschriftforum