Durk Pearson & Sandy Shaw ®
Het levensuitbreiding News™

Volume 6 Nr 2 Juni 2003

"De menselijke hersenen zijn een orgaan van het denken maar geen orgaan van overleving, zoals klauw en hoektanden. Het wordt gemaakt zodat om ons te maken als waarheid dat goedkeuren die slechts voordeel is."

— Albert Szent-Györgi

"Maar hoe het een voordeel kan zijn als het niet waar is?"

— Sandy Shaw

"De kennis zal voor altijd onwetendheid regeren. En de mensen die hun eigen gouverneurs willen zijn moeten met de macht bewapenen die de kennis geeft."

— James Madison

Inhoudstafel Deze Kwestie

1. De andere Oorlog verwarmt omhoog: FDA stelt Good manufacturing practice voor Dieetsupplementen voor
2. Durk & Sandy Say No: EPA besluit die of het de Vulklei in Uw Binnenplaats als Wateren van de Verenigde Staten kan regelen
3. Tetrahydrobiopterin: Alomtegenwoordige Metabolite
4. Slaapduur en Lichaamstemperatuur
5. Bescherming door Quercetin tegen Tafelolie damp-Veroorzaakt Lung Cancer in Taiwanese Vrouwen
6. Het voorbereidingen treffen voor de Volgende Verschijning van Spaanse Griep
7. Luchtvervuiling en Cardiovasculaire Episoden
8. Thuis in de EU
9. Kinderen met Hersenmalaria


De andere Oorlog verwarmt omhoog: FDA stelt Good manufacturing practice voor Dieetsupplementen voor

FDA gaat op zijn ramkoers met persoonlijke vrijheid verder. Het agentschap heeft nu een 547 paginavoorstel voor Good manufacturing practice (GMPs) voor de dieetsupplementindustrie en de gevraagde openbare commentaren vrijgegeven. De voorgestelde regels omvatten registratie van elke faciliteit die dieetsupplementen met FDA vervaardigt en FDA warrantless inspecties toelaat (wat er ook aan het Vierde Amendement?) gebeurden, vermoedelijk wanneer zij aan tijdens regelmatige kantooruren willen. Zij vertellen u hoe te om uw installatie te bouwen waar te om uw toiletten te zetten, welke kwaliteitscontroleprocedures aan gebruik, en hoe te om uw producten op te slaan. Er zijn meer, veel meer.

Aangezien wij het zien, zijn er verscheidene doeleinden van deze GMPs: (1) om de belangen van de belangrijkste „cliënten van FDA te dienen,“ de farmaceutische bedrijven, aangezien GMPs de concurrentie van dieetsupplementen door de kosten van hun productie en, vandaar, hun verkoopprijs drastisch te verhogen zal verminderen; (2) om de belangen van weinigen te dienen worden de grote dieetsupplement bedrijf-grote bedrijven gedefinieerd als die met 500 of meer die heeft werknemer-dat voor GMPs geduwd omdat, onder andere, de kosten door GMPs worden opgelegd de concurrentie door kleine bedrijven (er zijn duizenden hen) door velen uit zaken of, bij de minst te drijven elimineren, die hun producten duurder maken; (3) om de herrieschoppers (allen aangesloten met kleine dieetsupplementbedrijven) tegen te houden die vervolgend FDA houden en winnend voor Eerste Amendementschendingen, door hun bedrijfsuitgaven drastisch te verhogen of hen te drijven uit zaken. Met GMPs op zijn plaats, zal FDA dieetsupplementbedrijven onder hun duim, met de constante bedreiging van inspecties, kwelling, en boetes hebben, waarbij eerder uitdagende stemmen worden gesloten. U zult het publiek lezen en kunnen downloaden commentaar geeft wij en anderen ingediend op voorgestelde GMPs in www.emord.com spoedig na 11 Juni (de het indienen uiterste termijn).

Het grootste deel van de horde stelden regels voor en de verordeningen in nieuwe GMPs hebben niets met gezondheid en veiligheid, maar met het verminderen van de concurrentie te doen. Natuurlijk, dient een groep ons weer eens openbare commentaren in. Wij kunnen niet de instelling van GMPs tegenhouden, maar wij hopen om hen met onze commentaren te moduleren. Hoewel er geen met voeten tredend constitutioneel recht is datvan wij kunnen gebruik maken om te verdedigen zelf van gecentraliseerde economische planning (zoals federale GMPs), aangezien de beperkingen van federale die regelgeving onder de Handelsclausule en de eisen ten aanzien van waarborgen op waarschijnlijke oorzaak in het kader van het Vierde Amendement worden gebaseerd drastisch van originele constitutionele bedoeling zijn versmald, wij nog sommige potentieel krachtige argumenten hebben om de voorgestelde regels te gebruiken te wijzigen. Men is dat het statuut (het Dieet van het Supplementgezondheid en Onderwijs Akte van 1994) waaronder FDA gemachtigd was om GMPs te ontwikkelen en af te dwingen vereiste dat zij niet meer zwaar dan GMPs voor voedsel zijn. Maar toch is nieuwe GMPs meer als die voor voorschriftdrugs dan voor voedsel.

Wij denken ook de timing voor de versie van GMPs hoogst verdacht is. DSHEA, in 1994 wordt overgegaan, bevatte een voorziening waardoor het Congres FDA machtigde om een systeem van Good manufacturing practice te ontwikkelen en uit te voeren die. Maar toch was niets negen jaar gebeurd. Dan, plotseling, geeft FDA hen vrij. Goed, toevallig (of niet), vlak alvorens FDA deze GMPs vrijgaf, had onze groep een beroep van een federale arrondissementsrechtbank ingediend die in ons nieuw proces beslist waarin wij de grondwettigheid (in het kader van het Eerste Amendement) van verbiedende de „behandelings“ eisen de van FDA op dieetsupplementen uitdaagden. Het statuut van 1994 voorzag duidelijk eisen voor dieetsupplementen op om het even welke voedend-ziekteverhouding.

Maar zelfs als het statuut niet voor behandelingseisen bedoelde toe te staan en zelfs als het Congres wordt beslist om het statuut te wijzigen om „behandelings“ eisen uitdrukkelijk te belemmeren, noch FDA noch het Congres de mededeling van getrouwe, nonmisleading informatie (ongeveer behandelingen of iets anders) kan belemmeren en overeenkomstig het Eerste Amendement zijn dat. Aangezien wij het zien en als Hof het hebben geïnterpreteerd, belemmert dat Amendement de overheid van zich het voorbe*houden van het recht bepaalde soorten informatie slechts aan mensen van de keus van de overheid mee te delen. Natuurlijk, heeft dat FDA omdat, als zij verliezen, het zal betekenen het eind van het grootste deel van hun huidig controleparadigma over geneeskunde bang gemaakt, en het zal ook het eind van farmaceutische bedrijven betekenen die bereid om hen honderden miljoenen dollars per jaar in ruil voor een monopolie op behandelingseisen te betalen zijn. Ongeacht wat met GMPs gebeurt, zal de groep ons ons beste dit behandeling-eisen geval aan het Hooggerechtshof van de V.S. doen nastreven, waar het zeker om is worden beslist. Ons geval is sterk. De bepalende factor zal waarschijnlijk zijn of de Rechters bereid om met de gevolgen in dit geval zijn te leven van het steunen van het Eerste Amendement.

Dit kostuum, echter, zal nog onze duurste inspanning zijn. Onze procureur, Jonathan Emord, heeft de totale kosten om ongeveer $500.000 geschat te zijn. Wij zullen geld moeten opheffen. Volg het kostuum door www.emord.com te bezoeken. U kunt helpen de wereld veranderen door om het even welk bedrag aan Durk Pearson & Sandy Shaw Litigation Fund te schenken; verzend het naar Pearson & Shaw Litigation Fund, c/o Emord & Vennoten, 5282 Lyngate Hof, Burke, VA 22015.


Durk & Sandy Say No: EPA besluit die of het de Vulklei in Uw Binnenplaats als „Wateren van de Verenigde Staten“ kan regelen

Een andere kwestie die veel van onze tijd heeft opgenomen is onze persoonlijk het onderzoeken, het schrijven, en het indienen openbare commentaren op de kwestie geweest van of EPA en de Legerkorpsen van Ingenieurs watermassa's intrastate zonder verbinding met „bestuurbare wateren“ (de originele basis om een „water van de Verenigde Staten“ te zijn) en met slechts klein of geen gevolgen op handel tusen staten kunnen volledig regelen. Als voorbereiding op dit, lezen wij verscheidene recente het Hooggerechtshofbesluiten van de V.S., die vooral de V.S. v. Lopez ( 1995) omvatten, de V.S. v. Morrison (2000), en Stevig Afvalagentschap v. Legerkorpsen van Ingenieurs, Nr 99-1178.

Het probleem met EPA of de Legerkorpsen van Ingenieurs of om het even welke federaal agentschap regelende intrastate wateren is dat, onder ons federaal systeem, de eigendom en het gebruik van intrastatewater door de staten moeten worden geregeld. De bovengenoemde het Hooggerechtshofgevallen van de V.S. verduidelijken in welke omstandigheden de federale overheid intrastate watermassa's onder de Handelsclausule (die de federale overheid machtigt om handel tussen de staten) kan regelen te regelen en het duidelijk maakt dat het kan doen dit slechts wanneer er een „significant effect“ op handel tusen staten is. Dat verlaat heel wat water geen dat feds onder de Handelsclausule, de vermeende rechtvaardiging in Stevig Afvalagentschap kunnen raken voor volledig het regelen van intrastate moerasland, moerassen, vijvers, vulklei, bij tussenpozen natte plaatsen, en zelfs (in het geval van Stevig Afvalagentschap) een verlaten grintkuil. Ja, zouden federals iedereen wie een kreek, de lente, vijver bezitten, of (ja) verlaten grintkuil bevelen en willen controleren, maar verstrekken de de Handelsclausule van de Grondwet en de uitspraken van het Hooggerechtshof van de V.S. op het gelukkig beperkingen aan hoe ver zij kunnen gaan. Droevig, momenteel hebben wij geen Website dat wij aan u kunnen opdracht geven om onze 23 pagina's en één tentoongesteld voorwerp van commentaren te lezen en te downloaden.

Waarom last? Zoals wij vóór hebben vermeld, wanneer u openbare commentaren in antwoord op het Federale het Registerverzoek van een agentschap voor commentaren op regels en verordeningen geeft, kunt u rechtstreeks naar de federale hoven gaan als het agentschap uw bezwaren eerder dan het moeten „uw administratieve remedies“ door te verschijnen voor de administratieve rechters (waar de „rechters“ door het agentschap worden betaald en geen boetes deze „rechters“ opleg door de agentschap-bespreking over een belangengeschil!) worden ontvangen uitputten behandelt — u kon miljoenen besteden en nooit overal worden. (Nota: geen Pearson & Shaw Litigation Fund-geld werd besteed aan dit.)

De grondwettigheid van federale regelgevende agentschappen

Onlangs werd de Kustcommissie van Californië verklaard ongrondwettig door het Hooggerechtshof van Californië omdat het in strijd met de scheiding van de macht-wetgevende macht vestigde het was en de uitvoerende tak verondersteld was om het uit te voeren, maar de wetgevende macht controleerde de leden. Wij hebben lange gedachte die de zogenaamde „onafhankelijke“ agentschappen opgezet door Congres (zoals FDA en EPA) die verondersteld om deel van de uitvoerende tak zijn uit te maken zijn in strijd met de scheiding van bevoegdheden (en, vandaar, ongrondwettig) omdat zij uitvoerende, gerechtelijke, evenals sommige wetgevende bevoegdheden uitoefenen (ten gevolge van de brede die discretie hen door Congres wordt gegeven). Dit is niet de soort ding die waarschijnlijk op om het even welk ogenblik zal spoedig worden ten val gebracht, maar wij hebben gelezen dat de Rechtvaardigheid Scalia gelooft dat de federale agentschappen zoals FDA ongrondwettig zijn. Wij hopen te leven oud, en in die tijd wij vigilantly op voor om het even welke kans zullen letten om deze kwestie te brengen aan het voorste gedeelte en te helpen pasteivulling van deze ongrondwettige agentschappen maken.


Tetrahydrobiopterin: Alomtegenwoordige Metabolite die de Superoxide Versie door Endothelial Salpeteroxyde Synthase regelt

Wij hebben gewenst dat lang wij tetrahydrobiopterin (BH4) als dieetsupplement konden nemen, omdat het een cofactor in vele belangrijke metabolische processen is. Bijvoorbeeld, heeft men lang geweten dat pteridine in een gereduceerde toestand als cofactor in de omzetting van phenylalanine aan tyrosine, van tyrosine aan dopamine en noradrenaline, en van tryptofaan aan serotonin.1 wordt vereist [Het dichtst konden wij aan het toevoegen krijgen tetrahydrobiopterin aan onze phenylalanine-plus-cofactoren formuleringen folic zuur moest toevoegen, omdat onze intermediaire die wegengrafieken aan ons over 15 jaar geleden dat folic zuur worden voorgesteld de hoeveelheid tetrahydrobiopterin zouden kunnen verhogen. Zo blijkt, waren wij vrij dicht.]

De recente studies hebben geopenbaard dat tetrahydrobiopterin (BH4) ook een essentiële die cofactor voor de activering van salpeteroxydesynthase wordt vereist is (nrs., het enzym dat salpeteroxyde van l-Arginine maakt). BH4 overdrachtenelektronen aan arginine verbindend aan het enzym evenals stabiliserend de actieve vorm van nrs. en verhogend de affiniteit van arginine voor het enzym. In toevoeging-en dit is zeer belangrijk-in de aanwezigheid van ontoereikende niveaus van BH4 die, worden nrs. van de productie van salpeteroxyde „worden ontkoppeld“, in plaats daarvan producerend superoxide basissen maar geen salpeteroxyde! In dierlijke en menselijke studies, is de scherpe en chronische aanvulling met BH4 getoond om endothelium-dependent vasodilation.2 te verbeteren

Men heeft voorgesteld dat in ziekten zoals diabetes, hypertensie, en atherosclerose, er een BH4 deficiëntie is die met verminderde GEEN synthese en met endothelial dysfunction.3, 7 aangezien, op lage niveaus van BH4, meer superoxide basissen door nrs. worden vrijgegeven correleert, kan dit op zich, op zijn minst voor een deel, de deficiëntie van nr verklaren, aangezien GEEN met superoxide aan vorm peroxynitrite, een krachtig oxidatiemiddel reageert. Aldus, lage niveaus van BH4 opbrengst een staat die functioneel als dat van het hebben van bijna geen endothelial nrs. bij allen is, aangezien superoxide de basissen, maar weinig of geen salpeteroxyde worden geproduceerd. De knockoutmuizen die endothelial nrs. niet hebben ontwikkelen hypertensie, insulineweerstand, hyperlipidemia, en vergrote ischemie-reperfusie injury.3

Folate kan vasculaire functie verbeteren door BH4 activity3 na te bootsen

Een recent document meldt bewijsmateriaal dat methyltetrahydrofolate 5 (5-MTHF, de fysiologische vorm van folate) direct met nrs. in wisselwerking staat om nr tegenover superoxide vorming te bevorderen, waarbij endothelial function.4 wordt verbeterd de auteurs aantonen dat 5-MTHF de actieve plaats van nrs. bindt en de richtlijn van tetrahydrobiopterin nabootst. (Ongelooflijk, echter, verstrekte het document geen chemische structuren voor de twee substanties; vandaar, als u de structuren wilt vergelijken zelf, zult u hen ergens anders, zoals de Merck- Index moeten worden.) Zij toonden aan dat de aanvulling 5-MTHF bij BH4-Ontoereikende fructose-gevoede ratten geen-Afhankelijke endothelial functie herstelde.

Terwijl folate wordt omgezet in 5-MTHF in gezonde personen, is er een gemeenschappelijke verandering van 5.10 methylenetetrahydrofolatereductase, het enzym dat methylenetetrahydrofolate 5.10 in 5-MTHF omzet, is dat gemeld om een risicofactor voor vasculaire disease.5 te zijn

Deze resultaten stellen voor dat folic zure aanvulling de beschermende gevolgen kan verstrekken van BH4 in het endothelial nrs.-systeem. Wij adviseren momenteel mcg 800 van folic zuur een dag. Nochtans, als u meer (zelfs zijn de zwangere vrouwen 5 mg/dag voor maanden in klinische studies gegeven om neuraal-buis-tekortgeboorten te verhinderen) wilt nemen, zorg enkel ervoor dat u B6 en B12 samen met het neemt.

Tetrahydrobiopterinniveaus van vitamine Cverhogingen in vitro en in vivo

Een andere paper6 merkt dat in beschaafde endothelial cellen, het l-Ascorbinezuur nrs.-activiteit verhoogt, misschien via chemische stabilisatie van tetrahydrobiopterin (BH4) op. De auteurs leidden experimenten in wild-type (C57BL/6J) en apolipoprotein E (apoE) - ontoereikende muizen en vonden dat 26 tot 28 weken van dieetaanvulling met vitamine C (1%/kg van chow) in een beduidend verhoogde verhouding van BH4 aan 7,8BH2/biopterin (een geoxydeerde vorm van BH4) in aorta's van zowel apoE-ontoereikend resulteerden en wild-typemuizen (de apoE-ontoereikende muis is een algemeen gebruikt model van menselijke atheroscleroseontwikkeling). De vitamine C verminderde 7,8BH2/biopterin beduidend niveaus in apoE-ontoereikende muizen, terwijl de vitamine BH4 niveaus in wild-typemuizen verhoogde zonder 7,8BH2/biopterin niveaus te beïnvloeden.

Wij hebben vitamine C in onze phenylalanine-plus-cofactoren formuleringen meer dan 15 jaar gehad omdat aromatische aminozuurhydroxylation vitamine C vereist.

Verwijzingen

 1. Wurtman en Wurtman, eds. Voeding en de Hersenen, Volume 3, p 268 (1979).
 2. Verma et al. Nieuwe cardioprotective gevolgen van tetrahydrobiopterin na zuurstofgebrek en re-oxygenatie: het identificeren van cellulaire doelstellingen voor farmacologische manipulatie. J Thorac Cardiovasc Surg 123(6): 1074-83 (2002).
 3. Vasquez-Vivar et al. De rol van tetrahydrobiopterin in superoxide generatie van eNOS: enzymologie en fysiologische implicaties. Vrij Rad Res 37(2): 121-7 (2003).
 4. Hyndman et al. Interactie van methyltetrahydrofolate 5 en tetrahydrobiopterin op endothelial functie. Am J Physiol Hart Circ Physiol 282: H2167-72 (2002).
 5. Verhaar et al. Folates en hart- en vaatziekte. Biol 22:613 van Arteriosclerthrom Vasc (2002).
 6. d'Uscio et al. De vitamine Cbehandeling op lange termijn verhoogt vasculaire tetrahydrobiopterinniveaus en de salpeteractiviteit van oxydesynthase. Circ Res- 92:88 - 95 (2003).
 7. Landmesser et al. De oxydatie van tetrahydrobiopterin leidt tot het ontkoppelen van endothelial synthase van het cel salpeteroxyde in hypertensie. J Clin investeert 111(8): 1201-9 (2003).

Slaapduur en Lichaamstemperatuur

. . . Czeisler vond dat de onderwerpen die in slaap vallen wanneer hun lichaamstemperatuur laag is aan slaap voor korte periodes neigen, terwijl zij die in slaap vallen wanneer hun temperatuur hoog is voor lange periodes zullen slapen. Voorts is het verband tussen slaapduur en slaap-begin tijd met betrekking tot de temperatuurcyclus onderbroken. Verscheidene uren nadat de lichaamstemperatuur zijn laag punt bereikt, de sprongen van de slaapduur abrupt van zeer korte periodes zeer lange degenen, dan vermindert langzaam terug naar korte duur. Deze geleidelijke afdaling leidt tot het verrassende effect dat als u wakker langer dan gebruikelijk blijft en naar slaap later in de temperatuurcyclus van uw lichaam gaat, u minder aan slaap neigt, alhoewel u van een recent-nachtpartij kunt worden uitgeput.

— J.J. Collins, in een overzicht van Steven Strogatz, Synchronisatie: De nieuwe Wetenschap van Spontane Orde Hyperion/Allen Lane, Aard 422:117118 van 2003 (2003)

Bescherming door Quercetin tegen Tafelolie damp-Veroorzaakt Lung Cancer in Taiwanese Vrouwen

De longkanker is de belangrijke doodsoorzaak kankervoor Taiwanese vrouwen, alhoewel minder dan 10% van Taiwanese vrouwen roken. Een recente studie van nonsmoking vrouwen die met een rokende echtgenoot leefden wees op een 30% hoger risico voor longkanker dan die met een nonsmoking echtgenoot, maar de verhouding was niet significant. Nochtans, vonden de onderzoekers dat er een significante verhouding voor vrouwen was die maaltijd in een keuken zonder een dampvacuüm voorbereidden en die olie aan op hoge temperatuur verwarmden. Een recente paper1 rapporteert dat benzo [het pyrene-7.8-diol-9.10-epoxide N -2 van a] deoxyguanosine (BPDE-n-2-DG) adduct als belangrijkste omvangrijke DNA-adduct na behandeling van menselijke longadenocarcinoma cl-3 cellen met tafeloliedampen (COF) van bakvis werd geïdentificeerd en dat dit adduct met de p53 (een tumor-ontstoringsapparaat gen) hot-spot verandering in menselijke longtumors is verbonden. Aldus, stellen de auteurs voor dat BPDE-n-2-DG in tafeloliedampen een belangrijke rol in longkankerontwikkeling van nonsmoking Taiwanese vrouwen kan spelen.

De onderzoekers halen een recente epidemiologische studie aan die een significante omgekeerde die relatie tussen longkankerrisico en flavonoid quercetin toont in voedsel zoals uien en appelen wordt gevonden. Quercetin kan DNA-schade verminderen door waterstofperoxyde en benzo [pyrene van a] wordt veroorzaakt en de bindende activiteit die van NFkappaB. Quercetin werd gevonden om COX2 (cyclooxygenase-2) de activering effectief te onderdrukken waarvan met de ontwikkeling van vele kanker) in de cellen van dubbelpuntkanker is geassocieerd. De resultaten van hun studie toonden aan dat quercetin niet alleen tafelolie damp-veroorzaakte COX2 uitdrukking maar ook tafelolie damp-veroorzaakte CYP1A1 (cytochrome P450 1A1) transcriptie remde.

Quercetin, zoals het meeste anti-oxyderend, kan een pro-oxidatiemiddel en een mutagens in bovenmatige hoeveelheden worden.

Verwijzing

 1. Lin et al. Bescherming door quercetin tegen schade van tafelolie de damp-veroorzaakte DNA in menselijke longadenocarcinoma cl-3 cellen: rol van COX2. Nutrkanker 44(1): 95-101 (2002).

Het voorbereidingen treffen voor de Volgende Verschijning van Spaanse Griep

Aangezien een aantal mogelijke „behandelings“ gezondheidseisen voor dieetsupplementen om op een voorvarend hofbesluit opstellen te wachten, zijn er nu nieuwe rapporten over het potentiële gebruik van lycopene als toevoegselbehandeling voor voorstanderklier en borstkanker, naast zijn prostate kanker preventieve gevolgen.

Één study1 meldt dat van 26 mensen met onlangs gediagnostiseerde prostate kanker, ontving half een uittreksel dat van het tomatenoliehoudend hars 30 mg lycopene (terwijl de andere helft geen supplement) bevat ontving drie weken alvorens zij radicale prostatectomy ontvingen. Biomarkers van celproliferatie en apoptosis werden beoordeeld in goedaardige en kankerweefsels. Na interventie, hadden de onderwerpen die aanvulling ontvangen kleinere tumors (80% versus 45% minder dan 4 ml), minder betrokkenheid van chirurgische marges en/of extraprostatic weefsels met kanker (73% versus 18% orgaan-beperkte ziekte), en minder diffuse betrokkenheid van de voorstanderklier door hoogwaardige prostaat intraepithelial neoplasia (33% versus 0% brandpuntsbetrokkenheid) in vergelijking met zij die geen aanvulling ontvingen. De gemiddelde niveaus van het plasma prostate-specifieke die antigeen waren lager in de interventiegroep met controles wordt vergeleken. Aldus, besluiten de auteurs, „. lycopene kan gunstige gevolgen in prostate kanker hebben.“ Zij adviseren grotere klinische proeven.

Verwijzing

 1. Kucuk et al. Gevolgen van lycopene aanvulling in patiënten met gelokaliseerde prostate kanker. Med 227:8815 van Exp biol (2002).

Luchtvervuiling en Cardiovasculaire Episoden: Mogelijke Preventie door Vistraansupplementen

Als resultaat van immense uitgaven, is de luchtvervuiling zeer verminderd in de Verenigde Staten. Niettemin, is het altijd mogelijk om te verbeteren wat reeds aan grote extra kosten is verbeterd, en er zijn zij die voorstellen om veel het geld van andere mensen te besteden om het te doen. Wij onderzoeken hier de problemen door luchtvervuiling aan een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep worden gegeven en hoe die problemen meer rendabel met dieet n-3 vetzuren (omega-3 vetzuren, of vissenoliën die) zouden kunnen worden opgelost.

Een recente study1 rapporteert dat de luchtvervuilingsepisoden met verhoogde cardiovasculaire het ziekenhuistoelating en mortaliteit zijn geassocieerd. De onderzoekers testten de hypothese die patiënten met een geschiedenis van ernstige aritmie die, dientengevolge, cardioverter defibrillators ervaart potentieel levensgevaarlijke aritmie na dergelijke luchtvervuilingsepisoden had geïnplanteerd. Hun resultaten wezen erop dat de opgeheven niveaus van stikstofdioxide, koolmonoxide, zwarte koolstof, en fijn-deeltjesmassa met potentieel levensgevaarlijke aritmie worden geassocieerd, die tot automatische therapeutische acties leiden door geïnplanteerde cardioverter defibrillator.

In een tweede document, bestudeerden 2 onderzoekers de vereniging tussen omringende verontreinigingsniveaus en cardiovasculaire functie in 21 actieve ingezetenen die van Boston op de leeftijd van 53 tot 87 jaar, elk tot 12 keer vanaf Juni aan September 1997 waarnemen. Het protocol 25 minuten per week van ononderbroken Holter ECG wordt geïmpliceerd die controleert, met inbegrip van 5 minuten rust, 5 minuten in openlucht status, 5 minuten van oefening, 5 minuten terugwinning, en 20 cycli van langzame ademhaling die. De hart-tarief veranderlijkheid werd beoordeeld. Beteken PM van 4 uur (2.5) (deeltjes met aërodynamische diameter minder dan of gelijk aan 2.5 µm) uitgestrekt van 3 tot 49 µg/m (3); de ozonniveaus van één uur die van 1 tot ppb 77 worden uitgestrekt. De auteurs besloten dat de deeltjes en ozonblootstelling vagal (cholinergic) zenuwtoon kan verminderen, resulterend in verminderde hart-tarief veranderlijkheid. Verminderde is de hart-tarief veranderlijkheid een sterke risicofactor voor potentieel fatale hartaritmie.

Er is een groot en groeiend volume van wetenschappelijke literatuur aantoont die dat n-3 vetzuren (ook genoemd omega-3 vetzuren) van vissenoliën in dierlijke en menselijke studies in het bestrijden van aritmie en het verbeteren van hart-tarief variability.3-11 efficiënt zijn die wij zou willen om een studie zien gelijkend op hierboven gedaan in de paragraaf behalve dat de deelnemers met 1-2 g van EPA/DHA dagelijks worden aangevuld. Het zou bijzonder interessant zijn om te zien wat beschermende efficiënt van EPA/DHA zou kunnen zijn tijdens periodes van uitzonderlijk slechte verontreiniging.

Verwijzingen

 1. Peters et al. Luchtvervuiling en weerslag van hartaritmie. Epidemiologie 11(1): 11-17 (2000).
 2. Gold et al. Omringende verontreiniging en harttariefveranderlijkheid. Omloop 101:126773 (2000).
 3. Siscovick et al. Dieetopname en celmembraanniveaus van lange ketting n-3 meervoudig onverzadigde vetzuren en het risico van primaire hartstilstand J Am Med Assoc 274:13637 (1995).
 4. Sellmayer et al. Am J Cardiol 76(12): 974-7 (1995).
 5. Riemersma en Sargent. Dieetvistraan en ischemische aritmie. J Int. Med 225 (Supplement 1): 111-6 (1989).
 6. Christensen et al. De veranderlijkheid van het harttarief en vetzuurinhoud van de membranen van de bloedcel: een dose-response studie met n-3 vetzuren. Am J Clin Nutr 70:3317 (1999).
 7. Leaf et al. n-3 vetzuren in de preventie van hartaritmie. Lipiden 34: S187-9 (1999).
 8. Christensen et al. n-3 vetzuren en het risico van plotselinge hartdiedood door veranderlijkheid de van 24 uur van het harttarief wordt beoordeeld. Lipiden 34: S197 (1999).
 9. Albert et al. Bloedniveaus van lange-keten n-3 vetzuren en het risico van plotselinge dood. N Engeland J Med 346(15): 1113-8 (2002).
 10. Jones en Lau. Effect van n-3 meervoudig onverzadigde vetzuren bij de risicovermindering van plotselinge dood. Nutromwenteling 60(12): 407-9 (2002).
 11. Sheard. Visconsumptie en risico van plotselinge hartdood. Nutromwenteling 56(6): 177-9 (1998).

Thuis in de EU

De mensen die van huis in België willen werken moeten hun huis schoonmaken elke dag en zijn verplicht om een douche na het werk van een dag te nemen, hebben afzonderlijke toiletten voor mensen en vrouwen, en de post merkt het verklaren op dat het verboden om is te spugen. De alcohol in een huis is strikt ook belemmerd.

— Radio Internationale Vlaanderen, zoals die in Vrijheid wordt gerapporteerd

Commentaar: Één is benieuwd hoe EUcrats dit alles afdwingt. Sturen zij inspecteurs om hoe schoon uw huis te controleren is of of uw lichaam schoon ruikt? Maken zij DNA-analyses voor het spit? Wanneer de verordeningen hier slecht schijnen, denken wij enkel over de EU.


Lage Plasmaarginine Concentraties en Verminderde Salpeteroxydeproductie in Kinderen met Hersenmalaria

De malaria blijft een zeer ernstig gezondheidsprobleem in minder ontwikkelde landen waar er grote bevolking van muggen is om de ziekte uit te spreiden. (Vroeg in de geschiedenis van de Verenigde Staten, was er een ernstig probleem met malaria, ook, tot de moerassen ondersteunend de verantwoordelijke mugbevolking werden afgevoerd. Wij vrezen om te denken wat in Florida zal gebeuren wanneer en als de restauratie van het Everglades-moerassysteem wordt ondernomen. Tijdens de 19de eeuw, werd de malaria gevonden als ver noorden als Chicago. Als kind in Chicago, las Durk en zaag ongeveer massieve gebieden van moerassen die en met grond waren afgevoerd gevuld om de gevaarlijke mugbevolking te onderdrukken. Het was een massief volksgezondheid mega-bouwt project, zegt hij; één van de resultaten van het werk is dat tot op heden de Rivier van Chicago. achteruit loopt)

De ernstigste complicatie van malaria is hersenmalaria. Een nieuwe study1 rapporteert dat in kinderen met hersenmalaria, er lage plasmaarginine concentratie en verminderde salpeteroxydeproductie zijn. In feite, toonden dezelfde auteurs plasma vroeger arginine en salpeteroxydeproductie omgekeerd verbonden aan de strengheid van malaria, met de laagste die niveaus in hersenmalaria worden gevonden. De lage arginine plasmaconcentratie werd geassocieerd met dood in individuen met hersenmalaria.

Zoals de auteurs nota nemen van, GEEN heeft antiparasitic gevolgen. Blijkbaar die, arginine worden de niveaus door de hopen van GEEN uitgeput worden gemaakt om de parasitische besmetting te bestrijden. Wanneer arginine de niveaus laag zijn, wordt salpeteroxydesynthase (nrs.) „ontkoppeld“ van de productie van salpeteroxyde, producerend superoxide basissen maar weinig of geen salpeteroxyde. Vandaar, kunnen de lage arginine niveaus in lage salpeteroxydeproductie en zeer verhoogde oxydatieve spanning door de stijging van superoxide resulteren en peroxynitrite (het reactieproduct van salpeteroxyde en superoxide).

De auteurs stellen voor, de „Klinische proeven zijn gerechtvaardigd om na te gaan al dan niet de correctie van l-Arginine deficiëntie adjunctive profylactische en therapeutische voordeel halen uit malaria.“ oplevert Wij gaan akkoord. Aangezien nrs. door neurotransmitteracetylcholine worden geactiveerd, zouden wij ook choline en B5 aan arginine toevoegen, zoals in de formulering wij ongeveer 20 jaar hebben gebruikt.

Verwijzing

 1. Lopansri et al. Lage plasmaarginine concentraties in kinderen met hersenmalaria en verminderde salpeteroxydeproductie. Lancet 361:6768 (2003).

© 2005 door Durk Pearson & Sandy Shaw