Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Nieuws

De Kwaliteitsborging/de Kwaliteitscontrole van het levensextension®

Volgzame Good manufacturing practiceAlle die producten door het Levensuitbreiding worden geformuleerd worden geproduceerd overeenkomstig Good manufacturing practice (of GMP) zoals die in 21 CFR-Deel 111 van de Voedseldrug en de Schoonheidsmiddelenhandeling worden uitgevaardigd. De productiefaciliteiten worden periodiek geïnspecteerd door of Food and Drug Administration, of het Ministerie van Verenigde Staten van Landbouw. De faciliteiten worden geïnspecteerd voor hun aanhankelijkheid aan Standaard Gebruiksprocedures, werknemer opleiding, productspecificaties en leverancier/de procedures van de verkoperskwalificatie. Bovendien verricht de het Levensuitbreiding periodieke controles van fabrikanten om aanhankelijkheid aan alle regelgevende vereisten te verzekeren. De het levensuitbreiding zorgt ervoor dat de productie Standaard Gebruiksprocedures (sopt) worden gevolgd om verenigbare productkwaliteit te verzekeren.

Grondstoffen

De productspecificatie begint met de ingrediënten die wij voor gebruik in onze formules hebben gekwalificeerd. Wij evalueren de brongegevens voor deze ingrediënten van reeds lang gevestigde verkopers met onberispelijke geloofsbrieven wanneer het formuleren van onze producten. Het werken met hoogstaande, grondstoffenleveranciers staat ons de kans toe om de beste opties voor productformuleringen te selecteren.

Alle afkomstige grondstoffen en grondstoffenverkopers ondergaan een uitgebreid kwalificatieproces door onze hoogst ervaren leden van onze Productontwikkeling, Kwaliteitsborging, Kwaliteitscontrole en Kopende afdelingen. Alle grondstoffen worden geëvalueerd volgens onze interne Standaard Gebruiksprocedure van de Grondstoffenkwalificatie (SOP). De kwalificatie moet bij veelvoudige stappen in het proces voor elke grondstof worden goedgekeurd om aan onze strenge identiteit, zuiverheids en krachtvereisten te voldoen alvorens een materiaal voor gebruik wordt goedgekeurd.

Zodra goedgekeurd en gekocht, alle grondstoffen worden ontvangen en „op greep geplaatst,“ in afwachting van versie door Kwaliteitscontrole. De versie door onze Kwaliteitscontroleafdeling komt slechts na steekproeven van elke partij van de evaluatie van grondstoffenpassen volgens de criteria van de grondstoffenspecificatie voor. Het testen omvat, maar is niet beperkt tot, chemische identificatie die [de transformatie infrarode spectrofotometrie van Fourier (FTIR gebruiken), ultraviolet (UV) of de chromatografie van de hoge prestaties dun laag (HPTLC)], fysieke kenmerken, kracht/sterktebevestiging, microbiële analyse en andere verontreinigende stoffen met inbegrip van zware metalen om het Certificaat van Analyse (COA) voor elk materiaal te verifiëren en goed te keuren. Volledige COAs dat onze specificaties ontmoet is verplicht voor elke partij die voor gebruik in productie wordt ontvangen. Het materiaal kan slechts van inventaris worden vrijgegeven zodra het de toepasselijke specificaties ontmoet. Als de materialen onze specificaties bij geen stap in het proces ontmoeten, worden zij verworpen en teruggekeerd naar de materiële leverancier.

GMP (Good manufacturing practice) Productie

De hoofddieproductiedocumenten (ook als Hoofd Productieverslagen worden) bedoeld worden goedgekeurd door Kwaliteitscontrolepersoneel en op dossier bij onze productiefaciliteiten gehouden. Zij worden gecreeerd van onze Pakketten van de Afgewerkt productspecificatie die op dossier bij het Levensuitbreiding voor elk product onder ons merk zijn.

De partijbladen (die deel hoofdproductiedocumenten) uitmaken maken een lijst van alle ingrediënten en vereiste hoeveelheid noodzakelijk om één partij van product te produceren. Elk partijaantal ingrediënt, en gewogen bedrag, worden geregistreerd op het partijverslag voor traceability. De initialen worden vereist door het individu dat de materialen evenals een tweede individu verantwoordelijk voor overzicht en controle mat om nauwkeurigheid te verzekeren. De extra controles en de saldi volgen, met inbegrip van afzonderlijke QC inspectieprocessen om verenigbare productkwaliteit te verzekeren.

De gewogen ingrediënten worden overgebracht naar de mengende afdeling. Het materiaal wordt gemengd om consistentie te handhaven en verdergaat door het specifieke productieproces afhankelijk van type van afgewerkt product \{b.v., softgels, ingekapselde harde gelatine (of vegetariër) capsules, tabletten, enz.}.

De in-procescontroles door productieprocessen omvatten lijnontruiming (al productiemateriaal dat in contact met product komt moet volgens verplicht gestelde procedures tussen alle productielooppas worden schoongemaakt en geverifieerd om hygiëne te verzekeren is gepresteerd voorafgaand aan gebruik), de controle van de partijcode, gewichtscontroles, etiket en materiële controles – die volgens schriftelijke procedures worden uitgevoerd. De productsteekproeven worden verzameld in verschillende productiestadia voor het aangewezen chemische en microbiologische testen vanaf de productspecificaties.

Het afgewerkte product wordt overgebracht naar de verpakkende afdeling, waar de lege verpakkende flessen worden gevuld, verzegeld, geëtiketteerd, met een code en „gebruik door“ datum gestempeld, in gevallen gestempeld die, en op pallets wordt gestapeld. Onze verpakking wordt ontworpen om de integriteit van het product te beschermen en de versheid van het product door zijn houdbaarheidsperiode te verzekeren.

Het afgewerkte product wordt geplaatst op greep tot de Kwaliteitscontrole extra evaluatie om voltooit te verzekeren de aanhankelijkheid aan allen sopt. Dit omvat overzicht van het voltooide partijverslag en alle relevante die tests op de productspecificatie wordt vereist. Dit zorgt ervoor dat alle die specificaties binnen het productieproces en binnen vooraf bepaalde parameters nauwkeurig zijn worden geplaatst. Nadat de evaluatie is voltooid, en het product alle vereisten heeft overgegaan, zijn de testresultaten vermeld op het Certificaat van Analyse (COA) en het product wordt vrijgegeven. Deze COAs wordt op dossier voor elke die productiepartij gehandhaafd bij het Levensuitbreiding wordt ontvangen en is op verzoek beschikbaar.

Het Productetiketten van de het levensuitbreiding

De productetiketten gaan door een uitvoerig overzicht en goedkeuringsproces. De etiketten voldoen aan alle toepasselijke wetten en verordeningen, en gebaseerd op de meest recente voedingswetenschapsparameters voor actieve ingrediënten periodiek bijgewerkt. Al noodzakelijke informatie is duidelijk vermeld op al onze productetiketten, evenals om het even welke relevante allergeeninformatie.

De etiketopslag wordt strak gecontroleerd met beperkte toegang tot slechts gemachtigde personeelsleden. Al etikettering wordt gecontroleerd wanneer aanvankelijk ontvangen voor fysieke grootte, kleurenvariatie, rimpels, voorwaarde, en exemplaar tegenover goedgekeurde steekproef. Het kwaliteitscontrolepersoneel is gemachtigd om etiketten per onze intern goed te keuren of te verwerpen SOPT. Al etikettering wordt geteld en op uitgifte en bij winst voor verzoeningsdoeleinden geverifieerd.

Afgewerkt productanalyse

Elke vervaardigde partij van afgewerkt product wordt getest gebruikend overzicht het testen materiaal om afgewerkt productkwaliteit, zuiverheid en kracht te verzekeren. De verschillende types van materialen zoals kruidenuittreksels, mineralen, vitaminen, etc… vereisen verschillend laboratoriumtestmateriaal en/of methodologieën om de nauwkeurigste resultaten op te leveren. Het testen kan omvatten, maar niet aan, chemische analyse door hoge prestaties vloeibare chromatografie (HPLC), ultraviolet/zichtbare spectrofotometrie (uv-Vis), gaschromatografie (GC), en de de massaspectroscopie beperkt van de gaschromatografie (GCMS). De fysieke analyse wordt uitgevoerd en de actieve die ingrediënten op het productetiket worden geëist worden bevestigd. De microbiologische analyse en het zware metaal die (door ICP-MS) testen worden ook voltooid op elke productiepartij om ervoor te zorgen dat alle specificaties met. zijn.

Volledige COAs dat specificaties ontmoet is verplicht voor elke productiepartij van product die aan onze klanten wordt verscheept.

Wanneer de inspectie en het testen worden uitgevoerd, is het Kwaliteitscontrolepersoneel gemachtigd om product goed te keuren of te verwerpen als het afgewerkte product bepaalde kwaliteitsrichtlijnen bij geen stap in het proces ontmoet. Slechts als het afgewerkte product samenkomt dat is de specificatie het product voor verzending wordt vrijgegeven.

  • Het Alarm van de consument | Leer over kwesties die uw recht konden beïnvloeden de voedingssupplementen en/of de hormonen zoals DHEA te verkrijgen dat u van afhangt.

  • LEF-Forum | De gastherenforums van de het levensuitbreiding over Supplementen, Hormonen, Levensstijlen, Wanorde/Ziekten, en andere gebieden van belang voor het levensextensionists wereldwijd.

  • Wat Heet is | De korte nieuwsberichten worden gepost hier vaak om u met de recentste vooruitgang in gezondheidszorg, voedingssupplementen, en levensduur bijgewerkt te houden.

  • Wetgevend Actiecentrum | Voer actie betreffende belangrijke huidige die kwesties in het tijdschrift van de het Levensuitbreiding en onze website worden gekenmerkt.

  • Gebeurtenissen | Kom over de aanstaande verwante conferenties van de het levensuitbreiding, seminaries, en vergaderingen, of meningsrapporten te weten over afgelopen gebeurtenissen.

  • De Update van de het levensuitbreiding | Ons periodiek bulletin meldt nieuwe bevindingen in levensduur, preventieve geneeskunde en ziekte zodra zij worden ontdekt!

  • Het Centrum van verschillende media | Een informatie-ingepakte inzameling van video en audio die diverse gezondheidsonderwerpen van belang kenmerken aan u.

Hoogste 12 Stappen voor het Bereiken van Uiteindelijke Gezondheid