De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift Maart 2002

beeld

De reden voor het Jaarlijkse Bloed Testen

Slagen de gezondheids bewuste mensen vaak er niet in om het cruciale belang van regelmatig bloedonderzoek te waarderen.

Het uitvoerigste bloedonderzoek wordt genoemd het CBC/Chemistry-Profiel. Dit goedkope profiel meet 45 verschillende bloedparameters die een dramatische invloed op zijn staat van gezondheid kunnen hebben.

beeld

Één van de vele ernstige wanorde die door het CBC/Chemistry-Profiel kan worden ontdekt is calciumoverbelasting. Deze voorwaarde wordt veroorzaakt wanneer teveel calcium wordt verwijderd uit het been en in het vasculaire systeem gedeponeerd. Tenzij ontdekt door een bloedonderzoek, komen de mensen vaak niet over calciumonevenwichtigheid tot nadat te weten zij aan een verlammende beenbreuk, aan een pijnlijke niersteen (nierrekening), of de mislukking lijden van de hartklep (wegens bovenmatige valvular verkalking). Deze ziekten vaak duidelijke jaren nadat de calciumonevenwichtigheid eerst begint, nog kan een goedkoop CBC/Chemistry-Profiel dit probleem vroeg ontdekken en de persoon toelaten om vrij eenvoudige voedingsmaatregelen te treffen om de calciumonevenwichtigheid te verbeteren alvorens het een ziektestaat veroorzaakt.

De een andere wanordemensen ontmoeten aangezien zij ouder groeien zijn opgeheven serumglucose die tot de ontwikkeling van slagaderlijke en neurologische die ziekte kan bijdragen en het verouderen versnellen door een proces als glycosylation wordt bekend. Als de hoge glucose wordt ontdekt, zijn er beschikbare levensstijlveranderingen, drug en voedende therapie om deze niveaus in normale waaiers te brengen.

De bovenmatige hoeveelheden serumijzer zullen massieve vrije basissen door het lichaam produceren die beduidend het risico van kanker, atherosclerose en waarschijnlijk neurologische wanorde zoals Alzheimer en Ziekte van Parkinson verhogen. Als een bloedonderzoek toont zijn de ijzerniveaus te hoog, zijn er vele manieren om het te verlagen. Het schijnt onlogisch op een ijzer overbelasting-veroorzaakte ziekte wachten te vertonen enkel omdat u niet het krijgen van een jaarlijks CBC/Chemistry-Profiel „wilde hinderen“.

Het beschermen tegen drug-veroorzaakte giftigheid

De gemiddelde persoon over leeftijd 60 neemt verscheidene voorschriftdrugs elke dag om chronische medische voorwaarden te behandelen of te verhinderen. Deze drugs hebben giftige bijwerkingen die in de dood van 125.000 tot 189.000 Amerikanen elk jaar resulteren. In feite, volgens American Medical Association, zijn de bijwerkingen aan voorschriftdrugs tussen het vierde en de zesde belangrijke doodsoorzaken in de Verenigde Staten. American Medical Association benadrukt dat deze sterfgevallen voorkomen alhoewel de drugs door artsen worden voorgeschreven die verondersteld zijn om patiënten te controleren om deze drug-veroorzaakte sterfgevallen te verhinderen. Het feit is dat HMOs tot doel heeft om geld op korte termijn te besparen en CBC/Chemistry-geen Profielen adviseert die zouden helpen drug-veroorzaakt lever en nierstoornis ontdekken op tijd om onbekwaamheid en dood te verhinderen. Als u bepaalde voorschriftmedicijnen neemt, het regelmatige bloed is testen verplicht volgens FDA, nog slagen de artsen uit routine er niet in om de geadviseerde bloedonderzoeken voor te schrijven en hun patiënten betalen de „uiteindelijke“ prijs.

Het is niet alleen voorschriftdrugs die onomkeerbare lever of nierschade kunnen veroorzaken. Er zijn vele factoren (alcohol, OTC-Drugs, bovenmatige niacine, hepatitis C) die een persoon voor lever of nierschade kunnen vatbaar maken. Voor de meeste mensen, jarenlang smeulen deze voorwaarden tot een levensgevaarlijke medische crisis voorkomt. Wegens een fenomeen als „individuele veranderlijkheid,“ wordt bekend sommige mensen zijn vooral kwetsbaar aan lever en de nierschade, nog een CBC/Chemistry-Profiel kan een onderliggend probleem op tijd ontdekken om correctieve acties te voeren die.

Het voorspellen van hartaanvalrisico

De reden de meeste mensen denkt na bloed het testen hun cardiovasculaire risicofactoren moet nagaan. De gepubliceerde studies tonen constant aan dat diverse cholesterolfracties (HDL, LDL) en triglyceride tot hartaanval en slag kunnen bijdragen. De welke meeste mensen er niet in slagen te realiseren zijn dat de significante veranderingen zich kunnen in deze bloed vette niveaus in een tijd van het jaar voordoen betekenen, die dat de vorige tests niet op uw huidige status van het serumlipide kunnen nauwkeurig wijzen. De tests die helpen hartaanval en slag, zoals cholesterol, triglyceride, glucose en ijzermetingen voorspellen, zijn inbegrepen in het goedkope CBC/Chemistry-Profiel. De extra bloedonderzoeken om hart- en vaatziekterisico te evalueren omvatten homocysteine, c-Reactief proteïne en fibrinogeen.

Het handhaven van een jeugdig hormoonevenwicht

Het verouderen oorzaken significante wijzigingen in hormoonsaldo.

Bij verouderende mensen, dalen de voordelige hormonen zoals testosteron, van DHEA en van de groei hormoon, terwijl de minder wenselijke hormonen zoals oestrogeen en insuline vaak stijgen. De gevolgen van deze hormoononevenwichtigheid kunnen vertonen aangezien de klinische depressie, verhoogde buikzwaarlijvigheid, geestelijke en fysieke energieniveaus, en verlies van libido verminderde.

beeld

De verouderende wijfjes vertonen vaak een progesterone en DHEA-tekort, terwijl de niveaus van oestrogeen en testosteron te hoog of laag kunnen worden. De klinische gevolgen van deze hormoononevenwichtigheid in wijfjes vertonen vaak aangezien de symptomen verbonden aan overgang, depressie, verlies van beenmassa en verlies van libido.

In zowel mannen als vrouwen, kan het nalaten om hormoononevenwichtigheid te verbeteren direct tot hart- en vaatziekte, bepaalde vormen van kanker, Type II bijdragen diabetes, osteoporose en neuronendegeneratie.

Het goede nieuws is dat zodra de hormoonstatus wordt nagegaan, de definitieve correctieve actie kan worden gevoerd om hormoonevenwicht aan een jeugdige waaier veilig te herstellen.

Conclusies

Het jaarlijkse bloed testen is een sluitsteen van om het even welk wetenschappelijk die programma wordt opgesteld om de gezonde menselijke levensduur uit te breiden. De conventionele artsen weigeren, of weten niet het hoe te om vaak tot het type van bloedonderzoeken opdracht te geven dat corrigeerbare onderliggende risicofactoren kan openbaren voor het ontwikkelen van degeneratieve ziekte.

De stichting van de het Levensuitbreiding stelde een programma in 1996 in werking om zijn leden toe te laten om om eender welk bloedonderzoek te verzoeken en de daadwerkelijke resultaten van deze tests te ontvangen. Deze dienst heeft leden toegelaten om abnormaliteiten te ontdekken die kunnen aan de aandacht van hun arts worden gebracht, of door levensstijlveranderingen worden verbeterd.

De stichtingsleden sparen meer dan 50% vergeleken bij de prijzen door commerciële bloedtestlaboratoria worden aangerekend, en vermijden moetend voor het bezoek van een arts betalen enkel dat in een positie moet worden gezet van het vragen van hun arts om tot de tests opdracht te geven die.

Voor verdere informatie en wetenschappelijke verwijzingen over het gebruiken van bloedonderzoeken tegen op verouderen betrekking hebbende ziekte te beschermen, om naar het volgende te verwijzen
protocollen in het van de de Ziektepreventie en Behandeling van de Stichting van de het Levensuitbreiding naslagwerk.

Het mannelijke Protocol van de Hormoonmodulatie
Het vrouwelijke Protocol van de Hormoonmodulatie
Atheroscleroseprotocol
Homocysteine Protocol
Fibrinogeenprotocol
Depressieprotocol
Leeftijd-geassocieerd Geestelijk Stoornisprotocol
DHEA-het Protocol van de Vervangingstherapie

Om tot bloedonderzoeken van de Club van de Stichtingskopers van de het Levensuitbreiding opdracht te geven, 3pt telefax ver*sturen vraag 1-800-208-3444, uw orde aan 954-712-9720, of komt meer hier over het te weten.Terug naar het Tijdschriftforum