De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift Januari 2002

beeld

William Faloon
William Faloon

Chronische Ontsteking
De epidemische Ziekte van het Verouderen

Waarom lijden de verouderende mensen aan zo vele schijnbaar niet verwante wanorde? De heersende stromingsgeneeskunde schrijft deze veelvoudige ziekten aan oude dag toe en slaagt er niet in om hen voldoende te richten. Het droevige feit is dat de mensen overbodig lijden en aan een gemeenschappelijk probleem sterven dat gemakkelijk corrigeerbaar is.

In wat spoedig een medische doorbraak zal worden, heeft de het Levensuitbreiding een omkeerbare beklaagde geïdentificeerd (systemische ontsteking) die bij de ontwikkeling van van de leeftijd afhankelijke ziekten betrokken is.

Deze rol van ontsteking is overzien door de medische onderneming, nog bestaat er overredend wetenschappelijk bewijsmateriaal dat het verbeteren van een chronische ontstekingswanorde veel van de gebreken van te verhinderen of zal toelaten om te keren verouderen.

De conventionele artsen vaak vertellen hun patiënten om het feit dat goed te keuren zij niet meer jong zijn. Nu wij weten dat de systemische ontsteking een eerste reden voor de ontwikkeling van degeneratieve ziekte is,[1-8] de veilige maatregelen kunnen worden getroffen om de ontstekingscascade te onderdrukken die cellen door het verouderende lichaam vernietigt.

Het verouderen en ontsteking

De chronische ontsteking legt verwoestende gevolgen op, vooral aangezien de mensen ouder groeien. De pathologische gevolgen van ontsteking zijn volledig gedocumenteerd in de medische literatuur.[9-21] helaas, blijven de gevaren van systemische ontsteking worden genegeerd, alhoewel er bewezen manieren bestaan om dit proces om te keren.

Vele mensen sluiten zich aan bij de Stichting van de het Levensuitbreiding (LEF) omdat zij aan diverse degeneratieve ziekten lijden. Een gemeenschappelijke beklaagde die wij in deze tere individuen is systemische ontsteking hebben gevonden.

Het goede nieuws voor gezonde leden is dat onze protocollen van de ziektepreventie[22] beduidend de ontstekingscascade verminderen. Niet volgen alle leden onze volledige aanbevelingen en hun bloedonderzoeken openbaren soms opgeheven ontstekingstellers (zoals c-Reactieve proteïne). De nieuwe leden die aan ons met veelvoudige van de leeftijd afhankelijke ziekten komen neigen om met zeer hoge ontstekingsbloedniveaus voor te stellen. LEF streeft ernaar om de moleculaire redenen te identificeren om te verklaren waarom onze verouderende bevolking aan zo vele degeneratieve ziekten lijdt. Wij gebruiken de vruchten van ons onderzoek om therapeutische benaderingen te ontwerpen om deze wanorde te omringen. In het geval van chronische ontsteking, heeft LEF nu genoeg drugs, hormonen en voedingsmiddelen in zijn arsenaal om die te helpen die aan chronische ontsteking… aan de epidemische ziekte van het verouderen lijden!

Wat veroorzaakt Van de leeftijd afhankelijke Ontsteking?

Het verouderen resulteert in een verhoging van ontstekingscytokines (vernietigende cel-signalerende chemische producten) die tot vele degeneratieve ziekten bijdragen. De reumatoïde artritis is een klassieke auto-immune wanorde waar zijn de bovenmatige niveaus van cytokines zoals factor-alpha- tumornecrose (TNF-Á), interleukin-6 (IL-6), interleukin 1 (B) (IL-1B), en/of leukotriene B4 (LTB4) gekend om tot het ontstekingssyndroom te veroorzaken of bij te dragen.

De chronische ontsteking is ook betrokken bij ziekten zo divers zoals
atherosclerose, kanker, de dysfunctie van de hartklep, diabetes, congestiehartverlamming en Alzheimer. In oude mensen met veelvoudige degeneratieve ziekten, is de c-Reactieve proteïne vaak scherp opgeheven, wijzend op de aanwezigheid van een onderliggende ontstekingswanorde. Wanneer een profiel van het cytokinebloed in deze zwakke mensen wordt geleid, vinden wij gewoonlijk bovenmatige niveaus van één of meer van ontstekingscytokines (TNF-Á, IL-6, IL-1 (b), LTB (4)).

De volgende acroniemen vertegenwoordigen gevaarlijkste pro-ontstekingscytokines. Zouden de gezondheids bewuste mensen met deze termijnen vertrouwd moeten worden aangezien deze bovenmatige niveaus van deze cytokines veroorzaken of tot vele ziektenstaten bijdragen:

TNF-a = Alpha- de factor van de tumornecrose
IL-6 = Interleukin-6
IL-1 (B) = Interleukin-1 bèta
LTB (4) = Leukotriene B (4)

De wetenschappers hebben dieetsupplementen en voorschriftdrugs geïdentificeerd die niveaus van pro-ontstekingscytokines kunnen verminderen. De docosahexaenoic zure fractie (van DHA) van vistraan is het het best gedocumenteerde supplement om TNF-Á, IL-6, IL-1 (B) en LTB (4) te onderdrukken.[21-33] de Studies over gezonde mensen en die met reumatoïde ziekte tonen aan dat de vistraan deze gevaarlijke cytokines door maximaal 90% onderdrukt.[31]

Andere cytokine-verminderende supplementen zijn DHEA,[34-40] vitamine K,[41, 42] GLA (gamma linolenic zuur)[43-46] en het uittreksel van het netelblad.[47] Anti-oxyderend (zoals vitamine E en n-acetyl-cysteine) kunnen pro-ontstekingscytokines [48, 49] ook verminderen en tegen hun toxische effecten beschermen.[50-55]

De voorschriftdrugs zoals Enbrel ($10,000.00/year) binden direct aan TNF-Á en blokkeren zijn interactie met TNF-de receptoren van de celoppervlakte. Enbrel heeft significante klinische verbetering in reumatoïde artritispatiënten aangetoond, zoals de supplementen van de hoog-dosisvistraan hebben.[32]

Wanneer zijn de Conventionele Drugs niet genoeg

Een probleem onlangs door LEF wordt geïdentificeerd is dat de hoge niveaus van TNF-Á kunnen zelfs in mensen voortduren die Enbrel-drugtherapie ontvangen die. Zelfs als Enbrel TNF-Á aan een veilige waaier verlaagt, kunnen andere ontstekingscytokines (zoals IL-6, IL-1B) blijven verwoesting door het lichaam veroorzaken.
De hoge niveaus van de factor van de tumornecrose (TNF-Á) zijn vernietigend aan vele essentiële weefsels zoals gezamenlijk kraakbeen (b.v. reumatoïde artritis) en hartspier (b.v. congestiehartverlamming).

Overmaat IL-6 en ander ontstekingsbeen van de cytokinesaanval en bevorderen de vorming van fibrinogeen die tot een hartaanval of een stroke.56 kan bewegen om de veelvoudige ziekten te verhinderen en te behandelen van het verouderen, is het kritiek om deze vernietigende immune chemische producten (cytokines) in veilige waaiers te houden. De grafiek op de volgende pagina brengt de momenteel bepaalde veilige waaiers van ontstekingscytokines met elkaar in verband zoals die door bloedniveaus worden gemeten.

De ontstekingscytokine-Waaiers van de Bloedverwijzing

Er zijn minstens drie andere methoden om bloedniveaus van pro-inflammatoray cytokines te testen. Wij hebben, de standaardverwijzingswaaiers voor elk verschillend type van test hieronder van een lijst gemaakt. Om tegen ziekten te beschermen verbonden aan chronische ontsteking, zouden de mensen binnen of onder dit gamma van verwijzingscytokine moeten zijn.

Pro-Inflammtory Cytokine Waar u wilt zijn
LabCorp ISI DPC
Factor-Alpha- tumornecrose (TNF-A) <8.1 pg/mL 10-50 pg/mL 0-8.1 pg/mL
Interleukin-6 (IL-6) <12.0 pg/mL 2-29 ng/mL 0-9.7 pg/mL
Interleukin 1 bèta (IL-1 (B) <15.0 pg/mL 0-150pg/mL 0-5 pg/mL
Leukotriene B (4) (LTB (4) Na 300-750 pg/mL Na

(Andere methodes van het bloed testende laboratorium kunnen verschillende verwijzingswaaiers hebben)

De kosten van deze cytokinetests zijn outrageously duur. De het levensuitbreiding is tijdens het bespreken van een betaalbaar Cytokine-Profielbloedonderzoek voor Stichtingsleden. U kunt ongeveer te weten komen wanneer deze tests door 1-800-208-3444 te draaien beschikbaar zullen zijn. Ondertussen, als u ziektekostenverzekering hebt, kunt u uw arts vragen om deze tests voor te schrijven en uit te voeren en te hopen uw medische verzekering zult betalen voor hen.

Gelieve te merken op dat een goedkoop c-Reactief eiwit (hoog-gevoeligheid) bloedonderzoek (CRP-Hs) kan helpen openbaren als u aan systemische ontsteking lijdt. Als uw
Het c-reactieve eiwitniveau is meer dan 1.3 (mg/l), is dit een aanwijzing dat u een ontstekingsgebeurtenis hebt die in uw lichaam voorkomt. Die met opgeheven niveaus CRP-Hs (en wie aan een ziekte verbonden aan chronische ontsteking) lijden zouden moeten nadenken gebruikend die een van het supplementprotocol en/of voorschrift drugs worden gekend om opgeheven pro-ontstekingscytokines te onderdrukken. Het gebruiken van het Cytokine-Profielbloedonderzoek kan helpen hun voortgang bewaken.

Een hoog-gevoeligheids c-Reactief eiwitbloedonderzoek kan worden bevolen door te roepen
1-800-208-3444. De kosten aan Stichtingsleden zijn $43.00.

De supplementen door de leden van de het Levensuitbreiding worden gebruikt (zoals DHA-vistraan, het uittreksel van het netelblad, vitamine K en DHEA) zijn getoond om gevaarlijke cytokines, TNF-A, IL-6 te onderdrukken, IL1 (B), LTB (4 die). Voor die de waarvan bloedonderzoeken voortdurend hoge ontstekingscytokineniveaus ondanks het nemen van deze supplementen openbaren, hebben wij een drug geïdentificeerd van het lage kostenvoorschrift die van enorm voordeel kan zijn.

De soortnaam van deze drug is pentoxifylline (PTX); de merknaam is Trental®. Het werd eerst gebruikt in Europa in 1972 en kwam lang geleden van octrooi dat (is het niet kosten-verbiedend betekent). PTX wordt voorgeschreven om de stroomeigenschappen van bloed te verbeteren door zijn viscositeit te verminderen. Het werkt door het verbeteren van rode bloedcelflexibiliteit, plaatjesamenvoeging te verminderen en fibrinogeenniveaus te verminderen.[56-60] het is uit gunst gevallen omdat geen drugbedrijf de economische stimulans aan markt het aan artsen heeft. PTX wordt hoofdzakelijk voorgeschreven aan patiënten met randslagaderziekte, hoewel wij geloven het potentiële doeltreffendheid in het behandelen van een brede waaier van ziekten met betrekking tot chronische ontsteking heeft.


Voortdurend op Pagina 2 van 4
Verwijzingen op Pagina 4 van 4


 


Terug naar het Tijdschriftforum