De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

De Stichtingswebsite van de het levensuitbreiding
Efficiënte 06/01/2002
Duur Gewijzigde 06/20/2005

  1. De Voorwaarden het van het websitegebruik
  2. Lidmaatschapsvoorwaarden
  3. Ontkenningen
  4. Intellectuele-eigendomsrechten
  5. Privacy
  6. Reclamebeleid
  7. Vertaalontkenning
  8. Hoe te om ons te contacteren

De Voorwaarden het van het websitegebruik

Gebruik van Website
Door deze die website (collectief te gebruiken in deze Termen van Gebruik als onze „Website wordt bedoeld“) u komt om door de hierin uitgevaardigde termijnen worden gebonden overeen. De stichting van de het Levensuitbreiding be*houdt zich het recht, in zijn enige discretie voor, om veranderingen in onze Website, deze voorwaarden van het Websitegebruik, beleid en de voorwaarden aan te brengen die het gebruik van onze Website en/of de toegang van een individu op elk ogenblik tot deze plaats regeren, of deze plaats zonder voorafgaande kennisgeving te eindigen. Men adviseert dat u, als gebruiker van deze Website, deze voorwaarden leest telkens als u de lef.org-plaats voor om het even welke updates of veranderingen ingaat. Uw voortdurend toegang of gebruik van onze Website zal uw goedkeuring van deze veranderingen en redelijkheid van deze normen voor bericht van veranderingen worden geacht. Als u niet akkoord gaat en/of niet meer om door deze Voorwaarden Overeenkomt worden gebonden, kunt u niet gebruiken, en moet uw gebruik van onmiddellijk ophouden, de lef.org-Website. Wanneer u tot deze plaats toegang hebt, erkent u ook dat u hebt gelezen en die door de termijnen overeengekomen te verblijven in ons Privacy beleid worden beschreven.

De volledige inhoud van deze plaats is copyrighted in het kader van de wet van Verenigde Staten. De materialen van de Website Wereldwijd van www.lef.org kunnen, in geen geval worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting van de het Levensuitbreiding worden verdeeld of worden overgebracht. De gebruikers van de plaats MEI downloaden één exemplaar van om het even welk en alle materialen op de plaats voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat zij wijzigen of de materialen in geen geval, veranderen of schrappen of geen auteursrecht of handelsmerkbericht veranderen. De stichting van de het Levensuitbreiding be*houdt zich volledige titel en volledige die intellectuele-eigendomsrechten voor materialen voor van de plaats worden gedownload.

Al materiaal op deze plaats wordt verstrekt voor wettige slechts doeleinden. U komt om het materiaal op deze plaats voor onwettige doeleinden of voor de transmissie van materiaal niet overeen te gebruiken die onwettig is, lasterlijk, invasief van de privacy van iemand anders, verkeerd kwellen, dreigend, schadelijk, vies, obsceen, of anders laakbaar, of die overtreedt of het intellectuele eigendom of andere rechten van een andere kan overtreden of die om het even welke federaal, staat, of lokale wet overtreedt. U bent het ermee eens dat de Stichting van de het Levensuitbreiding in zijn enige discretie uw toegang tot onze Website kan eindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, als wij geloven u in elk geval onze Termijnen van Gebruik hebt overtreden.

Informatie met betrekking tot de gezondheid
De informatie in de lef.org-Website wordt verstrekt alleen voor informatieve doeleinden en moet niet die voor het advies substitueren door uw arts of andere beroepsbeoefenaar wordt gegeven. U zou de informatie moeten gebruiken beschikbaar over of door de lef.org-Website (met inbegrip van, maar beperkt niet tot, informatie die door gezondheidszorg en/of voedings langs tewerkgestelde beroeps kunnen worden verstrekt, of aanbesteding met, de Stichting van de het Levensuitbreiding) voor het diagnostiseren van of het behandelen van een gezondheidsprobleem of een ziekte, of het voorschrijven van geen medicijn. De informatie en de verklaringen betreffende dieetsupplementen zijn niet geëvalueerd door Food and Drug Administration tenzij specifiek zo verklaard. Gelieve te lezen onze ontkenning.

Wijzigingen
De stichting van de het Levensuitbreiding be*houdt zich het recht voor, tijdelijk of permanent, de lef.org-Website als geheel en/of om het even welk of alle Websiteeigenschappen, producten, prijzen van producten, of de beschikbare diensten of informatie, om het even welk of alle Website die met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen of te beëindigen door verschijnen. U bent het ermee eens dat de Stichting van de het Levensuitbreiding niet aan u of om het even welke derde voor om het even welke wijziging of onderbreking van dergelijke eigenschappen, producten, prijzen, diensten, of informatie over de Website of de Website zelf aansprakelijk zal zijn.

Voorlegging van Informatie en/of Materialen
Buiten persoonlijk identificeerbare informatie, die onder ons Privacy beleid wordt gericht, is om het even welke informatie, die maar niet omvatten tot opmerkingen, commentaren, suggesties, ideeën, grafiek of andere voorlegging, transmissies en/of het posten wordt beperkt die worden meegedeeld aan de Stichting van de het Levensuitbreiding door deze plaats het exclusieve bezit van de Stichting van de het Levensuitbreiding.

De gebruiker erkent de originaliteit van om het even welke die voorlegging aan de Stichting van de het Levensuitbreiding wordt en keurt verantwoordelijkheid voor zijn nauwkeurigheid, geschiktheid en wettigheid in zoverre dat meegedeeld goed u overeenkomt om ware, nauwkeurige, huidige en volledige informatie over zich te verstrekken als en wanneer u verkiest om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. U komt ook overeen om onmiddellijk zulk informatie te handhaven en bij te werken om het nauwkeurig te houden.

De stichting van de het Levensuitbreiding heeft het recht om eender welke die informatie te gebruiken voor om het even welk doel en om welke reden ook van om het even welke aard zonder beperking of compensatie aan de persoon altijd en overal wordt voorgelegd die de voorlegging verzenden. Behalve zoals in het Privacybeleid kan worden verstrekt, zullen wordt voorgelegd om het even welke die informatie of materialen aan de Stichting van de het Levensuitbreiding niet-confidentieel en niet-eigendoms worden behandeld, en wij zullen geen verplichting hebben om eender welke informatie te gebruiken of te evalueren die wij van u hebben ontvangen. U zou zich alleen op uw rechten in het kader van octrooi, handelsmerk, en auteursrechtwetten moeten baseren. Het ontvangstbewijs of de overweging van uw informatie door de Stichting van de het Levensuitbreiding zal in geen geval het recht van de Stichting van de het Levensuitbreiding schaden de geldigheid van uw octrooi, handelsmerk of auteursrecht te betwisten.

Verbindingen
De de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding verzekert verbindingen met andere derdewebsites of van middelen voorziet. Deze verbindingen zijn slechts voor uw gemak en zijn niet onder onze controle. U erkent en bent het ermee eens dat de Stichting van de het Levensuitbreiding niet van de beschikbaarheid van dergelijke externe plaatsen of middelen, de oorzaak is en zulk plaats onderschrijft, zijn gebruik niet of inhoud en bent niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor om het even welke inhoud, reclame, producten, of andere materialen of beschikbaar bij dergelijke websites of van middelen voorziet. U bent het ermee eens dat de Stichting van de het Levensuitbreiding niet, direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, voor om het even welk schade of verlies veroorzaakt die of wordt beweerd om door of met betrekking tot uw gebruik van of afhankelijkheid van zulk inhoud, goederen of diensten worden veroorzaakt beschikbaar op dergelijke externe plaatsen of middelen. In de gebeurtenis beslist u tot om het even welk van deze andere websites toegang te hebben of te gebruiken of de middelen, u gaan akkoord u dit op eigen risico doet.

Verkoop van Producten
U kunt van de kans worden voorzien om producten en/of de diensten door de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding en/of van derdewebsites te kopen met betrekking tot de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding. Producten en/of de diensten door derdewebsites zijn worden de gekocht onderworpen aan de voorwaarden het van dergelijke andere partijen en hun websites, en de Stichting van de het Levensuitbreiding zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die theretofore hebben.

Schadevergoeding
U komt overeen om de Stichting van de het Levensuitbreiding en onze ouders, filialen (en hun franchisees en vergunninghouders), en dochterondernemingen, ambtenaren, directeuren, werknemers, opvolgers te vergoeden en te houden en wijst toe, onschadelijk van om het even welke eis, verlies of vraag, met inbegrip van de prijzen van redelijke die procureurs, door om het even welke derde worden gemaakt die toe te schrijven aan of uit uw gebruik van onze Website, uw verbinding aan onze Website, uw schending van deze Voorwaarden, Of uw schending van om het even welke rechten van een andere partij voortkomen. Deze schadevergoeding overleeft beëindiging van deze Voorwaarden.

Ontkenning van Garanties
U bent uitdrukkelijk het ermee eens dat het gebruik van onze Website op uw enig risico is en op „verstrekt zoals“ en „als beschikbare“ basis zoveel mogelijk toelaatbaar overeenkomstig toepasselijke wetten is.

De stichting van de het Levensuitbreiding en zijn ouders, filialen (en hun franchisees en vergunninghouders) en dochterondernemingen (collectief, „filialen“) ontkennen uitdrukkelijk alle garanties van om het even welke soort, hetzij uitdrukkelijk of impliciet die, omvattend, maar niet tot de impliciete garanties van merchantability, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-overtreding wordt beperkt. De stichting van de het Levensuitbreiding en zijn filialen maken geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, dat de Website of om het even welke die diensten, producten, of informatie op of door de Website wordt verkregen aan uw vereisten zullen voldoen of ononderbroken zullen zijn, geschikt, veilig, of vrije fout; noch maken de Stichting van de het Levensuitbreiding of zijn filialen om het even welke garantie, uitdrukkelijk of impliciet, in verband met de resultaten die uit het gebruik van de Website of om het even welke daarvan verkregen diensten, producten of informatie over of door de Website of in verband met de nauwkeurigheid, de volledigheid of de betrouwbaarheid kunnen worden verkregen. De stichting van de het Levensuitbreiding gaat geen verbintenis aan om eender welke informatie bij te werken of te verbeteren die op de hieronder met elkaar verbonden Website of om het even welke Website verschijnt.

U begrijpt en bent het ermee eens dat om het even welke die materiaal en/of informatie anders door het gebruik van of uit de Website wordt gedownload of wordt verkregen op uw eigen discretie en risico worden gedaan en dat u alleen verantwoordelijk voor uw gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, met inbegrip van, zonder beperking, enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegeven zult zijn dat uit de download van dergelijke materiaal en/of informatie en om het even welk lichamelijk letsel voortvloeit. De stichting van de het Levensuitbreiding is niet de oorzaak van technische, hardware of softwaremislukkingen van om het even welke soort; verloren of niet beschikbare netwerkverbindingen; onvolledige, verminkte of vertraagde computertransmissies. In geen geval zullen de Stichting van de het Levensuitbreiding of zijn leveranciers voor om het even welke schade of verwonding aansprakelijk zijn die uit het gebruik van de materialen op deze plaats voortvloeien. De stichting van de het Levensuitbreiding en zijn filialen maken geen garantie betreffende om het even welke die goederen of diensten door of uit de Website of om het even welke die transacties worden gekocht of worden verkregen in door de Website is binnengegaan. Geen die raad of informatie, hetzij mondeling of, verkregen door u wordt geschreven zal uit de Stichting van de het Levensuitbreiding of door of uit om het even welk dienst of product over de Website tot om het even welke hierin niet uitdrukkelijk verklaarde garantie leiden. Sommige jurisdicties staan niet de uitsluiting van bepaalde garanties voor gewichtige of bijkomende schade toe, waarbij de bovengenoemde beperking niet op u kan van toepassing zijn.

De stichting van de het Levensuitbreiding kan veranderingen in zijn Websiteontwerp, functionaliteit en/of inhoud aanbrengen op elk ogenblik, en kan verbindingen met andere plaatsen verzekeren die niet door de Stichting van de het Levensuitbreiding worden gehandhaafd. De stichting van de het Levensuitbreiding onderschrijft die plaatsen niet en is niet de oorzaak van de inhoud van dergelijke andere plaatsen. Gelieve te lezen ons beleid die dergelijke verbindingen regeren.

Aansprakelijkheidsbeperkingen
U bent het ermee eens dat de Stichting van de het Levensuitbreiding en zijn filialen niet voor om het even welke directe, indirecte, bijkomende, speciale, gewichtige of voorbeeldige schade, als gevolg van het gebruik of het onvermogen aansprakelijk zullen zijn om de verkregen Website of om het even welke diensten, producten of informatie over of door de Website te gebruiken, zelfs als de Stichting van de het Levensuitbreiding of zijn filialen van de mogelijkheid van dergelijke schade, met inbegrip van, zonder beperking, schade van zijn geadviseerd: lichamelijk letsel; downloadend om het even welk materiaal bevat die of door de Website wordt betreden; het verbinden met om het even welke derdewebsite van de Website; om het even welke onbevoegde toegang tot om het even welke informatie over de Website en/of voorgelegd door u aan of door de Website; kosten van verwerving van substituutgoederen en diensten; om het even welke goederen of diensten kochten of verkregen of ontvangen die berichten of transacties in door of van de Website zijn binnengegaan; en/of verlies van winsten, gebruik, gegevens of andere ongrijpbare verliezen.

U bent verder het ermee eens dat de Stichting van de het Levensuitbreiding en zijn filialen niet voor om het even welke schade die van onderbreking, opschorting of beëindiging die van die de Website het gevolg zijn aansprakelijk zullen zijn, maar niet omvatten tot directe, indirecte, bijkomende, speciale, gewichtige of voorbeeldige schade wordt beperkt, of dergelijke onderbreking, opschorting of beëindiging of niet gerechtvaardigd waren, onachtzaam of opzettelijk, achteloos of oplettend. Sommige jurisdicties staan niet de beperking of de uitsluiting van aansprakelijkheid voor bijkomende of gewichtige schade toe, waarbij de bovengenoemde beperking niet op u kan van toepassing zijn.

Binnenlands Gebruik/de Uitvoerbeperking
De stichting van de het Levensuitbreiding controleert de lef.org-Website van onze bureaus binnen de Verenigde Staten van Amerika. Wij maken geen vertegenwoordiging dat de Website of zijn inhoud (met inbegrip van, zonder beperking, enige producten of diensten beschikbaar op of door de Website) voor gebruik in andere plaatsen aangewezen of beschikbaar zijn. Gebruikers die tot de Website toegang hebben van buiten de Verenigde Staten van Amerika dit op hun eigen initiatief doen en al verantwoordelijkheid voor naleving van lokale wetten moeten dragen, indien van toepassing. Verder, belemmeren de de uitvoercontrolewetten van Verenigde Staten de uitvoer van bepaalde technische gegevens en software naar bepaalde gebieden. Geen inhoud van de Website kan in strijd met de wet van Verenigde Staten worden gedownload.

Handhaving van Voorwaarden/Jurisdictie
Deze voorwaarden worden geregeerd en overeenkomstig de wetten van de Staat van Florida, de Verenigde Staten van Amerika, niettegenstaande om het even welke principes van conflicten van wet geïnterpreteerd. Als om het even welk deel van deze voorwaarden onwettig is, nietig of unenforceable, dat het deel zal scheidbaar worden geacht en zal beïnvloeden niet de geldigheid en de uitvoerbaarheid van het blijven bepalingen. Om het even welke eis met betrekking tot de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding, onze Websitevoorwaarden, En verband tussen u en de de Stichtingsorganisatie van de het Levensuitbreiding zal door de wetten van de Verenigde Staten en de Staat van Florida ongeacht zijn conflict van wetsbepalingen worden geregeerd. U en de Stichting van de het Levensuitbreiding komt die aan persoonlijk en de exclusieve bevoegdheid van de hoven voor te leggen overeen binnen de Staat van Florida worden gevestigd.

Deze Voorwaarden En ons Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en de Stichting van de het Levensuitbreiding met betrekking tot de lef.org-Website; op voorwaarde dat, echter, bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden Door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of termijnen kunnen worden vervangen die op bijzondere pagina's op de lef.org-Website kunnen worden gevestigd. Het ons nalaten zal om vormen om het even welke recht of bepaling van deze Voorwaarden Uit te oefenen of af te dwingen geen verklaring van afstand van dergelijke recht of voorziening door ons. Als om het even welke bepaling van deze Voorwaarden Door een hof van bekwame jurisdictie om ongeldig wordt gevonden te zijn, zijn de partijen niettemin het ermee eens dat het hof zou moeten pogen om effect aan de bedoelingen van de partijen te geven zoals die in de voorziening worden nagedacht, en de andere bepalingen van onze Voorwaarden Blijven onverminderd van kracht en voeren uit. Uw ben het ermee eens dat ongeacht om het even welke statuut of wet aan het tegendeel, om het even welk of oorzaak van actie eisen die voortkomen uit of verwant met gebruik van de Website of onze Termijnen en de Voorwaarden binnen één (1) jaar moeten worden ingediend nadat dergelijke eis of oorzaak van actie zich voordeed of voor altijd wordt versperd.

De stichting van de het Levensuitbreiding kan deze voorwaarden herzien op elk ogenblik door dit het online posten bij te werken. De stichting van de het Levensuitbreiding kan deze overeenkomst op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving eindigen om welke reden ook. De gebruikers kunnen deze overeenkomst eindigen door alle materialen te vernietigen verkregen uit de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding.

Het de van het de Stichtingslidmaatschap van de het Levensuitbreiding Voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID VAN INHOUD: De informatie door de Stichting van de het Levensuitbreiding wordt over zijn Website is niet bedoeld een substituut te zijn voor het medische adviseren. voorgesteld die De plaats is bedoeld om u te helpen besluiten op basis van goede informatie over uw gezondheid nemen. Alvorens om het even welke die informatie of aanbevelingen aan te hangen door de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding en/of andere elektronische communicatie en/of kopende producten en/of diensten wordt voorgelegd, gelieve te raadplegen uw eigen arts of gezondheidszorgvakman. De stichting van de het Levensuitbreiding be*houdt zich het recht voor lidmaatschap en/of toegang tot deze Website om welke reden ook te weigeren of te annuleren.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN: U gaat akkoord: (a) handhaaf al materiaal noodzakelijk voor uw toegang tot en gebruik van de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding; (b) handhaaf de veiligheid van uw gebruikersidentificatie, wachtwoord en andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot uw de Stichtingsrekening van de het Levensuitbreiding; (c) verantwoordelijk ben voor alle lasten als gevolg van gebruik van uw de de Stichtingsrekening van de het Levensuitbreiding, met inbegrip van onbevoegd gebruik voorafgaand aan uw het meedelen de Stichting van de het Levensuitbreiding van dergelijk gebruik en het treffen van maatregelen om zijn verder voorkomen te verhinderen door uw wachtwoord te veranderen; en (d) bijwerkend uw persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van e-mailadres.

3. LIDMAATSCHAPStermijn: De stichting van de het Levensuitbreiding biedt momenteel een verscheidenheid van lidmaatschapstermijnen en verwante Canadese en Internationale het tarief opties van de V.S. aan, als volgt:

Lidmaatschap

De V.S.

Canada

Internationaal

1 jaarlidmaatschap

$75.00

$82.00

$110.00

2 jaar Lidmaatschaps

$135.00

$148.00

$190.00

3 jaar Lidmaatschaps

$175.00

$195.00

$265.00

5 jaar Lid

$250.00

$280.00

$365.00

Lidmaatschap - Leven

$1,500.00

$1,600.00

$2,015.00

Op registratie van een eerste lidmaatschapstermijn (IMT), zullen de nieuwe leden automatisch een verscheidenheid van vleiende publicaties, met inbegrip van de de Preventie en Behandeling van de 1.665 paginaziekte, via postpost, onbeperkte toegang tot doorbraak medisch onderzoek en literatuur via de privé het lidmaatschapswebsite van lef.org ontvangen, en de capaciteit om supplementen van de Club van de Koper van de het Levensuitbreiding aan wezenlijk lagere prijzen te kopen dan die aangeboden door commerciële bedrijven. Op elke lidmaatschapsterm vernieuwing, ontvangen de leden een extra waarde $129.00 van geavanceerde producten (kleinhandelswaarde) kosteloos, via postpost, op dat ogenblik.

4. CANCELLATION/MONEY ACHTERwaarborg: Als u ooit niet bent kennen 100% verrukt met uw lidmaatschap in de Stichting van de het Levensuitbreiding, om welke reden dan ook, eenvoudig door ons door om het even welke volgende methodes te contacteren:

Postpost:
De stichting van de het Levensuitbreiding
3600 het westen Commerciële Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33309
Fax:
954-202-7740
E-mail:
customerservice@lifeextension.com

Samen met uw bericht van annulering, ben zeker om uw eerste en familienaam en naam van de Websitegebruiker te omvatten. Gelieve te merken op dat de Stichting van de het Levensuitbreiding geen e-mailcommunicatie met gehechtheid zal goedkeuren of openen. Op dergelijk bericht van annulering, zullen wij onmiddellijk 100% van het ongebruikte gedeelte van uw lidmaatschapsrechten terugbetalen. De annuleringen niet worden efficiënt tot de beginnende datum van de volgende lidmaatschapskalendermaand. Terwijl er geen waarborgen op het gebied van geneeskunde zijn, is de Stichting van de het Levensuitbreiding een instelling die verzoeken om terugbetalingen van inschrijfgelden eert als de verstrekte informatie niet de verwachtingen van de consument overschrijdt. Om het even welke speciale die giften naar u van de Stichting van de het Levensuitbreiding, met inbegrip van de de de Ziektepreventie en Behandeling van de 945 paginapublicatie worden verzonden, zijn van u ongeacht lidmaatschapsstatus, volledig voor altijd te houden kosteloos.

5. VERKLARING VAN AFSTAND, VERSIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: U bent het ermee eens dat noch de Stichting van de het Levensuitbreiding, noch zijn filialen, dochterondernemingen, ambtenaren, de directeuren, de werknemers, de agenten, de adviseurs of de de informatieleveranciers of leveranciers, om het even welke aansprakelijkheid aan u onder om het even welke theorie van aansprakelijkheid of schadevergoeding met betrekking tot uw gebruik van de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding zullen hebben. U geeft en hierbij schort voor altijd om het even welk en alle eisen vrij op u tegen de Stichting van de het Levensuitbreiding, zijn ambtenaren, directeuren, werknemers, agenten, adviseurs, informatieleveranciers of leveranciers voor verliezen of schade kunt hebben u met betrekking tot uw gebruik van de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding ondersteunt.

6. Niettegenstaande de voorafgaande paragraaf die, zal de totale aansprakelijkheid van de Stichting van de het Levensuitbreiding en zijn ambtenaren, directeuren, werknemers, agenten, adviseurs, informatieleveranciers en leveranciers voor verliezen of schade, eventueel, geen gelden overschrijden door u voor de bijzondere de verstrekte informatie, producten en/of de dienst worden betaald. Alle andere schade, het directe of indirecte, speciale, bijkomende, gewichtige of bestraffende het gevolg zijn van om het even welk gebruik van de informatie of andere delen van de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding is hierbij uitgesloten zelfs als de Stichting van de het Levensuitbreiding of zijn ambtenaren, directeuren, werknemers, agenten, adviseurs, informatieleveranciers of leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade zijn geadviseerd. Leegte waar belemmerd door wet.

7. BERICHT: De stichting van de het Levensuitbreiding kan bericht aan u in het kader van deze Overeenkomst door middel van elektronische post leveren, een algemeen die bericht over de Stichting van de het Levensuitbreiding of door correspondentie door de eerste post van de klassenv.s. aan uw adres wordt geleverd op verslag in de lef.org-de rekeningsinformatie van de plaats. U kunt bericht aan de Stichting van de het Levensuitbreiding op elk ogenblik geven via elektronische post aan de Stichting van de het Levensuitbreiding of per brief geleverd door de eerste post van de V.S. van de klassenport vooraf betaalde of nachtelijke koerier aan het volgende adres:

De stichting van de het Levensuitbreiding
3600 het westen Commerciële Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33309
customerservice@lifeextension.com

Ontkenningen
De dieet en andere die substanties op deze plaats worden besproken kunnen evaluatie en/of het testen niet door de Verenigde Staten Food and Drug Administration of als agentschap van een ander land ondergaan hebben. De risico's die zouden kunnen worden bepaald door dergelijke te testen zijn onbekend. Waar deze substanties dieetsupplementen zijn, zijn zij niet bedoeld om eender welke ziekte te diagnostiseren, te behandelen te genezen of te verhinderen. In sommige jurisdicties, kunnen sommige van deze substanties als voorschriftdrugs worden beschouwd worden gecontroleerd of contrabande substantie. Aangezien de gepubliceerde informatie over de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding over de hele wereld voor iedereen toegankelijk is, geeft de Stichting van de het Levensuitbreiding geen juridisch advies dat op om het even welke bepaalde consument kan van toepassing zijn. De consumenten worden gewaarschuwd om met lokale, geregionaliseerde wettelijke advies en/of beroepsbeoefenaar alvorens om het even welke aankopen van lidmaatschap, producten en/of de diensten te maken op de lef.org-Website te controleren. De beleidsmeningen op deze plaats, en op plaatsen worden gegeven waarmee het kan verbinden, zijn niet noodzakelijk de meningen van de Stichting van de het Levensuitbreiding en niet voor commerciële doeleinden die goedgekeurd.

Intellectuele-eigendomsrechten
De Stichting van de het levensuitbreiding, de het Levensuitbreiding, de Club van de Stichtingskopers van de het Levensuitbreiding en LEF zijn handelsmerken en de de diensttekens van de Stichting van de het Levensuitbreiding, Inc.-de Stichting van de het Levensuitbreiding, Inc. heeft ook handelsmerkrechten in de namen van vele die producten voor verkoop door de Club van de Stichtingskopers van de het Levensuitbreiding, Inc.-de Stichting van de het Levensuitbreiding worden gekenmerkt, Inc.-kunnen de handelsmerken en de de diensttekens niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt.

Al die inhoud op de lef.org-website, met uitzondering van dat wordt gepubliceerd verworven uit de bronnen van derdesyndication zoals die op toepasselijke inhoudspagina worden genoteerd, is ©1995-2002 door van de het Levensuitbreiding de Stichting, van Inc. en/of van het Leven Uitbreidingsmedia LLC. Alle voorgebe*houde rechten. Geen inhoud kan op om het even welke manier, voor een deel of in geheel, zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van van de het Levensuitbreiding de Stichting, van Inc. of van het Leven Uitbreidingsmedia LLC worden gereproduceerd.

Bepaalde producten kunnen ook in het kader van het Octrooirecht van de V.S. worden beschermd.

Privacy
De stichting van de het Levensuitbreiding opereert onder een strikte reeks privacyprincipes, die zorg nemen om de privacy van zijn online bezoekers te respecteren. Lees hier ons privacybeleid.

 

Reclamebeleid
om de informatie, het nieuws en de hulpmiddelen van de kwaliteitsgezondheid tijdig aan onze bezoekers te verstrekken kan de Stichting van de het Levensuitbreiding reclame op onze plaats toelaten. Nochtans, staan wij geen buitenadverteerders toe om de kwaliteit of de nauwkeurigheid van informatie te beïnvloeden over onze plaats, en wij handhaven een stringent beleid van redactieonafhankelijkheid. Het volgende reclamebeleid is van kracht op de de Stichtingswebsite van de het Levensuitbreiding:

De stichting van de het Levensuitbreiding handhaaft volledige redactieonafhankelijkheid met betrekking tot onze inhoud in elke omstandigheid. Wij laten adverteerders of andere derdesponsors toe om veranderingen in inhoud aan te brengen, of beïnvloede inhoud te introduceren in het ontwerp van geen van onze secties. De stichting van de het Levensuitbreiding identificeert duidelijk al reclame, sponsoring, en het op sponsor betrekking hebbend materiaal op de lef.org-Website. Wij scheiden dit materiaal van medische of pornografische producten of websites. Wij zullen geen informatie aan een derde of verkopen verstrekken die het zou toestaan om medische van een persoon individuele of dieetomstandigheden of de voorwaarden te identificeren.

Vertaalontkenning
De officiële versie van deze Website is in het Engels. Terwijl wij automatische vertalingen van deze Website voor het gemak van onze klanten aanbieden, is de het Levensuitbreiding niet de oorzaak van om het even welke fouten of weglatingen in die vertalingen. Lees onze Ontkenning hier voor Vertalingen.

Hoe te om ons te contacteren
Indien u andere vragen of zorgen over deze juridische kennisgevingen en/of praktijken van deze Website hebt, gelieve te contacteren ons bij:

De stichting van de het Levensuitbreiding
3600 W Commerciële Blvd
Fort Lauderdale FL 33309
webmaster@lifeextension.com