Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift Maart 2002

beeld

Pagina 2 van 2

PARTHENOGENESE
EEN ALTERNATIEF VOOR KERNoverdracht

Aangezien Dr. West in zijn gesprek vermeldde, werkt zijn bedrijf (Geavanceerde Celtechnologie) ook aan methodes om vervangingscellen, weefsels en organen te produceren die geen standaard het klonen technieken impliceren. Hij sprak over het meest uniek van deze alternatieve technieken vrij gedetailleerd bij zijn presentatie op de Regeneratieve Geneeskundevergadering in Washington, D.C. in December 2001. De techniek is parthenogenese, of „maagdelijke geboorte.“ Met parthenogenese, kan een eicel worden geactiveerd en worden gemaakt beginnen zonder toegevoegde zaadcel of om het even welke nieuwe DNA te verdelen. In de juiste omstandigheden, kunnen nieuwe nakomelingen van dit proces het gevolg zijn.

beeld

Dr. West rapporteerde dat, toen dit proces was begonnen alvorens de aapeicellen hun kerndna als voorbereiding op fusie met een zaadcel halveerden, de parthenogenic embryo's werden gevormd, waaruit de embryonale stamcellen werden afgeleid. Toen deze stamcellen in naakte muizen, werden ingespoten of in laboratoriumschotels werden gekweekt, vormden zij darm, huid, haar, kraakbeen, been, de slaande cellen van de hartspier, minstens twee soorten zenuwcellen (dopaminergic en serotoninergic neuronen), vlotte spier, lever en zelfs een ontwikkelend oog, afhankelijk van de de groeivoorwaarden. Terwijl deze weefsels niet genetisch identiek aan die van de donor van het ei waren, werden zij gemaakt van een ondergroep van DNA van de donor en, dientengevolge, denkt men dat zij dicht genoeg zouden kunnen zijn om verwerping te vermijden wanneer overgeplant. Voorts die heeft het geweten dat de cellen door parthenogenese worden gemaakt waarschijnlijk zullen gezond zijn omdat er gezonde mensen zijn die gedeeltelijk parthenogenic zijn omdat zij van de combinatie van een normaal embryo en een parthenogenic embryo werden gecreeerd.

Dit is alle zeer goed en goed als u een vrouw bent, maar wat als u een mens bent? De HANDELINGSwetenschappers geloven dat een mannelijk parthenogenic embryo zou kunnen worden gecreeerd door de kern te verwijderen uit een eicel en twee spermahoofden op te nemen in de cel. Dit experiment heeft nog worden gedaan, maar er zijn redenen te geloven het zou kunnen werken.

- Dr. Gregory M. Fahy, Doctoraat

LEF: Niet is het waar dat de positie van de Katholieke Kerk is dat, als u het embryo na bemesting vernietigt, u het leven vernietigt?

Mw: Dat is juist. De katholieke Kerk neemt een standpunt (zoals een anderen) dat het leven in bij conceptie begint. Ik weet niet enkel het, noch denk ik zij het weten, hoe zij met dit op de proppen kwamen. Wat gebeurt is dat het bevruchte ei verdeelt om een kleine bal van cellen, zoals een uiterst klein stuk van klei te vormen. Als deze kleine bal van cellen niet in de baarmoeder inplanteert, zal het sterven. Men schat dat tot 80% van deze kleine ballen van cellen nooit aan een baarmoeder en bijgevolg een matrijs vastmaken. En voor die die vastmaken, kunnen één, twee of zelfs drie menselijke wezens, (identieke tweeling) worden gevormd. Wij kennen dat. En wij kunnen eigenlijk bepalen wanneer individuation begint, wat ongeveer twee weken is nadat de ontwikkeling begint. Zo, houdt het eenvoudig geen steek te zeggen een „mensenleven bij conceptie.“ begint Zeker wordt het cellulaire leven gecreeerd bij conceptie, maar het is nog niet een mensenleven.

LEF: Een aas met een afstraffingshart en geen hersenenfunctie kan een bron van organen voor anderen zijn, nog maakt niemand zich over dat ongerust.

Mw: Ja, heeft zulk een persoon miljarden levende cellen, zelfs in de hersenen, maar als een niet-persoon beschouwd, nog debatteren de mensen dat een microscopische bal van cellen zonder lichaamscellen van om het even welke soort, die u op het punt van een speld kon in evenwicht brengen, als een persoon met een recht op het leven zou moeten worden beschouwd. Ik kan een analogie aan de World Trade Centeraanval trekken. Onze critici zeggen in feite: „U viel de World Trade Centergebouwen aan.“ Maar ik debatteer dat niet alleen er geen mensen in de gebouwen waren, maar de gebouwen waren zelfs niet nog geconstrueerd. In feite, had de architect nog niet besloten of om één toren of twee te hebben. Dat is het stadium van ontwikkeling wij over hier spreken. Deze microscopische bal van cellen is een inzameling van de leegste cellen u ooit kon vinden. Een stuk van hoofdroos is menselijker dan deze cellen.

LEF: En deze „wezenloosheid“ is de gehele aantrekkelijkheid de cellen voor therapeutische geneeskunde hebben. Het is de reden zij in om het even welke types van lichaamscellen kunnen worden omgezet. Toen zij de eerste harttransplantatie deden, was er enorme oppositie. Dan werd het toegelaten. Vandaag is het routine. Het zelfde ding gaat hier gebeuren. Het probleem is dat als zij een rekening verbannend het therapeutische klonen overgaan, het een belangrijke hindernis naar zijn goedkeuring zal zijn.

Mw: Er is hier een lange geschiedenis. Ik denk de oppositie uit vrees voor de toekomst en vrees voor onbekend wordt geproduceerd. De anesthesie voor bevalling werd resoundingly veroordeeld door de kerk op basis van het Boek van Ontstaan in de Bijbel, waar de God zei de vrouwen verondersteld zijn om pijn in bevalling wegens de zonde van de Vooravond in de Tuin van Eden te hebben. De pokkeninentingen werden bezwaar gehad tegen als poging om de wil van de God te ontwrichten. Meer onlangs, was er bemesting in vitro (IVF). De katholieke Kerk riep IVF immoreel en ongeoorloofd, en vocht hard proberen om het geslagen neer te krijgen. Er waren gedebatteerde rekeningen die babys van IVF of de „van de reageerbuis.“ zouden verboden hebben Maar ik denk wat de publieke die opinie verplaatste zag dat Louise Brown, de eerste baby door IVF wordt geproduceerd, enkel als een andere baby was.

LEF: Te slecht kunnen wij geen glimlachende jonge mens tonen die een fronsende oude mens was.

beeld
Onrijpe primaatneuronen

Mw: Ik denk het debat dringend is. Zelfs laten toe de critici deze behandelingen miljoenen leven konden redden. Harold Varmus [het vorige hoofd van de Nationale Instituten van Gezondheid] hebben en anderen uit gesproken. De nationale Academie van Wetenschappen bracht formeel verslag uit adviserend het therapeutische klonen. Zo hebben wij hier de beste wetenschappers van de natie en Harold Varmus, een Nobel-laureaat, allen die dit zeggen is belangrijk, en de critici nemen hun woord voor dat. O.k., zeggen de critici, zodat zouden miljoenen leven kunnen worden gered, maar maar toch, willen wij tegengehouden dit omdat wij geloven het tegen de wil van God is.

LEF: Spreek over de rekening die in beraad in de Senaat is.

Mw: Eerst was er de Weldon-rekening, die op de Algemene Vergadering overging. Het niet alleen verbiedt het reproductieve gebruik van het klonen, maar het medische gebruik van het klonen en de invoer van om het even welke producten maakten van het. Als deze rekening wordt bepaald, en als u een nieuwe die sinusknoop kon hebben voor uw hart in het UK wordt gemaakt gebruikend het therapeutische klonen, zou u dan verboden worden van de V.S. omdat u een product van het therapeutische klonen zou invoeren.

LEF: Zo is het grote risico hier het feit dat het de Senaat zou kunnen overgaan. Ik heb de Senaatsversie van miljard gezien. Het is bijna identiek aan de Huisversie.

Mw: Ja. Senator Brownback, de sponsor van de Senaatsrekening, is één van de belangrijke verdedigers van het verbod. Ik denk onze beste hoop hier is dat genoeg Senatoren de ernst van de kwestie erkennen. Wij spreken over miljoenen mensenlevens. Het huis duwde dit door met slechts een debat van twee uur. De senaat, ben ik bepaald, zal doorbrengen meer tijd aan het. Het is mijn hoop dat dit zulk een ernstige menselijke gezondheden impliceren en kwestie die is, die lijden, dat zij het juiste besluit zullen nemen. Veronderstel hoe hun constituenten zullen reageren wanneer het therapeutische klonen begint het leven te redden. Veronderstel dat het dertig jaar vanaf nu en Rep is. Weldon wordt geïnterviewd tegen 60 Minuten. „Representatief Weldon, in 2002, uw rekening het verboden therapeutische klonen. Het was 15 jaar alvorens het verbod werd opgeheven en, in die 15 jaar, wij schatten dat zevenentwintig miljoen mensen overbodig leden en wegens uw verbod stierven. Wat u over dat?“ denken

LEF: Ik hoop wij dergelijke zorgen in genoeg Senatorenmeningen kunnen zetten vandaag, zodat zij niet met dat soort kritiek zullen moeten later worden geconfronteerd.

Mw: Tot 80% van alle pre-inplantingsembryo's sterven, maar ik zie onze critici niet verzoekend het programma van de miljard dollarsneerstorting proberen om deze embryo's te bewaren. Ik zie hen niet protesterend tegen IVF-klinieken, welke wegwerpduizenden pre-inplantingsembryo's die niet gewild zijn. Het potentiële risico om dit één verkeerd te krijgen moet worden gewaardeerd.

LEF: Getuigde u op Capitol Hill alvorens de Huisversie van de rekening werd overgegaan?

Mw: Veelvoudige tijden. Ik getuigde opnieuw op 4 December, en ik zal waarschijnlijk in de Senaat getuigen wanneer de rekening daar wordt besproken.

LEF: Blijkbaar had uw verklaring geen wezenlijk effect. Ik beteken, hoeveel mensen stemde tegen het verbod op de Algemene Vergadering?

Mw: De rekening, riep het „Menselijke het Klonen Verbodsakte,“ overgegaan door een 265 tot 162 marge. Dit is taaie. De wetenschappelijke communautaire en geduldige groepen moeten werkelijk hard aan dit werken. Alle leden van de het Levensuitbreiding moeten beginnen brieven te schrijven. Wij kunnen niet dit één om twee redenen verkeerd krijgen. Één, hebben wij miljoenen mensen in de V.S. die deze therapie en twee nodig hebben, zijn wij een leider op deze kwestie. Het feit dat die het Congres van de V.S. is het debatteert betekent dat het over de hele wereld op wordt gelet.

LEF: Ik denk de sleutel aan krijgt genoeg kiezers is die de mensen in de Senaat contacteren erop wijzen en dat er sterke steun voor dit onderzoek is. Het lijkt alsof zij proberen om het therapeutische klonen zonder veel openbaar debat te verbieden.

Mw: Ja, hebben onze tegenstanders echt hard geprobeerd om dit in een type lynchen-menigte van manier te doen. Zij vinden meeslepend het hen door de hoogste kans geeft om het overgegaan te krijgen omdat er geen debat zal zijn. En als er debat is, zijn zij om te verliezen in gevaar.

LEF: Welk effect zou de passage van deze rekening op Geavanceerde Celtechnologie hebben?

Mw: Wij hebben onze die voeten stevig in de grond van de V.S. worden geplant. Ik was geboren in Michigan en kan niet veronderstellen gaand het bedrijf naar een ander land. Het punt is dat als land wij dit één recht moeten krijgen. Wij kunnen een verkeerd besluit nemen inzake het opheffen van of het verminderen van belastingen, maar wij allen zouden moeten schreeuwen als wij dit één verkeerd krijgen. Als de aard ons een belangrijke nieuwe medische strategie overhandigt, is het immoreel om wetenschappelijk onderzoek te verbieden en medische vooruitgang te blokkeren.

Bij HANDELING, werken wij aan andere technieken, maar geen van hen is zoals belovend als gekloonde embryonale stamcellen. Zij omvatten: standaard kernoverdracht, kernoverdracht over species, parthenogenese en cytoplasmic overdracht, waarin u het cytoplasma rond van de eicel aan een somatische cel eerder dan de andere manier toevoegt.

LEF: Toen u publiceerde dat u embryo's van de overdracht van menselijke somatische celkernen in koeeieren had gecreeerd, was er minder kritiek dan toen u begon het met menselijke eicellen te doen. Misschien in de mening van de wetgevers, is het slechts een menselijk embryo als het uit een menselijk ei komt.

Mw: Ik denk zij enkel het crossspecies klonen aan hun rekeningen zullen toevoegen. Ik heb deze mensen vaak gedebatteerd. Zij beantwoorden nooit mijn rationeel argument dat er geen onderscheiden die lichaamscellen door dit proces worden gecreeerd zijn omdat zij weten het waar is. Zo enzovoort gebruiken zij ontstekingstaal over „embryolandbouwbedrijven,“ „moedige nieuwe wereld,“ „Naziexperimenten“. Één efficiënte slogan die zij is „kloon en doden.“ hebben gebruikt Zij proberen, naar mijn mening, om dit tot een ander pro-leven te verminderen, pro-keusdebat. Maar in wetenschappelijke werkelijkheid, moet de het pro-levenspositie hier menselijk lijden en potentieel sparen het leven van miljoenen verminderen. Het feit is dat zij proberen om lege menselijke cellen ten koste te verdedigen om te ademen, denkend mensen.

LEF: Maar de abortus is wettelijk, ondanks oppositie tegen het. Waarom verschillend zou het therapeutische klonen moeten zijn?

Mw: Ik denk wij ons op de mogelijke voordelen voor de zieken en de bejaarden moeten concentreren. Ik denk het neer enzovoort zal komen over patiënten die een behandeling voor hartverlamming willen, niermislukking. Ik zou dat „gebrek aan het klonen doden“ debatteren. U kunt zien dat ik over dit één word geactiveerd, maar eerlijk gezegd ben ik woedend dat zulk een krachtige middel voor goed eigenlijk bij risico in onze moderne wereld is.

LEF: Wat kan leden van de Stichting van de het Levensuitbreiding die het therapeutische klonen doen goed keuren op de Senatoren indruk maken?

Mw: Schrijf aan hen. En roep hen (zie „niet de Overheidsverbod van de V.S. het Therapeutische Klonen“in deze kwestie laat). Natuurlijk, heeft het het pro-levenskamp hun mensen die hetzelfde ding doen en zij hebben een zeer verfijnd middel om met het Congres te communiceren. Wij moeten een basisinspanning hebben om mensen geïmpliceerd te krijgen.

De mensen in Congres bekijken brieven, maar ik denk wij ook sommige extra acties nodig hebben. Zoals een gestage stroom van persmededelingen ten gunste van het therapeutische klonen door een successie van organisaties. Op onze website (www.advancedcell.com), zijn er verbindingen aan de Nationale Academie van Wetenschappenrapport en het NIH-Rapport van de Stamcel. Allebei adviseren het gebruik van kernoverdracht. Nobel-de laureaten zoals Dr. Harold Varmus heeft verklaard: „Er is geen terrein van geneeskunde geen dat deze technologie potentieel.“ zal beïnvloeden Het is altijd nuttig om te verklaren dat de meest prestigieuze wetenschappers van de natie ten gunste van ons onderzoek zijn. Wij moeten een lijst van alle ziekten publiceren die met het therapeutische klonen zouden kunnen worden behandeld.

Wij moeten het bericht weggaan dat dit iemand kan beïnvloeden u voor geeft, gebruikend menselijke die cellen uit een microscopische punt kleiner worden afgeleid dan het punt van een speld. Wanneer de mensen dit begrijpen, denk ik de meesten van hen over de technologie enthousiast zullen worden.

LEF: Goed, is dat dan het. Hartelijk dank voor het spreken met ons. Goed geluk.

Mw: Ik waardeer hier werkelijk uw hulp. Andere projecten die wij hebben samengewerkt aan zijn pret geweest, maar dit één is werkelijk van belang. Werk hard aan het.Terug naar het Tijdschriftforum