De Verkoop van de de Huidzorg van de het levensuitbreiding

Producten

Troponine I

Item# LC120832

EENHEDEN NIET-LEDEN LEDEN (niet een lid?)
1

Kleinhandelsprijs

$85.33 elk

Sparen 44%

$48.00 elk

Troponine 1

Het Aantal van de puntcatalogus: LC120832

De troponinetests worden hoofdzakelijk bevolen voor mensen die borstpijn hebben om te bepalen als zij aan een hartaanval of aan één of andere andere vorm van hartschade hebben geleden. Terwijl de troponine soms samen met andere hartbiomarkers wordt bevolen, is het de aangewezen test voor een veronderstelde hartaanval omdat het specifieker is voor hartverwonding dan een andere test.

De troponinetest wordt gebruikt helpen een hartaanval diagnostiseren, mild te ontdekken en te evalueren aan strenge hartverwonding, en borstpijn te onderscheiden die aan andere oorzaken toe te schrijven kan zijn. In patiënten die op hart betrekking hebbende borstpijn, ongemak, of andere symptomen ervaren en naar geen medische aandacht voor een dag of meer streven, zal de troponinetest nog positief zijn als de symptomen aan hartschade toe te schrijven zijn.

Het vasten wordt niet vereist. Neem alle medicijnen zoals voorgeschreven. Neem geen supplementen de dag van de test. Deze test is niet inbegrepen in een ander paneel van het Levensextension®.