De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift November 2002

beeld

Pagina 1 van 4

Ginkgobiloba

Ginkgo voor geheugenverhoging: een willekeurig verdeelde gecontroleerde proef.

CONTEXT: Verscheidene behandelingen worden over de toonbank op de markt gebracht zoals hebbend de capaciteit om geheugen, aandacht en verwante cognitieve functies te verbeteren binnen zo weinig zoals vier weken. Deze eisen, echter, worden over het algemeen niet gesteund door goed-gecontroleerde klinische studies. DOELSTELLING: Evalueren of ginkgo, een agent over de toonbank zoals verbeterend geheugen op de markt bracht, verbetert geheugen in bejaarde volwassenen zoals die door objectieve neuropsychologische tests en subjectieve classificaties worden gemeten. ONTWERP: Willekeurig verdeeld van zes weken, dubbelblind, placebo-gecontroleerd, parallel-groepsproef. HET PLAATSEN EN DEELNEMERS: De communautair-blijft stilstaan vrijwilligersmensen (n = 98) en vrouwen (n = 132) de ouder werden dan 60 jaar met mini-Geestelijke het Onderzoeksscores van de Staat groter dan 26 en in over het algemeen goede gezondheid aangeworven door een academisch centrum van de V.S. via krantenreclame en werden ingeschreven over een 26 maandperiode vanaf Juli 1996 aan September 1998.

INTERVENTIE: De deelnemers werden willekeurig toegewezen om ginkgo, 40 mg drie keer per dag (n = 115), of aanpassingsplacebo (n = 115) te ontvangen. HOOFDresultatenmaatregelen: Gestandaardiseerde neuropsychologische tests van het mondeling en nonverbal leren en geheugen, aandacht en concentratie, het noemen en expressieve taal, deelnemers zelf-rapport over een geheugenvragenlijst en de klinische globale indruk van de zorggever van verandering zoals die door een metgezel wordt voltooid. VLOEIT voort: Twee honderd drie deelnemers (88%) voltooiden het protocol. De analyse van de gewijzigde aandachtig-aan-traktatiebevolking (alle 219 deelnemers die voor evaluatie terugkeren) wees erop dat er geen significante verschillen tussen behandelingsgroepen op om het even welke resultatenmaatregel waren. De analyse van de volledig evaluable bevolking (203 wie behandeling naleefde en voor evaluatie) terugkeerde wees ook op geen significante verschillen voor om het even welke resultatenmaatregel. CONCLUSIES: De resultaten van deze studie van zes weken wijzen erop dat ginkgo geen prestaties op standaard neuropsychologische tests van het leren, geheugen, aandacht en concentratie of het noemen en mondelinge vloeiendheid in bejaarde volwassenen zonder cognitief stoornis vergemakkelijkte. De ginkgogroep verschilde niet ook van de controlegroep in termen van zelf-gerapporteerde geheugenfunctie of globale classificatie door echtgenoten, vrienden en verwanten. Deze gegevens stellen voor dat wanneer genomen na de instructies van de fabrikant, voorziet ginkgo geen meetbare voordeel halen uit geheugen of verwante cognitieve functie aan volwassenen van gezonde cognitieve functie.

Van JAMA 2002 21 Augustus; 288(7): 835-40

Placebo-gecontroleerd, dubbelblind, verdeelde proef van een uittreksel van ginkgobiloba voor willekeurig zwakzinnigheid. De Noordamerikaanse Studiegroep van EGb.

CONTEXT: EGb 761 is een bepaald die uittreksel van ginkgobiloba in Europa wordt gebruikt symptomen te verminderen verbonden aan talrijke cognitieve wanorde. Zijn gebruik in zwakzinnigheid is gebaseerd op positieve resultaten van slechts een paar gecontroleerde klinische proeven, de meesten waarvan geen standaardbeoordelingen van kennis en gedrag omvatten. DOELSTELLING: Om de doeltreffendheid en de veiligheid van EGb in de ziekte van Alzheimer en multi-infarctzwakzinnigheid te beoordelen. ONTWERP: Een 52 week, verdeelde dubbelblind willekeurig, placebo-gecontroleerd, parallel-groep, multicenter studie. PATIËNTEN: Mild aan streng krankzinnige poliklinische patiënten met de ziekte van Alzheimer of multi-infarctzwakzinnigheid, zonder andere significante medische voorwaarden. INTERVENTIE: Patiënten willekeurig aan behandeling met EGb (120 mg/d) worden toegewezen of placebo die. De veiligheid, de naleving, en de druguitdeling werden gecontroleerd om de drie maanden met volledige resultatenevaluatie bij 12, 26 en 52 weken. PRIMAIRE RESULTATENmaatregelen: Van de de Ziektebeoordeling van Alzheimer schaal-Cognitieve subscale (ADAS-Radertje), Geriatrische Evaluatie door de Classificatieinstrument van de Verwant (GERRI), en Klinische Globale Indruk van Verandering (CGIC). VLOEIT voort: Van 309 patiënten inbegrepen in een aandachtig-aan-traktatieanalyse, verstrekten 202 evaluable gegevens voor de analyse van het 52 weekeindpunt. In de aandachtig-aan-traktatieanalyse, had de EGb-Groep een ADAS-Radertje score 1.4 punten dan beter de placebogroep (P=.04) en een GERRI-score 0.14 punten dan beter de placebogroep (P=.004). De zelfde patronen werden waargenomen met de evaluable die gegevensreeks waarin 27% van patiënten met EGb worden behandeld minstens het vier-punt verbetering op het ADAS-Radertje bereikte, met 14% wordt een vergeleken nemend placebo (P=.005); voor GERRI, werden 37% beschouwd met EGb als beter die, met 23% wordt vergeleken nemend placebo (P=.003). Geen verschil werd gezien in CGIC. Betreffende het veiligheidsprofiel van EGb, werden geen significante die verschillen met placebo worden vergeleken in het aantal patiënten waargenomen die ongunstige gebeurtenissen melden of in de weerslag en de strengheid van deze gebeurtenissen. CONCLUSIES: EGb was veilig en lijkt geschikt om en, om heel wat gevallen de cognitieve prestaties te stabiliseren, te verbeteren en sociale van krankzinnige patiënten zes maanden aan één jaar te functioneren. Hoewel bescheiden, werden de veranderingen door EGb worden veroorzaakt objectief gemeten door het ADAS-Radertje en waren van voldoende omvang die door de verzorgers in GERRI worden moet erkend die.

Van JAMA 1997 22-29 Oct; 278(16): 1327-32

Het anti-oxyderend en de kruidenuittreksels beschermen ht-4 neuronencellen tegen glutamaat-veroorzaakte cytotoxiciteit.

De anti-oxyderende therapie is getoond voordelig om in neurologische wanorde met inbegrip van de hersenischemie van Alzheimer te zijn de ziekte en. De glutamaat-veroorzaakte cytotoxiciteit in ht-4 neuronencellen is eerder aangetoond toe te schrijven om aan oxydatieve die spanning te zijn door uitputting van cellulaire glutathione wordt veroorzaakt (GSH). De huidige studie toont aan dat een grote verscheidenheid van anti-oxyderend glutamaat-veroorzaakte cytotoxiciteit in ht-4 neuronencellen remt. De lage concentraties van alpha--tocoferol en zijn analogons waren hoogst efficiënt in het beschermen van neuronencellen tegen cytotoxiciteit. Gezuiverde flavonoids en de kruidenuittreksels van gingkobiloba (EGb 761) en Franse maritieme pijnboomschors (Pycnogenol) waren ook efficiënt. Wij hebben eerder aangetoond dat de pro-glutathioneagenten GSH kunnen sparen en cellen beschermen tegen glutamaatbelediging in een C6 glial celmodel. De beschermende gevolgen van op nonthiol-gebaseerde die anti-oxyderend in lijn ht-4 worden getest werden niet bemiddeld via GSH-niveaumodulatie. In tegenstelling, correspondeerden de beschermende gevolgen van op thiol-gebaseerde zure van pro-glutathioneagenten alpha--lipoic (La) en n-Acetyl cysteine (NAC) met een sparend effect op GSH-niveaus in ht-4 cellen glutamaat-behandeldde. De glutamaat-veroorzaakte cytotoxiciteit in ht-4 cellen is een nuttig modelsysteem om samenstellingen of mengsels voor anti-oxyderende activiteit te testen.

Vrije Februari van Radic Onderzoek 2000; 32(2): 115-24

Mitochondria, het oxydatieve spanning en verouderen.

In de jaren '80, stelden Miquel en Fleming voor dat mitochondria een belangrijke rol in het cellulaire verouderen spelen. Mitochondria, en vooral mitochondrial DNA (mtDNA), zijn belangrijke doelstellingen van vrije basisaanval. Momenteel, is het reeds lang gevestigd dat mitochondrial tekorten op verouderen wegens oxydatieve schade accumuleren. Aldus, accumuleren de oxydatieve letsels aan mtDNA met leeftijd in mens en knaagdierweefsels. Voorts zijn de niveaus van oxydatieve schade aan mtDNA meerdere keren hoger dan die van kerndna. Mitochondrial grootte stijgt terwijl mitochondrial membraanpotentieel met leeftijd in hersenen en lever vermindert. Onlangs, hebben wij aangetoond dat de behandeling met bepaalde anti-oxyderend, zoals zwavelhoudende anti-oxyderend, vitaminen C en E of het uittreksel EGb 761 van ginkgobiloba, tegen de leeftijd-geassocieerde oxydatieve schade aan mtDNA en oxydatie van mitochondrial glutathione beschermt. Voorts verhindert het uittreksel EGb 761 ook veranderingen in mitochondrial morfologie en functie verbonden aan het verouderen van de hersenen en de lever. Aldus, het mitochondrial kan verouderen door anti-oxyderend worden verhinderd. Voorts kan het recente beginbeleid van bepaalde anti-oxyderend ook het stoornis in fysiologische prestaties, in het bijzonder motorcoördinatie verhinderen, die op het verouderen voorkomt.

Vrije Radic Onderzoek 2000 brengt in de war; 32(3): 189-98

Ginkgobiloba remt waterstof peroxyde-veroorzaakte activering van kernfactorenkappa B in vasculaire endothelial cellen.

De huidige studie bepaalde de gevolgen van het uittreksel van ginkgobiloba (GBE) voor de activering van kernfactorenkappa B (N-F -N-F-kappaB) en het niveau van waterstofperoxyde (H2O2) in runder longslagader endothelial cellen (PAEC). H2O2 toonde een activering afhankelijk van de concentratie van N-F -N-F-kappaB. GBE toonde een afschaffing afhankelijk van de concentratie die van N-F aan -N-F-kappaB door H2O2 wordt geactiveerd. GBE reinigde direct H2O2 in een systeem zonder cellen; het verminderde H2O2 ook niveaus in PAEC. Deze resultaten stellen voor dat het remmende effect van GBE bij de h2O2-Veroorzaakte activering N-F -N-F-kappaB door zijn het reinigen en afschaffing van H2O2 kan worden veroorzaakt. Onze die experimenten tonen aan dat GBE activering kan remmen N-F -N-F-kappaB door H2O2 wordt veroorzaakt en zo voor de preventie of de behandeling van atherosclerose en andere wanorde kan efficiënt zijn met betrekking tot activering N-F -N-F-kappaB.

Nov. van Gen Pharmacol 1999; 33(5): 369-75

Vitamine K

Remming van menselijke plaatjesamenvoeging door vitamine K.

Het effect van verscheidene vitaminek (Vit K) werd analogons op de samenvoeging van menselijke plaatjes onderzocht. De analogons waren machtige die inhibitors van samenvoeging door ADP, trombase, collageen en arachidonate wordt veroorzaakt maar waren minder actief tegen samenvoeging door het calcium ionophore A23187 wordt veroorzaakt. Vit K3 verhinderde ook het fosfatideanalyse van het plaatjemembraan door collageen wordt veroorzaakt dat. Deze gevolgen waren niet toe te schrijven aan een directe remming van enzymen betrokken bij de bevrijding van arachidonate of zijn verdere transformatie. De analogons oefenden geen gevolgen voor enzymen uit die intraplateletkamp regelen. Nochtans, zouden deze gevolgen door stijgende extracellulaire Ca++ niveaus kunnen worden overwonnen, die op een mogelijke interactie met Ca++ regelgeving in plaatjes wijzen.

Thrombonderzoek 1985 1 Januari; 37(1): 103-14

Vitamine K2 (menatetrenone) voor beenverlies in patiënten met cirrose van de lever.

DOELSTELLING: Het beenverlies verschijnt vaak in de biologie van leverziekte. De gevolgen van therapie voor osteoporose verbonden aan cirrose van de lever zijn nog controversieel. Wij evalueerden de gevolgen van vitamine K2 voor osteopenia in vrouwen met cirrose. METHODES: De onderwerpen waren 50 vrouwen met cirrose die onderliggende hepatitis virale besmettingen had. De helft patiënten werd willekeurig toegewezen om vitamine K2 (menatetrenone) te ontvangen. De been minerale dichtheid (BMD) werd van de lumbale ruggewervels gemeten door dubbel-energieröntgenstraal absorptiometry bij ingang en met 1 jaarintervallen 2 jaar. VLOEIT voort: De percentages van verandering van aanvankelijk BMD bij 1 en 2 jaar na initiatie van de studie waren, +0.1 +/- 2.6% en -0.5 +/- 3.5% voor de vitamine k2-Behandelde groep en -2.2 +/- 2.4% en -4.6 +/- respectievelijk 3.9% voor de controlegroep. De veranderingen in BMD bij elke timepoint verschilden beduidend tussen de controle en behandelden groepen (p = 0.008 voor 1 jaar en p = 0.002 2 jaar). In de vitamine k2-Behandelde groep, undercarboxylated de verhouding van osteocalcin aan osteocalcin in die patiënten met verhogingen van BMD na 1 jaar van behandeling was beduidend lager dan dat in patiënten die dalingen van BMD tonen (p = 0.017). Geen nadelige gevolgen van vitamine K2 werden genoteerd. CONCLUSIES: De vitamine K2 kan beenverlies verhinderen en kan daarom in het beheer van beenziekte bij vrouwen met cirrose van de lever nuttig zijn.

Am J Gastroenterol 2002 April; 97(4): 978-81

Gevolgen van vitamine K (2) voor been van ovariectomized ratten en voor een ratten osteoblastic cellenvariëteit.

De gevolgen van vitamine K (2) voor been minerale dichtheid (BMD) werden en been metabolische tellers van ovariectomized ratten, en die op mRNA uitdrukking van osteocalcin en IL-6 op een ratten osteoblastic cellenvariëteit, onderzocht. Werden de metabolische tellers van BMD en van het been onderzocht in ovariectomized ratten na de behandeling van 2 maanden met vitamine K (2), en mRNA uitdrukking van osteocalcin en IL-6 werden gemeten in de cellenvariëteit na de behandeling van 24 uur met vitamine K (2). De vitamine K (2) verminderde de daling in BMD na ovariectomy bij de ratten, en onderdrukte de niveaus van serumdeoxypyridinoline van de ovariectomized ratten. Geen effect op osteocalcin en IL-6 mRNA uitdrukking op de cellenvariëteit werd waargenomen. Samenvattend, heeft de vitamine K (2) een been-beschermend effect op ovariectomized ratten.

Gynecol Obstet investeert 2002; 53(3): 144-8


Voortdurend op Pagina 2 van 4


beeld


Terug naar het Tijdschriftforum