De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift November 2002

beeld

Ginkgo
Slaagt er niet in om Geheugen in Proef Op korte termijn te verbeteren

Pagina 1 van 2

beeld

De nieuwe studies van dieetsupplementen worden gepubliceerd elke dag. Terwijl deze studies vaak bevestigen wat reeds gekend is, zich onvermijdelijk voor doet de inconsistentie. Als een nieuwe studie vorige onderzoekbevindingen tegenspreekt, dan wordt het verdere nauwkeurige onderzoek verdiend. Zulke is het geval in een studie in het Dagboek van American Medical Association (JAMA) wordt gemeld[1] over de gevolgen op korte termijn van ginkgo die.

In deze JAMA-studie, werd een groep gezonde volwassenen gegeven 40 mg ginkgouittreksel drie keer per dag of placebo zes weken. De resultaten toonden geen verschil in geheugenscores, zelf-gerapporteerde waarneming, of classificatie door echtgenoten, vrienden en verwanten na zes weken. De implicatie van de studie is dat ginkgo geen voordeel halen op korte termijn uit mensen van gezonde cognitieve functie voorziet.

Het JAMA-rapport spreekt een gelijkaardige die studie tegen op gezonde mensen wordt uitgevoerd die 180 mg per dag van ginkgo zes weken ontvingen.[2] Deze studie toonde aan dat, vergeleken bij placebo, ginkgo geheugenscores verbeterde en beduidend zelf-waarneming van geheugen verbeterde. Zij die ginkgo ontvingen schatten hun algemene capaciteit om zich als „beter“ te herinneren vergeleken bij die die placebo ontvangen. Dit correleert goed met vorige studies die op een potentieel voordeel op korte termijn voor ginkgoaanvulling wijzen.

Het JAMA-artikel was hoogst kritiek van een maker van het ginkgosupplement die eiste een waarneembaar voordeel binnen vier weken na het gebruiken van zijn product (van Ginkoba) zou voorkomen. wegens de enorme populariteit van ginkgo ($310 miljoen jaarlijkse verkoop in de V.S. alleen), maakten de media krantekopnieuws uit deze negatieve JAMA-studie. De vraag de media hief op want de consumenten is of ginkgo een lonend te nemen supplement is.

In dit artikel, herziet de het Levensuitbreiding wat de wetenschappelijke literatuur over het uittreksel van ginkgobiloba, een potentieel gebrek in de JAMA-studie zegt, en waarom de mensen die willen hersenen vertragen die ginkgo nemen verouderen.

Een onvermijdelijk gevolg van het verouderen is verminderde stroom van bloed aan de hersenen. De gemeenschappelijke oorzaken zijn chronische ontsteking, arteriosclerose en verhoogde bloedkleverigheid. Het resultaat van hersenvaatziekte kan zich van mild cognitief stoornis aan ischemische slag uitstrekken. De derde belangrijke doodsoorzaak in de Verenigde Staten is slag. Deze verlammende ziekte beweegt geïnstitutionaliseerd vele anders gezonde mensen ertoe om te worden.

Het uittreksel van Ginkgobiloba heeft specifieke mechanismen van actie aangetoond die van de leeftijd afhankelijke vasculaire wanorde tegengaan. De menselijke klinische studies hebben aangetoond dat ginkgo helpt om cognitieve dysfunctie te vertragen en cognitieve functie in die herstelt die aan de vasculaire zwakzinnigheid of ziekte van Alzheimer lijden.

De eerste Amerikaanse klinische studie op grote schaal over ginkgo werd gepubliceerd in de kwestie van 1997 van het Dagboek van American Medical Association (JAMA).[3] Deze studie toonde aan dat, vergeleken bij placebo, ginkgo geholpen amnesie op korte termijn in patiënten met de vroeg-gediagnostiseerde ziekte van Alzheimer verhinderen. De onderzoekers besloten dat ginkgo cognitieve prestaties en het sociale functioneren in deze patiënten verbeterde.

Ginkgo is een populaire voorschriftdrug in Europa en een dieetsupplement in de Verenigde Staten. Honderden wetenschappelijke studies tonen de gunstige gevolgen van ginkgo in het menselijke lichaam aan. Het primaire voordeel van ginkgo, echter, kan zijn de gevolgen te helpen verhinderen van het voorbarige hersenen verouderen.

Ginkgo en de hersenen

De hersenen hangen van een regelmatige levering van zuurstof en glucose af om behoorlijk te functioneren. Het gebruikt 20% van al die zuurstof binnen door de longen wordt genomen. Zonder genoeg zuurstof, zijn de hersenencellen irreparably beschadigd.

beeld
Een belangrijke Voorschriftdrug in Europa, Ginkgo-uittreksel heeft een opmerkelijk breed spectrum van farmacologische gevolgen, dat vele klinische toepassingen mogelijk maakt. Het wordt het wijdst voorgeschreven, echter, voor van de leeftijd afhankelijke verslechtering van geestelijke functie toe te schrijven aan ontoereikende bloedstroom aan de hersenen, en voor randvaatziekte ook gebruikt. Ginkgo is een wijd voorgeschreven drug in Europa.

In een kritiek overzicht van 40 klinische studies die ginkgouittreksel voor „hersenontoereikendheid“ of van de leeftijd afhankelijke zwakzinnigheid gebruiken, meldden vrijwel alle proeven positieve resultaten.[4] de methodologische kwaliteit van de acht beste ontworpen studies werd gevonden vergelijkbaar die met het bewijsmateriaal voor een FDA-approved geneesmiddel te zijn voor dezelfde aanwijzing wordt gebruikt.

In het grootste deel van deze studies, werd een dagelijkse dosis 120 mg aan 160 mg van het ginkgouittreksel gegeven over een periode van vier tot twaalf weken. De significante verbetering in vergelijking met de placebogroep werd waargenomen in typische symptomen zoals geheugenmoeilijkheden, verwarring, moeheid, bezorgdheid, duizeligheid, oorsuizing en hoofdpijnen.

Geen ernstige bijwerkingen werden gemeld in om het even welke 40 proeven en de niet ernstige bijwerkingen waren geen verschillend van die gemeld die in patiënten met placebo worden behandeld. Dit bevredigende feit bevestigt de conclusie van DeFeudis in zijn samenvatting van de ginkgoliteratuur. Hij wijst erop dat er over het algemeen zeer weinig risico verbonden aan producten die een behoorlijk gestandaardiseerd ginkgouittreksel bevatten is.[5]

In Europese studies, is de progressieve degeneratieve zwakzinnigheid, zoals de ziekte van Alzheimer, behandeld met ginkgouittreksel. De resultaten van deze Europese proeven waren zo indrukwekkend dat de Duitse overheid het uittreksel van ginkgobiloba voor behandeling van zwakzinnigheid goedkeurde.

De vrije basissen worden als om de reden voor de bovenmatige die van de lipideperoxidatie en cel schade beschouwd in de ziekte van Alzheimer wordt waargenomen.[6] het belangrijkste effect van ginkgouittreksel in deze voorwaarden schijnt om op zijn machtige anti-oxyderende eigenschappen worden betrekking gehad.

In het rapport van 1997 JAMA,[7] de doeltreffendheid en de veiligheid van ginkgouittreksel werden getest in patiënten met de ziekte van Alzheimer en multi-infarcten (vasculaire) zwakzinnigheid. Deze 52 week, verdeelde dubbelblind willekeurig, omvatte de placebo-gecontroleerde multicenter studie 202 patiënten met mild aan matig streng cognitief stoornis. De dagelijkse gegeven dosis was 120 mg. De maatregelen van resultaat omvatten van de de Ziektebeoordeling van Alzheimer schaal-Cognitieve subscale (ADAS-Radertje), Geriatrische Evaluatie door de Classificatieinstrument van de Verwant (GERRI), en Klinische Globale Indruk van Verandering (CGIC).

Terwijl de ginkgogroep zijn cognitieve basislijn over de year-long studie handhaafde en lichtjes in het sociale die functioneren verbeterde, de placebogroep na verloop van tijd in beide aspecten wordt verergerd. De conclusie was dat ginkgo om en, in heel wat gevallen de cognitieve prestaties te stabiliseren, te verbeteren en geschikt lijkt sociale van krankzinnige patiënten te functioneren. Dit beantwoordt aan een vertraging van zes maanden aan een jaar in de vooruitgang van de ziekte. Betreffende de veiligheid van ginkgo, waren er geen significante die verschillen met placebo in of het aantal patiënten die bijwerkingen melden of in de strengheid van deze gevolgen worden vergeleken.

beeld

Een Duitse dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie[8] verleent verdere steun. In deze studie, werden 20 poliklinische patiënten op de leeftijd van 50 tot 80 wie aan mild leden om zwakzinnigheid van het type van Alzheimer te matigen behandeld met een dagelijkse dosis 240 mg van ginkgouittreksel drie maanden. De de aandacht en het geheugenprestaties van de patiënten (door SKT test worden gemeten) toonden significante verbetering na drie maanden van behandeling die. Het uittreksel werd goed getolereerd zonder nadelige gevolgen.

Ginkgobiloba heeft constant aangetoond dat het kan helpen tegen een verscheidenheid van beledigingen beschermen verbonden aan beperkte bloedlevering aan de hersenen (hersen vasculaire ontoereikendheid). Verbeteren drie belangrijke farmacologische eigenschappen van Ginkgo bloedlevering door uit te zetten en stemmen bloedvat; verminderend bloed-klontert door antagonisme van plaatje-bijeenvoegende factor (PAF); en verhinderend membraanschade door middel van zijn anti-oxyderende activiteiten.

Kan ginkgo geheugen in gezonde mensen opvoeren?

Wij weten dat ginkgo klinische voorwaarden in die gediagnostiseerd met strenge neurologische ziekte heeft verbeterd. Gebaseerd op zijn veelvoudige mechanismen van actie, kan ginkgo het risico verminderen om seniele zwakzinnigheid zowel van het vasculaire als type van Alzheimer te ontwikkelen. De vraag door de recente JAMA- studie wordt gesteld is of ginkgo kan helpen geheugen in gezonde mensen verbeteren die. Het meeste onderzoek toont een voordeel, maar het belangrijkste effect van ginkgo voor gezonde verouderende mensen kan in het bewaren van cognitieve functie zijn.

Men zou moeten erop wijzen dat er wetenschappelijke ondersteuning voor geheugenverhoging zelfs in jonge gezonde mensen is. Na enkel één enkele dosis 600 mg van ginkgouittreksel, werd de significante het geheugenverbetering aangetoond in een willekeurig verdeelde, dubbelblinde oversteekplaatsstudie[9] gebruikend de test van het het geheugenaftasten van Sternberg. Het effect duurde verscheidene uren.

Een andere studie in gezonde vrijwilligers[10] onderzocht de gevolgen van ginkgouittreksel voor geheugen en psychomotorische functie. In deze willekeurig verdeelde, dubbelblinde en placebo-gecontroleerde oversteekplaatsstudie, werden 31 vrijwilligers op de leeftijd van 30 tot 59 jaar gegeven veelvoudige dosissen 50 mg of 100 mg, één enkele dosis 120 mg of 300 mg, of placebo in de loop van de dag van het testen. Een psychometrische testbatterij werd beheerd vóór de eerste dosis en met regelmatige tussenpozen in de loop van de dag tot 11 uren na de laatste dosis.

De resultaten toonden aan dat het geheugen-verbeterend effect van ginkgo in gezonde vrijwilligers met de 120 mg-dosis het duidelijkst was zich, duidelijker in de oude daggroep van 50 tot 59 jaar, en meer uitsprak voor geheugen op korte termijn dan voor andere aspecten van cognitieve functie. Deze studie is interessant in zoverre dat het aantoonde dat één enkele dagelijkse dosis 120 mg efficiënter was dan kleinere veelvoudige de hele dag gegeven dosissen. In de meest recente JAMA- studie, werden slechts 40 mg van ginkgo gegeven drie keer per dag. Misschien zou het nemen van een 120 mg-ginkgocapsule één keer per dag, eerder dan omhoog het verdelen van het in kleinere 40 mg-dosissen, geheugenverbetering op korte termijn van de JAMA- studie opgebracht hebben.

Ginkgo en depressie

beeld

Omdat de patiënten met ginkgouittreksel worden behandeld voor hersenontoereikendheid vaak algemene de stemmingsverbetering tonen, hield het steek om een dichtere blik bij de antidepressiegevolgen van ginkgo te nemen die. Schubert et al.[11] voerde een studie met 40 patiënten op de leeftijd van 51 tot 78 uit gediagnostiseerd met depressie, die niet volledig aan standaard kalmerende behandeling had geantwoord. Zij werden keer dagelijks gegeven of placebo of 80 mg-ginkgouittreksel drie. Na acht weken van behandeling, toonde de beoordeling op Hamilton Depression Scale een daling van 14 tot 4.5 in de ginkgo-behandelde groep, in vergelijking met 14 tot 13 in de placebogroep. Deze resultaten stellen voor dat ginkgo van significante waarde als kalmerend kan zijn.

Rand vasculaire ontoereikendheid

Het been belemmert en verminderde het lopen capaciteit toe te schrijven aan atherosclerose in de slagaders van been-claudicatio intermittens-voorkomt in ongeveer 3% van de bevolking over leeftijd 50. De symptomen worden veroorzaakt door verminderde bloedstroom en zuurstoflevering aan de spieren, die in productie van vrije basissen en andere giftige metabolites resulteert. Het uittreksel van Ginkgobiloba wordt goedgekeurd als drugbehandeling in Duitsland voor deze voorwaarde. Verscheidene klinische studies hebben het effect van (zes tot twaalf maanden) behandeling op lange termijn met ginkgouittreksel bevestigd, dat statistisch significante die verbetering van het lopen prestaties toont door gestandaardiseerde tredmolenoefening worden gemeten.[12]

Ginkgo voor het hart

Er is heel wat bewijsmateriaal dat de zuurstof-afgeleide vrije basissen tot de vooruitgang van ischemie-reperfusie verwonding van het hart door een accumulatie van de producten van de lipideperoxidatie te veroorzaken bijdragen.

In één onderdrukte aritmie in vivo van studieginkgolide B de infusie (onregelmatig die hartritme) door ischemie wordt veroorzaakt. Het anti-arrhythmic effect van Ginkgolide B was vergelijkbaar met standaard antiarrhythmic drugs.[13]

Hart-beschermend mechanismen van ginkgouittreksel werden aangetoond in verscheidene andere experimentele (dierlijke) studies. Shen et al.[14] en Haramaki et al.[15] bestudeerde de gevolgen van ginkgo voor myocardiale die ischemie door reperfusie wordt gevolgd. De Ginkgobehandeling remde beduidend de verhoging van lipideperoxidatie tijdens reperfusie in vergelijking met een placebogroep.

In een studie door Akiba et al.,[16] die men toonde aan dat het ginkgouittreksel een dose-dependent remming van plaatjesamenvoeging door oxydatieve spanning wordt veroorzaakt veroorzaakte. De auteurs stellen voor dat dit effect met het beschermende effect van ginkgo op myocardiale evenals hersenverwondingen verwant is.

Deze resultaten wijzen erop dat ginkgo het hart door zijn anti-oxyderende eigenschappen evenals door zijn onderdrukkend effect bij de plaatjesamenvoeging beschermt.

Impotentie

Er zijn vele mogelijke oorzaken van impotentie (erectiele dysfunctie), met inbegrip van emotionele spanning, moeheid en bezorgdheid. De meeste gevallen van chronische impotentie (op lange termijn), echter, hebben een organische oorsprong, met inbegrip van de problemen van de bloedsomloop, zenuwschade, bijwerkingen van medicijn en hormoononevenwichtigheid. Sommige studies wijzen erop dat het uittreksel van ginkgobiloba voordelig kan zijn wanneer de oorzaak geschade bloedstroom is.

Een studie door Sikora et al.[17] geïmpliceerd 60 patiënten met erectiele dysfunctie, die niet aan andere behandelingen had geantwoord. Na zes tot acht weken van behandeling met het uittreksel van ginkgobiloba bij 60 mg/dag, zouden de tekens van betere bloedlevering kunnen worden gezien. Na zes maanden van therapie, ondanks de kleine dosis, had 50% van de patiënten kracht herwonnen. Geen verandering in systemische bloeddruk werd waargenomen.

Ginkgo voor de ogen en de oren

De seniele macular degeneratie en diabetesretinopathy zijn de belangrijke oorzaken van blindheid onder de bejaarden in de Verenigde Staten. De experimentele studies hebben redenen gevonden om te geloven dat het ginkgouittreksel in de preventie en de behandeling van macular degeneratie, diabetesretinopathy en glaucoom nuttig zou kunnen zijn,[18-20] dankzij zijn verhoogde bloedstroom en vrije basis het reinigen acties. Het oor, zoals het oog, is een gevoelig orgaan dat voor zuurstofontbering en andere verwondingen gevoelig is. Voor een bepaald soort verlies van het gehoor, scherpe doofheid van het slakkehuis, is het ginkgouittreksel van kracht in het herstellen van hoorzitting geweest.[21] het uittreksel heeft ook een beschermend effect tegen giftige verwonding van ototoxic druggentamicin getoond.[22]

Oorsuizing die (in het oor de bellen) is een gemeenschappelijk symptoom in de bejaarde bevolking. Het wordt als een symptoom van slechte omloop en zeer moeilijk beschouwd te behandelen. De behandeling van Ginkgobiloba is succesvol in gevallen met recent begin (minder dan één jaar) van oorsuizing geweest.[23]

Hoe ginkgo omloop verbetert

Een hoofdreden waarom ginkgobiloba zulk een brede verscheidenheid van gevolgen voor het lichaam heeft is dat het het gehele vaatstelsel efficiënter maakt. Door zowel de elasticiteit als de toon van het bloedvat te verbeteren, verbetert het bloedstroom.

Ginkgo is uniek omdat het alle delen van het vaatstelsel, de slagaders, de aders en de haarvaten beïnvloedt. Een gezond vaatstelsel zal voedingsmiddelen met inbegrip van zuurstof aan alle delen van het lichaam verstrekken en zal zo zijn functie verbeteren. Dit is bijzonder kritiek in de hersenen, waar de cellen voor een gebrek aan zuurstof uiterst vatbaar zijn (hypoxia, hersenischemie).

De studies in vitro (op geïsoleerd bloedvat) en de studies in vivo (dierlijke studies) zijn belangrijk om basisinformatie te verkrijgen over mechanismen van actie die niet in menselijke klinische studies kunnen worden verworven. Dergelijke studies5 hebben geopenbaard dat het gestandaardiseerde uittreksel van ginkgobiloba:

beeld Heeft een spasmolytic (ontspannende) werking betreffende de slagaderlijke muur, die het bloedvat uitzet. Dit het verwijden effect is toe te schrijven aan versie van endoteel-afgeleide ontspannende factor (EDRF).
beeld Verhogingen capillaire perfusie zonder stijgende capillaire doordringbaarheid, waarbij oedeem wordt verhinderd.
beeld Verbetert aderlijke toon en mobiliteit, en steunt zo de terugkeer van het aderlijke bloed en helpt duidelijke giftige metabolites die in de weefsels accumuleren wanneer de zuurstoflevering ontoereikend is.

Ginkgobiloba heeft een aangetoonde capaciteit vasculaire kramp op één gebied gelijktijdig om te verminderen en toon op een ander gebied te herstellen wanneer nodig. Dit is een uiterst voordelige eigenschap die de verwijdende drugs niet hebben. Die drugs kunnen een voorwaarde van vernauwde omloop soms verergeren door hoofdzakelijk de gezonde schepen uit te zetten en de vernauwde schepen met bloed en zuurstof zelfs minder te verlaten.

Voortdurend op Pagina 2 van 2


beeld 


Terug naar het Tijdschriftforum